Posts Tagged ‘geloofsvorming’

Geloofsvorming: ʼn lewenslange reis …

Written by Wilma le Roux on . Posted in Kursusse, VBO

Geloofsreis

vir

Predikante

 Sentrum vir Geloofsvorming

Geloofsvorming is ʼn lewenslange reis saam met Jesus. Dit impliseer ʼn proses van radikale innerlike transformasie wat uitloop op diens aan die naaste en die skepping.

Die Geloofsvormingsreis (verkort: Geloofsreis) vir predikante word reeds ʼn aantal jare as ʼn VBO kursus deur Communitas in samewerking met die Sentrum vir Geloofsvorming aangebied.

Die Geloofsreis het ʼn aanvanklike curriculum van 3 jaar waar predikante op 4-dag retraits gaan, en waar hulle in ʼn rustige omgewing begelei word om op verskillende vlakke te groei en verander. Predikante wat die 3 jaar se reise voltooi het, word vanaf vanjaar ook genooi om steeds voort te gaan met die reis, want daar word nou nog 2 retraits bygevoeg.

Maar wat behels hierdie Geloofsreis nou eintlik?

Gys van Schoor, begeleier, skryf só hieroor:

Die Geloofsreis wil ons help om

  • Eerstehands met Jesus te leer lewe (Dissipelskap)
  • Onsself te leer ken

Almost all problems in the spiritual life stem from a lack of self-knowledge. (St Teresa of Avila)

  • Innerlik verander te word (Geloofsvoming)
  • Meer vry en heel te word
  • Om meer mens te word
  • Om meer diensbaar te word

 

Die 2 persone wat die Here gebruik het

om my op ‘n nuwe pad te lei was:

  • NT Wright

(Seker die voorste Nuwe Testamentikus tans in die wêreld)

  • Dallas Willard

(Professor in Filosofie, VSA)

Dallas het die kerk in die wereld gehelp om weer dissipelskap en geloofsvorming ernstig op te neem

 

Hier is links waarna jy kan gaan kyk op You Tube

NT Wright – Simply Jesus

NT Wright – How God became King

Dallas Willard – The cost to follow

Lees verder vir meer inligting en inskrywingsvorms … 

20-22 April: Geloofsreis vir Predikante

Written by Admin on . Posted in Kursusse

Geloofsreis vir Predikante [VBO 8]

Kontak Chrisna van der Merwe by: 021-808 3624; cmer@sun.ac.za

Laai inskrywingsvorm af vir Deel 1

Laai inskrywingsvorm af vir Deel 2

 

 
Aanbieders: Gys van Schoor en ander
Datum: 20 – 22 April 2010 & 14 – 16 Sept 2010
Plek: NG Kerk Kleinmond

Tema en doel: 
Geloofsvorming is ‘n lewenslange reis saam met Jesus (en saam met ander), van radikale transformasie (al hoe meer soos Jesus), tot diens van ons naaste.
Geloofsvorming van predikante
Daar is ‘n dringende behoefte by predikante om self op ‘n geloofsvormende reis te wees. Hierdie reis wil hiermee help, aangesien dit juis fokus op die eerstehandse leer leef met Jesus, die innerlike transformasie en emosionele gesondheid van die predikant.

Reis
Geloofsvorming is ‘n lewenslange reis, maar dit is nodig om intensioneel op hierdie reis toegerus en begelei te word. Ons poog om verskillende geleenthede te hê waarnatoe jy kan kom . Dit gaan hier om ‘n tot rus kom by die Here, insette wat gemaak word en die begeleiding van mekaar.
 
Modules:
Op hierdie stadium lyk die reis so:
JAAR 1  –   Ontwikkeling van ‘n gesonde spiritualiteit –  emosionele gesondheid
Byeenkoms 1.1
Ons gaan deur die oefeninge in Scazzero se 2 boeke. Geen voorbereiding is nodig nie.
Byeenkoms 1.2
Refleksie oor Scazzero se boek, EHS en fokus op die reis deur die muur, asook die vals self vs ware self. (Vir hierdie byeenkoms is dit noodsaaklik om Scazzero se boek: Emotionally Healthy Spirituality te lees)

JAAR 2  –  Ontwikkeling van ‘n gesonde spiritualiteit – Identiteit en selfkennis
Byeenkoms 2.1
Groei in jou persoonlike identiteit in Christus (Deon Loots)
 
Byeenkoms 2.2
Reis van selfontdekking: bekering van die hart (Enneagram deur Sister Mary)

JAAR 3:   Roeping

JAAR 4:   Vernuwing van die hart – Dallas Willard

Jaar 3 en 4 is nog in oorweging nadat ons jaar 2 klaar gemaak het.

Datums
In 2010 begin ons weer met die reis met byeenkomste 1.1 (20-22April) en 1.2 (14-16 Sept)

Uitkomste:
Dit gaan nie in die eerste plek om iets te gaan doen nie, maar om iemand te wees.
Dit gaan om te leer om saam met die opgestane Here te leef.
Dit fasiliteer ‘n innerlike reis van genesing en heling (Scazzero)
(Kyk op Geloofsvorming se blog by Communitas)