• Welcoming Africa's Children
 • Push-through-the-pain-coverPush through the Pain - Early reflections on a narrative/ethnographic contextual model for the research of congregations in conversation with a missional vision for the church - Frederick Marais & Pat Taylor Ellison (ePub en Mobi)

 • Seisoen-van-die-siel-voorbladSeisoene van die Siel - “SEISOENE VAN DIE SIEL” wil duidelik maak dat sekere “geloofsgewoontes”, op bepaalde tye in ons lewe, op ‘n natuurlike manier ruimte skep vir die Heilige Gees om organiese geestelike groei in ons te bewerkstellig - (ePub en Mobi).

 • COMMUNITAS-EBOOK-6x8-COENIE-EN-ANDRIESEen van die groot hartseerstories van die kerk gaan oor wat keer op keer weer met die sakramente gebeur het. Die Doop en die Nagmaal is deur die Here in sy genade aan ons gegee om ons geloof en ons eenheid te versterk – om ons nader aan Hom en nader aan mekaar te bring. Maar deur die eeue het dit dikwels weer gebeur dat stryery oor hierdie twee wonderlike gawes gelei het tot verdeeldheid en skeuring in die kerk. Die Bose het dit weer en weer in die geskiedenis van die kerk reggekry om juis die twee sakramente te gebruik om Christene te verdeel.

  Eerste twee hoofstukke van beplande boek oor die DOOP

  Coenie Burger en Andries Cilliers

 • COMMUNITAS-EBOOK-6x8-PIETER-VAN-NIEKERKThis paper consists of three sections. Firstly, a transcribed section of FW de Klerk’s opening address to parliament, on 2 February 1990. Secondly, a transcribed presentation of my interview with Dr. Beyers Naudé in his study room on 3 February 1990. Lastly, I focused on his Reformed background and prophetic witness against injustice.

  PIETER VAN NIEKERK

Hoe dink jy oor die Doop?

Written by Wilma le Roux on . Posted in Kursusse, VBO

 Doop en Bediening

Ontvang wat vir julle gegee is

 Doop

Het jy vrae rondom die doop?

Ons fokus so dikwels op die verskille tussen kerke oor hierdie saak – maar wat het die verskillende kerke in gemeen rondom die doop?

Kom luister na Coenie Burger en Andries Cilliers wanneer hulle op 5-7 Augustus by Helderberg Gemeente (Somerset-Wes) ‘n kursus oor die doop aanbied: Doop en Bediening: Ontvang wat vir julle gegee is.

Hierdie kursus is bedoel as ʼn opvolg van die Doopkursus wat drie jaar gelede aangebied is. In die vorige kursus is heelwat aandag gegee aan die vrae en probleme rondom die Doop, maar nou gaan die klem eerder val op wat die kerke in gemeen het en hoe ons aan die Doop die regmatige plek wat dit verdien in ons bediening kan gee.

Die hoog-gewaardeerde ekumeniese studie Baptism, Eucahrist and Ministry word as uitgangspunt gebruik, en die fokus gaan val op die vyf betekenisse van die Doop waaroor hulle ekumeniese konsensus by ʼn groot klomp kerke kon kry.

Waar die vorige kursus meer op dogmatiek gefokus het, gaan hierdie een meer aandag gee aan praktiese sake soos geloofsformasie, liturgie en bediening.

Daar sal byvoorbeeld spesifieke aandag gegee word aan:

 • Die bybels-teologiese vrae oor die doop.
 • Die BEM-studie en die bevindings van die studie.
 • Hoe ons aan die Doop ʼn regmatige plek in ons gemeentes en bedienings kan gee.
 • Spesifieke praktiese programme (bv. ʼn 40-dae-kursus) en liturgiese riglyne.

Ons is ook baie opgewonde om te kan bevestig dat hulle boek oor die Doop

 Ontvang wat vir jou gegee is  

  – Hoe die doop ons kan leer om met Christus te leef

by die kursus beskikbaar sal wees – vars uit die oond!

… So ook die 40 dae-program met dieselfde titel …

… ASOOK die Bybelstudiegids hiervan!

