Nuwe e-boeke

 • Predikant-Uitgebrand-200

  Daaglikse-gebedsritmes-vir-die-week-200

  Die-krisis-van-VGK-predikante-200

  The-crisis-of-URCSA-Ministers-200

 • Push-through-the-pain-coverPush through the Pain - Early reflections on a narrative/ethnographic contextual model for the research of congregations in conversation with a missional vision for the church - Frederick Marais & Pat Taylor Ellison (ePub en Mobi)

 • Seisoen-van-die-siel-voorbladSeisoene van die Siel - “SEISOENE VAN DIE SIEL” wil duidelik maak dat sekere “geloofsgewoontes”, op bepaalde tye in ons lewe, op ‘n natuurlike manier ruimte skep vir die Heilige Gees om organiese geestelike groei in ons te bewerkstellig - (ePub en Mobi).

 • COMMUNITAS-EBOOK-6x8-COENIE-EN-ANDRIESEen van die groot hartseerstories van die kerk gaan oor wat keer op keer weer met die sakramente gebeur het. Die Doop en die Nagmaal is deur die Here in sy genade aan ons gegee om ons geloof en ons eenheid te versterk – om ons nader aan Hom en nader aan mekaar te bring. Maar deur die eeue het dit dikwels weer gebeur dat stryery oor hierdie twee wonderlike gawes gelei het tot verdeeldheid en skeuring in die kerk. Die Bose het dit weer en weer in die geskiedenis van die kerk reggekry om juis die twee sakramente te gebruik om Christene te verdeel.

  Eerste twee hoofstukke van beplande boek oor die DOOP

  Coenie Burger en Andries Cilliers

 • COMMUNITAS-EBOOK-6x8-PIETER-VAN-NIEKERKThis paper consists of three sections. Firstly, a transcribed section of FW de Klerk’s opening address to parliament, on 2 February 1990. Secondly, a transcribed presentation of my interview with Dr. Beyers Naudé in his study room on 3 February 1990. Lastly, I focused on his Reformed background and prophetic witness against injustice.

  PIETER VAN NIEKERK

Om te wát met ʼn Gevorderde Sertifikaat?

Written by Wilma le Roux on . Posted in Kursusse, VBO

 Logo's Sentra  VBO Nuut en Geintegreerd

Waarom 9 kursusse in 3 jaar? Hoekom sal ek nodig hê dat iemand namens my besluit wat ek moet leer? So vra iemand oor die Gevorderde Sertifikaat in Bedieningsvernuwing, ʼn reeks kursusse wat jou oor ʼn tydperk van 3 jaar op ʼn nuwe leerkurwe neem.

In hierdie tyd gaan jy delf in werke van die mees relevante teologiese werke van ons tyd; gaan jy gesels saam met kollegas oor vraagstukke en vrese en saam na oplossings en antwoorde soek.

Iemand wat in 2014 die eerste 3 blokke deurloop het, som dit so op:

“’We read to know we’re not alone,’ het C.S Lewis blykbaar gesê. Ek het onlangs by ‘n nuwe gemeente begin werk en in my veertien jaar van bediening is dit my eerste een-man gemeente. Meer as ooit verlang ek na my kollegas – nie net wat werkverdeling betref nie maar veral wat goeie wederkerige vorming en saam groei binne ‘n unieke konteks betref. Die sertifikaat-kursus kom regtig tot my redding wat ‘n paar aspekte van my (een-man)bediening behels: Ons is ‘n groep leraars, van uiteenlopende kontekste, wat saam vir drie jaar op reis is.

“Ons kom sit elkeen met ons eie unieke konteks rondom hierdie tafel en tree in gesprek daarmee en met mekaar. Dit is dus ‘n skeppende proses waarin ons saam groei in sekere kern gesindhede, vaardighede en gewoontes vir bediening in ons tyd. Die aanbieders lewer nie teologiese monoloë uit hul akademiese kokonne nie, maar bring dit deurgaans terug na ons konteks en praat vanuit hul bedieningskontekste. Vir iemand soos ek wat baie bewus van die konstante vloeibaarheid van ons tye soms paniekerig die nuutste boek gryp (in die hoop op antwoorde, inspirasie en groei), is hierdie sistematiese bedieningsrelevante reis inderdaad ‘n pelgrimstog soos Eugene Peterson se “A long obedience in the same direction.” Ek kan nie wag om te sien wat met ons om die volgende draai gaan gebeur nie.

