Posts Tagged ‘Voorbidding’

Is ons gebede vir God belangrik?

Written by Quintus Heine on . Posted in Gebed en Spiritualiteit

Die eerste verklaring van die stilte is dat dit ʼn heilige stilte is, in afwagting op die aankondiging van die oordeel van God. Dit is ʼn heilige oomblik. Dit is ʼn gebedsoomblik van eerbied en aanbidding. Dit is die tipe stilte waarna  Hab. 2:20 verwys  “Die Here is in sy heilige tempel; almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees”

Daar is ook ʼn tweede verklaring wat aanvullend gesien moet word. Die halfuur stilte is ʼn wagperiode, nie net om aan God eerbied te betoon nie, maar dis ʼn afwagting op die gebede van die gelowiges. JH Bavinck noem hierdie pouse, ‘n “element van vertraging”. Voordat die laaste oordeel voltrek word moet die gebede van die ware gelowiges eers in die hemel gehoor word.

Dit bly vir my een van die aangrypende gedeeltes oor gebed in die Bybel. Daar kom ʼn oomblik van stilte en afwagting waar die heelal wag op die gebed van gelowiges. Daar is min plekke waar die kosbaarheid van gebed so treffend beklemtoon word as juis hier in Openbaring 8.
Hier is ʼn bewys dat die gebede van God se kinders iets werd is. God se finale oordeel word eers “gepause” sodat die gebede van sy kinders  gehoor kan word. So baie keer wonder  ons of gebede werklik help. Ons wonder of dit nodig is dat ons bid. In hierdie gedeelte staan dit duidelik dat God se eindoordeel nie kan plaasvind sonder die gebede van gelowiges nie. Gebede van gelowiges is deel van God se raadsplan!

Die teksgedeelte vertel ook vir ons dat dit spesifiek gelowiges se gebed is waarop daar in Openb. 8 gewag word.
Openb. 8:3 lees “ ʼn Ander engel het toe gekom en by die altaar gaan staan met ʼn goue wierookbak. Daar is baie wierook aan hom gegee om dit saam met die gebed van al die gelowiges op die goue altaar voor die troon te offer”.
Om die teks  te verstaan is Ex. 30 en Lev. 16 relevant. Die Hoëpriester moes 2 maal elke dag kole vuur van die koperbrandofferaltaar in die voorhof neem om dit op die goue altaar in die heilige afdeling van die tempel te plaas. Terwyl die volk in gebed buite wag, het die priester twee handevol fyngemaakte wierook geneem en oor die kole vuur gestrooi sodat die geure daarvan kom opstyg. Wat sou dit beteken?

Aan die een kant was dit belangrik dat die volk en die priester se gebede gereinig moes wees, daarom moes die kole vuur van die brandofferaltaar geneem word. Dit was die altaar waarop daar vir die volk se sondes offers gebring is. Vanuit die NT gelees wys dit vorentoe na die offerhande van Jesus aan die kruis. Die gebed waaroor dit hier handel is gebed van gelowiges, wie se lewe gesuiwer is deur die offerhandeling. Gelowiges is deur die bloed van Jesus gesuiwer en nuutgemaak vanweë die offer van Jesus Christus en God se genade! So dit gaan hier spesifiek oor gelowiges, kinders van die Here se gebede. Openbaring 8 praat daarom ook van gelowiges se gebed.  Die kern is dat gebed in verhouding staan met Jesus se offer vir versoening en ons offer om ons lewe te gee! Gebed is deel van ons offer wat Jesus reeds aan die kruis gedoen het! So daar is dus stilte om te wag sodat gelowiges se gebede gehoor kan word. God wag vir sy gelowige kinders se gebede voordat hy die oordeel fel. Dit is vir my ongelooflik aangrypend.

Die teks verwys ook daarna, dat ons gebede vir die Here aangenaam is. Die wierook simboliseer dat God graag na die gebed van die gelowiges wou luister. Die aangename reuk dui daarop dat dit vir God aangenaam was om na die gebede van gelowiges te luister.

Hierdie teks is vir my ʼn wonderlike en vertroostende gedeelte. God wag op die gebede van gelowiges. Die gebed van die gelowige mens is vir God kosbaar. Ek weet hieraan mag ek nie weer twyfel nie.

Om vir ander te bid is om hulle hoop te gee!

