Author Archive

MTh Bedieningspraktyk – 2014

Written by Admin on . Posted in Ekklesia, M Th, Nuus

Die Universiteit van Stellenbosch bied ‘n twee-jaar modulêre MTh in Praktiese Teologie (Bedieningspraktyk) aan. Die doel van die program is om missionale leierskapkapasiteit te bou deur lees, sterk teologiese dialoog, deelname aan geestelike dissiplines, om te eksperimenteer met missionale leierskapsuitdagings en persoonlike besinning (joernaal) en rigting.
Sien aangeheg volledige besonderhede:
 
MTh_Bedieningspraktyk_2014

Interpretasies wat herstel en heelmaak: Die Ou Testament, Etiek en Menswaardigheid

Written by Admin on . Posted in Konferensies, VBO

 Interpretasies wat herstel en heelmaak: Die Ou Testament, Etiek en Menswaardigheid

Restorative Readings: The Old Testament, Ethics and Human Dignity
Scroll down for English version

Program / Programme Programme_Restorative Readings

Datum: Woensdag 4 en Donderdag 5 September 2013
Tyd:       8:30 – 16:30
Plek:      Hofmeyr lesingsaal by Fakulteit Teologie, Dorpstraat 171, Stellenbosch
Koste:   R60 per dag (R120 vir die volle konferensie)
Kontak / Contact:  Estelle Muller, e-mail em4@sun.ac.za or tel 021 808 3626 before 23 August 2013

As deel van die Fakulteit Teologie se Hoop-Projek wat fokus op die bevordering van menswaardigheid, bied die Dissiplinegroep Ou en Nuwe Testament van die Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch, in samewerking met Ekklesia en Communitas ʼn twee-dag-konferensie met die tema “Interpretasies wat herstel en heelmaak: Die Ou Testament, Etiek en Menswaardigheid.” 

Verder Geluister: Rom 5:1-5 ~ Vrygespreek

Written by Admin on . Posted in Preekstudies, Verder geluister

26 Mei 2013 ~ Eerste Sondag in Koninkrykstyd ~ Rom 5:1-5

Vrygespreek. Vrede tussen ons en God. Deel aan die heerlikheid van God. Liefde in ons harte uitgestort. Vrye toegang tot hierdie genade waarin ons nou staan.

Daar is een maal aan Karl Barth gevra wat die diepste/grootste waarheid is waarby hy met al sy studies uitgekom het. Sonder aarseling antwoord hy: “Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so.”

Verder Geluister: Rom 8:12-17 ~ Pinkster is ʼn Tuin of ʼn tronk

Written by Admin on . Posted in Preekstudies, Verder geluister

19 Mei 2013 ~ Pinksterfees ~ Rom 8:12-17 ~ PINKSTER is ʼn TUIN of ʼn TRONK

Pinkster is die hoogtepunt van Paasfees, die afronding van God se koms na ons, die rolspel van die wederkoms!

Romeine 8 in die Leesrooster se eksegese is uitstekend. Jy lees daar hoe Paulus die triomf van die evangelie uitjubel. Hoofstuk 8 is vol juigkrete oor die implikasies van wat God in Christus gedoen het. Die dans van die Triniteit is so ooglopend verruklik: die Vader se trou, die vervulling van die verbond, die Seun se offer en die Gees van Christus se voltooiing van die versoening en die bevryding uit die mag van die dood. Let op, hierdie temas vind jy oral in die Bybel. Die eerste verduideliking daarvan is in Genesis.

Verder geluister: Openbaring 22:16 ~ Ons wag op die môre

Written by Admin on . Posted in Preekstudies, Verder geluister

Sondag 12 Mei 2013 ~ Sewende Sondag van Paastyd: Ons wag op die Môrester ~ Openbaring 22:16

 Ek het eendag ‘n slegte boek gelees. Dit was ‘n slegte boek, gewoon omdat dit sleg geskryf was. Eintlik het ‘n mens gewonder waarom die boek ooit gepubliseer is. Maar toe spring daar skielik ‘n pragtige storie uit die boek. Die storie was so mooi, dat nie eers ‘n slegte skrywer ‘n gemors daarvan kon maak nie. Dit was ‘n storie, ‘n ware verhaal, van ‘n vrou wie se man ‘n bywoner was, en ook nie eintlik ‘n goeie een nie. So het hulle maar van plaas tot plaas aangetrek, tot hulle maar weer weggejaag is. En elke keer moes sy maar weer vir hulle ‘n nuwe tuiste skep tussen watter vier mure ookal vir hulle gegee is.

