GEESTELIKE LEIERS…betaal die PRYS

Written by Jannie le Roux on . Posted in Inspirasie

Ons betaal die verkeerde prys as ons:

 • ons families verwaarloos
 • gemeentes wil verander om by óns ambisie te pas
 • tevrede is om preke te maak met slegs ’n akademiese uitleg van die Skrif sonder om sélf God se stem te hoor
 • nie genoeg tyd aan gebed voor besluite bestee nie
 • ons effektiwiteit net meet aan ekonomiese produktiwiteit sonder om rekening te hou van die andersoortige aard van gééstelike ekonomie
 • kennis gelykstel aan wysheid

Die droom-deel van verandering is gratis, sê die bekende John Maxwell. Maar die reis is nie. Lees wat hy sê oor The Cost Question.

Om in die geloof te onderskei…

Written by Frederick on . Posted in Inspirasie

‘n Toerustingsprogram vir gemeenteleier

Enkele Uitgangspunte oor geloofsonderskeiding:

• Om in die geloof te onderskei, beteken dat ons onsself oopstel sodat die Here ons deur Sy Woord en Gees kan lei.

 

 

• Geloofsonderskeiding is daarom in een woord om te leer om te luister, na die Stem van God soos dit na ons kom deur die Woord onder leiding van die Gees.

 

 

 

• Wanneer ons geloofsonderskeiding doen lees ons die Bybel nie om nuwe informasie te ontvang nie, maar om deur die Skrif gevorm te word.

 

 

• Om ons oop te stel vir die leiding van die Gees beteken dat ons onsself oopstel om deur die Gees in beweging gebring te word.

 

 

• Ons is ontvangers(draers) en nie besitters van die waarheid nie. Ons ontvang die waarheid soos wat ons deelneem aan God se koninkryksmissie op aarde.

 

 

Ef 4:4 herinner ons dat dit net een Gees is wat ons lei en dat daar net een Hoop is waartoe ons gelei word!  Ons kan dus verwag dat daar in ons Luisterende Geloofsonderskeiding helderheid sal kom oor hierdie een Hoop.
 

Geloofsonderskeiding in die praktyk:
Om ons agenda in lyn te bring met God se Agenda

Hierdie is ‘n prosesvoorstel vir leiersgroepe wat gereeld bymekaar kom om saam in die geloof te onderskei:

Ons doen hierdie oefening binne die ritme van die Seisoen van Luister se siklus:
Rus, Hoor en Leef

Rus    Gee tyd om stil te raak en in die teenwoordigheid van die Here te kom

 

Hoor
• Wandel in die Woord :  Lees Fil 1: 29-2:11

Philippians 1:27-2:11 (New International Version)
 27Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel 28without being frightened in any way by those who oppose you. This is a sign to them that they will be destroyed, but that you will be saved—and that by God. 29For it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe on him, but also to suffer for him, 30since you are going through the same struggle you saw I had, and now hear that I still have.
Philippians 2
Imitating Christ’s Humility
 1If you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, if any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion, 2then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. 3Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. 4Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others.
 5Your attitude should be the same as that of Christ Jesus:
 6Who, being in very nature[a] God,
      did not consider equality with God something to be grasped,
 7but made himself nothing,
      taking the very nature[b] of a servant,
      being made in human likeness.
 8And being found in appearance as a man,
      he humbled himself
      and became obedient to death—
         even death on a cross!
 9Therefore God exalted him to the highest place
      and gave him the name that is above every name,
 10that at the name of Jesus every knee should bow,
      in heaven and on earth and under the earth,
 11and every tongue confess that Jesus Christ is Lord,
      to the glory of God the Father.

Terwyl dit gelees word wees bedag daarom dat die Gees jou aandag gaan vestig op ‘n woord of ‘n frase, of dalk mag daar ‘n vraag by jou opkom. Merk die woord of frase of maak ‘n aantekening oor die vraag.