“Die drie blokke het vir my as mens persoonlik en as predikant baie beteken.  Uiteindelik is van dié kennis ook met gemeenteleiers bespreek en begin implementeer vir die gemeente se rol en taak as gestuurde geloofsgemeenskap.”

Kyk verder onder oor die uiteensetting van die eerste drie blokke waarmee ons weer vanjaar begin.

Missionale Konferensie

Written by Wilma le Roux on . Posted in Dienste-Communitas, Foto's, Gemeentebegeleiding, Gestuurdheid, Konferensies, Nuus

 • Bishop Graham Cray van Fresh Expressions-faam oor Missional Movement in the UK2015-01-19 Bishop Cray

 • Dr Frederick Marais aan die woord oor  Missional Movement in South Africa20150119_Frederick Marais

 • Prof Nelus Niemandt praat oor Experiences with denominations in South Africa2015-01-21 Prof Nelus Niemandt

 • Heerlike kos is verskaf deur Niel en sy span van van Cafe Manna en Katjiepiering restaurant IMG-20150120-01281

 • Saamkuier en eet in die loopgangIMG-20150120-01284

 • Uitspan op die mooi ou trappeIMG-20150120-01282

‘n Kursusganger gee enkele indrukke oor die Missionale Konferensie:

Ek het die konferensie om veral drie redes bygewoon. Ek
a. wou graag my verstaan van “missionaal” verbeter in lyn met die Missionale Ekklesiologie en die Raamwerkdokument wat die Algemene Sinode 2011 aanvaar het
b. reken dat die NG Kerk dringend transformasie-leierskap nodig het en wou uitvind hoe missionale leierskap hiermee kan help
c. voel aan, en ek dink hierdie is waarskynlik die vernaamste rede, dat die Heilige Gees ons ’n nuwe fokus en vuur gee wat ons kan help in ons konteks. Ek wil hierdie beweging van die Gees nie misloop nie!Dit was fantasties om die gemeenskap van gelowiges van oor die wêreld heen asook verskillende denominasies te beleef. Waar anders as waar die Gees werk, sal NG en Apostoliese geloofsending, VGK en Gereformeerd, Luthers en Pentecostals, Katoliek en Congregational bymekaarkom!

Ek is beïndruk met die diep nadenke asook die kwaliteit van die sprekers, mense wat as gelowiges die wil van God vir ons tyd soek. Hoe lekker is dit om verruim te word met denke vanuit verskillende kontinente.

Wat my opgeval het, is dat die Gees besig is om regoor die wêreld die liggaam van Jesus Christus aan te raak met ’n nuwe verstaan van wat dit beteken om deel te wees van die Missio Dei, gestuur wees deur die Drie-enige God. Om te dink dit was eintlik nog heeltyd die DNS van die kerk!
Dit voel vir my ek het ’n kykie gekry in die gemeenskap van die Drie-enige God wat Sélf missionaal met Mekaar omgaan en sowaar vir ons ook innooi.

Wat bevrydend is, is om (op)nuut te besef: God is lewend! God is besig met sy wêreld! En ons hoef net by God in te val!

Wat nodig is, is om mekaar te help om regtig geloofsonderskeidend die Woord én ons konteks te lees – luisterend met nuwe ore.

Wat gedoen moet word, is om diep spiritueel die beweging van die Gees te onderskei, soos die Gees ook werk in die ervarings van gemeentelede, gemeentes en gemeenskappe en dit te vertaal na goeie organisasie, strategieë, praktyke en geloofsgewoontes.

Wat vereis word, is die opofferende kruis optel soos Jesus, die moed wat die Heilige Gees gee, die liefde wat God ons gee.

Missionaal – as enigste hoop vir die wêreld!

(Dr Jannie le Roux, Gordonsbaai)

Teologiese Dag 2015

Written by Wilma le Roux on . Posted in Dienste-Communitas, Seminarium, VBO, Vennote

DIE UITDAGINGS VAN ARMOEDE, WERKLOOSHEID EN ONGELYKHEID

Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch (US) se jaarlikse Teologiese dag, wat die amptelike opening van die akademiese jaar inlui, vind plaas op Maandag 2 Februarie 2015 van 09:00 – 13:00 in die Attie van Wijk Ouditorium by Fakulteit Teologie, Dorpstraat 171, Stellenbosch. Die tema vir die geleentheid is: Teologie en die openbare lewe: die uitdagings van armoede, werkloosheid en ongelykheid.

