Leef die Gestuurde Roeping Konferensie – Stories van Gemeentes Vol. 3

Written by Gideon Kok on . Posted in Nuus

 • U moet asseblief net verstaan dat dit slegs kern-aantekeninge is wat deur die sprekers self gemaak is.
 • DVD’s kan bestel word van die Lewe die Gestuurde Roeping konferensie by Helderberg. Die volle pakket kos R150,00 posgeld ingesluit. Bestellings kan geplaas word by Sharon snaude@sun.ac.za of 021-8083381 Die DVD’s sal teen einde van November gepos word..
 • Hier volg volume 3 van 3

11.  Die Storie van die Hospice van ’n Belangrike funksie van die Kerkraad.
Theo Marais

Die Gemeente en Kerkraad was aanvanklik senuagtig om by die SAVGG aan te sluit omdat die Kerkraad goed was met strategiese bbeplanning.  Die Kerkraad was onseker oor die uitkomste van die SAVGG-proses wat byna geen uitkomste gehad het nie.

Op ‘n dag het Theo vir Gordon Dames by die lughawe gaan haal. Op pad na Gemeente noem hy aan Gordon Dames dat die Kerkraad se taak is om die besluit te neem oor die toekoms en rigting van die Gemeente.

Gordon verduidelik toe dat SAVGG gaan leer dat ons met ‘n proses werk en dat die Kerkraad geen nuwe projekte of bedieninge gaan uitdink nie.

Die pennie het toe ook vir Theo Marais geval dat die Kerkraad nie meer strategies gaan dink oor projekte en uitreike nie. Sou ’n lid vra wat die Kerkraad gaan doen aan byvoorbeeld die Vigswesies, gaan die antwoord wees “Niks! Dit lyk of die Here dit op jou hart gelê het. So kry 5 lede, gaan bid daaroor en as die Here julle stuur, gaan doen dit.”

 • Ons het geleer dat lidmate met gawes vertrou kan word om dit beter te doen as ’n plan wat die Kerkraad kan uitdink.
 • Die lidmaat-span word deur die Kerkraad ondersteun deur middel van aankondigings.
 • Die Kerkraad sal self geen planne maak of hulle kontroleer nie.
 • Die Kerkraad moniteer slegs uitbranding van die bedieningsleiers en dryf die patrone.

Die gevolg is dat daar meteens baie bedienings deur lidmate ontstaan.

Prediking fokus op die gemeente se roeping van: ”Die Here stuur ons na verwondes” en die 3 patrone:

 • Afhanklikheid van die Heilige Gees;
 • Bybelse vorming en dissipelskap
 • Om die Wil van God sigbaar te maak.

12.   NG KINROSS
SAM HEINE

Geskiedenis met Dominee’s

Aanvanklik was daar ‘n baie dinamiese Dominee in die gemeente. Groot verwagtinge het onder die gemeentelede geheers oor wat gaan gebeur en hoe hulle gaan groei. Toe aanvaar die Dominee ‘n beroep.

 • Die Dominee wat hom opvolg was baie meer konserwatief. Die gevolg – ‘n klomp mense loop.
 • Toe skei die dominee van sy vrou – en nog ‘n paar mense loop.
 • Toe trou hy weer – en nog ’n paar mense loop
 • Die res van die gemeente besluit toe – werk die dominee uit!

Hy gaan toe weg en ‘n beroepingsproses begin, Die eerste Dominee wat beroep word, word gebel met die goeie nuus, maar hy aanvaar nie die beroep nie.

Tydens die 2de Beroepingsproses kom ‘n Gebedsgroep van 15 mense saam om te bid dat die “regte” Dominee hierdie keer beroep moet word. Ds Sam Heine word toe beroep en hy aanvaar die beroep.

Tog was die gemeente steeds verdeeld en nog ‘n groep mense loop uit die Kerk.

Wat nou?

 • My Mentor-Dominee gee my toe die raad – sluit aan by die SAVGG.
 • Niemand wil egter saam met my gaan na stigtings-cluster nie – net Ds en sy vrou daag daar op!
 • Ons het egter besef die Here het lankal begin om mense voor te berei – gaan net.
 • Ons hoor, ons soek – wat sê God vir ons?

Intussen voel die Dominee gestroop:

 • Voorbeeld van iemand wat na ’n beroep nie meer na self luister nie.

Hy woon “Spiritual Discernment”-Kursus by

 • Edinburgh 1910 – Sendingwerk onder “Eie mense” – Nog nie voorheen gesien nie – oë was verblind!
 • The Elusive Presence (Ou Testamentiese Boek)

Luisterbenadering – by Kerkraad geïmplementeer

 • Begin – Spiritualiteitsoefening en Wandel in die Woord. Aanvanklik was daar weerstand want vergaderings hou toe langer aan…
 • Maar ‘n nuwe kultuur van Leierskap begin mettertyd ontwikkel.
 • Besef hulle was besig om huis op te sit sonder fondamente.

Mei 2008 – OESFEES:

 • Dankbaarheid vir die jaar (begroot R120,000,00)
 • 6-8 mense uit die gemeente dra meeste by.
 • Oesfees ingesamel = R80,000.
 • Einde Augustus = R142,000!

