’n Sistemiese blik op gemeentes

Written by webmeester on . Posted in Konferensies

“Reader” saamgestel vir gemeenteleiers wat belangstel om dieper insig te ontwikkel in die onderliggende dinamika’s in hulle gemeente. 

Communitas bied gereeld Sisteemdenke kursusse aan waar die insigte van hierdie Reader toegepas word op gemeentes en sisteemdenke vaardighede ingeoefen word. Kyk op www.communitas.co.za by Dagboek of kontak Divine by dr@sun.ac.za

 

 

 Through the 20th century and in the early years of the 21st century we have begun to see that this “dualistic, hierarchical framework of thinking is no longer adequate for interpreting our experience.
“No problem can be solved from the same consciousness that created it. We must learn to see the world anew.”
— Albert Einstein 

System dynamics is a field of study that Jay Forrester founded at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) in the 1950s. The field has a long history, and has drawn from other fields as diverse as mechanical engineering, biology, and the social sciences.

In its simplest sense, system dynamics focuses on the flow of feedback (information that is transmitted and returned) that occurs throughout the parts of a system—and the system behaviors that result from those flows. For example, system dynamicists study reinforcing processes—feedback flows that generate exponential growth or collapse—and balancing processes—feedback flows that help a system maintain stability.

These reinforcing and balancing processes really aren’t mysterious—they’re all around us and within us. The world population explosion, the U.S. stock market crash of the 1930s, and the sudden onset of disease when foreign microbes proliferate in our bodies are all examples of reinforcing cycles. Our bodies’ ability to maintain a basic temperature of 98.6 degrees Fahrenheit, the stability that occurs in predator/prey systems, and the difficulty we often face when we try to change the way our organization does things are all examples of balancing cycles.

In addition, system dynamicists study the impact of delay on systemic behavior. Specifically, what are the implications when a cause takes a long time to exert its effect, and when cause and effect are physically far apart? For example, if your organization raises prices on its products beyond the comfort level of your customers, it may take a while for customers to get fed up and stop buying. If it takes a really long time for you to notice this feedback, you may not realize that customer buying habits are connected to the price hike you instituted “way back when.” (In fact, you might even panic about declining revenues and hike prices up even higher to try to save the business!)

Perhaps the most exciting thing about system dynamics is that it focuses on computer simulation modeling—using special software programs to figure out how a system’s behavior might play out over time if you implement certain changes. Simulation models are often embedded in what are known as “management flight simulators” or “microworlds,” computer programs with accessible user interfaces that let you “test flight” your ideas—without crashing your business!

The field of system dynamics gave rise to and serves as the bedrock for the field of systems thinking. What’s the difference between the two? With its emphasis on simulation modeling, system dynamics is generally seen as the more rigorous, academic field—though many management consultants use computer models in their work with clients. Systems thinking takes the principles of systemic behavior that system dynamics discovered—and applies them in practical ways to common problems in organizational life. In fact, simulation modeling, management flight simulators, and microworlds are merely some of the tools used by systems thinkers to understand the world around them and address problems.

Together, these two fields can become a potent ally as you navigate your way through the sometimes rocky terrain of organizational life!
Do you keep grappling with the same stubborn problems in your organization? If so, perhaps there’s a systems archetype lurking in the background. Systems archetypes are a class of systems thinking tools that capture common challenges that occur in all kinds of industries and organizations.

Laai die volle Word dokument hier af.

Frederick Marais
jfm@sun.ac.za
Communitas
www.communitas.co.za
Blog: www.communitas.co.za/Padlangs

Laai die PowerPoint aanbieding hier af.

Dit is ook in ‘n Foto Gallery hieronder geplaas.  Klik op die eerste een (of enigeen wat jy wil sien) en blaai deur hulle in die venster wat verskyn.

 

{gallery}lente_2009{/gallery}

2009 is ‘n Opwindende Konferensiejaar!