Prof Nico Koopman, dekaan van die fakulteit, sal die tema inlei, waarna Dr Mamphela Ramphele as hoofspreker sal optree. Ds Malcolm Damon, uitvoerende direkteur van die Netwerk vir Ekonomiese geregtigheid, Prof Ronelle Burger van die departement Ekonomie, US en Prof Piet Naudé, direkteur van die US Nagraadse Bestuurskool (USB), sal aan die paneelbespreking deelneem.

In 2015 word die 100ste herdenking van Beyers Naudé se geboorte gevier, en die tema vir die Teologiese Dag is in lyn met sy oproep vir ‘n teologiese en profetiese reaksie ten opsigte van die openbare lewe, insluitend sosio-politieke en ekonomiese aspekte. Die 30ste herdenking van die Kairos dokument wat bekend is vir sy profetiese boodskap, word ook vanjaar gevier. Tydens verlede jaar se Teologiese dag het die voormalige minister Trevor Manuel gefokus op die Nasionale Ontwikkelingsplan, gevolg deur response deur teoloë. Hierdie jaar sit ons die gesprek voort: Hoe moet Christene, kerke en die ekumeniese beweging reageer op die reuse uitdagings van armoede, werkloosheid en ongelykheid? Hopelik kan die gesprek bydra tot ‘n proses van verdere mobilisering en teoretiese en teologiese diepte.

Bywoning is gratis en almal is welkom! Parkering by die fakulteit is beperk en gaste word aangeraai om te parkeer in die Laan of op die walle van die Eersterivier (oorkant Paul Roos Gimnasium). Laat ruim tyd toe vir verkeersdruk.

Die openingserediens van die fakulteit vind plaas op Sondag 1 Februarie 2015 om 19:00 in die Stellenbosch United Church, Van Riebeeckstraat 8, Stellenbosch. Die prediker by hierdie geleentheid is Dr Dion Forster. Ds David Hunter sal as liturg optree.

Navrae: Helette, e-pos hvdwest@sun.ac.za, tel 021 808 3255.

PowerPoints vir Missionale Konferensie 2015

Written by webmaster on . Posted in Gemeentebegeleiding

missionalVan 19 – 21 Januarie 2015 te Stellenbosch het meer as 170 kursusgangers die voorreg gehad om deel te wees van ’n konferensie wat saam gedink het oor die toekoms van missionale teologie en missionale gemeentes en kerke. Ons het die voorreg gehad om interaksie te kon hê met leiers op hierdie gebied soos Darell Guder, Pat Kiefert, Bishop Cray en Nelis Niemandt. Verskeie sprekers het PowerPoints gebruik en dit is hier aflaaibaar:

Volledige klank en beeld opnames is deur Bybel-Media gedoen en hulle kan gekontak word by 021 873 0822 of 14 Versailles Upper Street, Wellington, 7655.

Multikulturele konferensie

Written by Peter Adams on . Posted in Evangelisasie, GKS, Nuus, Taakspanne

gks hk

Hugenote Kollege in samewerking met Kommissie vir Getuienisaksie (KGA) en die Kantoor vir Nuwe Gemeente Ontwikkeling en Kerklike Samewerking (GKS) het ʼn konferensie oor Interkulturele Gemeente-wees aangebied op 22-23 Julie 2014 te Chrismar Villas (Bellville). Die konferensie het ook saamgeval met die jaarlikse KGA Jaarvergadering.
Tydens die konferensie is besin oor die aard en huidige funksionering van multikulturele gemeentes in die NG Kerk-familie, met die oog daarop om die vorming en funksionering van multikulturele gemeentes te bevorder.
‘n Opsomming van alle bydraes met skakels na die bydraes, navorsingsverslae asook individuele bydraes van die sprekers is beskikbaar en kan afgelaai word.

VBO Nuut en Geïntegreerd

Written by Wilma le Roux on . Posted in Kursusse, VBO

Nuwe en Geïntegreerde

Gevorderde Sertifikaat in Bedieningsvernuwing

ʼn Gesamentlike projek van die drie VBO-sentra

 Communitas Logo  Excelsus logo  Logo Shepherd

                                               

Ons begin in 2015 met ʼn nuwe, tweede groep wat die gevorderde Sertifikaatkursus in Bedieningsvernuwing gaan deurloop!  