Verder Geluister – Hemelvaart ~ Hand 1:1-11

Written by Admin on . Posted in Preekstudies, Verder geluister

9 Mei 2013 ~ Hemelvaart ~ Hand 1:1-11

Dit is so sewe uur die aand en ek is op pad na een van die voorstedelike gemeentes.  Die verkeer  vloei, maar stadig.  Al die bane is vol motors.
Hoekom is al die mense op die paaie en nie by hulle huise nie?  Dan besef ek, hulle is op pad na hulle huise!  Vanoggend donker daar weg en al weer donker en nou eers weer op pad terug.  Na alle waarskynlikheid moeg na ‘n lang dag se werk. 
 
Die gedagte kom by my op, hoe kan die kerk/gemeente vanaand iets van hulle verwag. En na vyf – ses sulke dae hoe kan die kerk/gemeente Sondag iets van hulle verwag? Moeë mense soek rus en vrede.  Immigreer na binne om net asem te skep.  Om te herlaai vir die aanslag van môre. Dan besef ek net, ons sal aan ‘n ander manier moet dink om gemeente en kerk te wees!

Nie net vir die stad en sy mense nie, maar ook vir die mense in die afgeleë dele van die land.  Alleenheid, eensaamheid, moeilik bekombaarheid, droogte, verlange na kinders in koshuise op ver plekke – dit alles maak jou op ‘n ander manier moeg en laat jou soek na ‘n uitkoms.

By die gemeente gekom (die opgeroeptes is tog daar!) wandel ons in die Woord. Wat vir my uitspring is vers 8:  “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom …”
Ek wonder oor die krag.  Om te kan konsentreer en nie ‘n ongeluk te maak nie.  Om by die huis te kom en kos te maak.  Kinders te help met skoolwerk. Vergadering by te woon.  Reg te maak vir môre se werkdag?  Dankie Heilige Gees vir die krag vir elke dag!

Maar dan val my oog op die res van die sin: “   en julle sal my getuies wees in …”

Wat ‘n verrassing.  Nie (net) krag vir die daaglikse katastrofes nie, maar om getuie te wees.  Sommer hier waar ek is – in my motor, by die huis en tussen die mense waar ek my bevind en tot in die verste hoekie waar ek nog sal kom.   ‘n Getuie dat God mens geword het.  Dat Jesus aan die kruis gesterf het en opgestaan en opgevaar het.   Sodat ons in die krag en uit die krag en van die krag van die Heilige Gees kan leef en kan getuig van sy onbeskryflike liefde vir ons.

Dit is waarin die eintlike betekenis van ons lewens lê.  Die diepste doel van ons menswees.   Bemagtig deur die hemelvaart van Christus en bekragtig deur die Heilige Gees kan ons Sy kragtige getuies wees.

Hy die God vir ons.  Hy Immanuel.

Pierre Goosen

Preekriglyn in Argief _1: https://www.communitas.co.za/leesrooster/nt/44-Handelinge/Handelinge%2001_1-11%20eerste%20weergawe.htm

Preekriglyn in Argief _2: https://www.communitas.co.za/leesrooster/nt/44-Handelinge/Handelinge%2001_1-11%20tweede%20weergawe.htm

Seisoen van Luister PowerPoint: https://communitas.co.za/wp-content/uploads/2013/05/Handelinge1_1-11.jpg 

Verder Geluister: Openb:22:1-5 ~ Verruil die bos van vrees vir …

Written by Admin on . Posted in Preekstudies, Verder geluister

5 Mei 2013 ~ Sesde Sondag van Paastyd

Openbaring 22:1-5 ~Verruil die bos van vrees vir die boom van die lewe

“Ek was nooit ‘n ou vol vrese en fobies nie,” sê iemand nou die dag. “Maar deesdae is dit asof die lewe amper soort van jou vyand geword het.  Jy moet net uitkyk of jy kry ‘n klap.  En sommer ‘n groot een ook wat jou nie weer wil laat opstaan nie.  Jy voel jy het nie ‘n kans nie. Kos word roekeloos duur.  Elke dag ‘n nuwe belasting.  Jy sien net hoe iemand een oomblik groot is, en die volgende oomblik in ‘n sel sit. 

