Kursusse

Written by webmeester on . Posted in Gebed

Kursusse vir kleingroepe en Gemeentes

*    Fokus op meer as 200 vrae oor Gebed:             Attie Barnard

Seker een van die omvattentse moderne gebedsboeke in Afrikaans Kleingroepe/         Gebedsgroepe/indiwidue   kan hierdie 246 kort hoofstukke sistematies deurwerk en         bespreek. Daar is min boeke in Afrikaans wat teologies so suiwer  en eenvoudig         onderwerpe rakende gebed behandel.Dit is ook ideaal vir ’n gebedskursus in ’n         gemeente /kleingroepe (Lux Verbi)
•    Renovation of the heart     Dallas Willard
Hier is ’n 6 weke (dalk 40dae) kursus om die karaktertrekke van Christus in jou lewe     in te neem.Dit het ‘n DVD by, groepboek by en ’n basiese boek. Goeie kursus     om     in gemeente aan te bied.(Communitas kan dit bestel)
•    Emosionally Healthy Church        Peter Scazzero
Dit is ook ’n basiese boek met ’n groepbesprekingsboek vir 8 weke lank. Dit kan ’n     gemeente baie help om emosioneel en spiritueel volwasse te word. (Communitas kan dit     bestel)
•    Spiritual disciplines(Handbook)    Adele Calhoun
Dit is ‘n uitstekende boek wat 62 geloofsdissiplines kortliks verduidelik en dit     prakties maak. ‘n  Baie goeie boek om as kursus vir kleingroepe of self in     besprekingsvorm weekliks aan te bied. Kyk na prentjies van Nico Simpson  op ons     webwerf.
•    Lord teach me to pray in 28 days   Kay Athur.
Hierdie is ook ‘n oulike gebedskursus(28 dae)wat in gemeente /kleingroepe gebruik     kan word. . Dit verskyn ook met groep dvd Kan van website bestel word     www.lifeway.com
•    Beleef God   H Blackaby &King
Hierdie is ‘n uitstekende 12 weke kursus oor spiritualiteit -om God se wil vir jou     lewe te verstaan-  wat jy in die gemeente kan aanbied. Ek het dit al gedoen sonder         die videos , want ek kry die videos nie in die hande (as jy dit het help ons asb)
•    Bybelmedia basiese Gebedskurus
Hierdie basiese kursus- wat omtrent 6 lesings het, is deur Attie van Wijk opgestel     en kan afgelaai word by   www.bmedia.co.za/dienste  (kliek dan op aflaaibare     produkte ). Dit is bruikbaar en sinvol om aan te bied in gemeente.
•    Kyk gerus na die kursusse wat Jerigo Mure in gemeentes aanbied.
Bennie Mostert het ook verskeie boeke geskryf wat inligting oor gebed gee.

•    Kyk na die kursusse wat Sentrum vir Spirirtualiteit in gemeentes aanbied

•    Die luisterseisoen reeks is ‘n goeie manier om mense in luister te skool

Wat bedreig ons gebedslewe?

Written by Besoeker on . Posted in Gebed en Spiritualiteit

Op ’n keer vertel iemand  my dat hy ’n kind van die Here is en dat hy graag wil bid, maar dis asof iets hom  keer op keer verhinder. Dit voel soms vir hom asof hy net nie beheer daaroor het nie! As dit nie die telefoon is nie, is dit sy lewenstyl. Hy sukkel regtig om rustig te word en te bid!

As mense sukkel om te bid,  is dit soms goed om na te dink wat hulle keer om te bid- of liewer wat  hulle gebedslewe bedreig. Ek noem ’n paar sulke bedreigings:

1. Eie ontvlugting: Soms sorg mense self dat hulle so besig is sodat hulle nie kan bid nie. Hulle ontvlug as’t ware die alleentyd saam met die Here en sorg dat hulle program van so ’n aard is dat hulle darem ’n menslik geldige verskoning het om nie stil te word voor die Here. Om dit anders te stel: Hulle vermy dit om te bid! Hiervoor kan daar baie redes wees. Daar kan iets wees wat jy vir die Here probeer wegsteek (al weet jy, jy kannie!) Daar is baie keer ook ’n soort skuldgevoel omdat jy nie meer weet wat om te bid nie. ’n Ander  rede hiervoor kan  jou eie sonde of verkeerde lewenstyl wees. Indien jy die bedreiging in jou gebedslewe herken, is dit noodsaaklik om weer ’n rein hart voor die Here te kry (Mat 5:8).

