Author Archive

Huisbesoek

Written by Besoeker on . Posted in Vorige kommentaar

Frederick vra ek moet reageer, dan doen ek dit maar. EK sou vreeslik graag dat ons (en kerkrade en alle ander rade) hierdie tipe gsprek aanpak met The Fifth Discipline en stelselbenadering en De Bono se 6 Thinking Hats – ek glo van harte dit sal ons help om ons eie aannames te erken en te verstaan en lei tot beter gesprek voering.

Voorts moet ‘n mens baie versigtig wees wanneer jy as Demas praat, want kritiek word nie altyd verstaan en waardeer nie. In my predikantsomgewing het ek dikwels gese jy moet bekommerd raak as ek nie meer kritiek lewer nie – dan is ek nie meer betrokke nie. En vir ‘n langtyd nou al pla my dit my hoegenaamd nie wat in my vorige gemeente gebeur nie. Dit so bietjie agtergrond.

DIe probleem van huisbesoek, is ‘n BAIE dieperliggende probleem. Dit raak nie net huisbesoek nie, dit raak ons manier van kerkwees. Daar is talle kerke wat groot en sterk is en GLAD nie huisbesoek doen nie, maar waar die pastor, as my kind soos die afgelope week, in Tygervallei instap en hy haar sien, haar vriendelik groet!

Ek dink die NGK probeer te hard om alles vir almal te wees. Ek dink die predikant se EERTSE verantwoordelikheid is teenoor sy meelewende lidmate – en hulle huil en kerm gewoonlik nie oor huisbesoek nie. Niemand kan die randfiguur beter bereik nie, as ‘n vriend nie. En ‘n predikant kan gewoon nie met almal vriende wees nie.

Die Bybel is ‘n ongelooflike boek. As daar iemand is wat belangstel, sal ek hom/haar die tema van ‘n Dokterstesis gee – Die Bybel leer die beginsels van moderne bestuurswetenskap. Daarom het ek in Harvard Business Review ongelooflike Bybelse beginsels gelees. Soos NUWE WYN in NUWE SAKKE (Structure follows purpose?) DOEN aan ANDER wat jy wil he hulle aan JOU moet doen. Dienenende leierskap. Die ongelooflike is dat daar talle artikels vanuit suiwer akademiese en besigheidsoogpunt oor die onderwerpe in die HBR verskyn – met geen verwysing na die Bybel nie.

Gun my ‘n laaste twee opmerkings: EK het na my ou gemeente ‘n boodskap gestuur: Diegene wat in my tyd op die kerkraad was, moet my vergewe, want ek het van HULLE goed verwag wat ek self nie kan doen nou dat ek nie meer ‘n Ds is nie.

Tweedens (en Piet Meiring vertel dit met ‘n uitstekende storie) die prediking is te veel besig met die predikant se probleme en nie myne nie. Daaroor kan ek nog baie se. In my tyd het ek dit probeer oplos deur preekgroepe te he van mense wat ek geestelik kon vertrou om my te help preek maak. Prof Jonker het een dag gese jy maak preek met die Bybel en Koerant oop op jou lessenaar. Maar dit frustreer my mateloos as ‘n predikant met sulke ondeurdenkte, oppervlakkige opmerkings kom. Niks met huisbesoek te doen nie, maar baie met geloofwaardigheid! En of ek HOM sal opsoek (nooit!!!). Hoeveel predikant het al THE FUTURE OF MONEY gelees? Hoe kan jy dan verstaan wat in die ekonomiese krisis gebeur en hoe kan jy jou gemeente lei?

Skies, Frederik, ons het nou ‘n wye draai geneem wat moontlik lyk asof dit weg is van huisbesoek, maar wat juis illustreer, as jy aan ‘n klein draadjie torring, dan is die hele naar gou los.

