Fase 2 van die Pelgrimstog van Hoop begin

Written by Wilma le Roux on . Posted in Communitas Inligting, Dienste-Communitas, Foto's, Nuus, Personeel, Predikante begeleiding

Overberg-Pilgrimage-OF-HOPE-e-Book-1-400

Pelgrimstog word uitgebrei

Al hoe meer mense het die behoefte om ‘n pelgrimsroete te stap – ‘n geestelike dissipline wat reeds eeue beoefen word. So ‘n staptog help jou om ‘n geestelike dimensie op die staptog te herwin – enersyds deur die eensaamheid op die pad, maar andersyds ook deur die gemeenskap van jou medepelgrims en gashere langs die pad.

Omdat almal nie die finansiële vermoë het om die bekende Camino de Santiago of ander bekende Christelike roetes in die buiteland te gaan stap nie, is die Overberg Pelgrimstog van Hoop ontwikkel om verby kerke en ander plekke van geestelike en kulturele belang te loop. En so word die pelgrim geïnspireer deur die verhale van die gemeenskappe waardeur hy stap.

Hierdie week, op Maandag 20 Junie, het Frederick Marais en Adrienne Bester, die baanbrekers van die Eerste been asook die samestellers van die gids van die Overberg Pelgrimstog van Hoop, met nog ‘n been van die pelgrimstog begin deur prakties te “ontdek” hoe om dit vir pelgrims moontlik te maak om van Stellenbosch na Genadendal te stap. Peet, Adrienne se man, asook Neels Jackson stap saam, en Louise, Neels se vrou, is die ondersteuningspersoon wat met hulle per motor vergesel.

Hier onder is ‘n fotobeeld van die stap, met kommentaar soos die stappers dit op Facebook en Twitter post – ons sal dit daagliks aanvul tot die staptog voltooi is.

Missionale Konferensie

Written by Wilma le Roux on . Posted in Dienste-Communitas, Foto's, Gemeentebegeleiding, Gestuurdheid, Konferensies, Nuus

  • Bishop Graham Cray van Fresh Expressions-faam oor Missional Movement in the UK2015-01-19 Bishop Cray

  • Dr Frederick Marais aan die woord oor  Missional Movement in South Africa20150119_Frederick Marais

  • Prof Nelus Niemandt praat oor Experiences with denominations in South Africa2015-01-21 Prof Nelus Niemandt

  • Heerlike kos is verskaf deur Niel en sy span van van Cafe Manna en Katjiepiering restaurant IMG-20150120-01281

  • Saamkuier en eet in die loopgangIMG-20150120-01284

  • Uitspan op die mooi ou trappeIMG-20150120-01282

‘n Kursusganger gee enkele indrukke oor die Missionale Konferensie:

Ek het die konferensie om veral drie redes bygewoon. Ek
a. wou graag my verstaan van “missionaal” verbeter in lyn met die Missionale Ekklesiologie en die Raamwerkdokument wat die Algemene Sinode 2011 aanvaar het
b. reken dat die NG Kerk dringend transformasie-leierskap nodig het en wou uitvind hoe missionale leierskap hiermee kan help
c. voel aan, en ek dink hierdie is waarskynlik die vernaamste rede, dat die Heilige Gees ons ’n nuwe fokus en vuur gee wat ons kan help in ons konteks. Ek wil hierdie beweging van die Gees nie misloop nie!Dit was fantasties om die gemeenskap van gelowiges van oor die wêreld heen asook verskillende denominasies te beleef. Waar anders as waar die Gees werk, sal NG en Apostoliese geloofsending, VGK en Gereformeerd, Luthers en Pentecostals, Katoliek en Congregational bymekaarkom!

Ek is beïndruk met die diep nadenke asook die kwaliteit van die sprekers, mense wat as gelowiges die wil van God vir ons tyd soek. Hoe lekker is dit om verruim te word met denke vanuit verskillende kontinente.

Wat my opgeval het, is dat die Gees besig is om regoor die wêreld die liggaam van Jesus Christus aan te raak met ’n nuwe verstaan van wat dit beteken om deel te wees van die Missio Dei, gestuur wees deur die Drie-enige God. Om te dink dit was eintlik nog heeltyd die DNS van die kerk!
Dit voel vir my ek het ’n kykie gekry in die gemeenskap van die Drie-enige God wat Sélf missionaal met Mekaar omgaan en sowaar vir ons ook innooi.

Wat bevrydend is, is om (op)nuut te besef: God is lewend! God is besig met sy wêreld! En ons hoef net by God in te val!

