Fokustekste 2011-2012

Written by webmeester on . Posted in Fokustekste


 

Sondag

Datum 

Fokusteks

Ander tekste

1

Eerste Sondag in Advent

27 November 2011

Jesaja 64:1-9

Psalm 80:1-7, 17-19

1 Korintiërs 1:3-9

Markus 13:24-37

2

Tweede Sondag in Advent

4 Desember 2011

Jesaja 40:1-11

Psalm 85:1-2, 8-13

2 Petrus 3:8-15a

Markus 1:1-8

3

Derde Sondag in Advent

11 Desember 2011

Jesaja 61:1-4, 8-11

Psalm 126 of Lukas 1:46b-55

1 Tessalonisense 5:16-24

Johannes 1:6-8, 19-28

4

Vierde Sondag in Advent

 

18 Desember 2011

Psalm 89:1-4, 19-26

2 Samuel 7:1-11, 16

Lukas 1:46b-55 of

Romeine 16:25-27

Lukas 1:26-38

5

Kersfeesdiens

25 Desember 2011

Psalm 98

 

Jesaja 52:7-10

Hebreërs 1:1-4, (5-12)

Johannes 1:1-14

6

Epifaniefeesdiens

1 Januarie 2012

Matteus 2:1-12

Jesaja 60:1-6

Psalm 72:1-7, 10-14

Efesiërs 3:1-12

7

Eerste Sondag ná Epifanie

8 Januarie 2012

Handelinge 19:1-7

Genesis 1:1-5

Psalm 29

Markus 1:4-11

8

Tweede Sondag ná Epifanie

15 Januarie 2012

Psalm 139:1-6, 13-18

1 Samuel 3:1-10, (11-20)

1 Korintiërs 6:12-20

Johannes 1:43-51

9

Derde Sondag ná Epifanie

22 Januarie 2012

1 Korintiërs 7:29-31

Jona 3:1-5, 10

Psalm 62:5-12

Markus 1:14-20

10

Vierde Sondag ná Epifanie

29 Januarie 2012

1 Korintiërs 8:1-13

Deuteronomium 18:15-20

Psalm 111

Markus 1:21-28

11

Vyfde Sondag na Epifanie

5 Februarie 2012

1 Korintiërs 9:16-23

Jesaja 40:21-31

Psalm 147:1-11, 20c

Markus 1:29-39

12

Sesde Sondag na Epifanie

12 Februarie 2012

2 Konings 5:1-14

Psalm 30

1 Korintiërs 9:24-27

Markus 1:40-45

13

Sondag van die Verheerliking – Feesdiens

19 Februarie 2012

2 Konings 2:1-12

Psalm 50:1-6

2 Korintiërs 4:3-6

Markus 9:2-9

14

Aswoensdag

22 Februarie 2012

 

Joël 2:1-2, 12-17 of Jesaja 58:1-12

Psalm 51:1-17

2 Korintiërs 5:20b-6:10

Matteus 6:1-6, 16-21

15

Eerste Sondag in Lydenstyd

26 Februarie 2012

Genesis 9:8-17

Psalm 25:1-10

1 Petrus 3:18-22

Markus 1:9-15

16

Tweede Sondag in Lydenstyd

4 Maart 2012

Genesis 17:1-7, 15-16

Psalm 22:23-31

Romeine 4:13-25

Markus 8:31-38 of Markus 9:2-9

17

Derde Sondag in Lydenstyd

11 Maart 2012

Johannes 2:13-22

Eksodus 20:1-17

Psalm 19

1 Korintiërs 1:18-25

18

Vierde Sondag in Lydenstyd

18 Maart 2012

Efesiërs 2:1-10

Numeri 21:4-9

Psalm 107:1-3, 17-22

Johannnes 3:14-21

19

Vyfde Sondag in Lydenstyd

25 Maart 2012

Johannes 12:20-33

Jeremia 31:31-34

Psalm 51:1-12 of Psalm 119:9-16

Hebreërs 5:5-10

20

Sesde Sondag in Lydenstyd – Palmsondag – Feesdiens

1 April 2012

Johannes 12:12-16

Psalm 118:1-2, 19-29 (Palm)

Markus 11:1-11 of

Jesaja 50:4-9a (passie)

Psalm 31:9-16

Filippense 2:5-11

Markus 14:1-15:47 of Markus 15:1-39, (40-47)

21

Goeie Vrydag – Feesdiens

6 April 2012

Jesaja 52:13-53:12

Psalm 22

Hebreërs 10:16-25 of Hebreërs 4:14-16; 5:7-9

Johannes 18:1-19:24

22

Paasfees

8 April 2012

1 Korintiërs 15:1-11

Handelinge 10:34-43 of Jesaja 25:6-9

Psalm 118:1-2, 14-24

of Handelinge 10:34-43

Johannes 20:1-18 of Markus 16:1-8

23

Tweede Sondag van Paastyd

15 April 2012

Psalm 133

Handelinge 4:32-35

1 Johannes 1:1-2:2

Johannes 20:19-31

24


 

Derde Sondag van Paastyd

22 April 2012

Handelinge 3:12-19

Psalm 4

1 Johannes 3:1-7

Lukas 24:36b-48

25

Vierde Sondag van Paastyd –

Goeie Herdersondag

29 April 2012

Psalm 23

 

