• savgg_logo06VENNOOTSKAP VIR GESTUURDE GEMEENTES

  SUIDER-AFRIKA

Leef die Gestuurde Roeping Konferensie – Stories van Gemeentes Vol. 1

Written by Gideon Kok on . Posted in Nuus

 • U moet asseblief net verstaan dat dit slegs kern-aantekeninge is wat deur die sprekers self gemaak is.
 • DVD’s kan bestel word van die Lewe die Gestuurde Roeping konferensie by Helderberg. Die volle pakket kos R150,00 posgeld ingesluit. Bestellings kan geplaas word by Sharon snaude@sun.ac.za of 021-8083381 Die DVD’s sal teen einde van November gepos word..
 • Hier volg volume 1 van 3

1.  SAMARITAANSE VROUE – NG PAARLBERG

Paarlberg is ‘n makrogemeente en tradisioneel baie bedrywig met ‘n klomp bedieninge. Dit het veroorsaak dat ‘n beplanningsnaweek van die Kerkraad vroeër altyd ‘n lang lys doen-goed opgelewer het (nuwe vol blaaibordvelle)

Een van die dinge waaroor ons, sedert ons aansluiting by die Gestuurde Gemeenteproses, baie vrae begin vra het, is geestelike leierskap.

Toe gebeur iets merkwaardigs tydens ‘n beplanningsnaweek in Februarie. 2009Johannes 4 is as teks gebruik en ons het gewandel in die Woord. Die naweek word toe só ‘n geestelike gesprek en belewenis dat ons ná ‘n Vrydagaand en Saterdagoggend huis toe is sonder enige lys met doen-goed.

Gedurende Augustus 2009 gaan ons toe weer weg vir ‘n Kerkraadsbeplanningsgeleentheid. Weer is daar nie veel “planne” om te wys na die tyd nie. Maar 2 belangrike uitvloeisels van dié naweek is:

 • Die predikantespan begin anders vergader – begin met aanbidding, deel dan uit ons eie bediening en kom eers by ‘n verdere “Agenda” uit ná geestelike onderskeiding oor waaroor ons behoort te praat.
 • Ons rig die Kerkraadsvergaderings ook min of meer soos die predikantevergaderings in. Die ideaal is om dit in te rig om meer te wees soos die twee beplanningsvergaderings van Februarie en Augustus.
 • Ná die aanbiddingsgedeelte vra die Voorsitter dan ook op ‘n punt spesifiek die vraag: “Waaroor dink julle wil die Here hê dat ons vir die res van die aand moet praat?”

Dit sou dan kon beteken dat sekere sake op die agenda nie hanteer word nie en dat daar wel gepraat word oor dinge wat glad nie eers op die agenda was nie.

2.  HANNES KOORNHOF – BEDIENING: KERNAANTEKENINGE:

Gedurende die 2000 Visieproses het ons ontdek dat::

 • kommissies werk nie, ou strukture werk ook nie meer nie.
 • Bedieningskoördineerder in proses om aangestel te word – dit is gestop.

Daar is besluit om ‘n proses te volg van netwerkbediening – “ministry” word toe die “bediening”.

 • ‘n Netwerkkursus is aangebied wat deur deur lidmate bygewoon is.

Ander bedieninge vind ook toe plaas.
Dit was “wonderlik” maar nie al die lidmate was betrokke nie.
Die oproep was “wees by jou gawe en passie” – maar dit was nie realisties nie.

LESSE WAT ONS GELEER HET:

1. HELP LIDMATE OM TE BESEF EN TE VERSTAAN DAT JOU BEDIENING IS DAAR WAAR JY LÉÉF!

 • Beoefen Dissipelskap in jou lewe en in jou verhoudinge.
 • Vestig BEDIENING in die gemeente.
 • Skuif oor hoe jy dink en dinge doen.

2. RITUELE IS BELANGRIK –

 • Byvoorbeeld ONS Kerkraad bevestig studenteleiers,
 • Hele gemeente staan op om lidmate in hul nuwe bediening te bevestig.

3.  UITDAGING:

 • Sisteem moet gemeente toerus in en vir hul bedieninge.
 • Kerkrade,  sê altyd JA vir bedieningsvoorstelle!!
 • Netwerkbediening lei en help proses met ander bediening.

