Spanbougeleentheid

Written by Mariette Steyn on . Posted in Argief Vrouelidmate

deur Amanda Kruger-van Deventer

spanbou1-apr14“Wees stil en weet: Ek is die Heer. Julle krag lê daarin dat julle stil op My vertrou.” (Jesaja 30:15 Die Boodskap en Lied 519)

God was aktief aanwesig tydens ons taakspan se spanbousessie oor twee dae. Antoinette en Bossie Muller het hulle deure wyd oopgemaak by Op die Berg in die Koue Bokkeveld. Buite onder die groot sambreelvormige groen boom het die stoele alreeds in ‘n kring gewag. Die spanbou het begin met Wandel in die Woord. (Lukas 1:26-38) Stil, luisterend het ons begin om God te hoor saam met mekaar. Ons fokus was hierdie twee dae om ‘n ruimte te skep waar ons God kan hoor, mekaar kan hoor en mekaar beter kan leer ken. Om elkeen se unieke self verder te ontdek, maar ook as ‘n taakspan op reis te gaan saam met God.

Bossie Muller was ons fasiliteerder. Hy het ons begelei deur die Meyers Briggs wat begin het met ‘n persoonlikheidsvraelys waardeur ons elkeen ons unieke self kon ontdek en mekaar persoonlik nog beter kon leer ken.

Laatmiddag het Antoinette halt geroep. Ons het tekkies aangetrek en gery na die mooie vrugteplaas, Kunje Boerdery, van oom Louis en tannie Ester Hanekom. Hulle het ons ingewag – so gasvry, vriendelik en vol lewensvrolikheid. Saam met oom Louis het ons deur sy pakstore geloop waar perskes, appels, pere en lemoene geklas en gepak word. Groot was ons verbasing om te luister na sy verduidelikings van hoe alles werk.

Die lekkerte het nog voorgelê. Aan weerskante van ‘n mooie rivier was die rye op rye vrugtebome van alle soorte, geure en kleure. Die mooiste was die pienkrooi forelpeer. Die geelperskes het swaar aan die bome gehang, stroopsoet. Die geelgroen pere is so groot dat twee hande moeilik een peer kan omvou. Die pruime is fluweel dieprooi-soet, die pampoene vaalgroen van buite en pampoenoranje van binne. Die waatlemoene is so groot dat ons arms beswaarlik rondom kon vou. Wat nog van optel?

Die mooiste was die berge aan weerskante van Kunje Boerdery. Majestueus geklip soos net die Kouebokke-veldberge uniek bekend is. Verfris en vrolik ry ons terug in die laatmiddag skemering.

Hierdie twee dae het ons gevul met verbysterde bewondering vir God, ons Vader, Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees. Elkeen van ons is uniek vrou met ‘n unieke plek binne die taakspan. Dat God ons vry maak om vry te lewe vir Hom tot sy eer, maak ons opgewonde. Ons is vriendinne wat mekaar liefhet en mekaar ondersteun en vertrou. God se Gees is in ons en werk deur ons, sodat ons saam hoop en lewe kan uitdra na ander mense. Die heerlikste was die insig dat God vir ons drome gee, wat saamgebind word in Jesus tot iets baie groter as onsself.

Die spanbou sluit af weer met Lukas 1:26-38 in stille diepe nadenke en luister met “die ore van jou hart” (‘n Dieper Dors deur Willem Nicol). Ons is so dankbaar vir hierdie geleentheid om ons opnuut saam met Hom op reis te laat gaan. Dat ons naby God kan lewe en die konneksie met Hom en met mekaar kan belewe. Ons is dankbaar dat ons oë kon oopgaan met die helder besef dat God in beheer is. Deur ons unieke self, binne die Taakspan en die raamwerk van die Vrouebegeleiding Wes- en Suid-Kaap, ontdek ons ‘n dieper betekenis.

“Toe sê Maria: “Ek is in die Here se hand. Sy wil moet in my lewe geskied. Laat alles met my gebeur soos U gesê het.” (Lukas 1:38 Die Boodskap)
“We don’t need to agree. We need to understand.”

spanbou2-apr14

Ek is nie te koop nie!

Written by Mariette Steyn on . Posted in Argief Vrouelidmate

deur Carin Brink

getuienis1-apr14

Op Maandag, 25 Maart het ons weer ‘n skool aan die Weskus besoek met die Waardevol vir Jesus-projek. Die Laerskool Masiphathisane (1 047 leerlinge) is besoek met ‘n span van sewe, wat vyf gemeentes verteenwoordig het. Dis ‘n Xhosa- / Afrikaansmedium skool met een Afrikaanse klas en twee tot drie Xhosa-klasse in elke graad.

Die aanbieding is gedoen deur Landa Bester en Suzie Sadie (NGK Akkerdyk-gemeente) en Sonja van den Berg en past Mauritz van den Heever (West Coast Vineyard Church) vir die gr O – 3-klasse. Ds Kobus van Schalkwyk (VGK Xhosa-gemeente) het as tolk opgetree. Daarna is die poppies aan elke leerling uitgedeel met ‘n kort boodskap, ‘n noodnommer en gebed op ‘n boekmerk.