Wat nodig is, is om mekaar te help om regtig geloofsonderskeidend die Woord én ons konteks te lees – luisterend met nuwe ore.

Wat gedoen moet word, is om diep spiritueel die beweging van die Gees te onderskei, soos die Gees ook werk in die ervarings van gemeentelede, gemeentes en gemeenskappe en dit te vertaal na goeie organisasie, strategieë, praktyke en geloofsgewoontes.

Wat vereis word, is die opofferende kruis optel soos Jesus, die moed wat die Heilige Gees gee, die liefde wat God ons gee.

Missionaal – as enigste hoop vir die wêreld!

(Dr Jannie le Roux, Gordonsbaai)

‘n Wonderlike reis

Written by Wilma le Roux on . Posted in Foto's, Kursusse, VBO

Geloofsreis 1.1: Emosioneel Gesonde Spiritualiteit

 19-22 Mei 2014 geloofsreis 1 met Gys van Schoor - Hermanus

 

Wat ‘n voorreg was dit nie om saam met 15 predikante en 3 lidmate vir 3.5 dae net by die Here tot rus te kom op Wortelgat op die eerste stasie van die Geloofsreis 2014.

Ons kon eerlik raak oor ons eie emosionele ongesondheid…

Ons kon by mekaar leer terwyl ons bewus geraak het van Sy teenwoordigheid.

Sien uit om die pad saam te stap. Sien jul by volgende stasie 15-18 September!

Gys, Albertus, Andri

 

Proses van heiliging deur die lens van die kamera

Written by Frederick on . Posted in Foto's

’n Fotografiekursus in die Sederberge van 4-8 Mei 2009 help my om weer nuut na God te kyk.

 

Ek het baie uitgesien daarna. My nuwe kamera vra om geleer ken te word en ek het behoefte daaraan dat my nuwe stokperdjie vir my verrykend sal wees. Ek wil graag iets doen wat my wegvoer van alles waarmee ek elke dag gekonfronteer word. Op die oomblik het ek dit baie nodig om weer balans te kry, rustig te word en die lewe te geniet as gawe uit God se hand.

Met die aanvang van die kursus sê een van die aanbieders: Dit is eintlik nie ’n kursus nie, dit is eerder ’n proses van heling. Elke foto wat jy neem, sê eintlik iets van jouself, die manier hoe jy na die lewe kyk, wat vir jou kosbaar is, hoe en wat jy eintlik waarneem. Dit is so waar. Al die kursusgangers is in dieselfde omgewing besig om fotos te neem en die verstommende is om te sien wat ander sien. Ek besef net weer opnuut hoe selektief ons eintlik waarneem en hoe blind ons vir sekere werklikhede rondom ons is. Dit is dáár maar dit is nie vir my daar nie.

Om fyn waar te neem, vra tyd en dat jy sal toelaat dat die omgewing jou as’te ware oorweldig. Een van guru’s in fotografie het ’n gebruik dat waanner hy ’n fotografiekursus aanbied, hy sy kursusgangers verplig om vir 3 uur net op een plek te bly staan en net te begin waarneem en fotos te neem van alles wat jy ontdek. Op die laaste dag het ek vir meer as 2 uur my kamera net op ’n werkershuisie begin fokus. Eers het ek die huisie afgeneem; later die omgewing rondom die huisie; later die vensterdeurtjie en die manier hoe die venster in die huisie ingebou is; later steek ek by die deurhakkie vas wat van draad gemaak is. Skielik kry die huisie vir my lewe. Ek begin daardie mens wat die hakkie in sy eenvoud maak, sien; ek begin wonder oor die mense wat in daardie huisie gebly het; ek begin dink aan al die lief en leed wat in daardie huisie beleef is; ek begin wonder wat van die mense geword het en hoeveel met heimweë aan die huisie terugdink; ek begin dink aan die mense se belewing van God.

Ek begin nadink oor die waarde van geestelike dissiplines en die noodsaaklikheid daarvan om by God stil te word; tyd te maak om deur die Here oorweldig te word en net waar te neem hoe God werk, ons/my aanraak, God se teenwoordigheid te “sien”. Ek is altyd so in beheer van my tyd, ook my stiltetyd. Ek sal nooit weer op dieselfde manier kan stil word nie. My Bybel word nou ook “’n kamera” waardeur ek God, myself en ander rondom my ontdek/raaksien.

My stokperdjie, fotografie, word ’n geloofsreis wat my telkens daaraan herinner dat ek moet stil word om waar te neem en toe te laat dat God my oorweldig.