 

 

• Verdeel in pare en vertel vir mekaar waar jou aandag vasgevang is of wat die vraag is wat jy wil deel.  Luister na mekaar want julle gaan terugvoer gee oor dit wat jou gespreksgenoot gesê het.

 

 

• Deel nou in die groter groep wat julle by julle gespreksgenoot gehoor het.

 

Leef
• Antwoord nou die vraag: Wat het die Gees vanaand onder ons gedoen terwyl ons die Woord gelees het?

 

• Hoe verander dit ons groep se agenda of sienswyse?

 Voorbeelde van “God-vrae”

o Wie is God?
 Geloofsonderskeiding begin eintlik elke keer by hierdie eenvoudige vraag: Wie is God in hierdie situasie? Wie wil God vir ons wees in hierdie situasie? God openbaar homself verskillend in elke konteks.  Geloofsonderskeiding is om God weer nuut te ontdek in die situasie waarin ons nou is.

 

 

o Waarmee is God nou besig?
 ‘n Belangrike vraag as mense dink dit gaan baie sleg.  Dit help hulle om raak te sien dat God in “slegte” tye juis besig is om deur sy Gees vernuwingswerk te doen. Is God nog die subjek van ‘n aktiewe werkwoord in ons taal? Pat Keifert is bekend daarvoor dat hy in sulke moeilike situasies aan leiers wat hom sou vra: We really do not know what the hell is going on,” ‘n wedervraag te vra: “Lets talk about what in heavens name God is up to?”

 

 

o Wat is God besig (herhaaldelik) om vir ons te sê?
 Ons het almal die ervaring dat die Here in ‘n sekere tyd van ons lewe byna oor en oor dieselfde ding vir ons sê.  Dit is een van die wonderlike ontdekkings wat gemeentes maak wanneer ons stil genoeg raak om na God se stem te luister. Omdat ons weet dat dit één Gees is wat ons lei, kan ons met vrymoedigheid as leiers luister na die getuienisse van die gemeente, en sal ons die ontdekking maak die Gees in ‘n spesifieke tyd ‘n spesifieke boodskap bevestig (Ef 4)
 
Enkele nuwe Testamentiese begrippe wat duidelikheid gee oor die verskillende maniere waarop geloofsonderskeiding in die Nuwe Testamentiese gemeentes gefunksioneer het.

1 Kor 12:10 om tussen die geeste te onderskei en gekonfronteer te word met die waarheid…”diakrisis”

 

I Kor 4:5 om dinge wat in die duisternis verborge is aan die lig te bring en die bedoelings van die hart bloot te lê…”Krino” is om regspraak te doen

Lukas 1:17 en Ef 1:8 gebruik die woord “ phronesis”  om na te dink met die doel om die regte pad te vind of om met Wysheid te lewe

In Fil 2:2 word phroneo gebruik om aan te toon dat ons saam strewe…letterlik om saam te stoei en nie noodwendig by ’n antwoord te kry nie!

In Fil 2:5 koppel Paulus phroneo aan Christus- om dieselfde gesindheid van Christus te hê….

 

Om in die geloof te onderskei is al hierdie bogenoemde dinge en moet nie net gereduseer word tot wat reg of verkeerd is nie.

 

Verdere leeswerk:  God praat leef luisterryk in vergaderings
    Frederick Marais    Bybelmedia 2007

Geestelike leiers…pasop vir energie resessie

Written by Jannie le Roux on . Posted in Inspirasie

Hulle sê ‘n ekonomiese resessie is wanneer dit met jou buurman ekonomies sleg gaan. ‘n Ekonomiese depressie is wanneer dit met jóú gebeur!

Die ekonomiese resessie bring druk op meer as een vlak. In ‘n poging om werk te behou of ten minste die inkomstevloei te handhaaf, is daar al hoe meer druk om nog langer en meer te werk. Dit verander die patroon van gesinsverhoudings en persoonlike ontspanning, om net twee effekte hiervan te noem.