Written by Quintus Heine on . Posted in Gebed en Spiritualiteit

Hoe gemaak met mense wat saam met jou leef en wat hoop verloor het – wat hoop-loos is? Ek het al baie by mense gesit met ʼn volslae hooploosheid in hulle oë, net om te sien hoe daar na ʼn gebed lig in hulle oë verskyn. Is dit omdat gebed ʼn towerformule is? Wat is dit dan wat veroorsaak dat gebed so ʼn hoopvolle uitwerking op mense het?
Hoopvolle gebed is nie ʼn towerstaf wat alles regmaak as jy net glo nie. ʼn Hoopvolle gebed vir ʼn hooplose persoon maak ʼn deur oop dat hy/sy weer vir God raaksien. Dis God wat hoop gee. Net Hy kan mense wat sy stem nie hoor nie, weer laat hoor! Gebed is om jou weer bewus te maak van God se liefde en teenwoordigheid in jou lewe. Gebed bring mense in kontak met God. Dit is sy liefde, genade en versoening wat nuwe ʼn uitsig vir mense gee. As jy dus intree vir mense by God en vir hulle bid, weet dat jy slegs die instrument is wat God se lig duideliker in mense se lewens laat skyn.
As gelowiges is ons geroep om ander hoop te gee. Die kerk en sy lidmate is by uitstek ʼn instrument van hoop! In die meeste gevalle is hoopvolle gebed al wat mense nodig het om God weer in hulle lewens te sien. As draer van hoop het ek en jy die verantwoordelikheid om heeltyd ons oë oop te hou, sodat ons kan raaksien wie hoop nodig het.

Groete
Quintus

Om deur Gebed om te gee!

Written by Besoeker on . Posted in Gebed en Spiritualiteit

Toe ons na kweekskool as finalejaarklas van mekaar afskeid neem, het ons in ons laaste gesprekke onderneem om elke Vrydag vir die res van ons bediening vir mekaar te bid. Ek moet bely – daar was ’n tyd toe ek dit nie gedoen het nie. As ons dit gereeld gedoen het, wonder ek of baie van ons se paaie dalk anders sou loop – ons glo mos aan die Bybelse belofte dat gelowige gebede groot krag dra.

Onlangs , met die afsluiting van ons ringsitting, vertel een van die leraars wat op aftrede staan, dat hy vir baie jare elke Woensdag vir al die kollegas in die ring bid… Verstaan ons nog dat gebed ook ’n bediening van voorbidding is? Voorbidding is om priesterlik by God vir mekaar in te tree. Die woord wat deur baie gebruik word, is intersessie. Voorbidding is om as’t ware as tussenganger op te tree – vir iemand in die bres te tree. Jy kom pleit by God vir die ander persoon of saak.

Die Here Jesus se voorbidding het behels dat Hy homself gegee het om as Hoëpriester namens ons by God in te tree. Hy het Homself gegee. ’n Voorbidder gee homself as hy intree vir ‘n ander voor God. Hy tree in met liefde, empatie, solidariteit , integriteit . Jy kan nie vir iemand voorbidding doen as jy nie bereid is om hom/haar lief te hê en te aanvaar nie. Voorbidding het die Here Jesus se lewe gevra – Hy het die offer gebring. In 1 Pet 2:9 word die volk van die Here ’n koninklike priesterdom genoem . God se volk is ’n volk van priesters – wat vir ander intree en voorbidding doen.

Voorbidding kan met reg ’n bediening van omgee genoem word. As jy dus aan iemand verklaar dat jy vir hom/haar bid – wys dit dat jy omgee en bereid is om voor God namens die persoon ’n offer te bring. Dit gebeur te veel dat sommige mense soms leë beloftes van voorbidding maak , miskien omdat dit die sosiaal korrekte ding is om te doen. Ek sou om daardie rede versigtig wees om vir almal te vertel dat ek vir hulle bid. Om vir mekaar te bid is ’n baie intense en ernstige saak. Dit is ’n bediening van omgee en van intree! Jy mag daarom nie leë beloftes vir iemand of vir ’n saak maak nie.

Persoonlik probeer ek ’n dissipline in my bediening van voorbidding handhaaf. Ek het ’n gebedsjoernaal waar ek agterin ’n basiese raamwerk vir elke dag se voorbidding het. Dit is goed om ’n gereelde voorbiddingslys te hê.

Ook vir gemeentes is ‘n gereelde voorbiddingslys nuttig. Tog word baie voorbiddingslyste van gemeentes eerder ’n inligtingstuk van lief en leed. Hoewel dit reeds die begin van ons omgee-gebed is, sal ons erns moet maak om vir mekaar voor God in te tree. Dit is dalk die moeite werd om met mekaar in gesprek te tree hoe ernstig ons dit bedoel as ons die woorde gebruik .. Ek bid vir jou……

Met al my erns oor voorbidding , het ek egter ook ’n klippie in my kerkskoen. Dalk is ek enig in my worsteling en het ek nog baie om in heligmaking te groei – maar ek is eerlik as ek sê : ek sukkel om vir iemand te bid vir wie ek nie ken nie. Ek sukkel om die offer van liefde te maak en vir hulle te pleit by die Here. Ek sukkel om net vir ’n naam te bid en nie regtig te weet waarvoor nie. Ek sukkel om te reageer op ’n onpersoonlike SMS. Dalk is my liefde vir die wêreld nie groot genoeg nie en hoop ek die Here sal dit vir my leer. Of miskien sê dit vir my iets oor die belangrikheid van die gemeenskap van die gelowiges…..?

Quintus