Handelinge 4:5-12

1 Johannes 3:16-24

Johannes 10:11-18

26

Vyfde Sondag van Paastyd – Arbeidsondag

6 Mei 2012

Johannes 15:1-8

Handelinge 8:26-40

Psalm 22:25-31

1 Johannes 4:7-21              

27

Sesde Sondag van Paastyd

13 Mei 2012

Johannes 15:9-17

Handelinge 10:44-48

Psalm 98

1 Johannes 5:1-6

28

Hemelvaart – Feesdiens – Pinkster begin

17 Mei 2012

Psalm 93

Handelinge 1:1-11

Psalm 47 of

Efesiërs 1:15-23

Lukas 24:44-53

29

Sewende Sondag van Paastyd

20 Mei 2012

1 Johannes 5:9-13

Handelinge 1:15-17, 21-26

Psalm 1

Johannes 17:6-19

30

Pinksterfees

27 Mei 2012

Romeine 8:22-27

Handelinge 2:1-21 of Esegiël 37:1-14

Psalm 104:24-34, 35b

of Handelinge 2:1-21

Johannes 15:26-27; 16:4b-15

31

Eerste Sondag van Koninkrykstyd

Drie-eenheidsondag Feesdiens

Omgewingsondag

3 Junie 2012

Romeine 8:12-17

Jesaja 6:1-8

Psalm 29    

Johannes 3:1-17

32

Tweede Sondag in Koninkrykstyd

10 Junie 2012

2 Korintiërs 4:13-5:1

1 Samuel 8:4-11,(12-15),16-20, (11:14-15)

of Genesis 3:8-15

Psalm 138 of Psalm 130

Markus 3:20-35

33

Derde Sondag in Koninkrykstyd

17 Junie 2012

2 Korintiërs 5:6-10, (11-13), 14-17

1 Samuel 15:34 – 16:13 of Esegiël 17:22-24

Psalm 20 of Psalm 92:1-4, 12-15

Markus 4:26-34

34

Vierde Sondag in Koninkrykstyd

24 Junie 2012

2 Korintiërs 6:1-13

1 Samuel 17:(1a, 4-11, 19-23), 32-49 of Job 38:1-11

Psalm 9:9-20 of Psalm 107:1-3, 23-32

Markus 4:35-41

35

Vyfde Sondag in Koninkrykstyd

1 Julie 2012

Markus 5:21-43

2 Samuel 1:1, 17-27 of Spreuke 1:13-15, 2:23-24

Psalm 130 of Psalm 30

2 Korintiërs 8:7-15

36

Sesde Sondag in Koninkrykstyd

8 Julie 2012

Markus 6:1-13

2 Samuel 5:1-5, 9-10 of Esegiël 2:1-5

Psalm 48 of Psalm 123

2 Korintiërs 12:2-10

37

Sewende Sondag in Koninkrykstyd

15 Julie 2012

Markus 6:14-29

2 Samuel 6:1-5, 12b-19 of Amos 7:7-15

Psalm 24 of Psalm 85:8-13

Efesiërs 1:3-14

38

Agste Sondag in Koninkrykstyd

22 Julie 2012

Efesiërs 2:11-22

2 Samuel 7:1-14a of Jeremia 23:1-6

Psalm 89:20-37 of Psalm 23

Markus 6:30-34, 53-56

39

Negende Sondag in Koninkrykstyd

29 Julie 2012

Efesiërs 3:14-21

2 Samuel 11:1-15 of 2 Konings 4:42-44

Psalm 14 of Psalm 145:10-18

Johannes 6:1-21

40

Tiende Sondag in Koninkrykstyd

Eerste Sondag seisoen van barmhartigheid

5 Augustus 2012

Eksodus 16:2-4, 9-15

2 Samuel 11:26 – 12:13a of

Psalm 51:1-12 of Psalm 78:23-29    

Efesiërs 4:1-16

Johannes 6:24-35

41

Elfde Sondag in Koninkrykstyd

Tweede Sondag seisoen van barmhartigheid

 

12 Augustus 2012

1 Konings 19:4-8

2 Samuel 18:5-9, 15, 31-33 of

Psalm 130 of Psalm 34:1-8

Efesiërs 4:25-5:2

Johannes 6:35, 41-51

42

Twaalfde Sondag in Koninkrykstyd

Derde Sondag seisoen van barmhartigheid

19 Augustus 2012

Spreuke 9:1-6

 

1 Konings 2:10-12; 3:3-14 of

Psalm 111 of Psalm 34:9-14

Efesiërs 5:15-20

Johannnes 6:51-58

43

Dertiende Sondag in Koninkrykstyd

Barmhartigheidsondag

26 Augustus 2012

Josua 24:1-2a, 14-18

 

1 Kings 8:(1,6,10-11), 22-30, 41-43 of

Psalm 84 of Psalm 34:15-22

Efesiërs 6:10-20

Johannes 6:56-69

44

Veertiende Sondag in Koninkrykstyd

Eerste Sondag Seisoen van die skepping

2 September 2012

Markus 7:1-8, 14-15, 21-23

Hooglied van Salomo2:8-13 of Deuteronomium 4:1-2, 6-9

Psalm 45:1-2, 6-9 of Psalm 15

Jakobus 1:17-27

45

Vyftiende Sondag in Koninkrykstyd

Tweede Sondag Seisoen van die skepping

9 September 2012

 

Markus 7:24-37

 

Spreuke 22:1-2, 8-9, 22-23 of Jesaja 35:4-7a

Psalm 125 of Psalm 146

Jakobus 2:1-10, (11-13), 14-17

46

Sestiende Sondag in Koninkrykstyd

Derde Sondag Seisoen van die skepping

16 September 2012

 

Markus 8:27-38

Spreuke 1:20-33 of Jesaja 50:4-9a

Psalm 19 of Psalm 116:1-9

Jakobus 3:1-12

47

Sewentiende Sondag in Koninkrykstyd

Vierde Sondag Seisoen van die skepping

23 September 2012

Markus 9:30-37

Spreuke 31:10-31 of Prediker 1:16-2:1, 12-22

Psalm 1 of Psalm 54

Jakobus 3:13 – 4:3, 7-8a

48

Agtiende Sondag in Koninkrykstyd

30 September 2012

Markus 9:38-50

Ester 7:1-6, 9-10; 9:20-22 of Numeri 11:4-6, 10-16, 24-29

Psalm 124 of Psalm 19:7-14

Jakobus 5:13-20

49

Negentiende Sondag in Koninkrykstyd

7 Oktober 2012

Genesis 2:18-24

Job 1:1, 2:1-10 of

Psalm 26 of Psalm 8

Hebreërs 1:1-4, 2:5-12

50

Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

14 Oktober 2012

Amos 5:6-7, 10-15

Job 23:1-9, 16-17 of

Psalm 22:1-15 of Psalm 90:12-17

Hebreërs 4:12-16

Markus 10:17-31

51

Een en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

21 Oktober 2012

Jesaja 53:4-12

Job 38:1-7, (34-41) of

Psalm 104:1-9, 24, 35c of Psalm 91:9-16

Hebreërs 5:1-10

Markus 10:35-45

52

Twee en Twintigste Sondag in

Koninkrykstyd – Hervormingsondag

28 Oktober 2012

Jeremia 31:7-9

Job 42:1-6, 10-17 of

Psalm 34:1-8, (19-22) of Psalm 126

Hebreërs 7:23-28

Markus 10:46-52

53

Drie en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

4 November 2012

Deuteronomium 6:1-9

Rut 1:1-18 of

Psalm 146 of Psalm 119:1-8

Hebreërs 9:11-14

Markus 12:28-34

54

Vier en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

11 November 2012

1 Konings 17:8-16

Rut 3:1-5; 4:13-17 of

Psalm 127 of Psalm 146         

Hebreërs 9:24-28

Markus 12:38-44

55

Vyf en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

18 November 2012

Markus 13:1-8

1 Samuel 1:4-20 of Daniël 12:1-3

1 Samuel 2:1-10 of Psalm 16       

Hebreërs 10:11-14, (15-18), 19-25

56

Sondag van Christus die Koning – Feesdiens

25 November 2011

Daniël 7:9-10, 13-14

2 Samuel 23:1-7 of

Psalm 132:1-12, (13-18) of Psalm 93

Openbaring 1:4b-8

Johannes 18:33-37

Fokustekste vir Leesrooster 2011

Written by webmeester on . Posted in Fokustekste

Advent 2010 tot Koninkrykstyd 2011 – Jaar A

 