VERANDERING HET GEKOM :

 • Toe die Kerkraad nie meer net op beheer gefokus het nie;
 • So is daar byvoorbeeld nooit weer baklei oor geld nie …
 • Dus – elke lidmaat moet ’n gestuurde word (Studente);
 • Binne konteks werk ons in seisoene (Onthou wat nou belangrik is, is dalk volgende jaar nie belangrik nie)

BEDIENING IS NIE DOEN NIE – MAAR WÉÉS!

3.  “KALUNGA”
DE WET STRAUSS

Op ’n dag maak die president van Namibië die uitspraak en sê “In Namibië aanbid ons voortaan net vir “Kalunga”.Hierdie uitspraak het tot groot ontsteltenis in NGK Gemeentes gelei.

Almal was baie ontsteld, behalwe Mariaan.

Mariaan is ’n agterkleinkind van Finse sendelinge wat in Namibië kom sending doen het. Sy het dikwels gehoor dat haar ma “Kalunga” gebruik het as Vambo-woord vir “God.”
Hierdie ontdekking lei tot verdere navraag deur die gemeente.

’n Swart  kollega verduidelik toe dat die Finne met hul aankoms besef het dat God reeds in Afrika teenwoordig is. Hulle het dus by die Vambo’s navraag gedoen oor hulle naam vir God en toe hul eie verkondiging van die Evangelie hierby aangesluit.

Baie van hierdie Finne het met Vambovroue getrou en uiteindelike heeltemal verinheems.

In die lig hiervan het die Gemeente hulleself begin afvra: “Het die President nie dalk tog ’n punt beet nie?”

Watter implikasie het Filippense 2 vir die manier waarop ons die Evangelie dra in Namibië?

Opgeteken: Gert Cordier

4.  DOMINEE’S WAT DINGE MOET AFLEER…
Ronald (Belhar-Oos VGK)

Dit was vir my absoluut bevrydend om te ontdek dat ek as Predikant nie al die antwoorde hoef te hê nie!

Mens moet besin oor jou rol as predikant.

 • Mense behoort nie nie afhanklik te wees van die predikant nie.
 • Ek moes dit “unlearn” om mense van my afhanklik te maak, want dit het ernstige implikasies tot gevolg (Gewildheid, gesondheid, ensovoorts.)

Insig het gekom toe ek besef het mense wat van predikante afhanklik is, beleef God “tweedehands.”

 • Ek moes “unlearn” sodat mense self ’n belewenis met God kon hê.
 • Mens kan “unlearn”as jy besef jy hoef nie vrug te soek nie. Dit is God se proses en dit is God se vrug.

Kyk wat is jou “default” en wees sensitief daarvoor.

Hoe hanteer jy “Skuldgevoelens”?

 • Dikwels dryf skuldgevoelens vir my as predikant en dan weet ek dat dit is tyd om weer na die basiese dinge toe terug te beweeg.


5   DIE VERHAAL VAN ZODWA
Gerhard van Tonder Noord-Kaap

Die verhaal speel af op ’n myndorp.

Die gemeente het geleidelik gemeenskapsgerig geraak en begin oopgaan.

In Junie 2008 – Bybelstudiegroep:

 • ‘n Vrou vertel daar van ’n buurvrou se sestienjarige seun wat aan ’n hartaanval beswyk het. Die vrou se naam was ZODWA, ’n Zoeloe-vrou.
 • Die Bybelstudiegroep besluit toe om vir Zodwa te gaan troos.
 • Die Dominee kom later daar en hy voer ’n pastorale gesprek met haar.
 • Toe die tyd vir die begrafnis aanbreek, besluit Zodwa om nie die tradisionele rouprosesse te volg nie, maar om die Christelike troosproses te volg.

Later sluit Zodwa by die betrokke Bybelstudiegroep aan.

 • Sy vertel toe vir die groep die storie van wit motorfietsryers wat op haar as sestien-jarige “gegwel” het en hoe sy as gevolg hiervan ’n diepe wrewel teenoor wit mense in die algemeen ontwikkel het.
 • Sy vertel toe egter ook dat hierdie Bybelstudiegroep deur hul optrede teenoor haar na haar seun se dood, haar skoon gewas het van haar wrewel teen witmense sedert die insident met die motorfietsryers.
 • Sy het ook die hele verhaal vir die Gemeente vertel.

Later is Zodwa opgeneem in die Gemeente en die Kerkraad het haar met ope arms ontvang.

Hierdie gebeure het die Kerkraad gehelp om regtig oor grense te gaan.