SAVGG leer ons :

 • dat as jy jou eie lewe wil red verloor dit eers.
 • Dat groter Koinonia word benodig.

Gemeente

 • Steeds ietwat negatief oor SAVGG en Clusterbyeenkomste.
 • Maar wat sê die Here?
 • Frustrasie met die Proses
 • Taak van die Taakspan is onseker.

Lukas 10 Teks:

 • Taakspan het tot dusver al 10 keer oor hierdie teks Bybelstudie gedoen;
 • Kritiek – Volgens sommige het die Taakspan ’n kliek gevorm.

PRAISE & WORSHIP:

 • Benodig R60,000 vir Apparate.

Thistle Grove:

 • Plakkerskamp wat massief groei en ontwikkel
 • Bediening noodsaaklik.

13.  OPLEIDING EN KOÖRDINERING – NG STELLENBOSCH MOEDERGEMEENTE
BEDIENINGSKOÖRDINERING

Studente inbring – eenwording

Laaste 5 jaar

 • Stellenbosch sentraal samesmelting
 • Gedwonge situasie as gevolg van Finansiële probleme (Studente)
 • Bankrot-Gemeente met minder as 200 lidmate en 4 leraars – hopelose geval (studente stig af in 1984)
 • Negatiwiteit op Kerkraad teenoor proses.
 • Toe begin gestuurde proses – miskien stuur die Here ons na die Studente? Dus: moontlike antwoord.
 • Visionering help maar bly steeds ’n pynlike proses.
 • (Studente – Brug)

Probleem:

 • Studente wil op eie wees na 1 jaar!
 • Het hul eie energie en impetus

Gevolg:

 • Stuur Here ons na hulle of hulle na ons?
 • Hulle help ons met (VG) verhoudings, uitreike en kommunikasie.

VANDAG:

 • Studente nou deel van ons gemeente – ons is nou saam gestuurdes na ’n breër wêreld.
 • Nie meer aparte dienste en generasiedienste.
 • Wel spiritualiteit verskille van verskillende dienste (Brugbouers)

Visie is steeds:

 • Om as gestuurdes na die nood van die wêreld te gaan.
 • Selfs nou interdenominasionele dienste in Engels in gebou vir Studente.

LESSE:

 • Luister mooi na waar Here bedieninge vestig en stuur mense daarheen!
 • Bediening is vrywillig (teenoor Kommissie) en moet sy storie (vs. Verslag) kom vertel = so skep ons ’n nuwe taal!(Getuienis)
 • Getuienis maak ander mense se energie los.
 • Uitdaging: moet forum skep om al die stories te hoor.

 

14.  HEATHERDALE URCSA
Zack

There is plus-minus 1000 members

BACKGROUND
Poverty, crime, drugs, etc.

PROCESS

 • What is our mission?
 • To be a Church that will bring hope to the hopeless world.
 • Full Church Participation in all social functions
 • From Poverty to Self-reliance
 • Bloemfontein Life Changing Centre Project on internal fundraising

STRATEGY

 • Leadership Training
 • Diverse Ministries for all members
 • Create projects for example Cycling 4 X Cross to reach out.

LIFE CHANGING CENTRE

Make people realize their potential, not just being on the receiving end.

AIMS:

 • Charity,
 • Prevention
 • and empowerment.

Web: www.vgkheatherdale.co.za.

15. LESSONS FROM THE PMC PROCESS
Anoniem.

1. 5 years ago:

1) One of the first to join the SAPMC
2) Looked at Focus Areas through Spiritual Discernment
3) Needed to look at Context.

2. More than 7 Years ago it was a congregation of Conflict

1) Consulted with Stellenberg

3. Vision:

1) We are the bearers of Peace
2) In Sunday Services – dwell in the Word
3) Preach for one year about Peace

4. There was a group that called themselves “The Beswaardes:

1) Invited the “beswaardes” to join in Holy Communion.
2) After three years they joined the leaders in Communion.

5. Conflict

1) Included Ministers,
2) Church Leaders and
3) Church Members.

6. In 5 years time

1) the focus became bearing peace while asking where God is working.

a) God bring Peace and Peace bring Energy and living God’s Peace.

2) 2nd Focus – Reaching out to DRC Congregation.

7. In 5 years

1) joined efforts resulted in ministry that are shared.

a) The Shared Service
b) Shared Leadership Training
c) Shared Outreaches – eg Zimbabwe, and over borders.

2) Toured to look at circumstances and listen to their stories.

8. Moved

1) from conflict to peace
2) From segregation to shared faith over cultural borders

9. LESSONS:

1) Conflict need to be managed through faith in God.
2) Preaching about peace lead to change trough God’s intervention.

10. Questions remain:

1) Where is God moving the water?

a) Lead to bridging.

2) What was done to really handle the conflict?

a) Task Team who discerned
b) Holy Spirit moved the Water.

3) How do you keep the flame of conflict dead?

a) Give truthful facts
b) Be honest
c) Be dependant on God
d) Become vulnerable in conflict situations.

