Author Archive

VBO se webblad kry ‘n ‘facelift’

Written by Wilma le Roux on . Posted in VBO

VBO staan vir Voortgesette Bedieningsonderrig, en die doel van hierdie website is om predikante en gemeentelede op ‘n gereelde basis op hoogte te hou van kursusse wat aangebied word. Hier kry jy egter nie net ‘n kalender met kursusinligting nie – dis ook ‘n platform waar terugvoer gegee kan word van afgelope kursusse,  en spesifiek ook van watter betekenis  dit was vir die kursusgangers.

Daarom is hier behalwe die kursuskalender ook plek  vir kritiek/terugvoer oor die kursusse. Hier kan jy ook aandui  watter behoeftes daar bestaan sodat dit aangespreek kan word tyens die beplanning word vir ‘n volgende jaar se kursusse.