Demas signing out! 🙂

Huisbesoek

Written by Besoeker on . Posted in Vorige kommentaar

Vraag is: Wat sou die doel van huisbesoek wees? Sekerlik NIE om as betaalde amptenaar alle aspekte van kerklosheid en selfs antagonisme tot geestelike ondersteuning van aktiewe lidmate self en alleen te doen nie. Ek het deur die jare van my bediening, benewens aksies van lidmaat-bedienings in die gemeente, die volgende bereik en ervaar deur middel van huisbesoek: 1) Ek het die lidmaat en gesin in die konteks van hulle leefwêreld leer ken 2) …Daarom kon my prediking hoe langer hoe meer ‘grond vat’ en 3) … het wonderlike gesprek en interaksie op huisbesoek plaasgevind en 4) lidmate het juis op grond van die kontak deur huisbesoek my leer ken en vertrou en toenemend die vrymoedigheid ontwikkel om aan te klop vir pastorale begeleding wanneer nodig. Sonder huisbesoek sou ek nie `n idee gehad het wie die mense is wat Sondae voor my sit nie en sou my bediening in `n vakuum plaasgevind het. Hoe op aarde leer jy jou gemeente (nie net die getroue groepie dissipels nie) werklik anders ken?

Demas en Huisbesoek

Written by Besoeker on . Posted in Vorige kommentaar

Uit my ervaring as predikant (van 1998 – 1997) in Worcester, stem ek heelhartig saam met die bevindinge van die artikel. Ekhet tot die gevolgtrekking gekom dat huisbesoek ‘n vermorsing van tyd is.

My sinvolste gesprekke was waar ek informeel saam met lidmate goed gedoen het (by skottelgoed was na ‘n begrafnis, vuurmaak voor ‘n braai, selfs as ek skole rugby gaan kyk omdat my lidmate se kinders speel – ek het net dogters). Dan het die vrae wat ek graag by huisbesoek sou wou bespreek dikwels uitgekom.

Sedert 1997 was die Ds 1 of 2 keer by my. Of ek hom sal opsoek, hang af van hoe ek sy pastorale ingesteld beleef of die kansel of tydens tee na die diens.

Maar dit is maar net Demas (hy wat die teenswoordige wereld liefgekry het) wat praat. Tog dink ek predikante sal goed doen om meer met die Demasse te praar – hulle ken twee werelde.

Sterkte aan al die Dominees – julle het nie ‘n maklike job nie.

Ds

Written by Besoeker on . Posted in Vorige kommentaar

Sal u asb so vriendelik wees om die pamflet na e-pos of na faks 0866312931 te stuur. Sal graag wil inskryf maar die nodige detail soos die koste is onduidelik en te klein op die webtuiste. Baie dankie. Groete Etienne

As jy huisbesoek wegvat, wat kom in die plek daarvan?

Written by Besoeker on . Posted in Vorige kommentaar

Ek wonder saam met Rethie oor die begin van so ‘n gesprek in jou gemeente. Kan jy nie vir ons leiding gee oor hoe jy so ‘n gesprek kan begin nie. Ek glo ons gemeente staan voor so ‘n keuse. En vir baie lidmate gee die feit dat ons nog (probeer) huisbesoek doen, ‘n mate van troos dat die dominee darem iewers besig is.

Aan die ander kant is ek versigtig, omdat ek glo ek tog baie kontak gaan inboet, my ‘reg om iemand pastoraal te versorg’ is daarmee heen as ek iemand nie ken nie. Hoe anders, as deur huisbesoek, leer ek my gemeente ken?

‘n Laaste opmerking wat ek wil maak is dat lidmate emosioneel raak oor huisbesoek. Ek het nou die dag in ‘n gesprek met ‘n ander predikant, rondom ‘n braaivleisvuur, oor die blog van jou gesels – ja, ja, ek weet mens gesels nie oor sulke goed rondom ‘n braaivleisvuur nie – en die ou het omtrent ballisties gegaan toe ek s^e huisbesoek kan sleg wees vir die gemeente.