 

16.   HANDELINGE STUDIE IN NG WELTEVREDEN
NG WELTEVREDEN

 1. Loop ’n pad met die boek Handelinge
 2. Hanteer ’n Hoofstuk per week
 3. Dissipelskap waar jy leef!
 4. Kry gereeld Groepe se insette
 5. Inleiding in die groot tema’s van die boek.
 6. Uitdagings om in die wêreld te leef – hoewel moeilik maar almal kan dit doen.

17.  “TIK” IN ONS GEMEENSKAP
Suster Walters

Die dodelike dwelm in ons gemeenskap het nou beweeg tot op ons voorstoep en in ons huise. Dit raak nie net ons Gemeente kinders nie, maar die hele gemeenskap, besig om te werk vir fondsinsamelings, besig om Curry Bunnies te verkoop, ensovoorts.

Suster Walters was toe aanbeveel om haar verkope te neem na die Tik-Huis. En was sy nie verbaas oor al die geld wat die kinders (Dwelmverkopers) het nie – rolle geld!

Sy was aanvanklik baie bang om soontoe te gaan, maar God het haar aangespreek om daarheen te gaan na gelang van Lukas 10 – dat God jou stuur soos lammers tussen die wolwe in.

Het een van die Gemeente kinders ’n paar keer raakgeloop en gesien hoe dat die kind die dwelms gebruik. Sy het toe met die kind gepraat. Die ouers van die kind was baie dankbaar vir Suster Walters omdat sy dit gewaag het om met die kind te praat oor God en na sy storie te luister.

 • Die kind was werkloos.
 • Hy neem toe ’n besluit om dwelms en drank te los en ’n beter lewe te lei. Hy het ook begin leer.

Suster Walters kon ook laas week waar ’n vader deur die dood weggeneem is, vir die huis God se vrede uitspreek en sy kon sien hoe God vertroos waar jy sy vrede nalaat.

18.   HOE “DIE PATRONE” IN HUL GEMEENTE GEVESTIG IS …
JACO SCHOEMAN

1. Lees die boek A Treasure in Clay Jar’s  – wat handel oor die agt patronein Misionêre Gemeentes.

1) Kies 2 wat sterk is en 1 wat vrot is in jou gemeente en ontwikkel dit.
2) Kwartaal tot 6 weke en fokus

a) alle preke,
b) aksies,
c) kleingroepe op een tema.

2. Elke patroon word aan ’n leraar opgedra.

1) Hy kry ’n groep wat hom help om die patroon uit te bou tot ’n reeks
2) Hele gemeente – oud en jonk, ouers en kinders – práát met mekaar.
3) 1ste kwartaal en 3de kwartaal werk lekker

3. Video’s vir kleingroepe

1) Jeugwerker maak video’s vir tieners
2) Eredienste sluit daarby aan

4. Meer as 30% van Gemeente is volledig ingekoop in missie van gemeente

1) Lidmate begin self die patrone uit te leef.
2) Wil weer die 3 patrone doen, sodat dit regtig in diepte insink en vaste patrone word in die Gemeente.

Leef die Gestuurde Roeping Konferensie – Stories van Gemeentes Vol. 2

Written by Gideon Kok on . Posted in Nuus

 • U moet asseblief net verstaan dat dit slegs kern-aantekeninge is wat deur die sprekers self gemaak is.
 • DVD’s kan bestel word van die Lewe die Gestuurde Roeping konferensie by Helderberg. Die volle pakket kos R150,00 posgeld ingesluit. Bestellings kan geplaas word by Sharon snaude@sun.ac.za of 021-8083381 Die DVD’s sal teen einde van November gepos word..
 • Hier volg volume 2 van 3

 

6.  TANNIE MUSIEK-ONDERWYSERES …
BARNARD STEYN VERTEL

Haar man het ’n verhouding met ’n Xhosavrou aangeknoop – 2 kinders uit hierdie verhouding gebore.
Nadat die man oorlede is, het die musiekonderwyseres, ten spyte van die feit dat sy self baie konserwatief is, die twee kinders wat haar man verwek het, aangeneem.
By die begrafnis van die seun van die vrou – was alle partye teenwoordig en betrokke!

 

7.  JONG VOLWASSENES – HOPEVILLE

Ring van Roodepoort:

 • 30% is in die ouderdom van 17-29 jaar oud.
 • Tog is die Jeuggroepe in die kerk “non-existant”
 • Stranddienskampe is gesien as ontspanningsgroepe en lekker “pret” en daarom was dit geen probleem om dienswerkers te kry vir elke jaar se stranddienskampe nie.

Hierdie jaar is daar aan die hand van Nehemia besluit dat daar op op Hopeville gekonsentreer sal word.

1)  Woensdae – Nehemia Bybelstudie

 • Jongmense gaan na padkafee met Bybelstudie rondom Nehemia.
 • Hul ontdek iets – tog niks gebeur nie;

2) Later begin hul sê “Daar móét iets gebeur!”

 • Hulle het nie geweet hoe en wat nie?
 • Het nie geweet hoe God hul roep nie?