Tweede Storie:

 • Troosdiens in arm gebied
 • Ete daarna
 • Betekenis vir plaaslike gemeenskap = beduidend.

Beide hierdie verhale het ons gehelp in die proses van transformering na ’n gemeenskapskerk.

Leef die Gestuurde Roeping/Living the Missional Calling

Written by Frederick on . Posted in Nuus

Die SAVGG konferensie Leef die Gestuurde Roeping/ Living the Missional Calling begin Maandag 9 November by Helderberg gemeente.

Die inskrywing het alle verwagtings oortref en 150 konferensiegangers van oor die hele land word verwag. Die volgende nota is uitgestuur om konferensiegangers aan te moedig om voor te berei vir die konferensie:

Baie dankie dat u ingeskryf het vir die Konferensie by Helderberg Somerset-Wes volgende week, en by voorbaat baie welkom. Ons is baie dankbaar vir die meer as 150 inskrywings wat reeds ontvang is vanuit die verskillende streke in ons land oa Namibië, Zambië, Malawi en Zimbabwe. Prof Pat Keifert het reeds aangekom en sal die naweek in Gauteng wees.
Die konferensie is ‘n geloofsonderskeidende byeenkoms waar ons as groter familie van Gestuurde gemeentes  in afhanklikheid van die Here gaan besin oor hoe en waar die Here tans gemeentes in Suider-Afrika stuur.
Om jou voor te berei vir die konferensie die volgende voorstelle:
• Probeer om in die dae voor die konferensie tye van afsondering en gebed in te ruim om voorbidding te doen vir die konferensie. Lees ook gerus Lukas 24: 13-35 die verhaal van die Emmausgangers wat ons teks van die konferensie sal wees.
• Dink spesifiek na oor deurbraak-tye en oomblikke wat die Here aan julle as gemeente gegee het.
• Berei voor om te kom vertel van gestuurde innovasies (dit kan ʼn plan, ʼn preek, ʼn wandel in die woord, of enige vorm van bedieningsaanpassing wees) wat julle as gemeente ontwerp het en wat ʼn verskil gemaak het op julle reis.
———————————————————————————————————
We are so grateful for the more than 150 participants that have enrolled for the conference at Helderberg Somerset-West next week. The Missional family will gather from the different regions in Southern-Africa inter alia Namibië, Zambia, Malawi and Zimbabwe. Prof Keifert has already arrived and will spend the weekend in Gauteng.
The conference is a journey of discernment for the larger Southern-African Missional Family. Our discernment will focus on how and where God is spending congregations.
We would appreciate it if you can prepare for the conference in
• Find time for solitude and prayer. Read Luke 24:13-35.  We will dwell in this text during the Conference.
• Make a note of breakthrough events that helped your congregation to identify the missional opportunities in your community – it might be an excellent mistake that you reflect on and learned from.
• Any missional innovations ( a plan, a strategy, a sermon, etc) that you have develop in the congregation that made a difference on your journey

Vennootskap aanbieders opgelei in Oos-Kaap

Written by Frederick on . Posted in Nuus

Daar is die afgelope week 7 nuwe aanbieders vir die Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes opgelei in Port Elizabeth. Danie Mouton is die streeksleier van die Vennootskap in die Oos-Kaap. 

Die groep is vlnr Barnard Steyn, Felix Meylnad, Willie de Koker, Danie Mouton, Riaan Steyn, Frederick Marais, Armand Crous en Jannie Richter. Eugene Malan was afwesig toe die foto geneem is,

Introducing the Missional Church

Written by Frederick on . Posted in Boeke

Introducing the Missional Church

What is the Missional Church and How do we Become One?  What the Existence of the Missional Church means to the Body of Christ
The missional church movement is becoming well-known but there are still many questions surrounding it.  What exactly is a missional church?  How would our church become one?  Is this just another fad? 

It is these questions and more that M. Scott Boren and Alan J. Roxburgh attempt to answer in their new book

Introducing the Missional Church: What It Is, Why It Matters, How to Become One (ISBN: 978-0-8010-7212-3, $17.99, November 2009).