 OntvangWat_Gegee_Is#24FC78F

Daar is nog plek beskikbaar as jy wil inskryf vir hierdie lekker praktiese en baie sinvolle kursus – kliek hier vir ‘n inskrywingsvorm: VBO 20 Doop en bediening

Die sperdatum is Donderdag 31 Julie - maak gou,  as jy sloer gaan jy dalk nie plek kry nie …

 

Camino na die Suidpunt van Afrika?

Written by Frederick on . Posted in Nuus

Communitas oorweeg om ‘n Pelgrimstog na die Suidpunt van Afrika te organiseer. Die gedagte is om soos die bekende Camino de Santiago ‘n tradisie te begin waar pelgrims na die Suidpunt van ons kontinent stap. Met ‘n eerste navraag het daar heelwat positiewe reaksies na vore gekom. Is daar van Communitas se vriende wat sou belangstel om deel te neem aan ‘n eerste stap van die Worcestor omgewing deur die Overberg na die bekende ligtoring by Agulhas? Van die gemeentes op die pad het reeds aangetoon dat hulle belangstel om hulle kerke oop te maak en ons te verwelkom.

Hoe sien jy?

Written by Wilma le Roux on . Posted in Kursusse, VBO

 

 Om te hoor, te voel …

en (anders) te sien

(Skryfkursus)

 writing3
Die beroemde skrywer Joseph Conrad (1857–1924) (Heart of Darkness, Lord Jim) het op ’n keer oor sy taak as skrywer gesê: “My task is to make you hear, to make you feel, and, above all, to make you see. That is all, and it is everything.”

Hoekom ‘n “skryfkursus”?

Om te lees is om te hoor, te voel en bo alles om (anders) te sien. Die funksie van enige geskrewe teks, net soos met die gepredikte Woord, is om te kommunikeer met die doel om te inspireer; om taal so te gebruik dat die leser nie sal wonder wat die skrywer wou sê nie. Die geskrewe woord is daarom ’n magtige, effektiewe en uiters kreatiewe hulpmiddel in die bediening in gemeentes en verder – te meer nog omdat tegnologiese vooruitgang die moontlikhede en reikwydte daarvan voortdurend vergroot. Dit is egter ook ’n kuns waarvoor kennis en vaardighede noodsaaklik is.

Hierdie kursus is gemik op enige lidmaat of predikant wat die gebruik van die geskrewe woord deel van sy of haar bediening wil maak, wat die nodige vaardighede daarvoor wil aanleer of wil verfyn.

Kom luister, leer en oefen saam op 19 en 20 Augustus op Stellenbosch wanneer Len Hansen en Estelle Steenkamp jou inlei in hierdie kuns!

Geluk: Deugde-in-Praktyk om te Floreer – VBO-kursus oor “happiness”

Written by Jannie le Roux on . Posted in Kursusse, VBO

 GELUK –

DIE 40%

WAT DIE VERSKIL MAAK 

 SMILEY NOT

GELUK is méér as vrolikheid, opgewonde buie en glimlag! Die bekende prof. Martin Seligman (vader van die positiewe sielkunde) voel sommer ontevrede as mense geluk verskraal tot wat hy “that awful smiley face” noem (vgl. Flourish – A new understanding of happiness and well-being).

As 50% van ons geluk volgens navorsing geneties bepaal is en 10% deur lewensomstandighede en situasies beïnvloed word, kan ons nog iets aan ons gemeentes en gemeenskappe se ervaring van vreugde doen? Of is hulle bestem tot negatiwiteit en ons land tot negatiewe groei? Kan ons onsself dan nog help gelukkiger wees?

Die goeie nuus is dat daar wel meer is wat ons kan doen om die vlak van lewensvreugde te lig. Navorsing wys dat geluk jou sukses bepaal, veel meer as andersom. Dit wys ook dat geld wel ’n rol speel in geluk – veral as jy dit weggee. O ja, daar is ten minste 40% van geluk waaroor jyself seggenskap het.

Geluk: Deugde-in-Praktyk om te Floreer
29–31 Julie 2014
Plek: Helderberg Gemeente

So hoe help ’n mens ander om gelukkiger te wees?
Ek leer hulle wat ek by die navorsing in positiewe sielkunde leer. Die wetenskap staaf wat Paulus lank terug reeds aanbeveel het onder leiding van die Gees: wees altyd dankbaar. Die ritueel om elke dag 3 goeie goed wat vir jou goed of reg verloop het neer te skryf, sowel as hoekom, verhoog die vlak van geluk en verlaag depressiewe simptome vir tot 6 maaande!