Written by Frederick on . Posted in Konferensies

Communitas beplan baie interessante konferensies vir volgende jaar. Daarmee saam vier die Fakulteit Teologie op Stellenbosch hulle 150ste bestaansjaar. Vir jou gerief het ons die inligting van die  konferensies bymekaar gesit sodat jy dit kan aanteken op jou dagboek. Al hierdie konferensies tel vir VBO krediete. Gaan na Dagboek om meer inligting oor die konferensies te kry.
 
 • 17-18 Februarie Om met God te leef – Gebedskonferensie

’n Gebedskonferensie vir geestelike leiers en predikante. Wat wil ons bereik? Ons wil graag dat leiers weer besef hoe onontbeerlik ’n ryk gebedslewe en Coram Deo lewenstyl voor die Here is. Die konferensie is die begin van ’n meer omvattende projek om ‘n gebedskultuur by leraars, leiers en gemeentes te vestig. By die konferensie is daar so 8 ankersprekers; en 14-16 wegbreeksessies. Die ankersprekers se doel is om ‘n breë spektrum (wat al die spiritualiteitstipes verteenwoordig) oorsig te gee en mense te motiveer. Die doel is om ‘n energie los te maak oor gebed. Ons wil ons gemeente leraars en leiers weer aan die bid kry!! Dis die begin van’n totale gesindheidsverandering om ’n Coram Deo lewenstyl aan te leer.  Lees ook die blog Gebed

 • 18-20 Maart: Geskiedenis Teologie Stellenbosch 150+ – Fakulteit Teologie Stellenbosch


 • 18-20 Mei Wat kan ons uit die Handelinge-boek leer oor Missionêre Gemeentewees?

* Wat is die aard van die “Christelike identiteit” in Handelinge – nie alleen die aard van die uitbeelding van identiteit nie, maar waarmee dit in verband staan en die aard van sodanige verband(e)? * Wat kan ons leer oor die eenheid en verskeidenheid in die kerk uit Handelinge? * Hoe moet ons dink oor die teenwoordigheid van Christus en van die Gees in die werk van die vroeë Kerk? * Waarin sou die spesifiek missionêre of missionale aspekte van Handelinge geleë wees? * Wat sou belangrike tekste en temas wees in hierdie verband?

 • 9-10 Junie Cedarberg konferensie vir plattelandse geestelike leiers – Citrusdal

Die plaaslike VGK en NG gemeentes van Citrusdal het in 2008 die eerste baie suksesvolle konferensie aangebied vir plattelandse geestelike leiers.  In Junie 2009 tree daar weer sprekers op in die oggende en in die middae is daar werkswinkels aangebied deur leiers uit die platteland. Die aand kuier ons heerlik saam en geniet die plattelandse gasvryheid van die Goue Vallei.

 • 25-26 Augustus Verantwoordelike Vernuwing – Stellenberg

Stellenberg en SA Gestig gemeente bied vir die 8ste keer saam met Communitas hierdie leierskonfensie aan.  Die fokus is eenvoudig: Maak ‘n verskil in jou gemeenskap. Ons gaan die mees kommerwekkende samelewingsuitdagings aanpak en saam dink oor konkrete maniere waarop gemeenteleiers ‘n verskil kan maak.

 • 30 Augustus – 2 September  Internasionale Calvyn gedenklesing – Fakulteit Teologie Stellenbosch


 • 9-11 November: 5 Jaar van Gestuurdheid

Helderberg Somerset-Wes/t

 Vennote wat die konferensie help moontlik maak aanbied:

SAVGG, Helderberg gemeente, Die M Th program in Missionale Transformasie van Fakulteit Teologie Universiteit van Stellenbosch, CLF en die Nasionale Navorsingstigting befondsde navorsingsprojek oor rituele en sosiale kapitaal.

 ʼn Unieke geleentheid

Ons nooi u graag ʼn unieke konferensie.