 

The missional church ‘movement’ began 30 years ago by theologian and bishop Lesslie Newbigin.  He grew up in England, spent eleven years in India and returned to find his country changed.  He then made it his mission to find ways to bring the Gospel anew to a post-Christian, Western culture. 
Unfortunately, Newbigin’s work and the early missional movement were considered too academic for practical use.  This book seeks to make the missional movement accessible to the entire church by asking, “How does one communicate the mystery of the ways God is moving in mission when so many have lost the memory of what the church is meant to be?”
Boren and Roxburgh offer a series of concrete steps to guide a church through this process in three parts: Part One seeks to ask different questions than we typically do when thinking of church strategy.  How can we discover a ‘missional River’ to carry us into our unchartered missionary context?  Part Two explains how rather than a list of characteristics, traits or programs there are three missional ‘streams’, or markers, that shape the life of missional people.  They are: recognizing that the West is a mission field and we need to change how the church looks in each local community, recognizing that we are rich and blessed and have made the Gospel about us and it isn’t, and recognizing that the first church was a public forum and the local church needs to be it again.  Part Three shares key ways to enter the missional river, recognizing that each local church has a unique story and needs to listen to the Spirit to hear their unique pathway into the missional world.
“The early church stayed in Jerusalem before persecution forced them to move out and spread the Word,” the authors say.  “It wasn’t a plan or strategy.  It was the Spirit breaking their boundaries.  We aren’t promoting persecution, but we want the churches to be aware that the Spirit is always shaping something greater than we can imagine.  There is nothing wrong with attracting people to church but that shouldn’t be the goal.  God is at work to redeem creation and God invites us to join that mission.  Instead of asking ‘How do we attract people to what we are doing,’ we should ask ‘what is God up to in this neighborhood?’ and join those things.”
Introducing the Missional Church: What It Is, Why It Matters, How to Become One is available for purchase now and will be released in November 2009.
________________________________________

Short Excerpt from Book

There once was a people. They were neither significant nor exceptional nor privileged. In fact they did what most people of the time did: worked, married, raised children, celebrated, mourned and did the basic stuff of life. You would not think them unique because their dress, homes and professions were much like that of everyone else. What was different about them, however, was this strange conviction that they had been chosen by God to be a special people, a journeying people who were forced to discover, again and again, what God wanted them to be doing in the world.
This community is what the Bible calls “the people of God” and their stories are captured in Abraham’s leaving of Ur, the wilderness wandering of the Israelites, the partial occupation of the promised land, and the Babylonian Exile. We also have insight into their life through the stories of the early churches, partially told by Dr. Luke in the book of Acts. From these stories we see how God’s people were sojourners, like their father Abraham, who sought a home like strangers in a foreign land, looking for a city with foundations, whose architect and builder is God (Heb 11:9-10). At every stage of the Biblical story there is always a hope for a future reality toward which the people are moving. Being missional today means that we join this heritage and become wanderers who enter a journey without any road maps to discover on that journey what it means to be God’s people today.

First-Century Wanderers

In many ways the church that was founded in Jerusalem right after Pentecost failed to recognize the nature of this call to wander. These new Christians very quickly settled into a pattern that they thought exemplified the mission of God. They met at the Temple in Jerusalem much as good Jews had done for many, many years. They met in extended households to serve one another and work for each other in a building sense of belonging and fellowship. At the heart of it all, however, they saw themselves as basically a Jewish movement on steroids that was the completion of God’s people.
If this mindset had remained, this Jesus follower movement would have been little more than a branch of Judaism rather than the Church. What transpired next wasn’t a choice of these Jerusalem believers. Persecution arose in Jerusalem forcing many of the believers to flee their precious home church. At first the leadership in Jerusalem instructed those who fled to go to the synagogues to teach about Jesus. They had a fixed imagination about how the Gospel worked and who could get in, and it did not include the Gentiles.

Then the Spirit took some unknown Christians from Jerusalem north toward Antioch where they encountered Gentiles who had heard about Jesus and wanted to learn more. What happened next could not be controlled by Jerusalem because as these unknown Christians were speaking to them about Jesus, the Holy Spirit fell upon them and a new kind of church was birthed in Antioch, comprised mostly of Gentiles.

Nobody expected this turn of events. This did not fit the plans and paradigms of the early church establishment. The Holy Spirit came and broke the boundaries that had been set up to define what it meant to be Christian. The church was forced out of the box it had created and into a space it had never imagined and would never have entered by itself. In other words, the church was compelled by the Spirit to enter on a journey they would never have expected and would never have taken by themselves. This was a move from getting like-minded people to attend something that the establishment had defined to the church beginning a journey outside of itself in order to engage the surrounding context.

