Author Archive

dr

Written by Besoeker on . Posted in Vorige kommentaar

Dankie Coenie vir die tweede gedagte God is inderdaad getrou en Hy doen wat Hy beloof het. Mag ons midde ‘n wêreld wat dikwels gekenmerk word deur moedeloosheid, wanhoop, teleurstelling, hopeloosheid draers van die hoop in Christus sal wees.

Kultuurtransformasie van gemeentes (VBo 18)

Written by Besoeker on . Posted in Vorige kommentaar

In aanloop na die kursus – kultuurtransformasie van gemeentes – het ek, grappenderwys vir my vrou gesê: “Kan jy glo daar is steeds mense wat dink hulle kan my iets leer?”. Sy het met ‘n skalks glimlag opgemerk: “Daar skuil altyd ‘n bietjie waarheid in jou grappies”. En dit verklap seker iets van die gesindheid waarmee ek daar opgedaag het.

Sommer in die eerste sessie het ek tegelyk ontdek hoe baie die kerk al oor die afgelope 30 jaar verander het, maar ook hoe verskriklik min die kerk al verander het. Die ergste was om teenoor myself te moes erken dat die kutuurtransformasie wat daar in my en my gemeente plaasgevind het, ook maar net ten dele was. Nog erger was egter om te moes toegee dat hierdie ‘n gedwonge verandering was. Ek, die gemeente, die kerk is aan die hare gesleep tot hier. Die kultuurtransformasie wat wel al plaasgevind het, was nie uit eie oortuiging nie, maar die gedwonge gevolge van ingrypende sosiale -, ekonomiese – en tegnologiese transformasie in ons samelewing. Ja, ek (ons?) is nie kultuurskeppers nie.

Ons is navolgers!
Ons kultuur, synde die manier waarop ons lewe, ontbloot ons denke en waardes baie meer as wat ons sou verkies. Gemeentekultuur, synde die manier waarop ons dinge doen in die gemeente, is seker die sterkste aanduider van wat regtig binne die hart van ‘n gemeente leef. ‘n Gemeente se kultuur is ‘n openbare getuigskrif vir almal om te lees, terwyl ons dikwels elemente daarvan sou wou ontken.

Die vraag wat onmiddelik opkom is: hoe gaan die kerk oor 10 of 20 jaar lyk? En veral: gaan ons in hierdie proses weer slaafse navolgers wees, of gaan ons kreatiewe kultuurskeppers wees? Hierdie brandende kwessie en veral die vraag hoe ek as gemeenteleier hierin instrumenteel kan wees, is wat my betref grootliks beantwoord toe ons tot die slotsom gekom het dat:
• kultuurtransformasie plaasvind wanneer leiers die nuwe kultuur self moduleer;
• kultuurtransformasie gebeur waar leiers afstand doen van mag en lidmate geleentheid bied om belangrike rolle te vervul in bv. eredienste en die formaat daarvan;
• kultuurtransfomasie geskied wanneer gemeentes uitgedaag word om buite die gevestigde spirituele gemaksone te beweeg (mense verskuif gevestigde gebruike wanneer hulle emosioneel geraak word);
• kultuurtransformasie is ‘n dinamiese proses waar nuwe gewoontes voortdurend ingeoefen moet word.

Hierdie kursus het ‘n spieël voor my gehou en ek het nie altyd gehou van die prentjie wat ek daarin gesien het nie. Dit het my veral laat ontdek dat ekself, meer as enige iemand anders, die kultuur in die gemeente bepaal. En daarmee saam het ek geleer dat die gemeentekultuur slegs kan verander as ek as predikant verander. Die verandering van die gemeentekultuur begin in die finale instansie hier binne-in myself.

Dankie aan die kursusleiers, Frederick Marais en Leon Venter wat daarin geslaag het om nuwe grond te breek. Ek is seker daarvan hierdie kursus gaan ontwikkel word tot ‘n substantiewe diens aan gemeentes.

vergeet dit

Written by Besoeker on . Posted in Vorige kommentaar

Jannie het ‘n baie waardevolle opmerking gemaak wat ek graag wil onderstreep met ‘n voorbeeld. Die inhoud en doelwitte van die “bateouers” is na my oordeel bo verdenking en beklemtoon die belang en wyses waarop mens basiese lewenswaardes in gesinne en gemeenskappe kan vestig. Maar die gevaar van een metafoor en die assosiasie wat dit onwilleurig kan skep is ‘n tydige waarskuwing. Toe ek in 1985 by die Stellenbosch Kweekskool begin klasgee was die towerwoord GEMEENTEBOU. Jannie self en baie dominees en gemeentes kan getuig dat dit vir ons almal ‘n geloofsreis was waar ons moes leer hoe om op God te fokus en waar ons ontdek het dat ons verstekopsie is om prosesse self oor te neem en met “strategiese beplanning” te bestuur. Dis net ‘n halwe graad wat jy jou fokus wegdraai van afhanklikheid en bly luister na die Woord en Gees en jy sit weer vas in die ou institusionalisme. Dit gaan op die ou einde nie om gemeentes of bates nie, dit gaan om God en sy missie… wat hoop bring.

navraag leesrooster 2009/10

Written by Besoeker on . Posted in Vorige kommentaar

Goeie Dag!
Is dit moontlik om nou reeds die leesroostertekste vir volgende jaar (jaar C) te bekom? Ek het die Revised Common Lectionary-webtuiste opgespoor, maar ek wil graag weet of dit die ‘regte’ tekste is wat deur ons kerk in SA gebruik gaan word.
Ek be-oog om ‘n kalender volgens die kerkjaar-seisoene saam te stel, gekoppel aan my kunswerke.
Baie dankie
Renee