Die Suider Afrikaanse Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes (SAVGG) het 5 jaar gelede tot stand gekom en sedertdien het ongeveer 200 gemeentes van ʼn verskeidenheid van denominasies en kontekste aan die geloofsonderskeidende reis begin deelneem. Baie ander gemeentes in ons konteks het begin om te eksperimenteer en te innoveer om vanuit ʼn gestuurde roeping te leef. Vir die eerste keer gaan gemeentes uit al die verskillende streke bymekaar kom om na mekaar se verhale te luister.

Na 5 jaar het die tyd nou aangebreek om na te dink en te onderskei oor die pad wat die Here met ons gekom het.  Geloofsonderskeidend gaan ons verhale vertel, ons innoverings met mekaar deel en ʼn gesamentlik soek na die pad vorentoe as gestuurdes in Suider Afrika.

Dit is ook ʼn geleentheid om dankie te sê en waardering uit te spreek vir die werk van Prof Pat Keifert. Prof Keifert is ons eregas en ʼn manier waarop ons vir hom dankie sê vir die pioniers werk wat hy in Suider Afrika gedoen het om die gestuurde visie op grondvlak in gemeentes te vestig.

Deelnemers aan die konferensie kan verwag om…

·        verhale uit die hede en die verlede van gemeente en leiers te hoor wat ons gestuurde verbeelding sal verryk,

·        blootgestel te word aan gestuurde innoverings wat gemeentes self ontwerp om in geloofsonderskeiding nuwe geloofsgemeenskap te help skep

·        ons gaan saam ontdek hoe die Here reeds besig is om  gemeentes beweging te bring in ons konteks

·        deelneem aan ʼn geloofsonderskeidende gesprekke oor hoe en waar die Drie-enige God besig is om nuwe geloofsgemeenskappe te vestig in ons konteks

Konferensie met ʼn deelnemende styl

·        die hoofsprekers van die konferensie gaan gemeentes en gemeente-leiers wees. Ons gaan rustig en diep na mekaar luister en die Here om so by mekaar te leer waar die Here deurbrake na gestuurdheid aan ons as ʼn geskenk gee.

·         Die Navorsingspan van die Vennootskap het vooraf na talle gemeentes se verhale geluister en nuwe ontdekkings gemaak oor die unieke manier waarop die gestuurde roeping in Suider Afrika gestalte kry. Die Navorsingspan gaan uit hierdie verhale vir die eerste keer poog om die patrone vir Gestuurde Gehoorsaamheid in Suider Afrika te identifiseer.

·        Ons gaan saam poog om raak te sien hoe die Gees besig is om gemeentes te transformeer in ons konteks.

·        Ons gaan saam wandel in Lukas 24 die verhaal van die Emmaus gangers en

·        ʼn uitgelese groep van buitestaanders gaan luister na ons verhale en hulle indrukke met ons deel.

 

 

 


Geloofsonderskeiding van fokus op wat God onder ons aan die doen is in Suider Afrika

Waarnemings wat die navorsingspan reeds gemaak het is dat …

·       Daar is ʼn nuwe taal onder  ons gebore is wat ons nuut help dink en praat en doen het oor God, gemeentes, onsself maar veral die gemeenskappe waarbinne ons leef.

·       Die Here het leiers geleer om op verskillende maniere mag af te lê en die septer neer te sit

·       Ons het geleer dat ons planne soepel genoeg moet wees sodat ons kan leef binne die onvoorspelbare bewegings van die Gees

·       Leiers begin al hoe meer leer om tyd te maak vir geloofsdissiplines om oop te wees vir die verrassende manier waarop God werk

Hoe het die navorsing ons persoonlik geraak?

·         Dit is doodgewoon een van my aangename bedienings-ervarings en iets wat my energie en hoop vir die pad vorentoe gee!

·         En ek voel soos Kleopas se onbekende, naamlose vriend(in) wat so gelukkig was om met julle te kon saamloop en saam te ervaar hoe ons in die ernstige gesprekke om sin te maak uit al die gebeure, sommer net so skielik verras word (herhaaldelik!) deur Jesus wat regtig opgestaan het en leef….!