Die volgende aanbieding is gedoen vir die gr 4 – 7-klasse. Hier het past Jaco Meissenheimer (Baptist Church) in Mauritz se plek met die seuns gesels. Die pastoorsvrou van Karmel-gemeente, Sarien Steyn, het gehelp poppies uitdeel en vir ons foto’s geneem.

getuienis2-apr14Die kindergesiggies het geblink as hulle hoor dat hulle só kosbaar vir God is, dat selfs al die geld in die wêreld nie genoeg is om hulle te “koop” nie – al lê die hoop geld so groot soos Tafelberg! Die boodskap was dat God vir hulle ‘n droom het en dat hulle saam mag droom. God kán en wíl hul heelmaak as daar dinge met hulle gebeur het. Hulle mag “nee”sê. Hulle moet roep om hulp totdat iemand kom help. Die kinders word geleer dat hulle Jesus kan aanneem en Hom vra om hulle te beskerm. Hulle kan die keuse maak …

Ons dank God vir die voorreg om in kinders se lewens ‘n verskil te help maak; vir die Here se tasbare teenwoordigheid tydens die besoeke; vir mense wat bid, brei en finansieel ondersteun.

Mag Hy verheerlik word aan die Weskus. Kontak Landa Bester by lanbester@vodamail.co.za vir meer inligting.

God ken hul elkeen by die naam …

Written by Mariette Steyn on . Posted in Argief Vrouelidmate

deur Mariette Odendaal

AnneMarie de Klerk van Malingunde, Malawi, laat weet die volgende KIX-nuus:
“Die kinders by ons KIX kleuterskool is baie spesiaal en deur God self hierheen gestuur. Hy ken hulle elkeen by die naam. Elkeen van ons kinders is vir Hom kosbaar en Hy wil hê dat Tenacio, McLoud, Loyce en ook die ander sestig kinders sy wens vir hulle lewens moet bereik. “Soos ‘n herder versorg Hy sy kudde: die lammers maak Hy bymekaar in sy arms en Hy dra hulle teen sy bors … (Jes.40:11)

kix-apr14

“Loyce maak in Julie klaar – gereed om die primêre skool, waar haar pa ‘n onderwyser is, by te woon. Haar ma gaan haar Form IV-eksamen (Graad 12) in Julie skryf. Elke oggend is ma en dogter, geklee in hul verskillende uniforms, gereed om na hul skole te  gaan  – ‘n voorbeeld van hoe hoog hulle gesin geleerdheid ag. Die kleine Loyce word die 5 km deur ‘n ‘kabaza (fiets-taxi) by die skool besorg en weer gaan haal! Haar pa vertel hoe Loyce hulle gereeld op hoogte hou van wat sy by KIX leer!
“McLoud se pa het hom twee jaar gelede kom inskryf as die eerste seuntjie van ons skool. Die 7 km na die skool is in alle omstandighede (hitte of reën) getrotseer sodat McLoud sy geleerdheid kon kry; hy ‘gradueer’ in Julie en gaan dan sy primêre skoolopleiding begin by ‘n skool naby hul dorpie.

“Natilisa, Tenacio (3 jaar) se ouma het nooit skool-opleiding as ‘n noodsaaklikheid vir haar kleinkinders beskou nie, totdat sy kerk toe begin gaan het. Dit het haar lewenstyl en houding teenoor haar jongste kleinkind, die wesie, Tenacio, heeltemal verander. Elke Maandag tot Vrydag help sy Tenacio voorberei vir skool en sorg dat hy soggens betyds daar aankom en teen 11:00 het sy die 2,5 km gestap en wag sy weer vir hom by die hek as die skool verdaag. Tenacio het na die eerste termyn die prys vir die beste Bybelstorie-verteller gewen.

“Baie dankie aan elkeen wat bydra daartoe dat kinders soos Tenacio, wie se ouma nie die nodige fondse het nie, blootgestel kan word aan die Christelike opvoeding en skoolgereedsheidsopleiding wat KIX hulle bied.”

Kontak gerus vir AnnaMarie de Klerk by annamdeklerk@gmail.com vir meer inligting.

Vrouediens NG Gemeente HOPEFIELD

Written by Mariette Steyn on . Posted in Argief Vrouelidmate

hopefield-apr14deur Vrouediens

Vroue van Hopefield het begin om hul vlerke op ons dorp te sprei. Hul het begin om meer betrokke te raak by projekte en aksies in ons gemeente.

Ons het 2013 afgeskop met ‘n safari-ete en kenmekaar. Ek haal aan: “Engela het soos gewoonlik iets interes-sants uitgedink. Meeste van ons wat gewoonlik baie praat, was tjoepstil. Hoekom? Ons het ‘n speletjie gespeel waar jy nie die woord “ja” of “nee” mag gebruik het nie. Sou jy die woorde gebruik, moes jy boete betaal met ‘n boontjie (elke persoon het 10 boontjies ontvang).