Ons nooi leraars wat 5 jaar of langer in die bediening is om saam te kom dink oor hoe ons ons bediening sinvol en verantwoordelik kan inrig.  

Die eerste groep van 35 leraars het vanjaar die eerste drie modules voltooi en ons kry baie positiewe terugvoer.

Maar wat behels hierdie sertifikaat?

Die bedoeling van die Geintegreerde Sertifikaatkursus is om leraars wat al `n rukkie in die bediening is op ʼn dieper en grondiger vlak te geheroriënteer t.o.v. hulle bediening.

 • Die kursus word dus in ʼn formaat van nege blokke (van 3–4 dae) oor die loop van drie jaar gedoen.
 • Dit wil inklusief werk deur teologie, vaardighede, houdings, roepingsbewustheid en spiritualiteit te bevorder
 • Die kursus gee nuwe insigte, maar is ook baie prakties en help mense om innoverend te werk.
 • Die struktuur van die M Th kursus word as ʼn vertrekpunt geneem, maar ʼn belangrike verskil is dat daar geen skripsie geskryf word nie.
 • Om kursusgangers dieper aan die dink en werk te kry word o.a.  ʼn joernaal gebruik.

 

Die datums vir die nuwe groep van 2015 is die volgende:

Blok 1 Om die Tye en Geleenthede te Verstaan 17-19 Feb
Blok 2 Gemeentelike Ekklesiologie 21-23 Apr
Blok 3 DIE TRINITEIT-Die Wonderlike, Vreemde God in Wie Christene Glo 1-3 Sep

VBO-PROGRAM 2015

Written by Wilma le Roux on . Posted in VBO

 VBO 2015

VBO-Boekie 2015

Die volledige VBO-boekie en program word hier beskikbaar gestel. Laai dit gerus af, kyk na die verskeidenheid van kursusse en dagboek dit waarin jy belangstel om by te woon.

Verskeie kursusse word vanjaar in Engels aangebied saam met Ekklesia, en word so aangedui op die program. Ons werk graag in sekere van ons kursusse met ʼn meer gemengde groep leraars omdat ons ervaar dat dit die leerervaring soveel verhoog.

Die inhoud van die 2015 VBO-boekie is weer lekker kompak gehou, maar ter wille van persone wat navraag gedoen het oor die agtergrond en doel van VBO, is daar ʼn inligtingsblad daaroor ingevoeg.

Die VBO-program vir 2015 sluit in:

 • ʼn Paar groot konferensies wat in samewerking met Ekklesia aangebied word, soos die Missionale Konferensie getiteld The Future of Missional Theology and Missional Churches; ʼn konferensie oor Erediens en Aanbidding: God bless Africa: Worship for a Time Like This (saam met die Calvin Institute of Christian Worship) en die jaarlikse Winterskool met die tema: Changing the World? An invitation to faithful discipleship and responsible citizenship.
 • Die internasionale Fresh Expressions Konferensie wat aanvanklik vir later in 2015 beplan is, vind nou in Februarie 2016 plaas.
 • Die Gevorderde Sertifikaat in Bedieningsvernuwing word baie sterk aanbeveel – lees ook die getuienisse van persone wat reeds met die program besig is.
 • ’n Hele klomp interessante een-, twee en driedagkursusse – o.a. ʼn Emeriti-kursus, een oor Gemeente-finansies en administrasie, oor Preek-maak, die Happiness-teorie, die Doop,  en nog baie meer …
Laai gerus die volledige boekie af – kliek HIER: VBO-boekie_2015

Sentrum vir Predikantebegeleiding

Written by bestera on . Posted in Predikante begeleiding

12832578-3d-render-of-people-taking-and-discussion12832578-3d-render-of-people-taking-and-discussion

SENTRUM VIR PREDIKANTEBEGELEIDING

Communitas het 9 areas wat nodig is vir ‘n Predikant in die Bediening geidentifiseer en toe die Sentrum vir Predikantebegeleiding ontwerp om predikante te begelei om hulle sterkpunte, maar ook hulle groeipunte in die 9 bekwaamhede te ontdek. Die ideaal is dat alle predikante die Sentrum vir Predikantebegeleiding sal bywoon êrens tydens hulle bediening. Die datums waarop die Sentrum in 2015 aangebied word is 10-12 Maart, 9-11 Junie, 18-20 Augustus en 20-22 Oktober 2015.