3)  Hulle besluit – ons kan na die Plakkerskamp toe gaan en werk gaan soek …

 • Maar weereens – hulle weet nie hoe en is nie opgelei nie
 • Hulle bly egter oortuig daarvan dat hulle kan iets doen in terme van hul vaardighede en met hulpbronne tot hul beskikking

4)  Hulle dink toe aan die 6 Rekenaars in die “Basement” van die Kerk en begin praat oor “hoe kan ons mense in die gemeenskap help om rekenaarvaardig te raak?”

 • Hulle besluit toe om Rekenaarvaardigheidsklasse aan te pak.
 • By die eerste klas was 4 mense, toe 5 mense en nou by die derde groep is hulle besig met 9 mense!
 • Hulle besef toe dat hierdie poging gaan groei en begin om Laptops te leen!

GEVOLG:

 • Mense wat nooit Kerk toe gekom het nie, kom nou terug Kerk toe.
 • Jongmense bedien ou mense deur hul te leer om Rekenaarvaardig te raak.
 • Mense betaal nie vir die opleiding nie, maar aan einde van kursus moet hulle weer iets doen vir gemeenskap (Gemeenskapsdiens lewer)
  • Byvoorbeeld – moet straatlopers inroep, kos gee, ensovoorts.
  • Dan moet hulle vir daardie persoon ’n CV tik
  • As daar nie ’n ID is nie, moet hulle vir daardie persoon aansoek doen en hom/haar help om ID te kry.

VERDERE GEVOLGE:

 • Meer en meer jongmense is gewillig om te kom help en betrokke te wees.
 • 18 rekenaars is bekom vanaf ABSA wat betrokke geraak het by die projek deur middel van CMR en ander persone wat hulp verleen.
 • ’n 32-jarige dame wat voorheen nooit met iemand kon praat of na iemand kon uitreik nie, skakel om betrokke te raak – sy is nou aktief betrokke!

Ons het besef: “Jesus/God turns us around when we start to serve by reaching out.

8.  “GEBROKENHEID”
Gys van Schoor – Durbanville – Storie van gebrokenheid in die Gemeente.

Gys wou 4 dinge met ons deel:

 1. Sy gesin het in ‘n situasie beland waarin alles vir hom en rondom hom in mekaar getuimel het. Alles waarin hy geglo het, het hy 10 jaar gelede verloor. Daarby was sy kind ernstig siek.
 2. Hy ervaar dat dit God is wat alles aan hom gedoen het.  In Sy worsteling hiermee gaan hy na sy mening deur ‘n aantal ontwikkelingsfases, naamlik:
 • Fase 1 – kwaad vir God!
 • Fase 2 – Stilte en op die rand van wegloop uit die geloof;
 • Fase 3 – Onbekende terrein en kry “spiritual director” (SD);   SD sê “Wees geduldig en wag vir inisiatief van die anderkant (…is God)
 • Fase4 – Honger en dors na ’n God wat verantwoordelikheid kan neem
  • Gelowiges in Kerk in Suid-Afrika is lui!
  • Baie is bewus van God se afwesigheid.
  • In terugskouing, was dit ’n baie geseënde tyd.
  • Ontdek dat God se “afwesigheid” is dikwels ’n teken van sy teenwoordigheid!
 • Fase 5 – VSA Toe en God sê 2 dinge:
  • Hart van die Christelike geloof teruggaan;
  • Met minder mense “dieper”gaan.

3.   Leer anders omgaan met die Bybel – Lectio Divina

4.  Bly in één teks minstens ’n week lank.

LESSE:

 • Bogenoemde woestyntyd het sy merk gelaat, maar is tegelyk ook my grootste seën.
 • Ek het my vasgeloop teen ’n muur – maar God was getrou.
 • Leer lidmate om eerstehands met God te leef
 • Verandering kom deur jou gebrokenheid te omhels.
 • Help predikante om “valse self” te ontmasker

 

9 AMOS
From Maintenance to Missional

 1. Manage Theological Shift (Change Theological Paradigm)
 2. Effect Structural Change
 3. Change the focus of :
  • your Messages
  • your prayer life
  • your encouragement of your people.

 

10 TORINGS VAN HOOP
De la Harpe Le Roux

Die Tweetoringkerk in Bloemfontein is die 3de Oudste NG Kerk in die OVS.

 • Baie tradisieryk.
 • Baie konserwatief.
 • Diep historiese betekenis.

DIe Gemeente het begin vra “Wat wil God van ons hê?”

 • Hulle het begin uitreik na Straatmense en die beginsel was “Eers kerk dan kos!”
 • Straatmense het egter die terrein van die kerk en die stad self bemors .

Ek lees toe die boek “History of the expansions of the Church”en besef ons fout was dat die Kerkraad wil ten alle koste beheer behou.

In Oktober 2008 het ons weer die situasie bekyk. Ons ontdek toe dat in die laaste 2 jaar :.