Week

Datum en Sondag

Teks

1

28 November 2010 Eerste Sondag in Advent

Matteus 24:36-44

2

5 Desember 2010 Tweede Sondag in Advent

Matteus 3:1-12

3

12 Desember 2010 Derde Sondag in Advent

Matteus 11:2-11

4

19 Desember 2010 Vierde Sondag in Advent

Matteus 1:18-25

 

25 Desember 2010 (Sa)

Kersfeesdiens

Psalm 97

5

26 Desember 2009 Sondag ná Kersfees

Hebreërs 2:10-18

7

2 Januarie 2011 Epifaniefeesdiens

Matteus 2:1-12

8

9 Januarie 2011 Eerste Sondag ná Epifanie

Jesaja 42:1-9

9

16 Januarie 2011 Tweede Sondag ná Epifanie

1 Korintiërs 1:1-9

10

23 Januarie 2011 Derde Sondag ná Epifanie

1 Korintiërs 1:10-18

11

30 Januarie 2011 Vierde Sondag ná Epifanie

Miga 6:1-8

12

6 Februarie 2011 Vyfde Sondag ná Epifanie

Jesaja 58:1-9a (9b-12)

13

13 Februarie 2011 Sesde Sondag ná Epifanie

Deuteronomium 30:15-20

14

20 Februarie 2011 Sewende Sondag ná Epifanie

Levitikus 19:1-2, 9-18

15

27 Februarie 2011 Agste Sondag ná Epifanie

Psalm 131

16

6 Maart 2011 Sondag van die verheerliking

Psalm 99

17

9 Maart 2011 Aswoensdag

Geen

18

13 Maart 2011 Eerste Sondag in Lydenstyd

Matteus 4:1-11

19

20 Maart 2011 Tweede Sondag in Lydenstyd

Matteus 17:1-9

20

27 Maart 2011 Derde Sondag in Lydenstyd

Johannes 4:5-42

21

3 April 2011 Vierde Sondag in Lydenstyd

Johannes 9:1-41

22

10 April 2011 Vyfde Sondag in Lydenstyd

Johannes 11:1-45

23

17 April 2011 Sesde Sondag in Lydenstyd: Palmsondag

Psalm 31:9-16

24

22 April 2011 Goeie Vrydag

Jesaja 52:13-53:12

25

24 April 2011 Paasfees

Kolossense 3:1-4

26

1 Mei 2011 Tweede Sondag van Paastyd: Arbeidsondag

Psalm 16

27

8 Mei 2011 Derde Sondag van Paastyd

Psalm 116:1-4, 12-19

28

15 Mei 2011 Vierde Sondag van Paastyd

Johannes 10:1-10

29

22 Mei 2011 Vyfde Sondag van Paastyd

Handelinge 7:55-60

30

29 Mei 2011 Sesde Sondag van Paastyd

Handelinge 17:22-31

31

2 Junie 2011 Hemelvaart

Psalm 47

32

5 Junie 2011 Sewende Sondag van Paastyd – Omgewingsondag

1 Petrus 4:12-14; 5:6-11

33

12 Junie 2011 Pinksterfees

Numeri 11:24-30

34

19 Junie 2011 Drie-eenheidsondag

2 Korintiërs 13:5-14

35

26 Junie 2011 Eerste  Sondag in Koninkrykstyd

Matteus 10:40-42

36

3 Julie 2011 Tweede Sondag in Koninkrykstyd

Sagaria 9:9-12

37

10 Julie 2011 Derde Sondag in Koninkrykstyd

Genesis 25:19-34

38

17 Julie 2011 Vierde Sondag in Koninkrykstyd

Genesis 28:10-19a

39

24 Julie 2011 Vyfde Sondag in Koninkrykstyd

1 Konings 3:5-12

40

31 Julie 2011 Sesde Sondag in Koninkrykstyd

Genesis 32:22-31

41

7 Augustus 2011 Sewende Sondag in Koninkrykstyd – Seisoen van Barmhartigheid (1)

Psalm 105:1-6, 16-22, 45b

42

14 Augustus 2011 Agste Sondag in Koninkrykstyd – Seisoen van Barmhartigheid (2)

Jesaja 56:1, 6-8

43

21 Augustus 2011 Negende Sondag in Koninkrykstyd – Seisoen van Barmhartigheid (3)

Jesaja 51:1-6

44

28 Augustus 2011 Tiende Sondag in Koninkrykstyd – Barmhartigheidsondag

Eksodus 3:1-15

45

4 September 2011 Elfde Sondag in Koninkrykstyd

– Seisoen van die Skepping (1)

Johannes 3:1-16

(was Eksodus 12:1-14)

46

11 September 2011 Twaalfde Sondag in Koninkrykstyd– Seisoen van die Skepping (2)

Matteus 12:38-40

(was Matteus 18:21-35)

47

18 September 2011 Dertiende Sondag in Koninkrykstyd – Seisoen van die Skepping (3)

Matteus 3:13 – 4:2

(was Jona 3:10-4:11)

48

25 September 2011 Veertiende Sondag in Koninkrykstyd– Seisoen van die Skepping (4)

Matteus 28:1-10

(was Matteus 21:23-32)

49

2 Oktober 2011 Vyftiende Sondag in Koninkrykstyd

Eksodus 20:1-4, 7-9, 12-20

50

9 Oktober 2011 Sestiende Sondag in Koninkrykstyd

Eksodus 32:1-14

51

16 Oktober 2011 Sewentiende Sondag in Koninkrykstyd

Matteus 22:15-22

52

23 Oktober 2011 Agtiende Sondag in Koninkrykstyd

Levitikus 19:1-2, 15-18

53

30 Oktober 2011 – Negentiende Sondag in Koninkrykstyd – Hervormingsondag

Josua 3:7-17

54

6 November 2011 Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

1 Tessalonisense 4:13-18

55

13 November 2011 Een en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

1 Tessalonisense 5:1-11

56

20 November 2011 Sondag van Christus die Koning

Esegiël 34:11-16, 20-24

 

Fokustekste vir Leesrooster 2010

Written by webmeester on . Posted in Fokustekste

Fokustekste vir die Leesrooster 2010 (Laai dit af in Word formaat)

 

Advent 2009 tot Koninkrykstyd 2010 – Jaar C

 

Datum en Sondag

Teks

1

29 November 2009 Eerste Sondag in Advent

Jeremia 33:14-16

2

6 Desember 2009 Tweede Sondag in Advent

Maleagie 3:1-4

3

13 Desember 2009 Derde Sondag in Advent

Sefanja 3:14-20

4

20 Desember 2009 Vierde Sondag in Advent

Miga 5:2-5a

5

25 Desember 2009 Kersfeesdiens

Jesaja 9:2-7

6

27 Desember 2009 Sondag ná Kersfees

1 Samuel 2:18-20, 26

7

3 Januarie 2010 Epifaniefeesdiens

Psalm 72

8

10 Januarie 2010 Eerste Sondag ná Epifanie

Lukas 3:15-17, 21-22

9

17 Januarie 2010 Tweede Sondag ná Epifanie

Johannes 2:1-11

10

24 Januarie 2010 Derde Sondag ná Epifanie

Lukas 4:14-21

11

31 Januarie 2010 Vierde Sondag ná Epifanie

Lukas 4:21-30

12

7 Februarie 2010 Vyfde Sondag ná Epifanie

Lukas 5:1-11

13

14 Februarie 2010 Sondag van die Verheerliking

2 Korintiërs 3:12-4:2

14

17 Februarie 2010 Aswoensdag

 