Partykeer kry jy sommer ‘n gatslag-boete vir iets wat jy gedoen het wat nie eers gevaarlik was nie. Jy’t nie eers geweet jy doen iets verkeerd nie. So, moenie worrie nie, vrees net.”  So sê die man toe.

En dit laat ‘n mens onwillekeurig weer dink aan Johannes se openbarings.  En veral aan hoe God aan hom die nuwe Jerusalem geopenbaar het.  Hier van Openbaring 21:10 af lees ons hoe Johannes die nuwe Jerusalem in detail beskryf.  Daar sal, onder andere, ‘n hoë muur om wees.  Dit sal ‘n veilige stad wees.
Maar dit sal meer as veilig wees.  Daar sal lewe wees.  Daar sal ‘n tuin in die stad wees.  En die boom van die lewe sal daarin staan.

Dadelik dink ons aan die boom van die lewe wat in die middel van die tuin van Eden gestaan het.  En wat vir die mense verbode was. 

Maar die boom van die lewe wat in die nuwe Jerusalem staan, is daar vir almal om van te eet.  Dit dra dwarsdeur die jaar vrugte, elke maand nuwes. Dit nooi jou uit om te eet. En dit word gevoed deur ‘n sterkvloeiende rivier, wat direk van God se troon af kom.

En dis nie net ‘n boom wat lewe gee nie.  Dis ‘n boom wat nuwe lewe gee.  Dit gee vrugte, en dit spruit blare uit.  Die blare van die boom bring genesing, sê Openbaring 22:2.  Dis ‘n heelmaak-boom.
Genesing is ‘n proses.  En die pad wat ons saam met God die Geneser stap, is ‘n proses. 

Iemand het eenkeer ook gesê gelukkig wees is ‘n proses, dis ‘n pad wat jy saam met die lewe loop, oor klippe en deur waterstrome.

En dis veral nou in die tyd na Paasfees dat ons onsself weer daaraan moet herinner.  Met Jesus se koms, sy lewe, sy dood en sy opstanding het die nuwe Jerusalem by ons kom woon.  God het onder ons kom woon soos nog nooit tevore nie.  Ons stap ‘n nuwe pad met God.  En dis ‘n pad van genesing.

Maar wat ons veral moet onthou in hierdie dae, is dat ons deel van die genesing is.  Ons is deel van die lewe, van lewe gee en lewe voortbring:  die blare aan die boom van die lewe wat in die nuwe Jerusalem staan, is die dinge wat ons doen om van die wêreld ‘n beter en gesonder plek te maak.

En so is hierdie visioen van Johannes ‘n uitnodiging aan ons om aan die lewe deel te neem.  Om eerder te lewe, as om die lewe te vrees.  So, in plaas van ons vrese vir die lewe te poets, kan ons eerder agente vir die lewe self word.

So ‘n blaartjie van genesing, wat sou dit kon wees?
Ek dink om iets bemoedigends vir ‘n verslae persoon te sê, dis ‘n genesende blaartjie.

En om jou werk te doen sonder korrupsie, al sou jy daarmee kon wegkom, dit maak die aarde heel.
En om nie water en elektrisiteit te mors nie, dis ‘n manier om gesond aan die lewe deel te neem, nie waar nie?

En om die goeie in die mense om jou wakker te maak, al blaf hulle honde jou in die nag wakker, dit kan soos ‘n groen blaar in ‘n dor omgewing uitspruit.

Of om ‘n partytjie vir jou ma te reël wat tagtig word.  Of om te luister wanneer ‘n jong persoon jou van sy hooploosheid vertel.

‘n Belangrike blaar aan die boom van die lewe is egter om na jouself en jou gesondheid om te sien.  Jou kop se gesondheid.  Jou hart se gesondheid.  Jou houding se gesondheid. 

Om jou vrese in te ruil … en vir die lewe te kies.

Christina Landman

Preekriglyn in Argief: https://communitas.co.za/wp-content/uploads/2013/04/Openbaring%2021_10%2021_22%2022_5.doc

Seisoen van Luister PowerPoint: http://www.seisoenvanluister.co.za/produkte/powerpoint-en-word/kerkjaar-volgorde/kerkjaar-2012-13/files-download/748_4dc0737a632c9ac1d23e6611f5ec6e17