Author Archive

God verras ons met sy liefde!

Written by Quintus Heine on . Posted in Spiritualiteit en lewenstyl

Dit gebeur soms dat ʼn mens na jou omstandighede kyk en dan net die slegte raaksien, want dis al waartoe jou geestesingesteldheid jou in staat stel. Die week vra ʼn vrou my waarom dit dan lyk asof God net die hardheid van die lewe vir haar wys? Dis sleg as mense net die seer van die lewe raaksien omdat hulle oë op stadiums nie in staat is om verder te kyk nie. Dit is eers as jy slaag om anders te kyk dat jy God se hoop en liefde raaksien. Dis eers as jy deur die oë van geloof en gebed kyk, dat jy dit regkry om anders te kyk na die werklikheid.
Ek was bevoorreg om in die Rooisee te snorkel en die asemrowendheid van God se skepping te bewonder. Op ʼn stadium swem ek nader aan ʼn growwe koraalrif en wonder in my stilligheid hoe die rif my voet kan sny as ek daarop trap. Toe ek naderkom skiet ʼn skool hemelblou vissies uit die rif. Uit die skerp koraalrif kom daar toe die mooiste lewe!

fancy-fish19

Dit lyk soms of die lewe ʼn skerp koraalrif na ons draai. Sodra jy leer om anders daarna te kyk – met ander oë daarna te kyk – sien jy ander dinge raak. Dan verras God jou op die vreemdste plekke met sy liefde. Soms moet ons juis nader aan die hardheid van die lewe kom om weer te leer om ander dinge raak te sien as wat ons normaalweg sou sien!
Gebed leer jou om anders te kyk – ander dinge raak te sien. As ʼn mens bid, begin jy deur die Gees se oë na die skerp koraalriwwe kyk. Dan staan jy soms verras hoe God se liefde daar teenwoordig is !

Om vir ander te bid is om hulle hoop te gee!

Written by Quintus Heine on . Posted in Gebed en Spiritualiteit

Hoe gemaak met mense wat saam met jou leef en wat hoop verloor het – wat hoop-loos is? Ek het al baie by mense gesit met ʼn volslae hooploosheid in hulle oë, net om te sien hoe daar na ʼn gebed lig in hulle oë verskyn. Is dit omdat gebed ʼn towerformule is? Wat is dit dan wat veroorsaak dat gebed so ʼn hoopvolle uitwerking op mense het?
Hoopvolle gebed is nie ʼn towerstaf wat alles regmaak as jy net glo nie. ʼn Hoopvolle gebed vir ʼn hooplose persoon maak ʼn deur oop dat hy/sy weer vir God raaksien. Dis God wat hoop gee. Net Hy kan mense wat sy stem nie hoor nie, weer laat hoor! Gebed is om jou weer bewus te maak van God se liefde en teenwoordigheid in jou lewe. Gebed bring mense in kontak met God. Dit is sy liefde, genade en versoening wat nuwe ʼn uitsig vir mense gee. As jy dus intree vir mense by God en vir hulle bid, weet dat jy slegs die instrument is wat God se lig duideliker in mense se lewens laat skyn.
As gelowiges is ons geroep om ander hoop te gee. Die kerk en sy lidmate is by uitstek ʼn instrument van hoop! In die meeste gevalle is hoopvolle gebed al wat mense nodig het om God weer in hulle lewens te sien. As draer van hoop het ek en jy die verantwoordelikheid om heeltyd ons oë oop te hou, sodat ons kan raaksien wie hoop nodig het.

Groete
Quintus

Hoekom die Here hul gemeente geseën het!!

Written by Quintus Heine on . Posted in Gebed

Met Communitas se onlangse ringstoer het ons verskeie ringe en gemeentes besoek  om te luister na die beweging van die Gees in die kerk. Ons wou die spore van die Here se werk in gemeentes probeer raaksien. Sonder om self  te praat en raad te gee,  het ons net gaan luister!  Geluister na gemeentes se stories, hul frustrasies en behoeftes.  Ons het op ongelooflike stories afgekom waar die Here gemeentes aan die beweeg gebring het.  Ons was elke keer verstom oor hoe die Here op ander maniere werk as wat ons normaal verwag het dat dit sou gebeur.  Met elke besoek was daar verskeie verteenwoordigers van ringe en gemeentelede. Een van die vrae wat ons gevra het was : Wat het die afgelope 3 jaar positief in jou gemeente gebeur?