15

21 Februarie 2010 Eerste Sondag in Lydenstyd

Lukas 4:1-13

16

28 Februarie 2010 Tweede Sondag in Lydenstyd

Psalm 27

17

7 Maart 2010 Derde Sondag in Lydenstyd

Psalm 63:1-8

18

14 Maart 2010 Vierde Sondag in Lydenstyd

Psalm 32

19

21 Maart 2010 Vyfde Sondag in Lydenstyd

Johannes 12:1-8

20

28 Maart 2010 Sesde Sondag in Lydenstyd – Palmsondag

Lukas 19:28-40

 

29 Maart tot 1 April 2010 – Groot Lydensweek

 

21

2 April 2010 Goeie Vrydag

Psalm 22:1-18

22

4 April 2010 Paasfees

Handelinge 10:34-43

23

11 April 2010 Tweede Sondag van Paastyd

Handelinge 5:27-32

24

18 April 2010 Derde Sondag van Paastyd

Handelinge 9:1-6 (7-20)

25

25 April 2010 Vierde Sondag van Paastyd

Handelinge 9:36-43

26

2 Mei 2010 Vyfde Sondag van Paastyd

Johannes 13:31-35

27

9 Mei 2010 Sesde Sondag van Paastyd

Johannes 14:23-29/5:1-9

28

13 Mei 2010 Hemelvaart – Pinkster begin

Handelinge 1:1-11

29

16 Mei 2010 Sewende Sondag van Paastyd

Johannes 17:20-26

30

23 Mei 2010 Pinksterfees

Johannes 14:8-17 (25-27)

31

30 Mei 2010 Triniteitsondag

Johannes 16:12-15

32

6 Junie 2010 Eerste Sondag van Koninkrykstyd

Psalm 30

33

13 Junie 2010 Tweede Sondag in Koninkrykstyd

Galasiërs 2:15-21

34

20 Junie 2010 Derde Sondag in Koninkrykstyd

Galasiërs 3:23-29

35

27 Junie 2010 Vierde Sondag in Koninkrykstyd

Galasiërs 5:1, 13-25

36

4 Julie 2010 Vyfde Sondag in Koninkrykstyd

Galasiërs 6 (1-6) 7-16

37

11 Julie 2010 Sesde Sondag in Koninkrykstyd

Kolossense 1:1-14

38

18 Julie 2010 Sewende Sondag in Koninkrykstyd

Genesis 18:1-10a

39

25 Julie 2010 Agste Sondag in Koninkrykstyd

Genesis 18:20-32

40

1 Augustus 2010 Negende Sondag in Koninkrykstyd – Barmhartigheidsmaand(1)

Kolossense 3:1-11

41

8 Augustus 2010 Tiende Sondag in Koninkrykstyd – Barmhartigheidsmaand(2)

Jesaja 1:1, 10-20

42

15 Augustus 2010 Elfde Sondag in Koninkrykstyd – Barmhartigheidsmaand(3)

Jesaja 5:1-7

43

22 Augustus 2010 Twaalfde Sondag in Koninkrykstyd – Barmhartigheidsmaand(4)

Jesaja 58:9b-14

44

29 Augustus 2010 Dertiende Sondag in Koninkrykstyd – Barmhartigheidsondag

Lukas 14:1, 7-14

45

5 September 2010 Veertiende Sondag in Koninkrykstyd

Lukas 14:25-33

46

12 September 2010 Vyftiende Sondag in Koninkrykstyd

Lukas 15:1-10

47

19 September 2010 Sestiende Sondag in Koninkrykstyd – Seisoen van die Skepping (1)

1 Timoteus 2:1-7

48

26 September 2010 Sewentiende Sondag in Koninkrykstyd – Seisoen van die Skepping (2)

1 Timoteus 6:6-19

49

3 Oktober 2010 Agtiende Sondag in Koninkrykstyd  – Seisoen van die Skepping (3)

2 Timoteus 1:1-14

50

10 Oktober 2010 Negentiende Sondag in Koninkrykstyd – Seisoen van die Skepping (4)

2 Timoteus 2:8-15

51

17 Oktober 2010 Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Jeremia 31:27-34

52

24 Oktober 2010 Een en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Jeremia 14:7-10, 19-22

53

31 Oktober 2010 Twee en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd – Hervormingsondag

Lukas 19:1-10

54

7 November 2010 Drie en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Lukas 20:27-38

55

14 November 2010 Vier en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Lukas 21:5-19

56

21 November 2010 Vyf en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Lukas  23:33-43

 

Fokustekste 2008/9

Written by webmeester on . Posted in Fokustekste

Laai hier die lys van fokustekste vir 2008/9 af.
Datum en Sondag

Teks

30 November 2008 Eerste Sondag in Advent

Ps 80:1-7

7 Desember 2008 Tweede Sondag in Advent

Ps 85:1-2, 8-13

14 Desember 2008 Derde Sondag in Advent

Luk 1:47-55

21 Desember 2008 Vierde Sondag in Advent

2 Sam 7:1-11, 16

25 Desember 2008

Kersfeesdiens

Joh 1:1-14

28 Desember 2008 Sondag ná Kersfees

Heb 1:1-4 (5-12)

