• savgg_logo06VENNOOTSKAP VIR GESTUURDE GEMEENTES

  SUIDER-AFRIKA

SAVGG/SAPMC NUUSBRIEF 02

Written by Gideon Kok on . Posted in Nuus

2. Patrone van Gestuurdheid.

Daar is op die webblad vir die Vennootskap ʼn afdeling geskep vir die Gestuurde patrone.  Ons is besig om bronne en programme wat gemeentes kan gebruik ten opsigte van die patrone op te laai.

 • Indien julle gemeente programme of bronne ontwikkel het om ʼn spesifieke patroon in die gemeente te vestig, stuur dit asb. aan vir Gideon Kok by kokgj@vodamail.co.za sodat hy dit kan plaas.
 • Daar is reeds kort opsommings van die patrone en ʼn preekreeks van Somerstrand gemeente.

Ons sien uit daarna om op hierdie manier mekaar se vennote te wees.

3. GESPREK – Die bewegings van die Gees.

Daar is tans op www.communitas.co.za ʼn gesprek aan die gang oor die bewegings van die Gees soos wat gemeentes dit hierdie Pinkster beleef het.  Die eerste 5 bewegings is geplaas.

Jannie Swart is ook besig om op sy blog “Tussen-in” op www.communitas.co.za interessante boeke te bespreek oor die werk van die Heilige Gees.

4. KONFERENSIE : 9-11 Nov 2009 : “Beliggaming van die Gestuurde Visie.”

Die Vennootskap se leesspanne is besig om die leesverslae op te stel van 20 gemeentes wat reeds 5 jaar met die reis besig is.  By die konferensie in November gaan ons na die verhale van gestuurde transformasie luister en saam onderskei oor die wyse waarop die gestuurde visie gestalte vind in Suider Afrika.

Stuur asseblief hierdie nuus aan na soveel moontlik belangstellendes.

Frederick Marais
jfm@sun.ac.za
SAVGG Projekleier
Communitas Stellenbosch
(0)21 808 3265 of 0833801657

SAVGG/SAPMC NUUSBRIEF 01

Written by Gideon Kok on . Posted in Nuus

2. NUWE CLUSTERS

2.1.  Hier volg kort nuus rakende nuwe clusters in die land:

 • Danie Mouton het ‘n bekendstelling in KZN gedoen hierdie week en ons hou duim vas dat daar ook in hierdie streek ‘n cluster sal begin
 • Gauteng 3 (Johannesburg) se cluster skop volgende naweek af.  Gideon Kok, Willem Strauss en Corneil du Plessis is die aanbieders.
 • In die Noord-Kaap woel dit ook.  Louwtjie laat weet dat daar ‘n moontlikheid is van ‘n nuwe cluster op Kathu. Hy en Andre de Villiers neem die leiding daar.
 • Die Boland cluster hou op 20 Junie ‘n laaste inligtingsessie en hoop om in die derde kwartaal af te skop.  GP Kellerman is aanbieder.  Daar het reeds vyf gemeentes ingekoop en ons hoop daar is nog oppad!
 • In die Vrystaat oorweeg die Ring van Sasolburg om as Ring met ‘n cluster te begin en sal in die 3de kwartaal verder hieroor praat.
 • In die Bosveld agter die Waterberge het gemeenteleiers verlede week vir ‘n eerste informele sessie bymekaar gekom en daar is baie entoesiasme onder die gemeentes van die omgewing om te begin.  Hannes Peens is clusterleier en Chris Harris van Potgietersrus sal as aanbieder optree.
 • In Pretoria praat hulle ook van nuwe clusters maar hierdie week kan hulle nie dink nie- hulle breine is blou – dus hoor ons later van hulle …

3. HANDELINGE KONFERENSIE
Die Handelinge konferensie van verlede week het ‘n groot inpak gemaak op ons almal wat gestuurde teologie probeer bedink. Dankie aan ‘n klomp van julle wat hier was en bydraes gemaak het! Die referate is op www.communitas.co.za beskikbaar. Gaan  lees en luister gerus. Dit is werklik baie goeie missionale stof om met taakspanne, ensovoorts,  te behandel
Gemeentes wat wil “Wandel in Handelinge” kan gerus met Johann du Plessis van Kenridge gemeente kontak. Meer detail is op www.communitas.co.za