These first-century wanderers were moving from a clearly defined attractional way of doing church into a missional imagination of being the church in the world. The church in Jerusalem was an attractional model of church life as it sought to draw people into the center of a predetermined understanding of what it meant to be God’s people. It was a Jerusalem-centered movement shaped by the assumptions of Judaism. They saw Jesus as the Jewish Messiah who had come to fulfill the promises for the Jewish people. They did not understand how the Spirit was about to take them beyond their attractional center and lead them to wander on a mission they did not fully understand. This shift to wandering is exactly what is happening within congregations across North America as the Spirit leads God’s people away from being an attractional center to a new journey of mission.

Vir meer inligting gaan na

http://www.roxburghmissionalnet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=118

Beliggaming van die Gestuurde visie in Suider Afrika

Written by Frederick on . Posted in Nuus

David Bosch het byna 20 jaar gelede met sy bekroonde werk Transforming Mission die weg gebaan vir ‘n nuwe visie vir gemeentes. Uit die werk van Bosch en ook Lesslie Newbigin  is daar in die neëntiger jare ‘n Missionale of Gestuurde visie gebore. Hierdie visie het die verbeelding van gemeente wêreldwyd aangegryp. Sedert 2003 het die Gestuurde Visie ‘n aantal gemeentes in Suider Afrika só geinspireer dat hulle vennootkappe begin vorm het en saam met Church Innovations mekaar begin ondersteun in die beliggaming van hierdie visie. Die Suider Afrikaanse Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes (SAVGG) tot stand gekom. Ongeveer 200 gemeentes van ‘n verskeidenheid van denominasies en kontekste het sederdien aan die reis begin deelneem.

Na 5 jaar het die tyd nou aangebreek om na te dink en te onderskei oor die pad wat die Here met ons gekom het.  By hierdie konferensie gaan daar gefokus word op die beliggaming van hierdie visie:  Hoe lyk dit as die gestuurde visie geleef word in gemeentes in ons konteks?   Die gesprekke gaan “bottom-up” wees. Ons gaan leer van en by gemeentes wat op hulle eie of in vennootskap met ander deurbrake gemaak het in hulle poging om gehoorsaam te wees aan die gestuurde visie vir die kerk. Navorsers gaan ter voorbereiding van die konferensie uit hierdie verhale vir die eerste keer poog om die patrone vir Gestuurde Gehoorsaamheid in Suider Afrika te identifiseer. Ons gaan poog om so raak te sien hoe die Gees besig is om gemeentes te transformeer in ons konteks.

Die konferensie word gehou in erkentenis van prof Patrick Keifert wat intrumenteel was in die vorming van die Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes in Suider Afrika. Prof Keifert en ander internasionale navorsers en kenners van Gestuurdheid sal die konferensie bywoon.

Uitnodiging

Ons nooi graag gemeenteleiers, predikante en navorsers in gemeentesudies uit na hierdie unieke geleentheid van Wandel in die Woord, refleksie, geloofsonderskeiding en viering. Ons glo die Drie-enige God is besig om in ons konteks unieke dinge te doen en dat dit hoog tyd is dat ons aandag gee aan wat God besig is om te doen sodat ons kan deelneem aan wat God reeds besig is om te doen.

Kontak gerus vir Frederick Marais 021-8083265 of jfm@sun.ac.za vir verdere inligting.


 

Conference note:

David Bosch published almost 20 years ago his watershed work on the Transforming of Mission. This paved the way for a new visien for congregational life across the globe. The work of David Bosch and Lesslie Newbigin provides the spark to congregations to from partnerships to support each other in the embodyment of the missional vision. Since 2003 a number of congregations took hands with Church Innovations to support each in the embodyment of the Missional Vision.

After 5 years on this exciting journey, it is time to gather and reflect and discern.The conference will focus on the impact of the missional vision  and practices on congregational live in our context. The conversation will be bottom-up. We are going to listen and learn from congregtions that embark on the yourney to missional embodyment.  A reasearch team will discuss their work and start to draft the first attempt to identify the patterns for missional embodyment in Southern Africa.

The conference is in honer of the work that prof Patric Keifert, has done in Southern Africa to establish the Partnership for Missional Churches in our region. Prof Keifert and other international partners of SAPMC will attend the conference.

Invitation

We invite congregational leaders, pastors and scholars in congregational studies to this unique event of Dwelling in the Word, Reflection, Discernment and Celebration. We believe that the Tri-une God is doing unique things in our context and that it is high time that we should give attention to God’s activity amongst us. This discovery will enable us to participate in what God is up to in Southern Africa.