Begin ’n slag ‘n erediens of gesprek met die vraag: Noem iets waarvoor jy hierdie week dankbaar is? Laat die gemeente of gespreksgenote hardop antwoord. Volgende week vra jy weer, maar hulle moet ander goed noem. Dit skuif mense se fokus op wat reg verloop en maak hulle oop vir nuwe moontlikhede. Hulle word opnuut bewus dat God aan die werk is en nie geabdikeer het nie!

Onthou, jy het ten minste 40% van elkeen se geluksprofiel wat jy positief kan beïnvloed.
Dis intensionele leierskap.

Om in te skryf vir hierdie kursus kan jy hier kliek: VBO 19 Geluk (Happiness)

LW Doen dit vóór 25 Julie!

KIX SINODE – 16 September

Written by webmaster on . Posted in KIX-KOM

Ons Kix Sinode is nou baie naby. Ons beplan ’n baie opwindende dag by Stellenberg gemeente die 16de September. Die tema van die konferensie is: Vat dit huis toe”. Julle gaan leer hoe kinders die evangelie huis toe kan neem en julle gaan leer om toerusting te maak vir lesaanbiedinge. Julle sal ook van die toerusting tydens die geleentheid  maak en huis toe neem. Daar gaan ’n handige boekie wees wat alles sal verduidelik en julle sal help om tuis nog materiaal te maak. Die wat nog nie ingeskryf het nie, doen dit so spoedig moontlik.

VBO in webtuiste ontwikkeling 22-25 Julie 2014 by Communitas in Stellenbosch

Written by webmaster on . Posted in Kursusse

Communitas bied weer  ‘n VBO geleentheid aan in webtuiste ontwikkeling.  Dit word hierdie jaar gehou by Communitas in Stellenbosch van 22-25 Julie.

Die kursus behels die volgende:

 • bekostigbare en betroubare huisvesting vir die webtuiste;
 • ‘n wegspring WordPress installasie vir die webtuiste, wat vinnig en liggewig is, die nuutste web tegnologie sowel as ‘n kommersiële template gebruik, en ook goed vertoon op selfone en tablette;
 • praktiese opleiding in die verdere ontwikkeling van die webtuiste (uitleg, plugins, themes, opdatering, administrasie ensomeer;
 • ‘n forum vir ondersteuning (http://www.communitas.co.za/webtuistes/forum/), en
 • ‘n paar opsies van voortgaande ondersteuning, volgens ooreenkoms.

Dit word alles verpak in ‘n VBO kursus, waartydens opleiding en begeleiding van die gemeente se webmeester, leraars en/of ander betrokkenes in die ontwikkeling van ‘n gemeente webtuiste gegee word.  Die webtuiste word met die gewilde en kragtige CMS WordPress gebou.  Deelnemers word blootgestel aan ‘n wye reeks uitbreidings wat vir hulle unieke behoeftes gebruik kan word.

Gee (on)selfsugtig en volledig

Written by webmeester on . Posted in Vennote

Om ‘n leier te wees is nie aldag maklik nie – jy moet die heeltyd op hoogte bly van wat aangaan in die wêreld, en in jou vakgebied. Ekerk se Learning Community seminare bied juis daardie geleentheid, en is geakkrediteer om VBO punte toe te ken.

Hier volg dan inligting vir twee sulke geleenthede:

 learningcommunity3
 

Ekerk bied op 12 Junie 2014 in Kempton Park so ‘n geleentheid aan waar ons gaan gesels oor ” Gee (on)selfsugting en volledig “.

Hieronder is al die inligting van die volgende geleentheid, maak seker jy registreer vroegtydig, of kontak vir pierre@ekerk.org om meer uit te vind.

Hierdie geleentheid bied 5 VBO punte.

Meer oor die dag:
Die ekerk Learning Community leer geleenthede is spesifiek bedoel vir geestelike leiers wat meer wil leer binne die konteks van gesprek, gemeenskap en geloofwaardige bronne.

Vir hierdie geleentheid fokus ons op ‘n paar onderwerpe, waaronder:
1. Watter rol speel vrygewigheid in ons geestelike reis?
2. Hoe voel gewone gelowiges daaroor om hulle tyd, geld, goed en gawes weg te gee?
3. Hoe lyk ‘n praktiese lewe van geloof wat oop en vrygewig leef?
4. Hoe lyk ‘n gemeenskap van gelowiges wat leef ter wille van ander?