4. NOVEMBER 2009 KONFERENSIE
Die Vennootskap is vanjaar 5 jaar aktief in Suider Afrika en ons hou 9-11 November ‘n konferensie met die tema: “Beliggaming van die Gestuurde Visie.”
NG Helderberg gaan as gasgemeente optree.
Prof. Pat Keifert en ander internasionale vennote sal ook die konferensie bywoon. Volgende keer meer detail hieroor.
Stuur asseblief die nuus aan na soveel moontlik belangstellendes

Dr. Frederick Marais
SAVGG Projekleier
Noordwal-Wes Kweekskool Stellenbosch
(k) 00-27-(0)21 808 3265
(f) 00-27-(0)86 530 4106
(s) 00-27-(0)83 380 1657
e-Pos : jfm@sun.ac.za
Blog : www.communitas.co.za/Padlangs
Webwerf : www.communitas.co.za

Preekreeks oor die 8 patrone van Gestuurdheid

Written by webmeester on . Posted in Hulpmiddels - Agt Patrone

Die NGK gemeente van Somerstrand in Port Elizabeth het in 2007 ‘n kwartaal lank stilgestaan by gestuurdheid.  Deel daarvan was ‘n reeks oor die 8 Gestuurde Patrone wat oor ‘n tydperk van 2 weke, 3 Sondae met 5 aande van ‘n Sendingweek, gelewer is.

Hier is ‘n oorsig van die preekreeks.

Hieronder is die titels van die reeks, met 5 van die preke wat reeds afgelaai kan word.

Dit is uiteraard baie spesifiek gemik op die gemeentestorie, maar steeds bruikbaar as vertrekpunt vir prediking hieroor.

Somerstrand is ‘n Gestuurde Gemeente

As Gestuurde Gemeente leer ons om:
Sondagoggend 22 Julie 09:00

ons missie te onderskei

Sondagoggend 29 Julie 09:00

deur die Bybel gevorm te word as dissipels

Sondagaand 29 Julie 18:30

risikos te neem as alternatiewe gemeenskap

Maandagaand 30 Julie 18:30

God se bedoeling met die wêreld te demonstreer

Dinsdagaand 31 Julie 18:30

eredienste te hou wat ‘n openbare getuienis is

Woensdagaand 1 Augustus 18:30

afhanklik te lewe van die Heilige Gees

Donderdagaand 2 Augustus 18:30

die koninkryk van God te laat kom

Sondagoggend 5 Augustus 09:00

die gesag van ons missie te aanvaar

 

Nuwe Cluster vir die Hoëveldstreek

Written by Gideon Kok on . Posted in Inligting

Uit die Hoëveldstreek kom die goeie nuus van ‘n ter stigte nuwe Vennootskapscluster!

Die “voorstigtingsvergadering” vir hierdie derde Cluster in die streek vind DV plaas op Saterdag 18 April 2009 van 09h00 tot 12h30 te NG Brackendal.

Die volgende Gemeentes het aangedui dat hulle belangstel om hierdie vergadering by te woon: NG Brackendal, NG Deo Gloria, NG Edleen, NG Kempton-Hoogland, NG Kinnros, Ned Herv Kerk Brackenhurst, VGKSA Ennerdale, VGKSA Emmanuel.

Daar word met opgewonde verwagting uitgesien na die ontwikkeling van hierdie derde Cluster in die Hoëveldstreek. Indien hierdie groep almal sou besluit om wel by die Vennootskapsreis in te skakel, sal daar 24 gemeentes in die Hoëveldstreek by die Vennootskap betrokke wees.

Onder diegene wat betrokke gaan wees, is onder andere ook ds Theo Janse van Rensburg wat tans ingeskryf is by US en wat besig is met die Meestergraad wat fokus op Missionêre Gemeentes.

Die konsultante wat betrokke gaan wees by hierdie Cluster is Theo Marais, Gideon Kok, Willem Strauss, Corneill du Plessis en Johan Bester.

Vir verdere inligting kan u gerus skakel met Gideon Kok by kokgj@vodamail.co.za.