·        Ek het ook meer as ooit besef hoe Hy in ons land pynlike werklikhede in gulde geleenthede omskep; waargeneem dat Hy stilweg, skaars sigbaar, maar kragtig in gemeentes werk om sy kerk te vernuwe en sy koninkryk te bou in ons verwarde tyd en wêreld; watter verrassende geskenke Hy uitdeel wat ons op die reis kan gebruik; hoe Hy roep en stuur en gewillig maak om dié getuienis met ons geloofsgemeenskappe te gaan deel.

·        Ek voel geseënd, of dinge meer in plek geval het in my kop en gemoed, maar meer nog,  ek voel ge-energeer deur die nuwe insigte wat na vore gekom het.- my hart het warm geword!  Dankie aan elkeen van julle se bereidheid om saam te wandel in Lukas 24 en in die lewens van die gemeentes saam met wie ons op reis is.

·        Ek Beskou dit ook as een van my vormende ervarings. 

Konferensie Program:

Maandag 9 November

09:00     Registrasie en koffie

10:00     Verwelkoming en Opening Andrew Esterhuizen (Voorsitter SAVGG)

10:30     Erediens van lofprysing, wandel in die woord en nagmaal

11:30     Die ontvouing van die Gestuurde Roeping in Suider Afrika: Ons pad tot hier

                (Inleier Frederick Marais)

13:00     Middagete

14:00     Deurbrake na gestuurdheid- ons verdeel in kleiner groepe om na verhale van gemeentes te luister

                (ons hoop om aan +- 20 gemeentes geleentheid te gee om hulle verhale te vertel in kort sessies van 15 minute)

15:30     Koffie

16:00     Gesamentlike Geloofsonderskeiding: Hoe gee die Here deurbrake na gestuurdheid in gemeentes

17:30     Afsluiting : Lukas 24             

Dinsdag 10 November

08:30     Koffie

09:00     Erediens van lofprysing, wandel in die woord en nagmaal

                Om die Bybel as gestuurdes te lees (Inleier Marius Nel)

                Om te plons of nie te plons nie- wanneer gemeentes oor hulle grense

                beweeg (Inleier Danie Mouton)

13:00     Middagete

14:00     Gestuurde Innoverings: Ons verdeel in kleiner groepe en gemeentes kry geleentheid om ons bekend te stel aan eie innoverings ( ons hoop om aan +- 20 gemeentes geleentheid te gee om in kort 15min sessies bekendstellings te doen)

15:30     Koffie

16:00     Gesamentlike geloofsonderskeiding: Hoe is die Here besig om ons gemeentes te transformeer met nuwe bedieningspraktyke?

17:30     Afsluiting

Woensdag 11 November

08:30     Koffie

09:00     Die gestuurde roeping het my op ‘n persoonlike reis van transformasie  geneem: (Inleiers Theo Marais en Eben Morries)

10:00     Terugvoer van luisterspan ( Pat Keifert, Klippies Kritzinger, Xolile Simon en Japhet Ndhlovu)

11:00     Tee

11:30     Geloofsonderskeiding

12:15     Afsluitingsdiens Prof Pat Keifert

13h00    Verdaag


Uitnodiging

Ons nooi graag gemeenteleiers, predikante en navorsers in gemeentestudies uit na hierdie unieke geleentheid van Wandel in die Woord, refleksie, geloofsonderskeiding en viering. Ons glo die Drie-enige God is besig om in ons konteks unieke dinge te doen en dat dit hoog tyd is dat ons aandag gee aan wat God besig is om te doen sodat ons kan deelneem aan wat God reeds besig is om te doen.