4 Januarie 2009 Epifaniefeesdiens

Jes 60:1-6

11 Januarie 2009 Eerste Sondag ná Epifanie

Ps 29

18 Januarie 2009 Tweede Sondag ná Epifanie

1 Sam 3:1-10 (11-20)

25 Januarie 2009 Derde Sondag ná Epifanie

Jona 3:1-5

1 Februarie 2009 Vierde Sondag ná Epifanie

Deut 18:15-20

8 Februarie 2009 Vyfde Sondag ná Epifanie

Jes 40:21-31

15 Februarie 2009 Sesde Sondag ná Epifanie

2 Kon 5:1-14

18 Februarie 2009 Aswoensdag

22 Februarie 2009 Sondag van die verheerliking

Mark 9:2-9

1 Maart 2009 Eerste Sondag in Lydenstyd

Mark 1:9-15

8 Maart 2009 Tweede Sondag in Lydenstyd

Rom 4:13-25

15 Maart 2009 Derde Sondag in Lydenstyd

Eks 20:1-17

22 Maart 2009 Vierde Sondag in Lydenstyd

Ps 107:1-3, 17-22

29 Maart 2009 Vyfde Sondag in Lydenstyd

Jer 31:31-34

5 April 2009 Sesde Sondag in Lydenstyd: Palmsondag

Jes 50:4-9a

10 April 2009 Goeie Vrydag

Heb 4:14-16; 5:7-9

12 April 2009 Paasfees

Jes 25:6-9

19 April 2009 Tweede Sondag van Paastyd

Hand 4:32-35

26 April 2009 Derde Sondag van Paastyd

Luk 24:36b-48

3 Mei 2009 Vierde Sondag van Paastyd

Hand 4:5-12

10 Mei 2009 Vyfde Sondag van Paastyd

Hand 8:26-40

17 Mei 2009 Sesde Sondag van Paastyd

Hand 10:44-48

21 Mei 2009 Hemelvaart – Pinkster begin

Ps 110

24 Mei 2009 Sewende Sondag van Paastyd

1 Joh 5:9-13

31 Mei 2009 Pinksterfees

Hand 2:1-21

7 Junie 2009 Triniteitsondag

Jes 6:1-8

14 Junie 2009 Eerste Sondag in Koninkrykstyd

1 Sam 15:34-16:13

21 Junie 2009 Tweede Sondag in Koninkrykstyd

1 Sam 17:57-18:5, 10-16

28 Junie 2009 Derde Sondag in Koninkrykstyd

2 Sam 1:1, 17-27

5 Julie 2009 Vierde Sondag in Koninkrykstyd

2 Sam 5:1-5, 9-10

12 Julie 2009 Vyfde Sondag in Koninkrykstyd

Ef 1:3-14

19 Julie 2009 Sesde Sondag in Koninkrykstyd

Mark 6:30-34, 53-56

26 Julie 2009 Sewende Sondag in Koninkrykstyd

Joh 6:1-21

2 Augustus 2009 Agste Sondag in Koninkrykstyd

Joh 6:24-35

9 Augustus 2009 Negende Sondag in Koninkrykstyd

Joh 6:35, 41-51

16 Augustus 2009 Tiende Sondag in Koninkrykstyd

1 Kon 2:10-12; 3:3-14

23 Augustus 2009 Elfde Sondag in Koninkrykstyd

Ps 34:15-22

30 Augustus 2009 Twaalfde Sondag in Koninkrykstyd

Mark 7:1-8, 14-15, 21-23

6 September 2009 Dertiende Sondag in Koninkrykstyd

Mark 7:24-37

13 September 2009 Veertiende Sondag in Koninkrykstyd

Mark 8:27-38

20 September 2009 Vyftiende Sondag in Koninkrykstyd – Seisoen van die Skepping (1)

Ps 1

27 September 2009 Sestiende Sondag in Koninkrykstyd – Seisoen van die Skepping (2)

Ps 124

4 Oktober 2009 Sewentiende Sondag in Koninkrykstyd – Seisoen van die Skepping (3)

Ps 8

11 Oktober 2009 Agtiende Sondag in Koninkrykstyd – Seisoen van die Skepping (4)

Ps 22:1-15

18 Oktober 2009 Negentiende Sondag in Koninkrykstyd

Mark 10:35-45

25 Oktober 2009 Twintigste Sondag in Koninkrykstyd – Hervormingsondag

Mark 10:46-52

1 November 2009 Een en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Heb 9:11-14

8 November 2009 Twee en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Heb 9:24-28

15 November 2009 Drie en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Heb 10:11-14 (15-18), 19-25

22 November 2009 Vier en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

Joh 18:33-37

1999-2006

Written by webmeester on . Posted in Argief, Fokustekste

Die
Leesrooster Argief bevat die fokustekste van 1999-2006.


Die fokustekste wat in dié jare behandel is, is hieronder gerangskik volgens die Skrifverwysing.
Elke fokusteks bevat:

  • Die tekste
    van die week
  • Opmerkings oor die Fokusteks
  • Opmerkings oor die Konteks
  • ‘n Preekvoorstel


Die materiaal kan volgens die Fokusteks skrifverwysing opgespoor en afgelaai word.  Klik hieronder op die skakel van die Bybelboek waarin die teks voorkom, om direk daar uit te kom.

Skrifverwysings

Ou Testament:
GenEks – Lev – Num
DeutJosRigRut1Sam2Sam1Kon2Kon1Kron2Kron
– Esra – Neh – Est – JobPsSpr – Pred – HooglJesJer – Klaagl – EsegDan – Hos
Joel Am – Ob –
JonaMiga – Nah – HabSef – Hag – Sag
Mal

Nuwe Testament:
MattMarkLukJohHandRom1Kor2KorGalEfFilKol1Tess
– 2Tess – 1Tim – 2Tim – Tit
FilemHebJak
1Pet2Pet1Joh2Joh
3Joh – Jud – Op


Ou Testament

Genesis
Genesis
1:1-5 (Ep 2000)

Genesis
18:1-10 (KK 2001)

Genesis
18:20-32 (KK 2001)

Genesis
32:22-32 (KK 2001)

Genesis
6:9-22; 7:24; 8:14-19 (KK2002)

Genesis
12:1-9 (KK 2002)

Genesis
21:8-21 (KK 2002)

Genesis
22:1-14 (KK 2002)

Genesis
24:34-38, 42-49, 58-67 (KK 2002)

Genesis
25:19-34 (KK 2002)

Genesis
28:10-19a (KK 2002)

Genesis
29:15-28 (KK 2002)

Genesis
9:8-17 (Lyd 2003)

Genesis
17:1-7, 15-16 (Lyd 2003)

Genesis
2:18-24 (KK 2003)

Genesis 15:1-18 (Lyd 2004)

Genesis
11:1-19 (Pinkster 2004)

Genesis
2:15-17;3:1-7 (Lyd 2005)

Genesis
12:1-4a (Lyd 2005)

Genesis
37 (KK 2005)

Genesis
38 (KK 2005)

Genesis
39 (KK 2005)

Genesis
40 (KK 2005)

Genesis
41 (KK 2005)

Genesis
42-44 (KK 2005)

Genesis
45 (KK 2005)

Genesis
16:1-16 (KK 2006)

Eksodus
Eksodus
1:8-2:10 (KK 1999)

Eksodus
3:1-15 (KK 1999)

Eksodus
12:1-14 (KK 1999)

Eksodus
14:19-31 (KK 1999)

Eksodus
16:2-15 (KK 1999)

Eksodus
17:1-7 (KK 1999)

Eksodus
20:1-17 (Lyd 2000)

Eksodus
20:1-9,12-20 (KK 1999)

Eksodus
32:1-14 (KK 1999)

Eksodus
33:12-23 (KK 1999)

Eksodus
19:2-8a (KK 2002
)
Eksodus
34:29-35 (Sondag v Verheerliking 2004)

Eksodus
24:12-18 (Sondag v Verheerliking 2005)

Eksodus
17:1-17 (Lyd 2005)

Eksodus
3:1-4:17 (KK 2006)

Eksodus
12 (KK 2006)

Eksodus
40 (KK 2006)


Numeri

Numeri
11:24-30 (Pink 2002)