In die hart van selfleierskap lê die effektiewe hantering en gebruik van energie. Waarvoor mense tans moet waak, is ‘n energie resessie. Geestelike leiers was nog altyd hieraan blootgestel. Onder die druk van persoonlike verwagtinge rondom hulle roeping dryf geestelike leiers hulleself met ‘n uitmergelende pas. Nog erger is die druk nie van wat die gemeente of geloofsgemeenskap van jou verwag nie, maar wat jyself dínk hulle van jou verwag. Min geestelike leiers toets gereeld hierdie selfopgelegde aannames oor hulle rol en die verwagting daaroor.

Kom ons stel dit só: Uitbranding is ‘n laaste desperate poging tot selfverheerliking.

Dis om jouself in die afgrond in te werk sodat ander jou waarde kan bly bevestig. Jy bejammer jouself vir die posisie waarin jy jouself geplaas het en land in die spiraal om nog harder te werk om daar uit te kom. Maar meer van dieselfde werk nie. Jy word vasgevang in ‘n sisteem waarin jou werksverpligtinge meer bly as bevredigende verhoudinge. Die ergste is: dit slaag nie. Ek weet…

Mense het nou geestelike leiers nodig wat energie het om na hulle te luister en saam te hoor waarmee God in hulle lewe besig is.

Hoe bly jy aan die brand sonder om uit te brand?

Enkele gedagtes.

1. Bestuur jou energie effektief. As ek begin kortaf raak wanneer my vrou my vra wat ek nog moet doen voor ons saam kuier, weet ek dis tyd om eers te breek. Werk volgens jou liggaamsritme. Vroegoggend is ek beter met dinkwerk, dus doen ek my skryfwerk baie vroeg.

2. Beplan energie-boosters. Jy weet wat jou maak “tick”. As dit boeklees is, maak tyd om te lees. As dit ‘n koffiewinkel is, gaan sit gereeld daar en gesels met iemand. Humor en lag gee my energie. Ek kyk gereeld komedies of lag saam met vriende. As my lag min raak, weet ek dat ek moet rus. My doktorsvriend sê onlangs dis verbasend hoeveel mense se stres hy genees deur hulle net te help verstaan hulle moet genoeg slaap kry.

3. Elimineer energie-stelers. As ek begin verslaaf raak om al hoe meer goed op die internet te soek, weet ek dat ek eintlik moeg is. Ek doen veel beter as ek gewoon gaan slaap. O ja, daar is sekere mense wat my energie ook steel. Ek hanteer hulle in klein hoeveelhede, en ook net as dit moet.

4. Stel oordeelkundig uit. Voor jy my kruisig – die Engelse “procrastinate” is ‘n “pro”-aktiwiteit. Daar is goed wat regtig nie nou gedoen hoef te word nie. Stel dit uit en haal dit van jou onmiddelike te-doen-lysie af. As jy wil, skryf dit op ‘n papier en gooi dit in jou onderste laai om weer daarna te kyk as dit beter gaan.

5. Verander jou houding. Rick Warren praat van “relaxed concern”. Ons is mense van die geloofsgroep wat genade bely. Tog interessant hoe hard ons werk onder die vaandel van genade! Leer weer rus in die feit dat dit eintlik God is wat werk – ook as jy slaap. Jy hoef nie die heeltyd self in beheer te wees nie. (Ja, ek weet dis makliker gesê as gedoen, maar oefen daaraan. Jy sal verbaas wees hoe bevrydend dit is en hoeveel energie weer loskom in jou.)

6. Moenie verwag om heeltyd op topspoed te werk nie. Jy maak jouself en almal rondom jou gek as jy dink alles gaan die heeltyd op topspoed kan bly werk. Gee jouself en ander tyd vir integrasie. Eb en vloei. Somer en winter. Doen ‘n veldtog, maar nie elke kwartaal nie.

7. Geniet die krag van een. Ons koppe wil dadelik as ons iets beplan, dink hoeveel kere ons dit kan herhaal. Doen net een. As julle iets vir die jaar beplan, doen net één. Daarna kan jy weer werk aan nog een. Moenie die doelpale aanhoudend verskuif as jyself of ander naby dit kom nie.