 

 

Lees hier verder…

ALFA PASTORALE OPLEIDING

Written by webmaster on . Posted in VBO

BERADING EN GEMEENSKAP SENTRUM (GESTIG:1987)

BIED AAN: ‘N KURSUS IN PASTORALE OPLEIDING, BERADING EN GEMEENSKAPSDIENS VANAF 1 MAART TOT 29 FEBRUARIE 2016 (Teikengroep: Studente, predikante, jeugwerkers, onderwysers, maatskaplikewerkers, enige professionele persone, en persone wat verryk wil word Persone moet rekenaar geletterd wees of toegang daartoe hê)

Zama-Zama

Dankbaarheid is soos ‘n stringetjie krale

Written by Mariette Steyn on . Posted in Aktueel, Vrouelidmate

deur Amanda Kruger-van Deventer

il_fullxfull.421894581_ofpaSaam met buurvrou lê ek op my maag op haar bloublommetjie-sitkamermat. Ons het kleine Emily op haar magie gedraai. Haar beentjies trek sy op in die kruipposisie maar haar armpies is nog net te swak om haar op te lig. Skielik lig sy haar koppie, skuif haar armpie onder haar lyfie in en lig haarself. ‘n Wye lag staal uit haar gesiggie. Ons asem snak lagbly. Die oomblik vries in vreugdevolle dankbaarheid.
Die ou bekende spreekwoord sê: “Geniet die klein dingetjies, want jy gaan later terugdink en besef hulle was die groot dinge van die lewe.” Dankbaarheid is soos krale wat ek een vir een inryg. Hiermee maak ek vir myself ‘n dankbaarheid-stringetjie krale wat ek om my nek hang of om my pols bind as herinnering in tye wat dit moeilik gaan met my.
Sy sit langs my in die wagkamer. Haar drie kinders om haar. Al vier paar oë lag bly. Die oomblik vries in vreugdevolle dankbaarheid, want dit is die mooiste vier paar oë wat laggend my groet. Elke kind sowel as die mamma het ‘n ander kleur oë – so so mooi.
My selfoon beep. Deur “whatsup” stuur my vriendin vir my ‘n bossie blomme, vars gepluk uit haar eie tuin – vroegdag, vandag!
Die dag is lank en volgepak. My lyf is moeg. Die lakens is vars en skoon. Dankbaar vou ek die wit linne lakens oop en vly my neer tot rus.
Dit reën. Ek ry na ‘n vergadering en ek is behoedsaam vir wat op my wag. In my truspieëltjie vang my oog die reënboog in die sproei wat opspat by my agterwiele. Dit lyk kompleet of ek ‘n reënboog agter my aansleep. Ek besef ek moenie bang wees nie. God is lief vir my. Dankbaarheid kom lê die vrede in my hart.
Met die beker koffie stomend in my een hand en ‘n beskuitjie in my ander hand stap ek voordag uit op my stoep. Kosbare heilige stilte vou om my. Die dagbreek blom pienkrooi op die horison. Dankbaar verdwaal ek in hierdie oomblik.
Dis droog. Warrelwinde stofdraai dansend oor barre grond. Dan, asemsnak-bly plof ‘n groot reëndruppel in die stof. Ek ruik die vars reën. Ek ruik die dankbare veld.
Ek is alleen. Dit is donker. Skielik gaan al die ligte af. My hande soek na die kers en vuurhoutjies en ek vind dit. Dankbaar sprei die kerslig tot in elke donker hoekie.
Die ry waarin ek staan is lank. Almal wag moedeloos. Skielik borrellag iemand en die lag borrel op in my. Almal in die ry lag saam. Ons weet nie waaroor nie, maar lag is so bevrydend – skaterlag lekker.
My kind se hart is seer. My kop hang voor die opwasbak en ek huil saam met my kind stil. Skielik, dankbaar, voel ek my man se arm vol vertroostende verstaan om my skouers.
My vriendin. Ek verlang na haar. Ek wag dat sy die telefoon antwoord. ‘n Blyheid om van my te hoor straal uit haar stem en ek is so so bly.
Hy staan honger op die sypaadjie. Die drank het diep spore getrap deur sy gesig. Ek stap na hom en lê die brood in sy hande. ‘n Verbasing sprei onverwags oop oor sy gesig. “Most appreciated … most appreciated !”, sê hy en my asem snak dankbaar oor hierdie onverwagse dankbare nederigheid.
My kinders kom aangestap na my. My seun sê: “Hello Ma!” My dogter sê:
“Hello Mamma!” My hart begin bokspring soos sneeuwit lammers op die groen land.
Sy kom die winkel ingestap met haar baba op haar arm. Sy sit die kind neer op die grond. Skielik slaan sy haar hande voor haar mond in opregte verwondering en roep uit: “Kyk, kyk, hy loop! My baba loop!” Ons almal in die winkel kyk en sien hoe die seuntjie sy eerste treetjies gee en ons is dankbaar opgewonde saam met haar. ‘n Dankbaarheid sprei oop in my hart, want ek het nou net ‘n kosbare moment beleef. ‘n Seuntjie het begin loop.
“Dankbaarheid is die onthou van die hart.”
“Dankbaarheid is die moeder van alle deugde.”
“Dankbaarheid gee sin aan gister – gee vrede aan  vandag en skep ‘n droom vir môre.”
“Vrede woon in ‘n dankbare siel.”