Aan die einde van die aand het die persoon met die meeste boontjies, gewen. Ons het werklik baie pret beleef en mekaar beter leer ken.
Ons het ook in die tweede kwartaal iemand gehad wat met ons haar passie kom deel het oor hoe sy haar Christenskap in die maak van juwele en boekmerke uitleef.
In die derde kwartaal het ons iemand gehad wat met ons haar passie en liefde vir sendingwerk kom deel het.

Ons het die jaar afgesluit met ‘n boemelaarsaand en het kos van ‘n boemelaar geëet. By hierdie geleentheid het ons ook ‘n spreker gehad wat met ons sy lewensverhaal kom deel het. “Die een oomblik vlieg jy nog hoog en die volgende oomblik word die mat onder jou voete uitgeruk en moet jy leer om jou hand  in God se hand te plaas en van dag tot dag te leef in afhanklikheid van God.”

Ons het verseker in 2013 ‘n baie geseënde jaar met al ons projekte beleef. Ons het besluit om vir ons kinderhuis in Moorreesburg komberse te brei. Ons dames brei voorwaar fluks. Baie dankie julle. Een maal per maand hou ons ‘n hamburgeraand wat baie goed ondersteun word. Wintermaande bak ons op Vrydae vetkoek en pannekoek, wat ook baie goed ondersteun word. Ons ploeg baie van ons geld terug in ons gemeente, maar deel ook aan ander organisasies uit.

Ons beleef werklik dat die Here onder ons dames besig is. Ons dames het beslis in 2013 hul vlerke gesprei. Al die eer aan ons Hemelse Vader.

 

“Nella jy is nodig” SWELLENDAM

Written by Mariette Steyn on . Posted in Argief Vrouelidmate

deur Anika Badenhorst
swellendam1-apr14

Op 19 Februarie 2013 het ons gesellig saam verkeer en geluister na afgevaardigdes van twaalf diens-organisasies in ons dorp.
Ons het geleer oor die onderskeie aksies se werksaamhede en is gemotiveer om iewers in te skakel en te help.
Agtien talentvolle dames het ook die aand ingekleur deur van hul pragtige handwerk en skilderye uit te stal.  Die aand is afgesluit met die bediening van heerlike soet poedings.

swellendam2-apr14Diensorganisasies is:
•    ACVV
•    Dienssentrum
•    Huis AA Tomlinson (Ouetehuis)
•    Huis Adaliah  (baba vir aanneming)
•    Omgee-aksie
•    Herberg Kinderhuis
•    Gideons
•    Interdenominale kerk
•    Rotariërs
•    Lions
•    Lady Circle
•    Onafhanklike – C Coetzee

Ons vroue beleef God in STRANDFONTEIN

Written by Mariette Steyn on . Posted in Argief Vrouelidmate

deur Yvonne Neethling

strandfontein1-apr14As deel van NG Kerk Langebaan se 25-jarige vieringe in 2013 was die Vrouekamp in Strandfontein een van die hoogtepunte van die jaar se “Loof en Beleef”!
Vroue van die Weskus is vir ‘n naweek genooi om te ontspan – 12 tot 14 April 2013. Hulle kon uitsien na geen kosmaak of skottelgoed was, stilword by die Here, luister na An Nieuwoudt van Radio Namakwaland en kreatief saamkuier. Ons grootste verwagtinge is oortref.

Dit was ‘n besonderse vrouekamp met die perfekte balans tussen wegkom uit die daaglikse roetine, pitkos vir die siel, lofliedjies sing en genoeg tyd om die pragtige Strandfontein te geniet, nuwe vriende te leer ken en lekker saam te kuier.

Die Vrydagaand het ons ín ‘n ligte luim koffiebekers uitgeruil en ‘n gebedsmaat gekry. Soos altyd het God self die regte mense bymekaar uitgebring sodat laste gedeel en ligter kon word.

Saterdagoggend het An ons geïnspireer met nuwe insigte oor altare en offers. Ons kon seremonieel ‘n klippie gaan pak op ‘n altaar in die veld en op hierdie manier ook opnuut iets aan die Here oorgee. God het sy hart aan ons openbaar wat ons weer onder die diep besef van sy Liefde gebring het. Na ‘n diep oggend, kon ons lekker ontspan, saam kreatief raak en ‘n foto ‘plofboksie’ maak. Met sonsondergang het ons in styl gaan vis en “tjips” eet in Doringbaai. Die aand is afgesluit met pragtige sang en voorlesings deur ‘n paar vroue en ds Kobus de Kock.

strandfontein2-apr14Sondagoggend het ons ‘n besonderse nagmaal langs die mistige see gehad – ‘n eenvoudige verbonds-maaltyd as kinders van die Here. Die 28 vroue van Langebaan en Klawer kon uitmekaar gaan met nuwe seën en nuwe krag. Ons is dankbaar vir almal wat saamgewerk het om die naweek ‘n groot seën te maak. Alle eer aan ons Here wat betrokke is in die lewe van gewone vroue.