Numeri
21:4-9 (Lyd 2006)

Numeri
13 (KK 2006)

Numeri
14 (KK 2006)

Deuteronomium

Deuteronomium
30:9-14 (KK 2001)

Deuteronomium
34:1-12 (KK 1999)

Deuteronomium
26:1-11 (Lyd 2004)

BO
Josua
Josua
3:7-17 (KK 1999)

Josua
24:1-3,14-25 (KK 1999)

Rigters
Rigters
4:1-7 (KK 1999)

Rigters
2:11-23 (KK 2005)

Rigters
4:1-24 (KK 2005)

Rigters
6 (KK 2005)

Rigters
16 (KK 2005)

Rut
Rut
1:1-22 (KK 2000)

Rut
3:1-5,4:13-17 (KK 2000)

1 Samuel
1
Samuel 16:1-13 (Lyd 2005)

2 Samuel
2
Samuel 6:1-23 (KK 2000)

2
Samuel 23:1-7 (KK 2000)

2
Samuel 7:1-14a (KK 2003)

2
Samuel 11:1-15 (KK 2003)

2
Samuel 11:26-12:13a (KK 2003)

2
Samuel 18:5-33 (KK 2003)

1
Konings
1
Konings 19:9-18 (KK 2002
)

2 Konings

2
Konings 5:1-15 (KK 2001)

2
Konings 2:1-12 (Sondag v Verheerliking 2006)

1
Kronieke
1
Kronieke 4:1-10 (KK 2004)

1
Kronieke 16:7-36 (KK 2004)

1
Kronieke 29:10-19 (KK 2004)

2
Kronieke
2
Kronieke 1:1-13 (KK 2004)

2
Kronieke 6:12-42 (KK 2004)

Nehemia
Nehemia
8:1-10 (Ep 2004)

Job

Job
23:1-17 (KK 2000)
Job
38:1-7 (KK 2003)

Job
42:1-6 (KK 2003)

BO
Psalms

Psalm
8 (Trin 2001)

Psalm
22 (Gv 1999)

Psalm
22 ( Gv 2001)

Psalm
25:1-10 (Lyd 2000)

Psalm
31:9-16 (Lyd 1999)

Psalm
46 (KK 2001)

Psalm
51:1-12 (Lyd 2000)

Psalm
72:1-7,10-14 (Ep 2000)

Psalm
27 (Ep 2002)

Psalm
2 (Ep 2002)

Psalm
118 (Paas 2002)

Psalm
100 (Sondag van Jesus die Koning 2002)

Psalm
47 (Hemel 2003)

Psalm
84 (KK 2003)

Psalm
72 (Ep 2004)

Psalm
47 (Hemelvaart 2004)

Psalm
102 (KK 2004)

Psalm
40:1-11 (Ep 2005)

Psalm
101 (KK 2005)

Psalm
73 (KK 2005)

Psalm
94/100
(Sondag van Christus die Koning 2005)

Psalm
30 (Ep 2006)

Psalm
140 (KK 2006)

Psalm
87 (Feesdiens 2006)

 

Spreuke
Spreuke
1:20-33 (KK 2000)

Spreuke
22:1-23 (KK 2000)

Spreuke
9:1-6 (KK 2003)

Hooglied
Hooglied
2:2-18 (KK 2000)

Jesaja
Jesaja
6:1-13 (Trin 2000)

Jesaja
8:23-9:7 (Kersf 1999)

Jesaja
9:2-7 (Kersf 2000)

Jesaja
40:1-11 (Adv 2000)

Jesaja
43:1-13 (Ep 2001)

Jesaja
52:13-53:12 (G/Vr 2000)

Jesaja
60:1-6 (Ep 2001)

Jesaja
61:1-8 (Adv 1999)

Jesaja
61:10-62:3 (Na Kf 2000)

Jesaja
64:1-9 (Adv 2000)

Jesaja
55:1-5 (KK 2002)

Jesaja
56 (KK 2002)

Jesaja
51:1-6 (KK 2002)

Jesaja
43:18-25 (Ep 2003)

Jesaja
52:7-10 (Kersfeesdiens 2003)

Jesaja
43:1-7 (Ep 2003)

Jesaja
62:1-5 (Ep 2003)

Jesaja
2:1-5 (Adv 2004)

Jesaja
11:1-10 (Adv 2004)

Jesaja
35:1-10 (Adv 2004)

Jesaja
7:10-16 (Adv 2004)

Jesaja
9:2-7 (Kersfeesdiens 2004)
|
Jesaja
63:7-9 (Sondag na Kersfees 2004)

Jesaja
42:1-9 (Ep 2005)

Jesaja
52:13-53:12 (Goeie Vrydag Feesdiens 2005)

BO
Jeremia

Jeremia
33:14-16 (Adv 2000)

Jeremia
15:15-21 (KK 2002)

Esegiel Jeremia
1:4-10 (Ep 2004)

Esegiel
34:11-24 (KK 1999)

Esegiel
37:1-14 (Pink 2000)

Esegiel
33:7-11 (KK 2002)

Esegiel
37:1-14 (Lyd 2005

Daniel
Daniel
12:1-13 (KK 2003)

Daniel
7:9-14 (Sondag van Jesus 2003)

Joel
Joel
2:23-32 (KK 2001)

Amos
Amos
5:6-15 (KK 2003)

Jona
Jona
3:1-5,10 (Ep 2000)

Miga
Miga
5:2-5 (Adv 2000)

Miga
6:1-8 (Ep 2002)

Habakuk
Hab
1:1-4,2:1-4 (KK 2001)

Hab
1:1-11 (KK 2004)

Hab
1:12-2 (KK 2004)

Hab
3:1-19 (KK 2004)

Sefanja
Sefanja
3:14-20 (Adv 2001)

 

Sagaria
Sagaria
1:7-17 (KK 2006)

Sagaria
2:1-13 (KK 2006)

Sagaria
3:1-10 (KK 2006)

Sagaria
6:9-17 (KK 2006)

Sagaria
8:1-8 (KK 2006)

Sagaria
14:8-21 (KK 2006)

 

Maleagi
Maleagi
2:17 – 3:5 (Adv 2000)

BO


 
Nuwe Testament

Matteus
Matteus
9:9-13,18-26 (KK 1999)

Matteus
9:35-10:8 (KK 1999)

Matteus
10:24-39 (KK 1999)

Matteus
10:40-42 (KK 1999)

Matteus
11:15-19 (KK 1999)

Matteus
13:1-9,18-23 (KK 1999)

Matteus
13:24-30,36-43 (KK 1999
)
Matteus
13:31-33,44-52 (KK 1999)

Matteus
14:13-21 (KK 1999)

Matteus
14:22-33 (KK 1999)

Matteus
15:10-28 (KK 1999)

Matteus
28:16-20 (Trin 1999)

Matteus
3:1-12 (Adv 2002)

Matteus
11:2-11 (Adv 2002)