“When you feel grateful for existence itself,
you move from doing grateful too being grateful.”
“Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul”

Dankbaarheid en wysheid string aan mekaar. “Om die Here te dien, dit is wysheid.”(Miga 6:9) “Dit gaan goed met die mens wat by Hom skuil” (Ps.34:9) “Daarom sal ek sing tot u eer; ek sal nie stilbly nie. Here my God, vir altyd sal ek U loof!”(Ps.30, Ps.28 en Ps. 136)
“Sê gereeld dankie vir alles wat God vir julle doen, maak nie saak wat met julle gebeur nie. Dan maak julle Hom baie gelukkig.” (1 Tess. 5:18)

Mag ons dankbaarheid, deur 2015, soos ‘n stringetjie krale om ons nek hang of om ons pols dra. Aan ons klere of aan ons skoene vaswerk. Mag ons deur 2015 elke aand terugdink aan al die dankbaarheidsdinge wat my bly gemaak, vandag. Mag ons hierdie dankbaarheidsdinge soos dankbaarheidskrale versamel elke dag en inryg as ‘n bemoediging, veral, in stormtye. “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes, deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.”(Fil. 4:6)
want:
“Ek die Here het julle gemaak en
Ek sal julle vashou,
julle dra en julle red,
tot in julle oudheid en grysheid
sal Ek julle dra.”
(Jesaja 46:4)

Reistog na Geluk

Written by Mariette Steyn on . Posted in Aktueel, Vrouelidmate

Stel jou voor dat jy, soos Salomo van ouds, wakker skrik en jy hoor duidelik die stem van die Hemelse Vader wat sê jy kan vra net wat jy wil en jy sal dit kry. Wat sal jy kies? Ek dink eerlik nie dat ek wysheid sou kies nie! Sit so ‘n rukkie stil en dink wat jy sou kies …!
Weet jy wat wys navorsing wat sou die meeste mense in die wêreld kies? Geluk!

Baie mense dink hulle sal gelukkig wees as hulle meer geld het, die ideale beroep beklee, die lotery wen, ‘n nuwe huis kan betrek, getroud is, noem maar op. Hierdie dinge dra by tot jou geluk, maar dit bring nie daardie diepgaande gelukkigheid waarna almal smag nie. Inteendeel, hierdie soort diepgaande geluk moet die deel van elke Christen wees. Die Bybel sê baie duidelik in Joh. 10:10 dat die God ons geskape het om ‘n lewe van oorvloed te hê en geluk is gewis deel daarvan.

In hier die reeks oor Geluk gaan ons kyk hoe en waarom ons ‘n gelukkiger lewe moet lei. In Maart sal my boek ”Dink jouself Gelukkig” op die rakke wees en ek gaan in die volgende uitgawes belangrike punte daaruit behandel.