Contact Frederick Marais for more information 021-8083256 or jfm@sun.ac.za

Gemeentes wat deelneem aan God se Gestuurde Roeping

Written by Gideon Kok on . Posted in Inligting

CONGREGATIONS PARTICIPATING IN GODS MISSION

GEMEENTES WAT DEELNEEM AAN GOD SE GESTUURDE ROEPING

 

pmc-logo

9-11 NOVEMBER 2009
HELDERBERG SOMERSET-WES/T

Vennote wat die konferensie help moontlik maak en aanbied:

 • SAVGG, Helderberg gemeente;
 • Die M Th program in Missionale Transformasie van Fakulteit Teologie Universiteit van Stellenbosch;
 • CLF en die Nasionale Navorsingstigting befondsde navorsingsprojek oor rituele en sosiale kapitaal.

‘n Unieke geleentheid

Ons nooi u graag na ‘n unieke konferensie.

Die Suider Afrikaanse Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes (SAVGG) het 5 jaar gelede tot stand gekom en sedertdien het ongeveer 200 gemeentes van ʼn verskeidenheid van denominasies en kontekste aan die geloofsonderskeidende reis begin deelneem. Baie ander gemeentes in ons konteks het begin om te eksperimenteer en te innoveer om vanuit ʼn gestuurde roeping te leef. Vir die eerste keer gaan gemeentes uit al die verskillende streke bymekaar kom om na mekaar se verhale te luister.

Na 5 jaar het die tyd nou aangebreek om na te dink en te onderskei oor die pad wat die Here met ons gekom het.  Geloofsonderskeidend gaan ons verhale vertel, ons innoverings met mekaar deel en ʼn gesamentlik soek na die pad vorentoe as gestuurdes in Suider Afrika.

Dit is ook ʼn geleentheid om dankie te sê en waardering uit te spreek vir die werk van Prof Pat Keifert. Prof Keifert is ons eregas en ʼn manier waarop ons vir hom dankie sê vir die pioniers werk wat hy in Suider Afrika gedoen het om die gestuurde visie op grondvlak in gemeentes te vestig.

Deelnemers aan die konferensie kan verwag om…

 • verhale uit die hede en die verlede van gemeente en leiers te hoor wat ons gestuurde verbeelding sal verryk,
 • blootgestel te word aan gestuurde innoverings wat gemeentes self ontwerp om in geloofsonderskeiding nuwe geloofsgemeenskap te help skep
 • ons gaan saam ontdek hoe die Here reeds besig is om  gemeentes beweging te bring in ons konteks
 • deelneem aan ʼn geloofsonderskeidende gesprekke oor hoe en waar die Drie-enige God besig is om nuwe geloofsgemeenskappe te vestig in ons konteks

‘n Konferensie met ‘n deelnemende styl:

 • die hoofsprekers van die konferensie gaan gemeentes en gemeente-leiers wees. Ons gaan rustig en diep na mekaar luister en die Here om so by mekaar te leer waar die Here deurbrake na gestuurdheid aan ons as ʼn geskenk gee.
 • Die Navorsingspan van die Vennootskap het vooraf na talle gemeentes se verhale geluister en nuwe ontdekkings gemaak oor die unieke manier waarop die gestuurde roeping in Suider Afrika gestalte kry. Die Navorsingspan gaan uit hierdie verhale vir die eerste keer poog om die patrone vir Gestuurde Gehoorsaamheid in Suider Afrika te identifiseer.
 • Ons gaan saam poog om raak te sien hoe die Gees besig is om gemeentes te transformeer in ons konteks.
 • Ons gaan saam wandel in Lukas 24 die verhaal van die Emmaus gangers en ‘n uitgelese groep van buitestaanders gaan luister na ons verhale en hulle indrukke met ons deel.

Geloofsonderskeiding van fokus op wat God onder ons aan die doen is in Suider Afrika

Waarnemings wat die navorsingspan reeds gemaak het is dat …

 • Daar is ʼn nuwe taal onder  ons gebore is wat ons nuut help dink en praat en doen het oor God, gemeentes, onsself maar veral die gemeenskappe waarbinne ons leef.
 • Die Here het leiers geleer om op verskillende maniere mag af te lê en die septer neer te sit
 • Ons het geleer dat ons planne soepel genoeg moet wees sodat ons kan leef binne die onvoorspelbare bewegings van die Gees
 • Leiers begin al hoe meer leer om tyd te maak vir geloofsdissiplines om oop te wees vir die verrassende manier waarop God werk

Hoe het die navorsing ons persoonlik geraak?