Konferensiefooi: R300-00 (sluit ʼn spesiale konferensiejoernaal, koffie/tee, verversings en middagetes in)

Inskrywings en registrasie: Ansoné du Toit ( (021) 851 5582 Ÿ 9 086 606 3050 Ÿ ansone@nghelder.co.za

Volledige inligting is beskikbaar by  Divine Robertson of Frederick Marais ( 021-808 3265 Ÿ dr@sun.ac.za Ÿ www.communitas.co.za

 

Seed Facilitative Leadership Program

Written by Frederick on . Posted in Kursusse

Seed Facilitative Leadership Program

(Formerly know as CFN)

THE CORE OF THE TRAINING:  LEARNING TO DEAL WITH COMMUNITY AND POWER

Southern Africa is going through a time of radical transformation. Since the first countries in our region became independent some 40 years ago, our communities lived in the dynamics of a transition from colonial powers to liberation powers. Currently we are  moving into the post liberation or democratisation era. No community could hide from the impact of these transformations. We have all been “pushed through the pain”, and we know that radical transformation will be part of our experience in Southern Africa for time to come.

The Seed Training Trust, formerly know as CFN, has build local leaders capacity to facilitate these changes over the past decade. From working with people, groups and organisations throughout Southern Africa but also in the rest of our continent, Seed trainers have learned that two sets of dynamics or polarities are always at work in human systems:

 • The first set of polarities relates to the relational nature of living and working together.  Africans often refer to this reality as Ubuntu.
 • The second set of polarities relates to the ways in which people perceive of and deal with power.

There are two poles in the Relational polarity that we want to highlight in this course:

Me ————————————————————————————We

 • The importance for leaders and facilitators to be self-defined and
 • The capacity of leaders and facilitators to participate in community.

The  two poles fo the Power polarity to which we need to pay attention:

Rules/Agreements————————————————————————-Vision/values

 • The ability of leaders and facilitators to understand and guide people in the imagining of their future and values that guides them. For Southern Africans the Southern Cross symbolise our compass in life.
 • The ability of leaders and facilitators to understand and manage concrete agreements and contracts within themselves as well as amongst others.  In Southern Africa we are use to Indaba-negotiating and debate before we come to a agreement.

Relations and Power hang intrinsically together, and in the interplay between these two polarities is the space where change takes place. This space is not linear but systemic of nature. Facilitative leaders have the capacity to give people perspective on where they are on pace and how they can discover a next step on their journey.

Our approach right through the training is:

 • To discover theoretically and experientially the significance of the role that community(relations)  and power play in human systems and
 • To provide perspectives and tools that will enable a leader or facilitator to identify and work with the dynamics related to community and power.

To get us started we’ll draw examples of these dynamics from our timeline and case studies.

If you are interested to attend a program, contact Divine at dr@sun.ac.za 021-8083265 or have a look at our Dagboek

Fasiliterende Leierskap Vaardighede: Gevorderd

Written by Frederick on . Posted in Kursusse

In hierdie kursus word predikante en gemeenteleiers gevorderde fasiliteringsvaardighede aangeleer. Fasiliteringstegnieke en vaardighede word in diepte behandel en in-geoefen.Hierdie kursus is vir leiers wat fasiliterende leierskap in hulle eie gemeente of in ander gemeentes as fasiliteerders wil be-oefen. Hierdie kursus is ontwikkel deur CFN, die ekumeniese netwerk vir Gemeentefasiliteerders.
Kontak Divine Robertson by 021-808 3265 of  dr@sun.ac.za om uit te vind wanneer die kursus weer aangebied word of gaan na Dagboek op die webblad.

Fasiliterende Leierskap

Written by Frederick on . Posted in Kursusse

In hierdie kursus word predikante en gemeenteleiers se vaardigheid om leiding te gee ten opsigte van prosesse van verandering in die gemeente ontwikkel. Die kursusgangers word blootgestel aan lense wat hulle help om die dinamika in die gemeente te verstaan.Hierdie lense sluit oa sistemiese-, transformasie-, narratiewe- en konflikhanterings-lense in.

Tydens die kursus oefening leiers die vaardighede in om leierskap vir die praktiese gemeentesituasie te ontwikkel.