Vennootskap vir gestuurde gemeentes Nuwe clusters in 2009

Written by Frederick on . Posted in SAVGG Blog

Daar word vanjaar in verskeie streke nuwe clusters vir die Vennootskap beplan. Gemeentes wat belangstel kan die onderstaande persone kontak. Kontak gerus die Cluster leiers vir meer besonderhede of vir Frederick Marais by jfm@sun.ac.za of by 021-8083265

 1. Boland cluster: Bekendstellingsgeleentheid by Worcester-Noord NG gemeente 17 Kontak vir Johan Niewenhuizen by 0823771110 of go-mad@ananzi.co.za
 2. Vrystaat 2de cluster: Kontak vir  Carel van der Merwe by 0828217600 of clvdm1@gmail.com
 3. Johannesburg 3de cluster: Kontak vir Gideon Kok  082 894 7278  kokgj@vodamail.co.za, Willem Strauss by struis@acenet.co.za of Corneil du Plessis by corneil@telkomsa.net oor die detail van ‘n bekendstellingsgeleentheid in April. U kan ook hier meer daaroor lees.
 4. Die Moot Pretoria: Kontak vir Jan Botha by jan@pastoralepraktyk.co.za
 5. Pretoria-Oos cluster: Gustav Claasen gustavcl@mweb.co.za van Monumentpark.  Hierdie cluster beoog om in Junie 2009 af te skop.
 6. Ellisras/Potgietersrus cluster: Kontak vir Hannes Peens hpeens@lantic.net die cluster leier  Aanbieder is Chris Harris van Potgietersrus.
 7. Oos-London cluster: Danie Mouton is besig om met gemeentes in die omweging van Oos London gesprek te voer oor ‘n moontlike cluster daar. Kontak hom by 0829234178 of dwmouton@telkomsa.net.
 8. Kwazulu-Natal:Danie Mouton sal tydens Pinkster ‘n bekendstellingsgeleentheid in die streek hou.  Kontak hom by 0829234178 of by dwmouton@telkomsa.net.

Vennootskap vir gestuurde gemeentes Nuwe clusters in 2009

Written by Frederick on . Posted in Nuus

 1. Boland cluster: Bekendstellingsgeleentheid by Worcester-Noord NG gemeente 17 Kontak vir Johan Niewenhuizen by 0823771110 of go-mad@ananzi.co.za
 2. Vrystaat 2de cluster: Kontak vir  Carel van der Merwe by 0828217600 of clvdm1@gmail.com
 3. Johannesburg 3de cluster: Kontak vir Gideon Kok  082 894 7278  kokgj@vodamail.co.za, Willem Strauss by struis@acenet.co.za of Corneil du Plessis by corneil@telkomsa.net oor die detail van ‘n bekendstellingsgeleentheid in April. U kan ook hier meer daaroor lees.
 4. Die Moot Pretoria: Kontak vir Jan Botha by jan@pastoralepraktyk.co.za
 5. Pretoria-Oos cluster: Gustav Claasen gustavcl@mweb.co.za van Monumentpark.  Hierdie cluster beoog om in Junie 2009 af te skop.
 6. Ellisras/Potgietersrus cluster: Kontak vir Hannes Peens hpeens@lantic.net die cluster leier  Aanbieder is Chris Harris van Potgietersrus.
 7. Oos-London cluster: Danie Mouton is besig om met gemeentes in die omweging van Oos London gesprek te voer oor ‘n moontlike cluster daar. Kontak hom by 0829234178 of dwmouton@telkomsa.net.
 8. Kwazulu-Natal:Danie Mouton sal tydens Pinkster ‘n bekendstellingsgeleentheid in die streek hou.  Kontak hom by 0829234178 of by dwmouton@telkomsa.net.

Testing the Spirits

Written by webmeester on . Posted in Nuus

In this volume (edited by Church Innovations’ president, Patrick Keifert) seven scholars provide a helpful map for charting a number of the shifts at the intersection of theological education and congregational development, offering readers keen insights into how to navigate their complexities. Theological educators, seminary students, pastors, and denominational officials and staff will find in these pages substantive biblical and theological perspectives that help to frame specific approaches to moral deliberation and decision-making within congregations — and through congregations for the sake of the world.