 • Dit is doodgewoon een van my aangename bedienings-ervarings en iets wat my energie en hoop vir die pad vorentoe gee!
 • En ek voel soos Kleopas se onbekende, naamlose vriend(in) wat so gelukkig was om met julle te kon saamloop en saam te ervaar hoe ons in die ernstige gesprekke om sin te maak uit al die gebeure, sommer net so skielik verras word (herhaaldelik!) deur Jesus wat regtig opgestaan het en leef….!
 • Ek het ook meer as ooit besef hoe Hy in ons land pynlike werklikhede in gulde geleenthede omskep; waargeneem dat Hy stilweg, skaars sigbaar, maar kragtig in gemeentes werk om sy kerk te vernuwe en sy koninkryk te bou in ons verwarde tyd en wêreld; watter verrassende geskenke Hy uitdeel wat ons op die reis kan gebruik; hoe Hy roep en stuur en gewillig maak om dié getuienis met ons geloofsgemeenskappe te gaan deel.
 • Ek voel geseënd, of dinge meer in plek geval het in my kop en gemoed, maar meer nog,  ek voel ge-energeer deur die nuwe insigte wat na vore gekom het.- my hart het warm geword!  Dankie aan elkeen van julle se bereidheid om saam te wandel in Lukas 24 en in die lewens van die gemeentes saam met wie ons op reis is.
 • Ek beskou dit ook as een van my vormende ervarings.

Konferensie Program:

Maandag 9 November

09:00     Registrasie en koffie

10:00 Verwelkoming en Opening Andrew Esterhuizen (Voorsitter SAVGG)
10:30 Erediens van lofprysing, wandel in die woord en nagmaal
11:30
Die ontvouing van die Gestuurde Roeping in Suider Afrika: Ons pad tot hier. (Inleier Frederick Marais)

13:00     Middagete

14:00     Deurbrake na gestuurdheid – ons verdeel in kleiner groepe om na verhale van gemeentes te luister.
(ons hoop om aan +- 20 gemeentes geleentheid te gee om hulle verhale te vertel in kort sessies van 15 minute)

15:30     Koffie

16:00     Gesamentlike Geloofsonderskeiding: Hoe gee die Here deurbrake na gestuurdheid in gemeentes?

17:30 Afsluiting : Lukas 24

Dinsdag 10 November

08:30     Koffie

09:00 Erediens van lofprysing, wandel in die woord en nagmaal
Om die Bybel as gestuurdes te lees (Inleier Marius Nel)
Om te plons of nie te plons nie- wanneer gemeentes oor hulle grense beweeg (Inleier Danie Mouton)

13:00     Middagete

14:00     Gestuurde Innoverings: Ons verdeel in kleiner groepe en gemeentes kry geleentheid om ons bekend te stel aan eie innoverings ( ons hoop om aan +- 20 gemeentes geleentheid te gee om in kort 15min sessies bekendstellings te doen)

15:30     Koffie

16:00     Gesamentlike geloofsonderskeiding: Hoe is die Here besig om ons gemeentes te transformeer met nuwe bedieningspraktyke?

17:30     Afsluiting

Woensdag 11 November

08:30     Koffie

09:00     Die gestuurde roeping het my op ‘n persoonlike reis van transformasie  geneem: (Inleiers Theo Marais en Eben Morries)
10:00     Terugvoer van luisterspan ( Pat Keifert, Klippies Kritzinger, Xolile Simon en Japhet Ndhlovu)

11:00     Tee

11:30     Geloofsonderskeiding

12:15     Afsluitingsdiens Prof Pat Keifert

13h00    Verdaag

 

Uitnodiging:

 

Ons nooi graag gemeenteleiers, predikante en navorsers in gemeentestudies uit na hierdie unieke geleentheid van Wandel in die Woord, refleksie, geloofsonderskeiding en viering. Ons glo die Drie-enige God is besig om in ons konteks unieke dinge te doen en dat dit hoog tyd is dat ons aandag gee aan wat God besig is om te doen sodat ons kan deelneem aan wat God reeds besig is om te doen.