Ons was natuurlik verstom oor al die stories, maar daar is een storie wat my ongesiens ‘n knop in die keel gegee het en met dankbaarheid gevul het. Miskien was dit ook die aangrypende opregtheid en eenvoud waarmee die storie vertel is. ‘n  Vrou  in my groep het vertel hoe die Here hulle gemeente seën en het verskeie stories vertel om dit te bevestig. Op my vraag wat die rede vir die geestelike oplewing in hul gemeente sou wees, het sy geantwoord:

” Ons het in ons gemeente ‘n drastiese besluit geneem om vir die predikante te bid en het vir lank weekliks bymekaar gekom met die een doel : Ons bid net vir ons predikante . Daar het alles begin…….”

Mag die Heilige Gees bidders vir jou gemeente stuur!

Nagedink oor Spiritualiteit in die Informasie era

Written by Quintus Heine on . Posted in Spiritualiteit en lewenstyl

TonyBuzan – wat vroeër jare die konsep “mindmapping” bekend gestel het – maak in een van sy artikels die volgende stelling: “It’s the end of the information age”. Hiervolgens beweer hy dat die informasie-era ons selfstandige denkvermoë en groei vertraag het.

Volgens Buzan bestaan daar wanpersepsies oor die vermoëns van mense. Dit is nie waar dat net sogenaamde slim mense denkvermoëns het en daarom sukses kan bereik nie. Elke mens  kan sukses bereik indien hulle brein suksesvol bestuur word. Hy glo dat elke mens gebore is met die vermoë om te dink en te presteer. Omdat mense nie moeite doen om hulle brein se potensiaal te ontwikkel nie, presteer hulle nie. Ons moet van jongs af geoefen word om ons brein reg te benut. Omdat ons nie die ongelooflike vermoë daarvan benut nie, sukkel ons om kreatief te wees. Kreatiewe denkvermoë word deur regterbrein- aktiwiteite bevorder. Die informasie en tegnologiese eeu help ons nie hierin nie.
As motivering vir hierdie “wanbestuur” van ons brein beweer hy dat die huidige informasie eeu ons so ingesuig het dat dit ons kreatiwiteit eerder benadeel en indiwiduele potensiaal verminder het. Die informasie en tegnologie era is gekenmerk deur ongelooflike tegnologiese prestasie en ons word so toegegooi onder al die inligting tot ons beskikking dat ons stadig maar seker verleer om vir onsself te dink. Dit beïnvloed nie net ons kreatiwiteit nie, maar maak ons eie breine lui! As verbruiker in hierdie moderne era druk ons knoppies en alles word vir ons gedoen. Dit doen ons meer kwaad as goed.

Buzan glo dat een van die kenmerke van die informasie eeu  “multitasking” is. Ons begin so baie dinge, met behulp van tegnologie, gelyk doen, dat ons baie min nadink en herbesin. Dit is een van die redes waarom die wêreld so deurmekaar is. Die huidige ekonomiese krisis is juis die gevolg van “ millions of brains mismanaging themselves and in turn mismanaging others” As verbruikers van die gevorderde tegnologie en massa inligting en ondeurdagte menings waarmee ons gekonfronteer word, het ons slawe geword in plaas van denkers!

Hy haal Warren Buffet aan “In the future you’ll be able to recognise billionares because they will be the only ones without a mobile”
Hiermee vermoed ek, bedoel hy, dat ons daaglikse tegnologiese omgewing ons denke onderbreek en dat dit belangrike besluitneming negatief beïnvloed. Die verbruiker is nie meer selfstandige navorsers nie, maar volg ander se mening slaafs na  – hoe ondeurdag ook al. Rekenaars maak berekenings en neem namens ons besluite. Ons word oorval deur ‘n massa inligting wat soms nie goed nagevors is nie. Ons lees wêreldwyd mense se menings oor hulle blogs – en volg soms populêre ondeurdagte sienings slaafs na.  Al hierdie dinge het onder andere die ekonomiese en morele verval van die wêreld aangehelp! Ons toekomstige sukses sal afhang in hoe’n mate ons daarin gaan slaag om ons breinfunksies te beskerm en te oefen. Ons het afgeleer om selfstandig sake te oordink!

Dit  het my aan ons spiritualiteit en ons verhouding met die Here laat dink. In hoe’n mate word ons spirituele belewing en denke nie deur die tegnologiese ontploffing en geweldige inligting aan bande gelê nie? Hoeveel keer is my gebedslewe, my Bybeltye en selfs goeie gesprekke nie deur die selfoon of telefoon onderbreek nie. Ek verwonder my daaroor dat ek skuldig voel om nie my telefoon te antwoord as ek met die Here besig is of met iemand in gesprek is nie. Dit is asof die telefoon, die televisie, die internet regtig ons lewens oorneem. Natuurlik het al die inligting en tegnologie meer voordele as nadele. Maar dit kan vierkantig tussen jou en ʼn baie verrykende spirituele lewe staan. Daar is soveel menings en raad beskikbaar dat mense al hoe minder self tyd maak om te dink oor hulle verhouding met die Here en al hoe meer slawe van ander se informasie word.

