Author Archive

Vroue met Vlerke Geloofsreis

Written by Esther Blackaller on . Posted in Interaksie, Taakspanne, Vroue met vlerke, Vrouelidmate

Ons voorsitter gesels – Antoinette Muller

Die graad 1 KIX’s klas sit voor my. Die grootste uitdaging is om hulle rugstig en stil te kry! Ons gaan sit op die vloer, rug aan rug teen mekaar en begin luister hoe ons maatjies asemhaal. In afwagting wag ons op die Here. Ek vertel vir hulle die storie van die Emmaus-gangers en saam begin ons wonder oor die volgende: Van watter deel van die storie het ons die meeste gehou? Wat is die belangrikste in die storie en hoe sou dit voel om aan Jesus te raak? Kinderlik-opgewonde vertel hulle, dat dit baie mooi is om te hoor dat Jesus self stories vertel, dat Jesus broodjies breek en dit self uitdeel. Dat dit lekker sal wees om aan Jesus te vat, sommer net omdat dit Jesus is en dat Hy baie lekker sag sal wees. Dit bly lekker om saam met kinders te droom oor Jesus. 

Eva se storie

Written by Esther Blackaller on . Posted in Geloofsreis vir vroue, Interaksie, Taakspanne, Vroue met vlerke, Vrouelidmate

Dis die Maandag na Antoinette en Mariëtte se aanbieding van die geloofsreis by ons Sondagaand-diens. Ek is by die 50ste verjaarsdag biduur en partytjie van Sharon. Sy is een van die lede van die lofprysings-groep, waarvan Antoinette die vorige aand gesê het dat hulle maar kan gaan toer.

Toe dit haar beurt is om iets te sê, sê sy: “Ek het gisteraand so bevestig gevoel. Dit was asof Eva se gebed vir my geskryf was!”

Die Sondag hierna was Moedersdag. Mike wat ook by die Sondagaanddiens was, het vooraf vir my gevra of hy Eva se gebed (effens aangepas) vir die moeders tydens die erediens kan lees. Hy ken sulke vroue soos Eva en hy wil haar as rolmodel vir ander voorhou, sodat sy hulle kan inspireer en bemoedig.

CLF

Written by Esther Blackaller on . Posted in Interaksie, Taakspanne, Vrouelidmate

Die natuur om ons

CLF1

Nuut in CLF se reeks pamflette is twee onderwerpe wat verband hou met die natuur. Diere in die Bybel is ʼn interessante waarneming van die rol wat diere in die Bybel gespeel het. Prof Jannie du Preez lig op sy kenmerkende manier die belangrikheid van diere in die Bybel uit. Hy wys op God se deernis in die sorgvuldigheid waarmee hy elke dier geskep het, dat God deernis en sorg wys selfs vir ʼn mossie en ʼn swaeltjie.  Hy verwys ook na Martin Luther wat gesê het: “Wys my hoe jy jou hond behandel en ek sal jou sê watter soort mens jy is!”

Prof du Preez vra ten laaste – “As die diepste doel van die hele skepping dan is om lof aan die Skepper en Verlosser te bring, dwing dit ons om te vra: Is dit nie die heerlike plig en voorreg van die mens, wat as beeld en verteenwoordiger van God oor die aarde en sy diereryk aangestel is, om teenoor diere só op te tree dat ook hulle die doel van húlle bestaan steeds beter sal kan verwerklik nie?”

Hierdie vraag is weliswaar ook van toepassing op die pamflet wat handel oor ekologie. Ons woon in die aarde, geskryf deur prof Dons Kritzinger, maak dit baie duidelik dat hierdie ‘huis’, hierdie aarde waarin ons woon, in groot moeilikheid is.CLF2

God se skeppingsdoel was juis dat mense – geskape na God se beeld, medeverantwoordelikheid moet neem vir God se skepping. Die mens is bedoel om die skepping te bestuur, maar oral is die bewyse dat ons jammerlik hierin faal. Die pamflet lig tasbare voorbeelde van hierdie probleme uit en gee dan aan die hand van Christenwees riglyne wat ons kan doen om anders op te tree, te leer dink en doen om die hartseer stand van sake te probeer beredder.

