Author Archive

SAVGG Konferensie Helderberg

Written by Ferdinand van Niekerk on . Posted in Vorige kommentaar

My ouderling en ek is geborg om te kom uit Vryheid, die Noorde van Kwazulu Natal. Ons is nie deel van die Venootskap. God wou ons daar hê want toe ons nog saam met Pat in dieselfde grênd Mushroom Boutique Hotel van Wynand Nel (die beste innie Kaap!)bly en tot 2uur in die oggend rondom goeie Kaapse wyn en Pat se sigaar oor God se hart vir sy kerk praat, toe weet ek hierdie is nie ‘n gewone afspraak – dit is Gods gewil. Om die stories van vasgelopenheid en wanhoop te hoor en hoe met God en mekaar op reis gegaan word, het ons 2 opgewonde laat moed skep.

Ons het teruggekom en met die oortuiging dat ons die eerste cluster in KZN tot stand wil bring, het ons Kerkraad die week besluit om by die Venootskap aan te sluit! Soos van die dierbare kleurlingchristene op die konferensie gesê het: “Halleluja!”

So, Frederick, DANKIE, DANKIE, DANKIE! Ons is in en oppad. Dis julle “skuld” dat ons in en nou moet julle ons asb help. Wat is die volgende stap? Soos ek verstaan moet iemand van die Venootskap vir ons kom kuier om met ons leiers, ons gemeente en die ander gemeentes wat ons dink deel van die cluster kan word, te kom gesels. Ons hoor graag van julle.

Shalom!

ferdinand

Dominees se roeping

Written by Ferdinand van Niekerk on . Posted in Vorige kommentaar

Ek het ook gewonder of ek op Johan se skrywe moet reageer. Dankie Andre dat jy daarop reageer. As deel van my roepingsworsteling moes ek ook ontdek dat Christus alles met sy teenwoordigheid gevul het en dat God alles vir my gegee het om tot sy eer te gebruik en het die skeiding tussen dit wat heilig is wêrelds weggeval sodat ek God in en deur alles kon ontdek. My roeping het toe begin om my doodgewoon meer mens et maak sos God dit bedoel het en nie ‘n wese van ‘n ander planeet wat lewensvreemd in die gemeente aan werk is nie. Dit bly egter steeds ‘n wandel met opdraendes. Dalk het Johand dit nie so bedoel nie en wil ek hom vra om weer te skryf en dalk iets meer te sê – dit kan ‘n vrugbare gesprek wees. Shalom!

Dieper gedink oor roeping saam met Frederick

Written by Ferdinand van Niekerk on . Posted in Vorige kommentaar

Frederick, jy skrywe die volgende: “Ek deel een ding met jou oor wat ek van myself geleer het. Ek moes die emosionele band met my roeping losmaak. Daar was later nie meer ‘n ek los temaak van my roeping nie. Dit was ‘n bevryding- Ek werk nie minder nie maar anders, dit is ligter en ek dink in die proses is ek veel meer sensitief vir dit wat die Here aan die doen is eerder as wat ek moet doen.”

Ek verstout my om te sê dat daar heelwat van ons dominees is, veral ek – wat graag by jou wil hoor wat jy bedoel met die “losmaak”en hoe die pad lyk na so losmaak.

Gemeentelike identiteitsvorming en liturgie

Written by Ferdinand van Niekerk on . Posted in Vorige kommentaar

Sjoe Jannie, jy vat diep. Die verarming van ons liturgie ter wille van dat ons lidmate moet goed voel,ons hulle verbruikersmentaliteit moet voed, ander kan praat oor die baie getalle in ons eredienste is besig om sy tol te eis: predikante wat uitbrand, teleurgesteld is, liewers stil sou wil verdwyn maar nie kan nie omdat dit sy/haar brood en botter is en lidmate wat stil verdwyn en op soek is na eenvoud, rus, egte diensbaarheid en stilte in God. Geniet jou reis met God en die reënboogkinders!

Ek wonder al meer oor my roeping

Written by Ferdinand van Niekerk on . Posted in Vorige kommentaar

Ja, F! Ek is 53 en het 12 jaar oor om my roeping as predikantuit te leef en wil graag al meer en meer met die hart van my roeping besig wees. En ek moet sê dat ek al meer ontnugter raak oor hoe ek my roeping in die verlede uitgeleef het: al meer besig, voller programme, doelwitte, teikendatums, produktief, resultate ens. en si moeg! Ek hou van wat jy skryf – dit reg maar erg moeilik. Ons het in ons gemeente ons NCD evaluering wat sê ons moet erg aandag gee aan ons kleingroepe en lidmaatbemagtiging vir ‘n jaar oposy geskuif en probee r’n “Sabbatsjaar”leef. Weet nie regtig hoe nie en gaan eintlik aan soos altyd want dis al wat ek ken! – Ferdinand