Kom ons begin in hierdie uitgawe eers kyk na watter mites daar oor geluk bestaan:

Mite 1: GELUK MOET GESOEK WORD
Geluk is wel daar maar slegs as die regte goed met ons gebeur: die regte betrekking, die mooi huis of die ideale gesin. Ver van die waarheid! Geluk is binne ons en hoef nie gesoek te word nie. Dit is ‘n ingesteldheid (mindset) en deur ons gedagtes te verander, verander ons lewens en kan ons ‘n lewe van geluk lei. Verstaan jy nou waarom die Bybel so dikwels noem dat ons ons gedagtes moet verander? (Fil. 4:8; Rom.12:2).
Luister hierna as jy my nie glo nie!: Interessante navorsing is in 1989 gedoen oor hoe die verandering van ‘n mense se kopgeloof en gedagtes tot wonderlike veranderinge in jou lewe kan lei. Dr Ellen Langer, en ander wetenskaplikes van Harvard universiteit, het ‘n aantal mans bo die ouderdom van 70 vir tien dae na ‘n vakansieoord geneem. Hulle opdrag was om op te tree asof hulle in die jaar 1959 leef. Hulle moes dus gesels oor die werk wat hulle toe gedoen het, die president van daardie tyd, en so meer. Die musiek wat gespeel het, was die musiek van daardie tyd, tydskrifte was ook van daardie tydvak en hulle moes foto’s bring van voor 1959. Hulle was dus vir 10 dae geïndoktrineer: “Julle leef nou in die jaar 1959”. Voordat hulle die navorsing begin het, is hulle blootgestel aan ‘n klomp fisiologiese toetse soos hulle lengte, die lengte van hulle vingers, sterkte, geheue en hulle sig asook psigometriese toetse. Na die 10 dae is die metings weer gedoen. Hulle het gevind dat die mense fisies langer geword het, hulle vingers gegroei het, hulle sig het verbeter en dat hulle geheue beter was. Inteendeel, die meeste het begin optree verskeie jare jonger as wat hulle werklik was! Sommige het fisiologies en kognitief selfs 25 jaar jonger gereageer! Dit na 10 dae! Inderdaad, verander jou gedagtes en jou lewe verander! WOW!

Mite 2: EK KAN NIE GELUKKIG WEES AS MY VERHOUDING VERBROKKEL NIE
‘n Huwelik wat deur probleme gaan beteken nie dat jou lewe verby is nie en dat jou geluk nou daarmee heen is nie. Inteendeel, daar is verskillende maniere om dit te hanteer waarvan egskeiding slegs een is. ‘n Beter oplossing is om eenvoudig net weer aan jou verhouding te begin werk. Jou geluk lê per slot van sake in jou eie hande.

Mite 3: EK GAAN GELUKKIG WEES AS EK KINDERS HET
Is dit nie die versugting van so baie kinderlose huwelike nie? Ek gesels nou die dag met ‘n vriendin wat jare gesukkel het om swanger te word en uit die bloute uit sê sy: “Ek hou glad niks daarvan om ‘n ma te wees nie!”. Sy beskou die bekommernisse oor die toekoms van haar kinders, die rondjaag van een skoolaktiwiteit na ‘n ander en die teleurstellings, as ‘n sware las.
Kinders kan dikwels die grootste bron van ons vreugde wees, maar ook die oorsaak van die ongelooflikste hartseer!

Mite 4: EK KAN NIE GELUKKIG WEES AS EK NIE ‘N LEWENSMAAT HET NIE.
Dit is wel so dat getroudes meer tevrede is met hulle lewens as ongetroudes is. Navorsing wys egter dat die grootste verskil in tevredenheid egter nie tussen getroudes en ongetroudes is nie, maar wel tussen getroudes en geskeides, getroudes en mense wat hulle lewensmaat verloor het of wat van hulle vervreemd is.

Mite 5: EK GAN GELUKKIG WEES AS EK DIE REGTE WERK OF POS HET
Selfs die ideale werk se glorie is van korte duur!

Mite 6: EK KAN NIE GELUKIG WEES AS EK ‘N FINANSIëLE KRISIS HET NIE
Niemand kan dit ontken dat dit traumaties is om jou werk te verloor, bankrot te speel, jou huis te verloor of al jou spaargeld te verloor nie. Hoeveel mense moes al worstel nadat ‘n skelm makelaar of ander finansiële adviseur, weg is met al jou geld. Navorsing is egter baie duidelik dat dit ook moontlik is om self in die grootste finansiële krisis nog steeds gelukkig te wees.