Matteus
1:18-25 (Adv 2002)

Matteus
2:13-23 (Na Kf 2002)

Matteus
3:13-17 (Ep 2002)

Matteus
27:11-54 (Groot Lyd 2002)

Matteus
4:12-23 (Ep 2005)

Matteus
5:1-12 (Ep 2005)

Matteus
21:1-11 (Lyd 2005)

Matteus
28:16-20 (Drie-eenheidsondag 2005)

Matteus
6:9-10 (KK 2005)

Matteus
6:11-16 (KK 2005)

Matteus
6:24-34 (KK 2005)

Matteus
7:1-6 (KK 2005)

Matteus
7:7-14 (KK 2005)

Matteus
7:15-23 (KK 2005)

Matteus
7:24-25 (KK 2005)

Matteus
2:1-12 (Ep 2006)

 

Markus
Markus
1:21-28 (Ep 2000)

Markus
1:29-39 (Ep 2000)

Markus
8:31-38 (Lyd 2000)

Markus
9:2-9 (Ep 2000)

Markus
9:30-37 (KK 2000)

Markus
9:38-50 (KK 2000)

Markus
10:2-16 (KK 2000)

Markus
13:1-8 (KK 2000)

Markus
15:1-47 (Lyd 2000)

Markus
13:24-37 (Advent 2002)

Markus
1:1-8 (Advent 2002)

Markus
1:40-45 (Ep 2003)

Markus
16:1-8 (Paas 2003)

Markus
4:35-41 (KK 2003)

Markus
5:21-43 (KK 2003)

Markus
6:1-13 (KK 2003)

Markus
6:14-29 (KK 2003)

Markus
12:28-34 (KK 2003)

Markus
12:38-44 (KK 2003)

Markus
1:4-11 (Ep 2006)

Markus
1:14-20 (Ep 2006)

Markus
1:21-28 (Ep 2006)

Markus
1:29-39 (Ep 2006)

Markus
2:1-12 (Ep 2006)

Markus
15:1-47 (Lyd 2006)


BO

Lukas
Lukas
4:1-13 (Lyd 2001)

Lukas
12:13-21 (KK 2001)

Lukas
12:32-40 (KK 2001)

Lukas
12:49-56 (KK 2001)

Lukas
13:1-9 (Lyd 2001)

Lukas
13:10-17 (KK 2001)

Lukas
13:31-35 (Lyd 2001)

Lukas
14:1-14 (KK 2001)

Lukas
15:1-7,11-32 (Lyd 2001)

Lukas
19:1-10 (KK 2001)

Lukas
20:27-40 (KK 2001)

Lukas
21:5-19 (KK 2001)

Lukas
22:14-23:56 (Lyd 2001)

Lukas
24:44-53 (Hemel 2001)

Lukas
1:26-38 (Adv 2002)

Lukas
2:1-20 (Kersf 2002)

Lukas
2:22-40 (Na Kf 2002)

Lukas
5:1-11 (Ep 2004)

Lukas
6:17-26 (Ep 2004)

Lukas
11:1-13 (KK 2004)

Lukas
11:21-26 (KK 2004)

Lukas
12:4-12 (KK 2004)

Lukas
17:1-4 (KK 2004)

Lukas
17:1-19 (KK 2004)

Lukas
24:13-35 ((Paas 2005)

Lukas
24:44-53 (Hemelvaart 2005)

Lukas
24:44-53 (Hemelvaart 2006)Johannes
Johannes
1:43-51 (Ep 2000)

Johannes
3:14-21 (Lyd 2000)

Johannes
12:1-8 (Lyd 2001)

Johannes
13: 31-35 (Paas 2001)

Johannes
14:15-31 (Paas 2000)

Johannes
20:19-31 (Paas 2000)

Johannes
1:1-14 (Kersf 2002)

Johannes
1:29-42 (Ep 2002)

Johannes
3:1-17 (Lyd 2002)

Johannes
4:5-42 (Lyd 2002)

Johannes
9:1-41 (Lyd 2002)

Johannes
11:1-45 (Lyd 2002)

Johannes
19:17-42 (Gv 2002)

Johannes
1:1-8, 19-28 (Adv 2002)

Johannes
2:13-22 (Lyd 2003)

Johannes
12:20-33 (Lyd 2003)

Johannes
10:11-18 (Paas 2003)

Johannes
15:1-8 (Paas 2003)

Johannes
15:0-17 (Paas 2003)

Johannes
17:6-19 (Pink 2003)

Johannes
15:26-27 (Pink 2003)

Johannes
20:1-18 (Paas 2004)

Johannes
20:19-31 (Paas 2004)

Johannes
21:1-19 (Paas 2004)

Johannes
10:22-30 (Paas 2004)

Johannes
17:20-26 (Paas 2004)

Johannes
20:19-31 (Paas 2005)
Johannes
10:22-30 (Paas 2005)

Johannes
14:1-14 (Paas 2005)

Johannes
14:15-21 (Paas 2005)

Johannes
17:1-11 (Pinksterweek 2005)

Johannes
17:37-39 (Pinksterfees 2005)

Johannes
1:43-51 (Ep 2006)

Johannes
18:1-19:42 (Goeie Vrydag Feesdiens 2006)

Johannes
20:1-18 (Paas 2006)

Johannes
15:16-27 (Pinkster 2006)

Johannes
3:1-17 (Drie-eenheidsondag 2006)

Johannes
5:14-29 (KK 2006)

Johannes
5:30-47 (KK 2006)

Johannes
8:1-11 (KK 2006)

Johannes
8:12-30 (KK 2006)

Johannes
8:31-59 (KK 2006)

Johannes
16:25-31 (KK 2006)
Handelinge
Handelinge 1:1-11 (Hemel 2000)

Handelinge
2:1-21 (Na Pink 2001)

Handelinge
3:12-19 (Pa 2000)

Handelinge
4:5-12 (Pa 2000)

Handelinge
5:17-42 (Pa 2001)

Handelinge
8:26-40 (Pa 2000)

Handelinge
9:1-20 (Pa 2001)

Handelinge
9:36-43 (Paas 2001)

Handelinge
10:34-43 (Ep 1999)

Handelinge
10:34-43 (Ep 2000)

Handelinge
2:14a,22-32 (Paas 2002)

Handelinge
2:14a, 36-41 (Paas 2002)

Handelinge
2:42-47 (Paas 2002)

Handelinge
7:55-60 (Paas 2002)

Handelinge
17:22-31 (Paas 2002)

Handelinge
1-11 (Hemel 2002)

Handelinge
1:6-14 (Pink 2002)

Handelinge
19:1-7 (Ep 2003)

Handelinge
11:1-18 (Paas 2004)

Handelinge
16:9-15 (Paas 2004)

Handelinge
10:34-43 (Paasfeesdiens 2005)

Handelinge
1:15-17 (Pinkster 2006)

BO

Romeine
Romeine
4:1-5,13-17 (Lyd 1999)

Romeine
5:12-19 (Lyd 1999)