2.Persoonlike krissise kan keer dat jy bid. Die ironie is dat jy juis geestelike energie deur gebed ontvang, maar as ’n mens neerslagtig is, voel dit soms asof gebed nie gaan help nie. So kan die ekonomiese krisis of ander slegte sake wat jy ervaar alles meewerk dat jy minder bid! Onthou, die Here wil deur gebed vir jou sy liefde toon! Moenie daarmee ophou as jy verlate voel nie!

3. Besige Program: Die bekendste bedreiging waarvan ons almal bewus is, is natuurlik ons besige program, waaroor baie mense nie regtig beheer het nie. Ons sou seker baie kan rassionaliseer oor hoekom ons so besig is, maar dit neem nog nie die feit weg dat ons sukkel om by alles uit te kom nie. Om vir iemand, wat nie sy eie baas is nie te verwag dat hy nie so hard moet werk nie, is net om onbillike gewetensdruk op hom te plaas. Die realiteit is dat mense eenvoudig besig is en dat werkgewers baie druk op werknemers  plaas. Hulle werksomstandighede tap eenvoudig hulle energie! Die oplossing is om tyd te “skep” . Om stil tye in jou besige program te skep – soms is dit vyf minute as ander gaan tee drink. Ander keer kan dit die halfuur wees waar die res van die gesin sepies kyk. Maar onthou, al is jy nie in beheer van jou dag se program nie, is jy steeds in beheer van jou aftye tussenin.  Gebruik dit wys!

4.Twyfel is een van daardie sake wat ons geestelike lewe en veral ons gebedslewe kan inhaal. As jy twyfel, dan sukkel jy om te glo en hoe kan ’n mens bid sonder geloof? Die eerste  wat iemand wat twyfel(in die Here of  in sy eie geloof), doen, is dat hulle ophou bid. Die oplossing hiervoor is om werklik weer eerlik na die Here te gaan en jou twyfel vir Hom te gee. Twyfel kan jou gebedslewe vernietig.

5.Tye sonder medegelowiges is nooit goed vir ’n  mens se gebedslewe nie. Ons is vir mekaar gemaak. Dit geld ook vir ons gebedslewe!  Dit gebeur so dikwels met mense dat hulle hul oor een of ander rede van die gemeente (kerk) of ander gelowiges onttrek. Ongelukkig oorleef hulle gebedslewe dit ook nie. ’n Kragtige gebedslewe en goeie geloofsinteraksie met medegelowiges gaan gewoonlik hand aan hand!

6.As jou verhouding met die Here seergekry het. Gebed se basis word deur jou  verhouding met God gevoed en gestut!  Indien jy om een of ander rede afgedwaal of afvallig geraak het en die verhouding tussen jou en God seergekry het, sal jy ook nie meer kan bid nie. Weet dat die Here se genade en liefde groot is om jou vas te hou. Weet dat sy arms sterk genoeg is om jou van sy liefde te verseker en soos die verlore seun weer terug te bring! Hy sal nooit sy rug op jou keer nie, maar nooi jou eerder uit om na Hom te kom!

Soos ’n goeie huweliksverhouding moet die bedreigings in die verhouding geidentifiseer word en aandag kry, anders  gaan die verhouding baie seerkry ! Mag die Here se liefde en genade julle dring dat jy ‘n ryk gebedslewe het, te midde van al die bedreigings!!

Quintus

Om op God te Wag is ‘n Geloofsdissipline!

Written by Besoeker on . Posted in Gebed en Spiritualiteit

Ek hoor dikwels die die opmerking ”Die einde van die jaar is so naby en daar is so baie om nog te doen – ek weet nie of ek al my doelwitte gaan bereik nie!”

Daar is altyd doelwitte of ideale wat nie nie afgehandel kom nie en daar is nie ’n tyd wanneer ’n mens meer daarvan bewus word as aan die einde van die jaar nie.

Dalk is dit juis in die besige tyd nodig om weer na te dink oor die verband tussen

1. ons ingesteldheid teenoor dit wat ons nog nie bereik het nie, en

2. ons geestelike gewoontes en gebedslewe.

Ons vinnige lewenstyl en ongeduld maak dat ons nie altyd die spirituele ingesteld het om op God te wag nie. Om op God te wag, is ’n gebed- en spirituele lewenshouding wat ’n bepalende invloed op jou verhouding met die Here het. Daar is meer as 30 tekste in die Bybel wat hierdie lewensingesteldheid vir ons uiteensit . Ek het gevind dat in die tye wat ek die meeste met die Here oor sake worstel, die grootste geneser ’n ingesteldheid was van wag op die Here. Vir mense met ’n doelwitgedrewe lewenstempo, is dit natuurlik nie die maklikste dissipline nie, tog is dit die een lewenshouding wat ’n mens God helderder laat raaksien!