Aan die hand van verskeie literatuur, navorsing en ander bronne gaan ons hierdie onderwerp bespreek en prakties maak vir ons eie bedieninge.

Sprekers vir die dag:
- Mynhardt van Pletsen [ekerk, bemarking, kommunikasie]
- Pierre Engelbrecht [ekerk, bestuur, tegnologie]
- Stephan Joubert [ekerk, skrywer, teoloog]
Registreer deur die volgende skakel te volg: http://www.jotformpro.com/form/41283664627965

 

Ekerk bied op 19 Junie 2014 in Kaapstad so ‘n geleentheid aan waar ons gaan gesels oor “Gee (on)selfsugting en volledig “.

Hieronder is al die inligting van die volgende geleentheid, maak seker jy registreer vroegtydig, of kontak vir pierre@ekerk.org om meer uit te vind.

Hierdie geleentheid bied 5 VBO punte.

Meer oor die dag:
Die ekerk Learning Community leer geleenthede is spesifiek bedoel vir geestelike leiers wat meer wil leer binne die konteks van gesprek, gemeenskap en geloofwaardige bronne.

Vir hierdie geleentheid fokus ons op ‘n paar onderwerpe, waaronder:
1. Watter rol speel vrygewigheid in ons geestelike reis?
2. Hoe voel gewone gelowiges daaroor om hulle tyd, geld, goed en gawes weg te gee?
3. Hoe lyk ‘n praktiese lewe van geloof wat oop en vrygewig leef?
4. Hoe lyk ‘n gemeenskap van gelowiges wat leef ter wille van ander?

Aan die hand van verskeie literatuur, navorsing en ander bronne gaan ons hierdie onderwerp bespreek en prakties maak vir ons eie bedieninge.

 • Waar: NGK La Rochelle  (H/v Meerlust- en Hadleystr), Bellville, Kaapstad
 • Wanneer: 19 Junie 2014
 • Tyd: 9:00-16:30.
 • Tema: Gee (on)selfsugting en volledig.
 • Koste: R350 pp

Sprekers vir die dag:
- Mynhardt van Pletsen [ekerk, bemarking, kommunikasie]
- Pierre Engelbrecht [ekerk, bestuur, tegnologie]

Registreer deur die skakel te volg: http://www.jotformpro.com/form/41283650676964

 

Die pad van Dissipelskap

Written by webmeester on . Posted in Vennote

Ekerk bied in Mei 2014 ‘n opwindende leer geleentheid aan as webinaar. Die tema is ” Die pad van Dissipelskap   en sal spesifiek wees vir enige leraars en enige iemand wat meer wil weet en saam wil gesels oor die tema. Sien al die inligting hieronder, of kontak vir pierre@ekerk.org om meer uit te vind.
 learningcommunity2
Hierdie geleentheid bied 5 VBO punte.

Meer oor die webinaar:

Tema : Die pad van dissipelskap

Dissipelskap. Ons hoor dit so baie by gelowiges en in die gemeentes.

 • Wat is dissipelskap?
 • Moet elke gelowige nie ‘n dissipel wees nie?
 • Waar leer ons as geestelike leiers van dissipelskap?
 • Wat is ons rol as geestelike leiers om mense as dissipels toe te rus?
 • Wat is die rol wat die Bybel speel ten opsigte van dissipelskap?
 • Wat kan Lukas en Handelinge ons leer van dissipelskap?
 • Moet ‘n dissipel ‘n buitengewone gelowige wees?

Waar: Webinaar

Wanneer en sprekers:

 • 22 Mei 2014: Mynhardt van Pletsen wat gaan gesels oor waar ons moet reg begin om dissipelskap reg te verstaan.
 • 29 Mei 2014: Pierre Engelbrecht wat gaan kyk na dissipelskap vanuit Lukas-Handelinge en wat Jesus ons leer van dissipelskap.
 • 5 Junie 2014: Stephan Joubet waar hy gesels oor  ‘n paar leefreëls vir gewone mense wat buitengewone lewens wil leef.

Tyd: 10:30 – 12:00.

Koste: Gratis.