 • Was daar ‘n grootskaalse ontrekking van mense;
 • 70 boere het in die tyd na die middestad gekom

Ons het ervaar dat God sê vir ons:

 • “uitreik red nie”
 • Fokus op stukkende mense
 • Bou verhoudings met die bedelaars
 • Gee kos.
 • Verwelkom hulle in die Kerk – al sit hulle net daar– dit is vir God aanvaarbaar.

Op 22 November 2009

 • Neem afskeid van die ou bediening en gaan oor na die nuwe bediening op kleiner skaal
 • Ander Gemeentes help met die bediening!

Leef die Gestuurde Roeping Konferensie – Stories van Gemeentes Vol. 1

Written by Gideon Kok on . Posted in Nuus

 • U moet asseblief net verstaan dat dit slegs kern-aantekeninge is wat deur die sprekers self gemaak is.
 • DVD’s kan bestel word van die Lewe die Gestuurde Roeping konferensie by Helderberg. Die volle pakket kos R150,00 posgeld ingesluit. Bestellings kan geplaas word by Sharon snaude@sun.ac.za of 021-8083381 Die DVD’s sal teen einde van November gepos word..
 • Hier volg volume 1 van 3

1.  SAMARITAANSE VROUE – NG PAARLBERG

Paarlberg is ‘n makrogemeente en tradisioneel baie bedrywig met ‘n klomp bedieninge. Dit het veroorsaak dat ‘n beplanningsnaweek van die Kerkraad vroeër altyd ‘n lang lys doen-goed opgelewer het (nuwe vol blaaibordvelle)

Een van die dinge waaroor ons, sedert ons aansluiting by die Gestuurde Gemeenteproses, baie vrae begin vra het, is geestelike leierskap.

Toe gebeur iets merkwaardigs tydens ‘n beplanningsnaweek in Februarie. 2009Johannes 4 is as teks gebruik en ons het gewandel in die Woord. Die naweek word toe só ‘n geestelike gesprek en belewenis dat ons ná ‘n Vrydagaand en Saterdagoggend huis toe is sonder enige lys met doen-goed.

Gedurende Augustus 2009 gaan ons toe weer weg vir ‘n Kerkraadsbeplanningsgeleentheid. Weer is daar nie veel “planne” om te wys na die tyd nie. Maar 2 belangrike uitvloeisels van dié naweek is:

 • Die predikantespan begin anders vergader – begin met aanbidding, deel dan uit ons eie bediening en kom eers by ‘n verdere “Agenda” uit ná geestelike onderskeiding oor waaroor ons behoort te praat.
 • Ons rig die Kerkraadsvergaderings ook min of meer soos die predikantevergaderings in. Die ideaal is om dit in te rig om meer te wees soos die twee beplanningsvergaderings van Februarie en Augustus.
 • Ná die aanbiddingsgedeelte vra die Voorsitter dan ook op ‘n punt spesifiek die vraag: “Waaroor dink julle wil die Here hê dat ons vir die res van die aand moet praat?”

Dit sou dan kon beteken dat sekere sake op die agenda nie hanteer word nie en dat daar wel gepraat word oor dinge wat glad nie eers op die agenda was nie.

2.  HANNES KOORNHOF – BEDIENING: KERNAANTEKENINGE:

Gedurende die 2000 Visieproses het ons ontdek dat::

 • kommissies werk nie, ou strukture werk ook nie meer nie.
 • Bedieningskoördineerder in proses om aangestel te word – dit is gestop.

Daar is besluit om ‘n proses te volg van netwerkbediening – “ministry” word toe die “bediening”.

 • ‘n Netwerkkursus is aangebied wat deur deur lidmate bygewoon is.

Ander bedieninge vind ook toe plaas.
Dit was “wonderlik” maar nie al die lidmate was betrokke nie.
Die oproep was “wees by jou gawe en passie” – maar dit was nie realisties nie.

LESSE WAT ONS GELEER HET:

1. HELP LIDMATE OM TE BESEF EN TE VERSTAAN DAT JOU BEDIENING IS DAAR WAAR JY LÉÉF!

 • Beoefen Dissipelskap in jou lewe en in jou verhoudinge.
 • Vestig BEDIENING in die gemeente.
 • Skuif oor hoe jy dink en dinge doen.

2. RITUELE IS BELANGRIK –

 • Byvoorbeeld ONS Kerkraad bevestig studenteleiers,
 • Hele gemeente staan op om lidmate in hul nuwe bediening te bevestig.

3.  UITDAGING:

 • Sisteem moet gemeente toerus in en vir hul bedieninge.
 • Kerkrade,  sê altyd JA vir bedieningsvoorstelle!!
 • Netwerkbediening lei en help proses met ander bediening.

VERANDERING HET GEKOM :

 • Toe die Kerkraad nie meer net op beheer gefokus het nie;
 • So is daar byvoorbeeld nooit weer baklei oor geld nie …
 • Dus – elke lidmaat moet ’n gestuurde word (Studente);
 • Binne konteks werk ons in seisoene (Onthou wat nou belangrik is, is dalk volgende jaar nie belangrik nie)

BEDIENING IS NIE DOEN NIE – MAAR WÉÉS!