Kan jy nog ‘n paar byvoeg wat vir jou werk?

Geestelike leiers…glo Gód kan oneindig meer doen

Written by webmeester on . Posted in Inspirasie

Verskeie persone neem die leierrol op omdat hulle die dieper behoefte het om te wys dat hulle wel saak maak. Hulle wil op hierdie manier sê hulle is iets werd, hulle lewe is betekenisvol, hulle is iemand met wie jy rekening moet hou.

Dalk probeer hulle onbewustelik ‘n onderwyser of ouer wat hulle geïgnoreer het se aandag trek. Moontlik wil hulle iemand wat hulle seergemaak het ‘n punt wys. Hulle steek hierdie dieper dryfveer weg agter lofwaardige tekste wat hulle eie visie versterk.

Omdat die dryfveer in hierdie leierskap jou eie self is, is die grootte van die visie en die omvang van die impak beperk tot jou eie vermoëns. Die verskil is vasgevang in jou eie denke en gebede.

Geestelike leiers weet daar is ‘n ander Geheim. Daarom gee Paulus aan God die eer: “Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink…”(Efesiërs 3:20). Geestelike leiers glo Gód kan oneindig meer doen.

As jy klaar gebid en gedink het… laat Gód toe om oneindig meer te doen. Ook in en deur jou.

Geestelike leiers… is dirigente van hoop

Written by Jannie le Roux on . Posted in Inspirasie

Besef jy dat ‘n dirigent van ‘n orkes geen klank maak nie?

Sy arms mag dramaties swaai en met die stokkie ‘n EKG patroon skets, die hare wildswaaiend en sy gesig meegevoer in die misterie van die bladmusiek wat in sy hart resoneer. Haar oë mag subtiel die speler van die kleinste instrument intrek in die simfoniese geheel. Maar self: geen geluid nie!

Geestelike leierskap is nie hoe hard jy praat of hoe baie jy praat nie. Dis dirigentwees vir ‘n nuwe werklikheid van hoop. Jou ware krag lê in die ontsluiting van die hoop wat God in ander gegee het. Dis nie hoe goed jyself is nie. Dis hoe effektief jy ander help verstaan hulle rol is onontbeerlik vir die simfonie van hoop wat ‘n wêreld kan meesleur in nuwe verwagtings van God se koms.

Dalk moet jy oor jou eie persepsie kom dat jy alleen die draer van hoop is. Ander wil dalk ook bydraers van hoop wees, en wag net op jou om hulle nader te wink om in te val.

Geestelike leiers … morf

Written by webmeester on . Posted in Inspirasie

Toe ek destyds klas in pottebakkery geloop het, het die dosent elke bekertjie wat ek op die wiel gedraai het, met ‘n vislyn in die middel deurgesny. Hy wou my leer om dieselfde dikte wand te bly behou. Hoekom? wou ek weet, baie geïrriteerd toe hy my soveelste poging verwoes. “Omdat jy eendag vir mense baie van dieselfde goed moet maak.”

“Ek’s g’n fabriekswerker nie,” het ek teruggekap. “Ek wil elke item ‘n eie unieke kunswerk maak!” Hy het nog drie van my pogings gehalveer. Later jare, toe ek ‘n mooi bak gooi, wou mense dieselfde ding hê. Oor en oor. Gelukkig was daar ander wat unieke kunswerke ook wou hê.

Die kuns van leierskap is om vir diegene wat dit nodig het, dieselfde te bly aanbied totdat hulle selfvertroue en sekuriteit beleef. Én ons moet vir ander die oop ruimtes bied waarin verandering moontlik is. Eintlik skep ons net die ruimte waarin elkeen se behoefte erken word.

Die harde werklikheid van leierskap is dat jy nie mense kan begelei na waar jyself nog nie is nie. Jy moet eers self morf (Griekse morphoo). Daarom word geestelike leiers geróép deur Iemand wat reeds daar is. Paulus sê: “… laat God julle verander (metamorphousthe) deur julle denke te vernuwe…” (Rom 12:2).

