Leesrooster

Die redaksionele Taakspan vir die jaarlikse Woord en Fees, asook Woord en Lewe, is verantwoordelik om twee publikasies aan gemeentes beskikbaar te stel vir bediening wat baseer is op die teksrooster van die Revised Common Lectionary. Ons berei preekriglyne en liturgiese hulpmiddels voor vir die gebruik van predikante met die oog op die eredienste van Sondae. Ons ontwikkel ook materiaal vir daaglikse meditasie met die oog op ondersteuning aan lidmate van gemeentes. Met hierdie twee publikasies bedien ons gemeentes met 'n geïntegreerde model waarin die Bybelteks vir die week sentraal staan en gemeentes binne verskillende kontekste en omstandighede kan nadink vanuit 'n gemeenskaplike teks vir die week.
 
Kontakbesonderhede:
* 021-8741486 (Eddie Orsmond)
* Preekstudies: Eddie Orsmond - simon1@paarlmail.co.za
* Liturgiese riglyne: Neels du Plooy - neelsdup@mweb.co.za
* Woord en Lewe (Lidmate): Nelis du Toit - nelis.dutoit@gmail.com

April – Mei 2013 riglyne vir huiskerke en selgroepe met die fokustekste van die Leesrooster as basis

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

Lof en Aanbidding

Kom ons dink nou eers in stilte aan ons Here. Raak rustig, sit ontspanne en fokus op jou asemhaling. “Maak die tempelpoort vir my oop, ek wil ingaan en die Here loof. Dit is die poort na die Here toe; regverdiges mag daardeur ingaan. Ek wil U loof omdat U my gebed verhoor en my gered het” (Ps.118:19-21). Dink nou na oor jou ontmoeting met jou Here. Geniet sy teenwoordigheid. Daarna gee ons geleentheid om die Here te loof en aanbid met liedere, gebede en Skrifgedeeltes.

Kleingroepwerk – Saam verder gedink

Written by webmeester on . Posted in Kleingroepe

Die Communitas Leesrooster vir lidmate word vanjaar uitgegee onder die naam Woord en lewe

Die weeklikse bydraes is ietwat verkort deur die groepstudie uit die boek te haal.  Dit verskyn nou in elektroniese formaat op Communitas se webblad onder die naam Saam verder gedink.

Jy kan die 52 weke se stof vir kleingroepe hier aflaai. Die preekriglyne word vanjaar uitgegee onder die naam Woord en fees.

Woord en fees – fokustekse 2013

Written by webmeester on . Posted in 2013, Fokustekste

Preekstudies en liturgiese voorstelle gebaseer op die kerklike jaar
Revised Common Lectionary Jaar C
Advent 2012 tot Koninkrykstyd 2013

Woord en fees (voorheen Preekstudies met liturgiese voorstelle) – Advent 2012 tot Koninkrykstyd 2013 – is ’n hulpmiddel vir die voorbereiding van eredienste en die ontwikkeling van preke. Dit volg die seisoene van die kerkjaar, en maak gebruik van die teksrooster Revised Common Lectionary, Jaar C. Woord en fees kan gebruik word saam met die ander publikasie in die reeks, naamlik die Woord en lewe (voorheen Leesrooster).

Woord en lewe – meer inligting

Written by webmeester on . Posted in 2013

Leesrooster Advent 2012 – Koninkrykstyd 2013
Seisoene en feeste in die lewe van gemeentes

Woord en lewe (voorheen Leesrooster) Advent 2012 tot Koninkrykstyd 2013, volg die seisoene van die kerkjaar en maak gebruik van die erkende teksrooster Revised Common Lectionary, Jaar C. Dit moedig lesers aan om die feeste, gebruike en gewoontes van die kerkjaar te vier en te ervaar. Woord en lewe kan gebruik word saam met die ander publikasie in die reeks, naamlik Woord en fees (voorheen Preekstudies en liturgiese voorstelle).

UNIEKE VERKOOPPUNTE
• Help lidmate om die Bybel oor drie jaar in sy groter omvang te lees en te leer ken
• Bied verskillende perspektiewe op Bybeltekste
• Prakties, uitdagend en eietyds geskryf
• Moedig lidmate aan om die feeste, gebruike en gewoontes van die kerkjaar te vier en te ervaar
• Kweek ’n luisterende ingesteldheid by lidmate
• Riglyne vir kategese en kleingroepe asook ander rubrieke is beskikbaar op www.leesrooster.co.za.