Tony Buzan is ʼn voorstander van die ontdekking van jou eie potensiaal en dit kan alleen bereik word indien jy jou regterbrein-aktiwiteite verhoog. Miskien is dit ook goeie raad vir ons geestelike lewe.

Die Here het mos vir Elia gesê dat in die stilte van die wind – daar sal God gevind word!

1 Kon. 19: 11-12
“ Skielik was daar ʼn baie sterk wind wat die berg stukkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar ʼn aardbewing. Maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar ʼn vuur. Maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar ʼn fluistering in die windstilte.”

Dit klink vir my na ʼn regterbrein spirituele aktiwiteit!

God die rede vir ekstra vrolikheid

Written by Quintus Heine on . Posted in Spiritualiteit en lewenstyl

Soms lees ‘n mens iets wat jou dag so opvrolik dat jy lank daaraan herkou. Wel ek het die week so brief in die Burger se briewekolom gelees. Dalk is dit vir jou ook so spiritueel verfrissend, soos vir my !

Ek deel dit met julle:

God die rede vir ekstra vrolikheid

Met my oumens-draffie lank voor eerste lig hier al langs die Bergrivier af, kry ek gereeld ’n swart man wat, deesdae dik aangetrek en van skynbaar ver af, te voet, al singend, op pad is werk toe.
Ná ons gereelde wedersydse groet het ek vanoggend gewonder of dit dalk Madiba se verjaarsdag is of dalk Orion wat nou weer die oosterkim klim dat hy so saam met die voëltjies se gekwetter ekstra vrolik in sy eie taal sing.
Op my vraag hieroor was sy kort, stralende en vriendelike antwoord – God.

geskryf deur- Willie Meyer, Paarl

(die burger 21 Julie 2009)

Was Gebed regtig vir Jesus belangrik?

Written by Quintus Heine on . Posted in Gebed en Spiritualiteit

Dit is Yancey wat ons aandag daarop vestig dat uit Jesus se meer as dertig jaar op aarde, dit net by drie  geleenthede is, dat Jesus bonatuurlike bemoediging ontvang het. Die res van die tyd het Jesus vir geestelike versterking staatgemaak op dieselfde hulpmiddel as ons, naamlik gebed. Jesus het gebed beskou as die bron van krag. As jy dus ooit gewonder het of gebed belangrik is, bestudeer die gebedslewe van Jesus.

Jesus het die  boodskap van Joh. 5:19 en 30 uitgeleef “ .. Die Seun kan niks uit sy eie doen nie…”

Hy het altyd met enige besluit eers tot sy Vader gebid. Die aand voor sy roeping van die twaalf dissipels, bring Hy ʼn hele nag in gebed deur (Luk 6:12,13). Dit laat my wonder oor hoe ons soms leiers in die gemeente aanwys. Jesus het voor al die belangrike momente in sy loopbaan eers gebid. By sy toetrede tot die openbare bediening, voor die aanwysing van die dissipels, voor verheerliking op die berg, voor die kruisiging ens.
Wat my veral opval in die gebedslewe van Jesus, is sy nagtelike gebede. Na Jesus se vol en uitputtende openbare optrede en die skares wat soveel eise aan Hom gestel het, het Hy hom gewoonlik in afsondering onttrek om te bid. Hy het tyd gemaak vir gebed  – al was dit in die nagte!

Here leer my om te bid !!!

‘n Moet vir jou Gemeentewebsite!

Written by Quintus Heine on . Posted in Communitas Inligting

 

Ek dink dit is belangrik dat daar op jou gemeentewebsite  ‘n “link”(skakel) na Communitas se website moet wees. Dan spesifiek die sake wat gemeentelede kan help. Dit sal nie deug as jy net ‘n algemene skakel plaas nie, want sommige lidmate gaan een keer inskakel en hulle dan doodskrik vir al die wonderlike teologie wat hier bedryf word. Ons almal ken mos ook ons gemeentes, so plaas skakels wat vir hulle nuttig kan wees!

Ek dink veral aan skakels soos  die blog van Positiewe ouerskap. Hierdie blog het baie goeie raad en gedagtes oor ouerskap. Ek dink die nood vir goeie raad aan ouers is ontsettend hoog!  Die blogs oor ouerskap, gebed en ook leierskap het artikels wat spesifiek vir die “gewone” gelowige baie kan help.

Natuurlik kan jy ‘n alg skakel opsit, maar dit help soms as jy mense na ‘n onderwerp wat vir hulle nuttig kan wees kanaliseer! Op so manier sal die website nie net vir leiers en predikante nie , maar vir almal nuttig wees!!