Hierdie pamflette is soos altyd gratis, maar in beperkte hoeveelhede beskikbaar by CLF. Vir meer Inligting, besoek www.clf.co.za of stuur ʼn e-pos aan info@clf.co.za. U kan ook ʼn bestelling plaas deur 021 873 6964 te skakel.

Laingsburg Nuus

Written by Esther Blackaller on . Posted in Nuus uit gemeentes

Gemeentenuus  Laingsburg  Lisa Cronje

Ons het tydens ‘n vroueverrykingsfunksie wat in die winter 2012 gehou is, stilgestaan by “Wat is jou droom.. vir Laingsburg?” Dit laat ‘n mens dink.

Almal het iewers ‘n droom. Wat is die werklikheid en waar begin ons drome verander in die werklikheid wat ons elke dag sien en waarmee ons elke dag gekonfronteer word? Orals sien en hoor ons dit: “Leef jou droom. Soek jou droom. Beplan jou drome”. Die droom wat ‘n werklikheid kan word.

Die oues en wyseres van dae, sal dalk sê: Lank gelede was daar ‘n droom … Moet ons ooit ophou droom? Self al skud die realiteite van die gebroke lewe met sy koue hande die appelkar soms om … Wat bly oor in ons harte en waar kan ons gaan om ons droom-emmertjies vol te maak as ons een dag wakker word en geen droom of visie meer in die lewe het nie?

Hap en stap

Hap en stap

Sinodale Taakspan vir Vrouebegeleiding (STV)

Written by Esther Blackaller on . Posted in Kommissie, Oor ons, Vroue met vlerke, Vrouelidmate

 • Die Taakspan sluit aan en funksioneer binne die Diensgroep Gemeentebegeleiding (Communitas).  Die Diensspanbestuurder is dr JF Marais.  
 • Die Taakspan fokus op die volgende:
 • Vroue met Vlerke is ‘n geloofsonderskeidende reis om vroue te help om opnuut God se stem te hoor. Die reis maak vroue bewus van God se teenwoordigheid deur na mekaar se sotries te luister. In die proses ontdek vroue dat God besig is om hulle te roep, te vorm en te stuur. Gemeentes word aangemoedig om die geloofsreis ‘n gemeenskapswye aksie te maak. Ons het ‘n gebruikersvriendelike brosjure wat as gids (padkaart) dien om ons in gemeentes te help om die geloofsreis aan te bied.
 • Begeleiers is opgelei om die reis in gemeentes bekend te stel.
 • Kontak ons gerus om ‘n geleentheid te reël.
 • Interaksie, kwartaalblad word uitgegee. Teken gerus in: R50 groep (gemeente) intekening en R55 enkel intekenaar
 • Geleenthede vir vroue en egpare word aangebied.
Dagbestuur

Antoinette Muller (voorsitter), Amanda Kruger Van Deventer (ondervoorsitter) en Mariëtte Steyn (Interaksie redakteur). 

 Sinodale Kommissie

Christell Botes (Beaufort), Rayline Coetzee (Bellville) Amanda Kruger-van Deventer (Caledon), Karien van Schalkwyk (Calvinia), Vakant (Clanwilliam), Ilsé Fritz (Durbanville), Anelle v Niekerk (George), Danita Faasen (Goodwood), Beulah Saayman(Kaapstad), Mona Fourie (Knysna), vakant – Koeberg, Alae Roodtman – Kuilsrivier, vakant (Mosselbaai), vakant (Namakwaland), Ilsa v Schalkwyk (Oudtshoorn), Vakant (Paarl en Stellenbosch), Elsabé Scott (Parow), Gerda Kriel (Piketberg), Rose Groenewald (Riversdal), Cecile Perold (Somerset-Wes), Vakant (Swartland), Hilde Liebenberg (Swellendam), Mona Marais (Tulbagh),vakant (Wesland), vakant (Worcester), vakant (Wynberg).

Administratiewe beampte: Esther Blackaller  e: estherb@sun.ac.za

Hooftake

 • Toerusting
 • Netwerking
 • Skakeling
 • Bewusmaking
 • Navorsing
Adres:  Noordwal Wes 1, Stellenbosch, 7602

Posadres: Vrouebegeleiding, Communitas, Posbus 3322, Matieland, 7602 

Telefoon: 021 808 9060
Faks: 086 225 9234
E-pos: estherb@sun.ac.za