Author Archive

Woord en fees en Woord en lewe nou beskikbaar – Leesrooster Advent 2013 tot Koninkrykstyd 2014 (met aflaaibare lys van fokustekste)

Written by webmeester on . Posted in 2014, Fokustekste, Leesrooster

Woord en fees – Preekstudies en liturgiese voorstelle gebaseer op die kerklike jaar 2014

Prys: R230.00 (14% BTW ingesluit)Revised Common Lectionary Jaar A
Advent 2013 tot Koninkrykstyd 2014
Woord en fees (voorheen Preekstudies met liturgiese voorstelle) – Advent 2013 tot Koninkrykstyd 2014 – is ’n hulpmiddel vir die voorbereiding van eredienste en die ontwikkeling van preke. Dit volg die seisoene van die kerkjaar, en maak gebruik van die teksrooster Revised Common Lectionary, Jaar A. Woord en fees kan gebruik word saam met die ander publikasie in die reeks, naamlik die Woord en lewe (voorheen Leesrooster). 
Woord en lewe – Leesrooster Advent 2013 – Koninkrykstyd 2014

Prys: R70.00 (14% BTW ingesluit)Leesrooster Advent 2013 – Koninkrykstyd 2014 Seisoene en feeste in die lewe van gemeentes Woord en lewe (voorheen Leesrooster) Advent 2013 tot Koninkrykstyd 2014, volg die seisoene van die kerkjaar en maak gebruik van die erkende teksrooster Revised Common Lectionary, Jaar A. Dit moedig lesers aan om die feeste, gebruike en gewoontes van die kerkjaar te vier en te ervaar. Woord en lewe kan gebruik word saam met die ander publikasie in die reeks, naamlik Woord en fees (voorheen Preekstudies en liturgiese voorstelle). 
Geloof van eeue (Apostolicum)

Prys: R30.00 (14% BTW ingesluit)Geloof van eeue is ’n sewe-week-saamreisgids vir persoonlike nadenke en groepsgesprek aan die hand van die Apostoliese Geloofsbelydenis (ook die Apostolicum genoem). Daar is 49 verduidelikende gedeeltes (een vir elke dag) en sewe gesprekshulpe (een vir elke week). In die loop van die sewe weke kan individue en groepe tyd in, met en rondom die Apostoliese Geloofsbelydenis deurbring. 

Leesrooster Fokustekste 2013-2014

November 2013 riglyne vir huiskerk en selgroepbyeenkomste met die fokustekste van die Leesrooster as basis

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

Vier-en-twintigste week in Koninkrykstyd

3 November

2Tessalonisense 1:1-4, 11-12

Daarom praat ons met trots van julle…

Ysbreker

Is daar iets in jou lewe waarop jy terugkyk en vir jouself sê: Ek is nou regtig trots daarop? Deel dit met ons.

Lof en aanbidding

Kom tot rus in die Here se geselskap. Dink aan Hom. Sien Hom veral in jou oomblikke van stilte in die Gemeente waarvan jy deel is. Waar is Hy die duidelikste sigbaar? Praat in stilte met Hom daaroor. Sing dan liedere waarmee julle Hom loof en aanbid. Iemand kan Psalm 119:137-144 voorlees terwyl die ander die woorde in hulle harte saambid.

Woord

2Tess.1:1-4, 11-12

  1. Lees eers die gedeelte in stilte met jou hart. Let op woorde of sinsnedes wat vir jou uitstaan. Beleef die gemeente aan wie Paulus hier skryf. Laat dit afsak tot in jou hart.
  2. Aan wie behoort die gemeente en waarvan “leef” die gemeente? (Verse 1,2)
  3. Wat staan uit van die gemeente wanneer Paulus aan hulle dink? (Vers 3,4) Dink nou vir ’n paar oomblikke aan die dinge in jou gemeente waaroor jy met trots (dankbaarheid) praat.
  4. Na die dank aan God, bid Paulus vir die gemeente. Wat bid hy? (Verse 11-12). Hoe sal jy hierdie gebed in jou eie woorde vir jou gemeente bid.
  5. Gesels oor die woorde van Henri Nouwen: “Om die kerk lief te hê is ons heilige plig. Sonder ware liefde vir die kerk kan ons nie met vreugde en vrede daarin leef nie. En sonder ’n ware liefde vir die kerk, kan ons nie mense daarheen uitnooi nie.”
  6. Raak stil. Dink na oor jou gemeente. Dink aan die dinge wat die Here jou skenk deur die gemeente. Praat in jou hart met Hom daaroor.

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Bevestig mekaar deur vir mekaar te vertel watter dinge julle van mekaar waardeer. Deel dan julle behoeftes met mekaar en bid dan vir mekaar.

Uitreiking

Hoe gaan hierdie groep in die komende week met mense praat oor die gemeente?

Oktober 2013 riglyne vir huiskerk- en selgroepbyeenkomste met die fokustekste van die Leesrooster as basis

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

Twintigste week in Koninkrykstyd

6 Oktober

Luk.17:5-10

Slawe wat niks verdien nie…

Ysbreker

Hoe voel jy oor oor ondankbaarheid teenoor jou?

Lof en Aanbidding

Kom tot rus by die Here. Raak bewus van Hom wat met liefde na jou kyk. Dink terug oor jou dag en die afgelope dae en sien alles wat Hy jou geskenk het, waarmee Hy jou geseën het (asseblief, klein dingetjies wat jy nie gewoonlik raaksien nie). Sê in stilte vir Hom dankie. Daarna loof die groep Hom met liedere.

Woord