3.  “KALUNGA”
DE WET STRAUSS

Op ’n dag maak die president van Namibië die uitspraak en sê “In Namibië aanbid ons voortaan net vir “Kalunga”.Hierdie uitspraak het tot groot ontsteltenis in NGK Gemeentes gelei.

Almal was baie ontsteld, behalwe Mariaan.

Mariaan is ’n agterkleinkind van Finse sendelinge wat in Namibië kom sending doen het. Sy het dikwels gehoor dat haar ma “Kalunga” gebruik het as Vambo-woord vir “God.”
Hierdie ontdekking lei tot verdere navraag deur die gemeente.

’n Swart  kollega verduidelik toe dat die Finne met hul aankoms besef het dat God reeds in Afrika teenwoordig is. Hulle het dus by die Vambo’s navraag gedoen oor hulle naam vir God en toe hul eie verkondiging van die Evangelie hierby aangesluit.

Baie van hierdie Finne het met Vambovroue getrou en uiteindelike heeltemal verinheems.

In die lig hiervan het die Gemeente hulleself begin afvra: “Het die President nie dalk tog ’n punt beet nie?”

Watter implikasie het Filippense 2 vir die manier waarop ons die Evangelie dra in Namibië?

Opgeteken: Gert Cordier

4.  DOMINEE’S WAT DINGE MOET AFLEER…
Ronald (Belhar-Oos VGK)

Dit was vir my absoluut bevrydend om te ontdek dat ek as Predikant nie al die antwoorde hoef te hê nie!

Mens moet besin oor jou rol as predikant.

 • Mense behoort nie nie afhanklik te wees van die predikant nie.
 • Ek moes dit “unlearn” om mense van my afhanklik te maak, want dit het ernstige implikasies tot gevolg (Gewildheid, gesondheid, ensovoorts.)

Insig het gekom toe ek besef het mense wat van predikante afhanklik is, beleef God “tweedehands.”

 • Ek moes “unlearn” sodat mense self ’n belewenis met God kon hê.
 • Mens kan “unlearn”as jy besef jy hoef nie vrug te soek nie. Dit is God se proses en dit is God se vrug.

Kyk wat is jou “default” en wees sensitief daarvoor.

Hoe hanteer jy “Skuldgevoelens”?

 • Dikwels dryf skuldgevoelens vir my as predikant en dan weet ek dat dit is tyd om weer na die basiese dinge toe terug te beweeg.


5   DIE VERHAAL VAN ZODWA
Gerhard van Tonder Noord-Kaap

Die verhaal speel af op ’n myndorp.

Die gemeente het geleidelik gemeenskapsgerig geraak en begin oopgaan.

In Junie 2008 – Bybelstudiegroep:

 • ‘n Vrou vertel daar van ’n buurvrou se sestienjarige seun wat aan ’n hartaanval beswyk het. Die vrou se naam was ZODWA, ’n Zoeloe-vrou.
 • Die Bybelstudiegroep besluit toe om vir Zodwa te gaan troos.
 • Die Dominee kom later daar en hy voer ’n pastorale gesprek met haar.
 • Toe die tyd vir die begrafnis aanbreek, besluit Zodwa om nie die tradisionele rouprosesse te volg nie, maar om die Christelike troosproses te volg.

Later sluit Zodwa by die betrokke Bybelstudiegroep aan.

 • Sy vertel toe vir die groep die storie van wit motorfietsryers wat op haar as sestien-jarige “gegwel” het en hoe sy as gevolg hiervan ’n diepe wrewel teenoor wit mense in die algemeen ontwikkel het.
 • Sy vertel toe egter ook dat hierdie Bybelstudiegroep deur hul optrede teenoor haar na haar seun se dood, haar skoon gewas het van haar wrewel teen witmense sedert die insident met die motorfietsryers.
 • Sy het ook die hele verhaal vir die Gemeente vertel.

Later is Zodwa opgeneem in die Gemeente en die Kerkraad het haar met ope arms ontvang.

Hierdie gebeure het die Kerkraad gehelp om regtig oor grense te gaan.

Tweede Storie:

 • Troosdiens in arm gebied
 • Ete daarna
 • Betekenis vir plaaslike gemeenskap = beduidend.

Beide hierdie verhale het ons gehelp in die proses van transformering na ’n gemeenskapskerk.

Leef die Gestuurde Roeping/Living the Missional Calling

Written by Frederick on . Posted in Nuus

Die SAVGG konferensie Leef die Gestuurde Roeping/ Living the Missional Calling begin Maandag 9 November by Helderberg gemeente.