Mite 7: EK KAN NIE GELUKKIG WEES NIE, WANT MY BESTE JARE IS REEDS VERBY
Hoeveel van ons, aan die ander kant van 50, het nie dikwels hierdie gedagte in die agterkant van ons koppe nie! Nonsens! Daar is in drie onlangse studies bewys dat die toppunt van die mense se positiewe emosionele ervaring lê tussen 64 en 79!
Nou toe nou! Met hierdie mites uit die weg geruim,  moet jy net so ‘n bietjie wag tot die volgende uitgawe en dan gesels ons oor WAT jy kan doen om daardie geluk in jouself te vind! Lekker!

Ons gaan lekker saamreis op hierdie reistog van Geluk en ‘n oorvloedige lewe!

Groetnis!
Dr Pieter van Jaarsveld

pieter

NG Welgelegen

Written by Mariette Steyn on . Posted in Nuus uit gemeentes, Vrouelidmate

welgelegen

Die volgende projekte is weer eens vanjaar met groot ywer aangepak.

1. Winterwarmte-projek: Pragtige truitjies, serpe, mussies en handskoene word deur gemeentelede gebrei en aan verskillende kinderhuise gestuur.

2. Herfsmark: Ons Herfsmark word jaarliks gehou. Die “Arts en Crafts”-tafel het vanjaar weer ‘n ruim bedrag ingesamel danksy ywerige vingers en goeie ondersteuning. Die inkomste word aan minderbevooregtes geskenk.

3. Ruyterwacht Seniors: Ons gemeente is sedert 2000 betrokke by seniors van Ruyterwacht. Dr Michiel Strauss, een van ons predikante, dien op die Beheerraad. Hy besoek die sentrum gereeld en bied geestelike ondersteuning aan die personeel en seniors. Inkomste verkry uit die verkoop van klere en huishoudelike items, word ook aan die Sentrum geskenk.

4.  Uitreikmark: Vanjaar se Uitreikmark was weereens ‘n groot sukses. 21 Instansies het deelgeneem. Deelnemers verkoop handgemaakte artikels, kry blootstelling en verskaf inligting aan die publiek. ‘n Restaurant word ook tydens die mark bedryf.

5. Mengelmoeskardoes is ons kerk se eie winkel.  R120 000 word per jaar ingesamel en aan behoeftiges geskenk.

6. Klein Akker is ‘n plakkerskamp waar die nood hoog is. Daar is geen elektrisiteit, lopende water of dienste nie. Ons gemeente is sedert die begin van die jaar daar betrokke. In samewerking met Hough Koen van De Bron gemeente, word klere, kos, babamelk en ander noodsaaklike items geskenk.

Elke kind sal ook vanjaar ‘n Kersgeskenk ontvang. Deur bemiddeling van ‘n gemeentelid is ‘n skeepshouer aan Klein Akker geskenk. Dienste word Sondae daar gehou. Die inwoners se harte is oop vir die Verlossingsboodskap en groot seën word ondervind.

Ons dank ons Hemelse Vader vir ons gemeentelede se entoesiasme en talente. Die ywer waarmee almal saamwerk, strek Hom tot eer.

Bonnievale

Written by Mariette Steyn on . Posted in Nuus uit gemeentes, Vrouelidmate

deur Hilde Liebenberg

Ons het twee dames van die Alzheimers vereniging in Pretoria genooi om vir ons meer oor die toestand te kom vertel, asook die hantering van sulke pasiënte. Een van die positiewe uitkomste is om vir hulle iets te gee om hulle besig te hou, vandaar die Alzheimer voorskoot, of te wel die vroetelvoorskoot. Ons vroue het besluit om vroetelvoorskote te maak vir ons Alzheimer-pasiënte in ons plaaslike Ouetehuis, en vandaar die projek. Die voorskote moet aan ‘n paar vereistes voldoen – dit moet baie kreatief wees, baie kleurvol, verskillende teksture, aktiwiteite soos knope en knoopsgate, ritssluiters, velcro, veters ens, asook ’n sagte speelding en plek vir n foto’tjie in ’n plastieksakkie van die pasient se kinders of familie – en enige ander kreatiewe idees! Al ons kreatiewe naaldwerksters het ingespring en begin om die mooiste voorskote te maak. Met ons afsluitingsvergadering het ons die voorreg gehad om 16 vroetelvoorskote aan Herfsvreugde te oorhandig. Dit hou pasiënte baie ure lank stimulerend besig en maak hulle rustig.

bonnievale