Die voorgeskrewe boek vir die webinaar:

Registreer deur die volgende link te volg: http://form.jotformpro.com/form/41283252802953

 

HOEKOM #IMAGINE DIE BELANGRIKSTE BYEENKOMS VAN HIERDIE GENERASIE IS

Written by Guillaume Smit on . Posted in Jeug en familie

Die meeste van ons wat van 21-23 Maart 2014 op die #imaginekamp was, gloei nog van al die opwinding (met hierdie skrywe was dit immers ‘n skamele vier en twintig uur tevore): Etlike duisende jongmense en volwassenes; ‘n jeugfees wat skaars beskryf kon word met enige ander woord as awesome; tieners wat tot bekering gekom het, hulle sondes bely het, hulle bagasie voor die Here gaan neersit het; die uitdaging wat reguit en duidelik gestel is om voluit vir die Here te leef en die hoop te help herstel vir ‘n gebroke land. In terme van rigtinggewers was hierdie een van die mees suksesvolle byeenkomste in ‘n baie lang tyd.

Inter-generatiewe Gemeentes

Written by Wilma le Roux on . Posted in Kursusse, Uncategorized, VBO

 EENDAG-KONFERENSIE oor INTER-GENERATIEWE GEMEENTES:  

Perspectives

on being an

Intergenerational Church

 intergenerative

Hoofspreker: Marcia Bunge, Professor of Religion, Gustavus Adolphus College, Minnesota, USA.

 • Gedurende die laaste 13 jaar het Prof Bunge baie gepraat en gepubliseer oor religieuse perspektiewe op kinders en ons verpligtinge teenoor hulle.
 • Sy was redakteur van vier boeke oor die onderwerp, waaronder The Child in Christian Thought en The Child in the Bible.

Verskeie sprekers tree by hierdie geleentheid op, en praat oor ‘n aantal aktuele onderwerpe. Daar is ook ruim geleentheid vir bespreking.

Dirk Coetsee van die Petra Instituut praat eers oor Inclusion or exclusion of children in the church and how we think about children  en hierna tree die hoofspreker, Prof Marcia Bunge op wanneer sy praat oor Biblical Perspectives on Children and Childhood:  Resources for Youth and Family Ministries and the Intergenerational Church

Die onderwerp The quest for a new theological paradigm for children’s ministry in the intergenerational church word hierna deur Jan Grobbelaar van die Petra Instituut hanteer, waarna Shantelle Weber (US) gesels oor The role and importance of children in an intergenerational church

Die laaste onderwerp van die oggend, Celebrating a shared identity in being an intergenerational church: A narrative of Paarlberg congregation word aangebied deur Bernard Malherbe (NGK Paarlberg) en Hannelie Yates (NWU).

Na ‘n middagete waarby al die kursusgangers kan aansit, gesels  Dirk Coetsee en persone van verskillende gemeentes oor Workshop and Story sharing: Practices for an intergenerational church.

Die dag sluit af teen ongeveer 16:30.

Datum: 7 Augustus

Tyd: 08:30 – 16:30

Plek: VGK Cloetesville Hoek van Langstaat en  Williamstraat, Cloetesville, Stellenbosch

Koste: R100 (Middagete ingesluit)

 Vir meer inligting, kontak Jan Grobbelaar by jan@petracol.org.za

LW Sluitingsdatum: 1 Augustus 2014

 

SPEKBOME VIR ONS MA’S op Moedersdag

Written by Mariette Steyn on . Posted in Gemeentebesoeke, Vroue met vlerke

deur Dawfré Theron

spekboomWelgemoed Gemeente

Ons het 250 spekbome uitgedeel aan elke ma wat die oggenddiens bygewoon het.