Die inskrywing het alle verwagtings oortref en 150 konferensiegangers van oor die hele land word verwag. Die volgende nota is uitgestuur om konferensiegangers aan te moedig om voor te berei vir die konferensie:

Baie dankie dat u ingeskryf het vir die Konferensie by Helderberg Somerset-Wes volgende week, en by voorbaat baie welkom. Ons is baie dankbaar vir die meer as 150 inskrywings wat reeds ontvang is vanuit die verskillende streke in ons land oa Namibië, Zambië, Malawi en Zimbabwe. Prof Pat Keifert het reeds aangekom en sal die naweek in Gauteng wees.
Die konferensie is ‘n geloofsonderskeidende byeenkoms waar ons as groter familie van Gestuurde gemeentes  in afhanklikheid van die Here gaan besin oor hoe en waar die Here tans gemeentes in Suider-Afrika stuur.
Om jou voor te berei vir die konferensie die volgende voorstelle:
• Probeer om in die dae voor die konferensie tye van afsondering en gebed in te ruim om voorbidding te doen vir die konferensie. Lees ook gerus Lukas 24: 13-35 die verhaal van die Emmausgangers wat ons teks van die konferensie sal wees.
• Dink spesifiek na oor deurbraak-tye en oomblikke wat die Here aan julle as gemeente gegee het.
• Berei voor om te kom vertel van gestuurde innovasies (dit kan ʼn plan, ʼn preek, ʼn wandel in die woord, of enige vorm van bedieningsaanpassing wees) wat julle as gemeente ontwerp het en wat ʼn verskil gemaak het op julle reis.
———————————————————————————————————
We are so grateful for the more than 150 participants that have enrolled for the conference at Helderberg Somerset-West next week. The Missional family will gather from the different regions in Southern-Africa inter alia Namibië, Zambia, Malawi and Zimbabwe. Prof Keifert has already arrived and will spend the weekend in Gauteng.
The conference is a journey of discernment for the larger Southern-African Missional Family. Our discernment will focus on how and where God is spending congregations.
We would appreciate it if you can prepare for the conference in
• Find time for solitude and prayer. Read Luke 24:13-35.  We will dwell in this text during the Conference.
• Make a note of breakthrough events that helped your congregation to identify the missional opportunities in your community – it might be an excellent mistake that you reflect on and learned from.
• Any missional innovations ( a plan, a strategy, a sermon, etc) that you have develop in the congregation that made a difference on your journey

Vennootskap aanbieders opgelei in Oos-Kaap

Written by Frederick on . Posted in Nuus

Daar is die afgelope week 7 nuwe aanbieders vir die Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes opgelei in Port Elizabeth. Danie Mouton is die streeksleier van die Vennootskap in die Oos-Kaap. 

Die groep is vlnr Barnard Steyn, Felix Meylnad, Willie de Koker, Danie Mouton, Riaan Steyn, Frederick Marais, Armand Crous en Jannie Richter. Eugene Malan was afwesig toe die foto geneem is,

Beliggaming van die Gestuurde visie in Suider Afrika

Written by Frederick on . Posted in Nuus

David Bosch het byna 20 jaar gelede met sy bekroonde werk Transforming Mission die weg gebaan vir ‘n nuwe visie vir gemeentes. Uit die werk van Bosch en ook Lesslie Newbigin  is daar in die neëntiger jare ‘n Missionale of Gestuurde visie gebore. Hierdie visie het die verbeelding van gemeente wêreldwyd aangegryp. Sedert 2003 het die Gestuurde Visie ‘n aantal gemeentes in Suider Afrika só geinspireer dat hulle vennootkappe begin vorm het en saam met Church Innovations mekaar begin ondersteun in die beliggaming van hierdie visie. Die Suider Afrikaanse Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes (SAVGG) tot stand gekom. Ongeveer 200 gemeentes van ‘n verskeidenheid van denominasies en kontekste het sederdien aan die reis begin deelneem.

Na 5 jaar het die tyd nou aangebreek om na te dink en te onderskei oor die pad wat die Here met ons gekom het.  By hierdie konferensie gaan daar gefokus word op die beliggaming van hierdie visie:  Hoe lyk dit as die gestuurde visie geleef word in gemeentes in ons konteks?   Die gesprekke gaan “bottom-up” wees. Ons gaan leer van en by gemeentes wat op hulle eie of in vennootskap met ander deurbrake gemaak het in hulle poging om gehoorsaam te wees aan die gestuurde visie vir die kerk. Navorsers gaan ter voorbereiding van die konferensie uit hierdie verhale vir die eerste keer poog om die patrone vir Gestuurde Gehoorsaamheid in Suider Afrika te identifiseer. Ons gaan poog om so raak te sien hoe die Gees besig is om gemeentes te transformeer in ons konteks.

Die konferensie word gehou in erkentenis van prof Patrick Keifert wat intrumenteel was in die vorming van die Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes in Suider Afrika. Prof Keifert en ander internasionale navorsers en kenners van Gestuurdheid sal die konferensie bywoon.

Uitnodiging

Ons nooi graag gemeenteleiers, predikante en navorsers in gemeentesudies uit na hierdie unieke geleentheid van Wandel in die Woord, refleksie, geloofsonderskeiding en viering. Ons glo die Drie-enige God is besig om in ons konteks unieke dinge te doen en dat dit hoog tyd is dat ons aandag gee aan wat God besig is om te doen sodat ons kan deelneem aan wat God reeds besig is om te doen.

Kontak gerus vir Frederick Marais 021-8083265 of jfm@sun.ac.za vir verdere inligting.