Romeine
5:12-21 (Lyd 1999)

Romeine
8:6-11 (Lyd 1999)

Romeine
16:25-27 (Adv 2000)

Romeine
14:1-12 (KK 2002)

Romeine
8:12-17 (Trin 2003)

Romeine
5:1-5 (Drie-Eenheid 2004)

Romeine
16:25-27 (Adv 2005)

Romeine
4:13-24 (Lyd 2006)

1 Korintiers
1
Korintiers 1:1-9 (Ep 1999)

1
Korintiers 1:10-18 (Ep 1999)

1
Korintiers 1:18-31 (Ep 1999)

1
Korintiers 2:1-16 (Ep 1999)

1
Korintiers 9:24-27 (Ep 2000)

1
Korintiers 12:1-11 (Ep 2001)

1
Korintiers 12:3-13 (Pink 1999)

1
Korintiers 12:12-31 (Ep 2001)

1
Korintiers 13:1-13 (Ep 2001)

1
Korintiers 15: 1-11 (Ep 2001)

1
Korintiers 15:1-11 (Paas 2000)

1
Korintiers 15:12-20 (Ep 2001)

1
Korintiers 15:35-50 (Ep 2001)

1
Korintiers 6:12-20 (Ep 2003)

1
Korintiers 7:29-30 (Ep 2003)

1
Korintiers 8:1-13 (Ep 2003)

1
Korintiers 9:16-23 (Ep 2003
)
1
Korintiers 10:1-13 (Lyd 2004)

1
Korintiers 1:3-9 (Adv 2005)

1
Korintiers 1:18-25 (Lyd 2006)

 

2 Korintiers

2
Korintiers 1:18-22 (Ep 2000)

2
Korintiers 3:1-6 (Ep 2000)

2
Korintiers 3:12-4:2 (Ep 2001)

2
Korintiers 6:1-13 (KK 2000)

2
Korintiers 8:7-15 (KK 2000)

2
Korintiers 12:2-10 (KK 2000)

2
Kor 13:11-13 (Trin 2002)

2
Korintiers 4:3-6
(Verheerlikingfeesdiens
2003)

BO

Galasiers

Galasiers
2:5-21 (KK 2001)

Galasiers
3:19-29 (KK 2001)

Galasiers
5:1-25 (KK 2001)

Galasiers
6:1-6,11-18 (KK 2001)

Efesiers
Efesiers
1:15-23 (Hemel 1999)

Efesiers
2:11-22 (KK 2000)

Efesiers
3:14-21 (KK 2000)

Efesiers
4:1-16 (KK 2000)

Efesiers
4:25-5:2 (KK 2000)

Efesiers
5:8-14 (Lyd 1999)

Efesiers
5:15-32 (KK 2000)

Efesiers
6:10-20 (KK 2000)

Efesiers
3:1-12 (Ep 2003)

Efesiers
2:1-10 (Lyd 2003)

Efesiers
3:1-12 (Ep 2005)

Filippense

Filippense
1:21-30 (KK 2002)

Filippense
2:1-13 (KK 2002)

Filippense
3:4b-14 (KK 2002)

Filippense
4:1-9 (KK 2002)

Filippense
1:3-11 (Advent 2003)

Filippense
4:4-7 (Advent 2003)

Filippense
3:4-14 (Lyd 2004)

Filippense
2:15-11 (Lyd 2004)

Kolosense
Kolossense
3:1-4 (Paas 1999
)

Kolossense
3:12-17 (Sondag na Kersfees 2003)

1
Tessalonisense
1
Tessalonisense 1:1-10 (KK 2002)

1
Tessalonisense 2:1-8 (KK 2002)

1
Tessalonisense 2:12-3:13 (KK 2002)

1
Tessalonisense 4:13-18 (KK 2002)

1
Tessalonisense 5:1-11 (KK 2002)

1
Tessalonisense 3:9-13 (Advent 2003)

1
Tessalonisense 5:16-24 15 (Adv 2005)

1 Timoteus

1
Timoteus 1:12-17 (KK 2001)

1
Timoteus 2:1-7 (KK 2001)

1
Timoteus 6:6-19 (KK 2001)

1
Timoteus 3:1-13 (KK 2005)

1
Timoteus 3:14-4:5 (KK 2005)

1
Timoteus 4:6-16 (KK 2005)

1
Timoteus 6:1-10 (KK 2005)

1
Timoteus 6:11-21 (KK 2005)

Titus
Titus
3:4-7 (Kersfeesdiens 2005)

Filemon

Filemon
1:1-21 (KK 2001)

BO

Hebreers
Hebreers
5:1-10 (KK 2000)

Hebreers
7:23-28 (KK 2000)

Hebreers
10: 16-25 (GV 2003)

Hebreers
10:5-10 (Advent 2003)

Hebreers
4:14-16 (Lyd 2004)

Hebreers
13:7-19 (KK 2004)

Hebreers
5:11-6-12 (KK 2004)

Hebreers
10:32-39 (KK 2004)

Hebreers
12:1-3 (Sondag van Jesus Feesdiens 2004)

Hebreers
5:5-10 (Lyd 2006)

Jakobus
Jakobus
1:17-27 (KK 2003)

Jakobus
2:1-13 (KK 2003)

Jakobus
3:1-12 (KK 2003)

Jakobus
3:13-4:8a (KK 2003)

Jakobus
5:13-20 (KK 2003)

1 Petrus
1
Petrus 1:3-9 (Paas 1999)

1
Petrus 1:17-23 (Paas 1999)

1
Pet 2:2-10 (Paas 1999)

1
Pet 2:19-25 (Paas 1999)

1
Pet 3:13-22 (Paas 1999)

1
Pet 4:12-14,5:6-11 (Pink 1999)

1
Petrus 3:18-22 (Lyd 2006)

2 Petrus
2
Petrus 1:16-21 (Ep 1999)

2
Petrus 1:3-11 (KK 2004)

2
Petrus 3:3-15 (KK 2004)

2
Petrus 3:8-15 (Adv 2005)

1 Johannes
1
Johannes 5:1-6 (Pa 2000)

1
Johannes 5:9-13 (Pink 2000)

1
Johannes 1:1-2:2 (Paas 2003)

1
Johannes 3:1-7 (Paas 2003)

1
Johannes 1:1-2:2 (Paas 2006)

1
Johannes 3:1-7 (Paas 2006)

1
Johannes 3:16-24 (Paas 2006)

1
Johannes 4:7-21 (Paas 2006)

1
Johannes 5:1-6 (Paas 2006)

2 Johannes
2
Johannes 4:11 (KK 2004)

3 Johannes
3
Johannes 1-12 (KK 2004)

Openbaring
Openbaring
22:6-21 (Pink 2001)

Openbaring
3:7-13 (KK 2006)

Openbaring
3:14-22 (KK 2006)

Openbaring
4:1-11 (KK 2006)

Openbaring
5:1-14 (KK 2006)

BO