Die kursus is saam met die CFN-netwerk ontwikkel. Gaan na Dagboek op die webblad of kontakpersoon Divine Robertson by 021-808 3265 of dr@sun.ac.za vir meer besonderhede

Fundamentele orientasie vir die volgende generasie

Written by Frederick on . Posted in Konferensies

Opening van 2e dag by Verantwoordelike Vernuwing
Oorhoofse tema: ’n Kerk met ’n volgende geslag
27 Augustus 2008
Johan Botha

Tema: Fundamentele oriëntasie vir die volgende generasie

Wat kan ons vandag sê en doen wat vir môre se geslag nog betekenis sal hê?
Wat het ons generasie om vir more se generasie te sê, aan te gee, voor te stel?
As ek en jy net een keer kan praat, net een keer kan beklemtoon? Wat sal dit wees?

Dis 1952/3. Ek is 2 en ’n half jaar oud; presies so oud soos my kleindogter vandag is.
Die Sending Konferensie van die kerk wêreldwyd vind plaas te Willingen, in Duitsland, vir die 1ste maal sedert die WRK tot stand gekom het in 1948.
Europa is steeds grootliks  in puin  na WO 2 in 1945 geëindig het.
In 1910 was daar baie groot optimisme by die Sendingkonferensie in Edinburgh Skotland en hulle was oortuig “die evangelisasie van die wêreld in dié generasie was haalbaar.
Nou egter is dit 2 wêreldoorloë later.
Die ganse wêreldgemeenskap is diep geskok, verskrik.
Hulle lewens en wêreldbeskouing is aan flarde.
Waar  is daar troos?
Waar is daar hoop?
Waar is daar uitsig?
Wat het ons vir nou en vir môre te sê?
Hoe kan ons weer getrou word en wees?
Wat het ons om nou te getuig?
Waaraan (aan wat, aan Wie) kan en moet ons mense vandag en môre fundamenteel orienteer?, was by Willingen die eintlike  vraag.

Dis vandag weer dié wesenlike vraag!
By Willengen kies die konferensie toe Hebreërs 3:1 as Bybelstudie teks. Hulle het ver gaan haal en nagedink oor die gedagtes van ou geloofsvaders soos Clemens, Romans, Ignatius en Polikarpus oor hierdie teks.  As 33 jarige ontdek ek dié teks en die teologiese nadenke daaroor in 1983 terwyl ek deur prof Johannes Verkuyl se handboek oor Evangelistiek lees met die oog op voorbereiding vir ’n Getuienisaksie naweek te Swellendam by die NGSK, waarna verteenwoordigers van die dorp se gemeentes ook genooi was.

Ek ontdek die betekenis van hierdie ryk teks daardie naweek vir die eerste maal en ek dink sedertdien gereeld weer daaroor na. Die teks beklemtoon…

(a)    die ‘ons’, die familie, broers/susters wat vir die Here afgesonder is.
    Afgesonder (Heilig ni 1953 vertaling) beteken “in die wêreld maar anders” (só afgesonder); anders maar uitstaande/ sigbaar / skitterend.
Nie individualisties elkeen op ons eie nie; nie ter wille van ons eie self nie; nie om elkeen op ons eie naeltjie te konsentreer nie.
Máár saam – geel, pienk, blou, swart, wit, rooi, bruin almal saam, uitgekies uit die ganse menslike geslag (HK & Belhar).

(b)    die noodsaak om met insig te kyk na Jesus
    Hou Hom voor oë; Kyk na Hom met insig; Fokus op Jesus.
    Hy is die inhoud van die geloof wat ons bely.
    So bely ons belydenissskrifte ook:
    Bv. die HK 1 “ My enigste troos in lewe en in sterwe, is Jesus…
    Bv. die Belydenis van Belhar se slotwoorde: Jesus is die Heer.
Hy, Jesus, is die inhoud van ons geloofsbelydenis, van ons daaglikse Christelike lewe!

(c)    Hy is Apostel, verteenwoordiger van God by ons! Ambassadeur – God met ons     (Immanuel)  “aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde!”