Die boodskap vir die moeders was dat ons elke moeder ‘n geseënde Moedersdag toewens. Die teks het gekom uit Handelinge 2:14-42. Die boodskap het iets probeer deel van geestelike “wellness”/heelheid/ gesondheid. Vir ons as Christene om geestelike “wellness” te kan hê, het ons nodig om seker te maak dat die omgewing waarin ons bly ook gesond is. Daarmee resoneer die idee van ‘n spekboom, wat beskou word as die “boom van die lewe”. Spekbome is een van die plantsoorte wat die heel meeste koolstofdioksied uit die lug absorbeer. Hierdie eenvoudige plant kan ‘n baie groot verskil maak om klimaatsverandering in die wêreld te hanteer. Dit is sommer vir ons ook ‘n voorbeeld van die groot verskil wat ‘n oënskynlike nietige plant kan maak. So kan mense wat dalk gering voorkom, ook ‘n groot verskil maak in ons land. Moeder Aarde is vir ons ‘n bron van lewe, een wat sorg, een wat voed en een wat voorsien. Is jy ook iemand wat liefde is, iemand wat sorg, iemand wat voorsien? Dan is jy vir ons van onskatbare waarde. Die spekbome is in bio-afbreekbare potjies geplant en kan dus direk in die grond geplaas word – sonder om dit eers uit te plant. Die idee dat die moederplant op die kerkterrein geplant gaan word en dat elke moeder ‘n steggie van die plant by die kerk ontvang het, is vir ons ook iets besonders.

Ons het baie positiewe terugvoer ontvang. Die moeders was gaande oor die idee! Daar is wel so tong-in-die-kies verwys na die spekkies van die moeders, of die suggestie dat ons vetplante uitdeel! Die idee van ‘n “boom van die lewe” het egter hierdie grappies gou in die kiem gesmoor.

“ViX” CITRUSDAL Vrouens in Christus

Written by Mariette Steyn on . Posted in Nuus uit gemeentes

deur Madelein Horn

ViX (Vroue in Christus) in Citrusdal het besluit om ons slagspreuk “GEE, GLO EN GROEI” weer uit te leef in alle projekte. Met hierdie “logo” in gedagte het die volgende projekte reeds vanjaar plaasgevind.

Citrusdal2

Praise & Worship
Ons tema vanjaar sluit aan by ons gemeente se visie vir  2014  “maak dissippels…”

Tydens ons somerbyeenkoms was ons opdrag ”wees sout vir die wêreld” en gee smaak aan ons daaglikse bestaan met al sy probleme deur die verskil wat net jy kan maak. Ons het ‘n paar gelowige moeders uit Oranjeville genooi wat ernstige probleme met hul eie kinders het agv dwelmafhanklikheid. Hul getuienis was vir baie van ons ‘n openbaring van die houvas van sosiale euwels soos Tik en drank op ons eie gemeenskap se jeug. Saam het ons gehuil en voorbidding vir hulle en vir ons gemeenskap gedoen.

Ons winterbyeenkoms se tema was “wees wierook en versprei ‘n aangename geur”.

Gebruike van wierook en die simboliese waarde daarvan in die Ou en Nuwe Testament is deur ons groepleier, Susan Mostert, gedeel. Terwyl die geur van wierook die saal gevul het, het ons lofsang en aanbidding opgeklink tot eer van God. Annatjie Mouton het kom getuig oor hoe sy haar wierookgeur versprei deur gemeenskapsbetrokkenheid by die slagofferondersteuningsdiens aan die SAPD en die verskaffing van toebroodjies aan pasiënte by ons plaaslike kliniek. Dikwels word daar lang ure gewag op mediese sorg  agv die groot getal seisoenwerkers wat Citrusdal gedurende die sitrusoestyd  binnekom. Sy het ook kragtig getuig van die vrede wat sy ervaar het en die merkwaardige herstel na haar onlangse operasie. Ons het afgesluit met heerlike pannekoek wat sy eie geur van nostalgie meegebring het!

Vrouekamp
Ons jaarlikse kamp het vanjaar weer plaasgevind by die pragtige rustige “De Vlei” – ‘n kampplek langs die Olifantsrivier – rustig, sonder enige geraas – net ons, ons Skepper en die pragtige natuur rondom ons. Die kamp is vanjaar bygewoon deur 20 vrouens (ouderdomme het gewissel van 23 tot 60) – die aanbieder was  Amanda Versfeld van die Bright Star-program. Die tema van die kamp was “Skitterende Verhoudings” en “Skitterende Leierskap” waar ons onder andere konflikhantering, kommunikasie, is ek ‘n voorbeeld wat ander wil navolg, ens. behandel het.

