April – Mei 2013 riglyne vir huiskerke en selgroepe met die fokustekste van die Leesrooster as basis

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

Lof en Aanbidding

Kom ons dink nou eers in stilte aan ons Here. Raak rustig, sit ontspanne en fokus op jou asemhaling. “Maak die tempelpoort vir my oop, ek wil ingaan en die Here loof. Dit is die poort na die Here toe; regverdiges mag daardeur ingaan. Ek wil U loof omdat U my gebed verhoor en my gered het” (Ps.118:19-21). Dink nou na oor jou ontmoeting met jou Here. Geniet sy teenwoordigheid. Daarna gee ons geleentheid om die Here te loof en aanbid met liedere, gebede en Skrifgedeeltes.

Kleingroepwerk – Saam verder gedink

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

Die Communitas Leesrooster vir lidmate word vanjaar uitgegee onder die naam Woord en lewe

Die weeklikse bydraes is ietwat verkort deur die groepstudie uit die boek te haal.  Dit verskyn nou in elektroniese formaat op Communitas se webblad onder die naam Saam verder gedink.

Jy kan die 52 weke se stof vir kleingroepe hier aflaai. Die preekriglyne word vanjaar uitgegee onder die naam Woord en fees.

Oktober 2012 riglyne

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

Lof en Aanbidding

Raak nou eers weer stil. Geniet die rus en fokus op die Here by jou. Dink na oor die afgelope week in jou lewe. Sien een ding raak wat jy sien as God se geskenk van liefde aan jou. Dank Hom daarvoor. Iemand kan die volgende woorde voorlees en die groep dink biddend daaroor: “Jesus, die Geseënde Een, was arm. Die armoede van Jesus was baie meer as ekonomiese en sosiale armoede. Jesus was arm omdat Hy vrywillig magteloosheid bo mag gekies het; kwesbaarheid bo ’n aggressiewe houding; afhanklikheid bo selfgenoegsaamheid.” (Henri Nouwen) Sing dan vir Hom lofliedere en aanbid Hom.