 

Conference note:

David Bosch published almost 20 years ago his watershed work on the Transforming of Mission. This paved the way for a new visien for congregational life across the globe. The work of David Bosch and Lesslie Newbigin provides the spark to congregations to from partnerships to support each other in the embodyment of the missional vision. Since 2003 a number of congregations took hands with Church Innovations to support each in the embodyment of the Missional Vision.

After 5 years on this exciting journey, it is time to gather and reflect and discern.The conference will focus on the impact of the missional vision  and practices on congregational live in our context. The conversation will be bottom-up. We are going to listen and learn from congregtions that embark on the yourney to missional embodyment.  A reasearch team will discuss their work and start to draft the first attempt to identify the patterns for missional embodyment in Southern Africa.

The conference is in honer of the work that prof Patric Keifert, has done in Southern Africa to establish the Partnership for Missional Churches in our region. Prof Keifert and other international partners of SAPMC will attend the conference.

Invitation

We invite congregational leaders, pastors and scholars in congregational studies to this unique event of Dwelling in the Word, Reflection, Discernment and Celebration. We believe that the Tri-une God is doing unique things in our context and that it is high time that we should give attention to God’s activity amongst us. This discovery will enable us to participate in what God is up to in Southern Africa.

Contact Frederick Marais for more information 021-8083256 or jfm@sun.ac.za

SAVGG / SAPMC NUUSBRIEF 03

Written by Gideon Kok on . Posted in Nuus

2. CLUSTERBYEENKOMS 6 JUNIE 2009 BY VGK HEATHERDALE

Carel van der Merwe berig dat die Vrystaat Cluster op 6 Junie bymekaar gekom het en dat:
1) Veral genoeg tyd gebruik is om die mense geestelik te versterk en vir die Wandel in die Woord.
2) Die gemeentes is kans gegee om agterstallige werk in te haal en daarvan verslag te lewer en op datum te kom vir die Clusterbyeenkoms van 5 September 2009 te Pellissier.
3) Tweeling-gemeentes het die geleentheid gekry om met mekaar te praat
4) Nuwe materiaal is bekend gestel
5) Ander reëlings is getref.

Dit was baie aangenaam en die gemeentes het veral die gasvryheid en omgewing van die VGK Heatherdale ervaar

3. EERSTE CLUSTERBYEENKOMS VAN GAUTENG CLUSTER 3

vir web 01Gideon Kok berig dat die nuwe Cluster 3 in die Gauteng Area van Vrydag 05 Junie tot Saterdag 06 Junie 2009 vir die eerste maal byeengekom het in die skitterende fasiliteite van NG Kempton Hoogland.

vir web 02Die drie fasiliteerders, het om die beurt opgetree oor die tydperk.  Hy sê dat hulle het as aanbieders het die beskikbaarstelling van die lesingmateriaal baie positief ervaar. Die feit dat die gemeentes dit ook nou ter hande het, is net so positief. Verder was dit in die algemeen beskou ‘n baie aangename en leersame byeenkoms. Almal wat betrokke was is vol moed en baie positief huis toe na die byeenkoms.

Hoekom? Wel miskien is dit die feit dat die kwessie van gestuurdheid nou al so lank in die Sinodale streek en omgewing verkondig en gedryf word dat die gemeentes met ’n baie positiewe verwagting opgedaag en deelgeneem het aan die verrigtinge. Ons was veral beïndruk met die VGK Ennerdale se insette. Onder leiding van ds. Wessie Wessels is daardie gemeente gereed vir groot dinge. Maar dit geld ook vir elke ander gemeente wat deelgeneem
het aan die byeenkoms.
vir web 03Ons sien baie uit daarna om die reis verder te stap saam met NG Kempton Hoogland, NG Kinross, NG Brackendal, die VGK Ennerdale, en NG Deo Gloria.

vir web 04Die twee gemeentes NG Randburg en die NH Kerk Brackenhurst sal waarskynlik ook voor of op die tweede byeenkoms deel word van die reis. Van die gemeentes wat aanvanklik aangedui het dat hulle wel gaan inskakel is dit net die VGK Reigerpark en die NG Kerk Edleen wat nou definitief besluit het om weens bepaalde gemeentelike redes, nie nou in te skakel by die reis nie.

Van die opmerkings wat tydens die byeenkoms gemaak was, is die volgende:

Wat is julle verwagtinge vir die reis?
• Enerdale – wil na een jaar hê dat 50% van die lidmate gestuurdes sal  wees
• Brackendal – een hart om een ding te doen om ’n verskil te maak – Die Here wil gee en ons moet dit uitleef.vir web 05
• Kempton Hoogland – Sterker fokus op gestuurdheid – vir al die bedieninge
• Kinross – almal een in Jesus – ’n leefwyse
• Deo Gloria – Ons het mekaar nou lank genoeg warm gebroei

Wat dink julle na vandag is die boodskap van die Here vir ons as Cluster?
“Die Here sê vir ons: gaan!”

 

———————————–
Stuur asseblief hierdie nuus aan na soveel moontlik belangstellendes.

Frederick Marais
jfm@sun.ac.za
SAVGG Projekleier
Communitas Stellenbosch (0)21 808 3265 of 0833801657