Konferensiefooi: R300-00 (sluit ʼn spesiale konferensiejoernaal, koffie/tee, verversings en middagetes in)

Inskrywings en registrasie: Ansoné du Toit ( (021) 851 5582 Ÿ 9 086 606 3050 Ÿ ansone@nghelder.co.za

Volledige inligting: beskikbaar by  Divine Robertson of Frederick Marais ( 021-808 3265 Ÿ dr@sun.ac.za Ÿ www.communitas.co.za

INSKRYWINGSVORM is hier te kry.

 

SAVGG / SAPMC NUUSBRIEF 03

Written by Gideon Kok on . Posted in Nuus

2. CLUSTERBYEENKOMS 6 JUNIE 2009 BY VGK HEATHERDALE

Carel van der Merwe berig dat die Vrystaat Cluster op 6 Junie bymekaar gekom het en dat:
1) Veral genoeg tyd gebruik is om die mense geestelik te versterk en vir die Wandel in die Woord.
2) Die gemeentes is kans gegee om agterstallige werk in te haal en daarvan verslag te lewer en op datum te kom vir die Clusterbyeenkoms van 5 September 2009 te Pellissier.
3) Tweeling-gemeentes het die geleentheid gekry om met mekaar te praat
4) Nuwe materiaal is bekend gestel
5) Ander reëlings is getref.

Dit was baie aangenaam en die gemeentes het veral die gasvryheid en omgewing van die VGK Heatherdale ervaar

3. EERSTE CLUSTERBYEENKOMS VAN GAUTENG CLUSTER 3

vir web 01Gideon Kok berig dat die nuwe Cluster 3 in die Gauteng Area van Vrydag 05 Junie tot Saterdag 06 Junie 2009 vir die eerste maal byeengekom het in die skitterende fasiliteite van NG Kempton Hoogland.

vir web 02Die drie fasiliteerders, het om die beurt opgetree oor die tydperk.  Hy sê dat hulle het as aanbieders het die beskikbaarstelling van die lesingmateriaal baie positief ervaar. Die feit dat die gemeentes dit ook nou ter hande het, is net so positief. Verder was dit in die algemeen beskou ‘n baie aangename en leersame byeenkoms. Almal wat betrokke was is vol moed en baie positief huis toe na die byeenkoms.

Hoekom? Wel miskien is dit die feit dat die kwessie van gestuurdheid nou al so lank in die Sinodale streek en omgewing verkondig en gedryf word dat die gemeentes met ’n baie positiewe verwagting opgedaag en deelgeneem het aan die verrigtinge. Ons was veral beïndruk met die VGK Ennerdale se insette. Onder leiding van ds. Wessie Wessels is daardie gemeente gereed vir groot dinge. Maar dit geld ook vir elke ander gemeente wat deelgeneem
het aan die byeenkoms.
vir web 03Ons sien baie uit daarna om die reis verder te stap saam met NG Kempton Hoogland, NG Kinross, NG Brackendal, die VGK Ennerdale, en NG Deo Gloria.

vir web 04Die twee gemeentes NG Randburg en die NH Kerk Brackenhurst sal waarskynlik ook voor of op die tweede byeenkoms deel word van die reis. Van die gemeentes wat aanvanklik aangedui het dat hulle wel gaan inskakel is dit net die VGK Reigerpark en die NG Kerk Edleen wat nou definitief besluit het om weens bepaalde gemeentelike redes, nie nou in te skakel by die reis nie.

Van die opmerkings wat tydens die byeenkoms gemaak was, is die volgende:

Wat is julle verwagtinge vir die reis?
• Enerdale – wil na een jaar hê dat 50% van die lidmate gestuurdes sal  wees
• Brackendal – een hart om een ding te doen om ’n verskil te maak – Die Here wil gee en ons moet dit uitleef.vir web 05
• Kempton Hoogland – Sterker fokus op gestuurdheid – vir al die bedieninge
• Kinross – almal een in Jesus – ’n leefwyse
• Deo Gloria – Ons het mekaar nou lank genoeg warm gebroei

Wat dink julle na vandag is die boodskap van die Here vir ons as Cluster?
“Die Here sê vir ons: gaan!”

 

———————————–
Stuur asseblief hierdie nuus aan na soveel moontlik belangstellendes.

Frederick Marais
jfm@sun.ac.za
SAVGG Projekleier
Communitas Stellenbosch (0)21 808 3265 of 0833801657