Die woord wat in die Bybel vir “verwagting” gebruik word , word ook dikwels vertaal met “vertroue”. Miskien verduidelik dit vir ons iets van die betekenis van “om op God te wag”. Ons ongeduld met die Here is heel dikwels ’n simtoom van ons gebrek aan oorgawe aan die Here.

Hoe wag ’n mens op God ?

Om Op God te wag is ’n lewenswyse wat begin met algehele oorgawe aan die Here. Ps 25:21 “ Laat onskuld en opregtheid oor my die wag hou, want op U vertrou ek”. Om alles in die hande van die Here te gee is ’n daaglikse handeling – daarom is dit ’n geloofsdissipline wat ons moet aanleer. Ons moet elke dag oefen om elke onvoltooide saak , versoek en doelwit in die hande van die Here oor te gee en Hom daarmee te vertrou. Die woord dissipline beteken dat jy dit op gereelde basis moet doen – nie om God daaraan te herinner nie , maar om jouself te herinner dat die spesifieke saak nie meer in jou hande is nie!

Wat gebeur met ’n mens wat op God wag?

Jy leer om in afhanklikheid van God te leef : Om op die Here te wag, is om te besef dat jy nie in beheer van jou bestemming is nie. Die gebedslewe van iemand wat hierdie dissipline het, verskil van iemand wat dink hy kan die Here se arm draai om aan al sy behoeftes te voldoen. Natuurlik kan ons enigiets in die Naam van die Here vra. Maar om te vra, beteken vir geen oomblik om te beveel nie. Dit is ‘n lewensuitkyk met jou oë na bo gerig en nie op jouself nie. Om te vra, is ’n aanduiding dat alles in iemand anders se hande is. As ons vir iemand moet oplaai en ons wag vir hom in die motor – kan ons soms maklik ongeduldig raak. Die rede hiervoor is omdat ons nie in beheer van die situasie is nie. Die een wat die situasie beheer, is die een vir wie ons wag, want jy kan niks doen voor hy nie kom nie. Dieselfde met ons gebedslewe. As jy geleer het om iets in die hande van die Here te vertrou mag jy nie die een wees wat ongeduldig is nie – of selfs eise aan die Here stel nie – Jy moet leer om op God te wag – en om in afhanklikheid van die Here te leef!

Daar vind ware geestelike verandering plaas indien jy op die Here wag. As jy op Hom wag, gebeur daar iets met jou. Dit is gewoonlik die enigste tye wat ons iets van onsself en van die lewe leer – as dinge nie vinnig gebeur nie. As ’n kind vir sy ouers iets vra en hy kry dit maklik, leer hy mos niks! Dit is eers as hy leer om te werk vir iets of dat dinge nie maklik of vinnig kom nie, dat hy iets leer. So is dit maar met ons ook as ons op die Here wag. Dit is die tyd in ons lewens wanneer die Heilige Gees ons die meeste verander!

Jy leer om nuut te kyk: As Habakuk op die Here wag , gaan lê hy nie op sy bed en slaap nie . Hy klim na die uitkyktoring en soek die antwoord. Om op die Here te wag beteken om met verwagting te wag. In die proses leer jy om met nuwe oë na die lewe te kyk. Jy soek as’t ware ’n antwoord op jou gebede. As jy nie ’n antwoord verwag en uitkyk daarvoor nie, sien jy soms nie die Here se antwoord raak nie. In die proses van soek en verwagting, leer die Here jou om ander en nuwe dinge raak te sien!

Jy leer geloofsvolharding : Onthou die Here gebruik die “wagtye” om ons geloof te toets en ons vertroue in Hom te versterk. In wagtye, kry jou gebed ook meer krag , jou geloof meer spiere en jou hart word ruimer om na God te luister! Om te Wag is die tye waar jou geloofsvolharding getoets en getemper word word. Om te wag beteken om aan te hou glo en nie kleingelowig te raak oor die geringste negatiewe seine wat jy raaksien nie. Om op die Here te wag , is om in geloof te volhard!

Luk 2:25 vertel van Simeon wat met verwagting uitgesien het na die koms van die Verlosser. “Daar het destyds ‘n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien na die koms van die Verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon…”

Mag jy die spirituele lewensgewoonte van “Om op God te Wag” ’n geestelike dissipline maak.

Quintus