Geestelike leiers wil help morf. “My kinders, ek verkeer van voor af weer in geboortepyne oor julle totdat Christus in julle gestalte (morphothe) kry.”(Gal 4:19).

 As jy nog nie self daar is nie? Leiers met wysheid bemagtig diegene wat reeds daar is om hulle saam met die res van die span daarheen te begelei. Wie weet, dalk het God iemand in jou span geroep vir ‘n tyd soos hierdie om jou te help morf vir die volgende fase in jou bediening. Al morf jy net om nie so bedreig te voel as iemand anders reeds ‘n antwoord het nie…

Leierskap in 2009

Written by webmeester on . Posted in Inspirasie

2009 is vol geleenthede vir geestelike leierskap!

Dit kos nie ‘n kristalbal om ‘n rowwe jaar te voorspel nie.  In die VSA is meer as 1.9 miljoen mense hulle werk kwyt en word voorspel dat 8 persent vanjaar werkloos sal wees. Die effek van ‘n wêreldekonomie in ‘n resessie is dat mense in hulle emosionele lewe dieselfde turbulensie voel. Vroeër was dit maklik om hoop te koop vanweë jou finansiële vermoë. Nou moet hoop uit ‘n ander oord kom. Begin ten minste aandag gee aan die volgende twee geleenthede.

Geleentheid 1: Bou geestelike groei

Vir geestelike leiers is dit nie noodwendig slegte nuus nie. 2009 is ‘n jaar vol geleenthede vir geestelike leierskap. My ervaring toe ons in die boerderygemeenskap tydens droogtes en misoeste moes oorleef, wys dat hierdie die tye is waarin jy mense op ‘n dieper vlak kan bystaan.

 • Gestroop van sekerhede is dit die tyd om hulle weer te verbind aan dieper vertroue in God.
 • Geestelike gewoontes wat in welvaartstye afgeskeep word, moet nou afgestof en opnuut beklemtoon word.
 • Geestelike gawes help mense om te fokus op wat hulle hét in plaas van te fokus op wat hulle verloor.
 • Goeie verhoudings wat nie met geld gekoop kan word nie, kan gesmee word oor ‘n koppie koffie en ‘n oop Bybel.
 • Gebedstoewyding kry meer impak in ‘n tyd van afhanklikheid.
 • Geestelike groei in toegewyde dissipelskap vorm die platvorm vir ‘n Godgefokusde lewe in die volgende ekonomiese opswaai.

Geleentheid 2: Bou vertroue

In ‘n Gallup artikel, sê Tom Rath en Barry Conchie (outeurs van Strengths Based Leadership: Great leaders, Teams, and Why people follow) dis maklik vir leiers om nie te verstaan wat hulle volgelinge soek nie. Veral omdat dit waarvoor leiers betaal word om te doen nie altyd strook met wat volgelinge soek nie.

Volgelinge (hulle het 10 000 ondervra!) het veral 4 basiese behoeftes: vertroue (trust), deernis (compassion), stabiliteit en hoop.

Oor vertroue sê Tom Rath: “I think trust is primarily built through relationships, and it’s important because it’s the foundational currency that a leader has with his team or his followers.”

En Barry Conchie: “A baseline level of trust exists at the transactional level when people see leaders doing what they say they will do. But real trust is actually much more complicated than that. Trust also speaks to behavioral predictability. It’s hard to trust a volatile leader in times of change.”

Rath se advies: “Leaders need to be thinking constantly about what they’re doing to create a basic sense of security and stability throughout an organization.”

Wat van hoop oftewel die “visie-ding”?

Só dink Rath:

“That’s one of the things that poses a real challenge for leaders. They’ve got to find the right balance of providing stability in the moment while giving followers hope and inspiration for the future. Followers need to see how things will get better and what that future might look like. Leaders need to build that foundation of stability, and hope sits on top of that. I’m not sure if it’s possible to create hope without starting with stability at the base.”

http://gmj.gallup.com/content/113542/What-Followers-Want-From-Leaders.aspx