Die vrouens is in vier groepe ingedeel met ‘n mentor. Met ons aankoms by die kamp, het elke vrou ‘n “geskenkpakkie” ontvang en binne die geskenkpakkie was  die mentor se naam – geen vrou het dus voor die tyd geweet wie is haar mede-groepslede of mentor nie.  Dit was net vir ons wonderlik om te sien hoe was God se hand ook in hierdie indeling vir die groepe – vrouens wat bymekaar “gehoort” het, het bymekaar uitgekom.  Tydens hierdie kamp is daar weer baie gelag, maar ook baie gehuil.

Weer eens was hierdie kamp ‘n geestelike belewenis vir die 20 vrouens wat dit bygewoon het. Hegte vriendskappe is gesmee en ‘n ondersteuningsnetwerk is opgebou, sodat hierdie 20 vrouens ook in die gemeente van Citrusdal ‘n verskil kan maak. Ons vrouens kan nie meer wag vir 2015 se kamp nie!!

Citrusdal1

Dankbaarheidsprojekte
Gedurende die jaar het ons verskeie dankbaarheids-projekte waar ons die mense in ons gemeente wat ‘n onbaat-sugtige diens lewer, bederf  met heerlike eetgoedjies. So is daar bv polisie, onderwysers, dokters, verpleeg-personeel, klinieke, hospitaal, bybelskool-fasiliteerders, Jeugkerk-personeel, BADISA-personeel, kerkpersoneel, omgeegroepe, peuterkerk personeel, kleuterkerk tannies/ooms, kerkkoor, voorsanggroep en kategete.

Die dankbaarheid waarmee hierdie eetgoedjies ont-vang word, is net absoluut wonderlik en ‘n mens besef net weer eens wat beteken die woordjie “dankie” …

Citrusdal3Ander projekte

 • Die Wêreldbiddag vir Vroue wat aangebied word vir alle vroue in Citrusdal oor kleurgrense en kerke heen, is weer baie goed aangebied deur Amanda Versfeld en vrouens uit die Citrusdal gemeente wat met sang en gebed gelei het.
 • Kwartaalliks word Ons Huis (ouetehuis) ook bederf met heerlike eetgoedjies, bv. vrugte, paaseiers, plaatkoeke, pannekoeke, ens.
 • Elke wyk kry ook ‘n beurt vir ‘n noodkospakkie wat in ‘n wyk ingesamel moet word om te help met die behoeftige gesinne/persone in die breë gemeenskap
 • Gedurende Pinkster word die gemeente elke aand heerlik bederf met sop en broodjies direk na die Pinksterdiens
 • Sondag 8 Junie kon ons mammas en pappas agter-oor sit en ‘n heerlik ViX-ete kom koop vir die gesin

Komende projekte vir 2014

 • Einde Julie word die kerkdiens gelei deur ‘n vroueprediker, Lettie Buchner, van Wellington – die hele kerkdiens word georganiseer en gelei deur die ViX bestuur
 • November is ons jaarlikse kersmark met ‘n gaskunstenaar – indien enigiemand ‘n stalletjie by die kersmark wil beman, kontak ons gerus.
 • Ons afsluiting vir die jaar is die ViX Kersete waar die gemeente heerlik kan saambraai in ‘n kersfeesatmosfeer met Kersvader, gedekte Kerstafels, ens.

ViX in Citrusdal pak alles met ‘n blye gemoed aan, want  alles wat ons doen, doen ons tot eer van God wat ons elke dag die krag gee om diensbaar vir Hom te wees. Mag die Here ook, vir die res van 2014, Citrusdal se vrouens en vrouens wêreldwyd seën sodat ons oë altyd op Hom gerig sal wees.

Oggend in Somerset-Wes, Moedergemeente

Written by Mariette Steyn on . Posted in Gemeentebesoeke, Vroue met vlerke

Swes-1

Cecile skryf van hierdie heerlike oggend en dat dit ‘n verrykende ervaring was waar die vroue van Somerset-Wes en Strand uit die kas gedink en interessante belewenisse gehad het.

Die Geloofsreis vir vroue was ‘n nuwe ervaring en hul foto’s vertel die storie van ‘n besielende oggend waar vroue elkeen self kon hoor wat die Here vir hulle wou sê.

Oud en jonk het dit geniet en om saam te gesels en in mekaar se lief en leef gedeel.

Die dames het dit so geniet, dat ‘n opvolgsessie beslis moet volg.  Ons glo dat hulle ook reeds heerlike saam met hul nuwe geloofsvriendinne reis en God se stem hoor.