    Hy is Hoëpriester – verteenwoordiger van ons almal by God.
    (Nou, terwyl ons hier saam is, Hebr 7:25)!
    Daars’s ‘n mens in die hemel by God wat vir ons intree.
    Die Latyn vir hoëpriester is “pontifex”, wat brugbouer beteken.

    So is Jesus tegelyktydig “God by die mens en die mens by God’
    En dit beteken kruis; dit beteken tussen-in-staan; die Middelaar
    Dis ons Here se hemelse roeping. En daarvoor loof ons Hom!
Hy bring tegelykertyd die waarheid (geregtigheid) as God se bedoeling, wil én die liefdevolle omgee vir ons (ontferming), as ons troos én bemoediging!

(d)    Maar die kruks/ kern, die “punchline” van die teks is: Ons is deelgenote van sy roeping.

    Juis vir ons wat graag verbrokkel / uitmekaar haal / teenoor mekaar stel.
    Wat die apostel/ profeet wil wees los van die priester – of andersom.
Jy en ek word saam geroep – om God se wil te ken en bekend te maak.
    Én om God se liefde te ken en te leef / te demonstreer soos Jesus – tegelyktydig!
Dus om profete te wees/apostels van God se waarheid met die liefdesharte van priesters (wat vashou aan die ander); die waarheid in liefde  (Efes 4: 15), saam, onder mekaar, nou, vandag, môre, hier, oral in al ons verhoudinge.

By Willigen (1952) is die sending as’t ware (vanuit hierdie perspektief) weer in die wêreldkerk gebore en vir die volgende geslag aangegee op grond van Hebreërs 3:1.

Dié sendingkonferensie het besluit (in aansluiting by die vroeë kerkvaders Ignatius, Clemens, Romanus, Polikarpus): “Daar is geen deelgenootskap van Jesus sonder deelgenoodskap met sy sending nie.” En daarmee is nie bedoel die kruis om jou nek nie, maar die kruis wat sigbaar is in jou lewe, omdat jy soos hy tegelyk apostel en priester is, in navolging van Hom.

My en jou moed mag hiervoor opraak – máár wys die volgende generasie na Jesus, want Hy is die Begin en die Voleinder van ons geloof (Heb 12:1-3) en Hy bly gister en vandag en tot in ewigheid dieselfde (Hebr 13), en daarom is ons troos om Hom voor oë te hou.

Ek kan self nie regtig aan ’n beter fundamentele orientasie dink om vir my kleindogter en haar generasie aan te gee nie!

I am not a patriot

Written by Frederick on . Posted in Konferensies


Gedig van Mike van Graan (Bekende dramaturg en een van die sprekers van Verantwoordelike Vernuwing 2008)


Verantwoordelike Vernuwing


2008 


I am not a patriot
For pointing out naked emperors
For not joining the chorus of praise singers
For allegiance to country, not party


I am a traitor
For practising constitutional freedoms
For choosing the margins not mainstream
For saying what others but think


I am anti-transformation
For still sprouting non-racist mantra
For being happy with grey amidst black and white
For not being a brother to opportunism


I am a sell-out
For donating my poetry to resistance
For refusing to live in denial
For declining thirty pieces of silver


I am an apartheid spy
For not turning a blind eye to corruption
For loyalty to principle not expedience
For daring to uphold the law


I am an ultra-leftist
For supporting human rights in Zimbabwe
For believing HIV causes AIDS
For not being a millionaire socialist


I am a racist, a coconut
For breaking the silence with a whisper
For preferring thought to propaganda
For standing up amidst the prostrate
For repeated conspiracy with the questions what, how, why


I am a danger to society
For not martyring my mind
For not terminating my tongue
For not sacrificing my soul


I have been here before
But then as a communist
An atheist
A Marxist
Anarchist


And I am here again
As some other “ist”
This time, as artist


Labels they come and labels they do
Hard on the footsteps of those
Who defend new privilege with old morality
Who appropriate history for contemporary pillaging
Who now crucify the people on their electoral crosses


I have been here before and I shall be here again
For as long as the poor – like Truth – are with us.


Mike van Graan