Author Archive

OUERS VERTEL HOE HULLE NA KINDERS LUISTER

Written by Alta Marais on . Posted in Positiewe Ouerskap

 • “Ek moes eers leer om my mond toe te rits”, vertel die eerste ouer. As haar kind nog net begin het om van ‘n probleem te vertel, was sy gereed met ‘n moontlike oplossing.  Sy het gedink sy was ‘n puik ouer. Haar kind was nie dankbaar nie, en het meesal geïrriteerd reageer met: “Ma verstaan nie”.  Sy het nou geleer om enduit te luister en om nie altyd oplossings aan te bied nie.
 • Nog ‘n ouer vertel dat hy moes leer om op te hou om televisie te kyk – dit selfs af te skakel, om met volle aandag na sy kind te luister. Interessant genoeg word probleme nou gouer opgelos en los sy kind dikwels sy eie probleme op voordat hy ‘n woord sê. Bloot die feit dat sy ouer met onverdeelde aandag luister, help hom om self oplossings te vind. Hy bieg dat dit voorheen dikwels gebeur het dat hy later nie mooi kon onthou wat Jannie vertel of gevra het nie. Hy verstaan nou dat dit nie onmoontlik is om gelyktydig aan die televisieprogram en sy kind aandag te gee. Hy bieg ook dat hy nie altyd gedink het wat sy kind sê is so danig belangrik nie. Nou verstaan hy dat, al is dit nie vir hom belangrik dat Jannie se maatjie vandag by die skool lelik met hom was nie, is dit vir Jannie baie belangrik. Pay doen nou sy bes om met sy lyf, oë, ore en hart te luister.
 • ‘n Ma vertel dat sy moes leer om oogkontak te maak.  Voorheen het sy dikwels voortgegaan met kos maak, en terwyl sy met een oor na haar kind geluister het, het sy ook gekonsentreer op wat nog in die kospot moes kom. Grietjie het dan haar storie tot vervelens toe oor en oor vertel, omdat sy die gevoel gehad het dat haar ma nie werklik hoor nie. Nou skakel sy die stoof af, kyk vir Grietjie in die oë en luister met volle aandag. As dit nie moontlik is nie, belowe sy dat sy sal luister sodra die pot aan die kook is. Sy sorg dat sy dit nie  vergeet nie.
 • Nog ‘n ma vertel dat sy ‘n baie sensitiewe dogtertjie het. Sy weer, het ‘n baie sterk en harde stem en soms het haar kind gedink sy raas, terwyl sy eintlik net gepraaat het. Sy let nou baie meer op haar stemtoon en vind dat Anke baie nader aan haar beweeg en haar storietjies met meer vrymoedigheid vertel. Sy het ook geleer om na haar kind se liggaamstaal te “luister”. Bloot deur te leer om goed na Anke se liggaamshouding te kyk, kry sy ‘n goeie idee van hoe dit in die skool gegaan het.

Volgende keer gesels ons oor die waarde “mm” en “eggo”.

Lees ook die vorige insetsel: Die “Waarheid” oor “Waardes” of ook hierdie artikel oor waardes

Wat moet die kerk ophou doen, anders doen, NOU doen?

Written by Alta Marais on . Posted in Gemeentes

In Bloemfontein was die oorkoepelende tema Jesus en die mall, en my opdrag was om iets oor Die mening van die mall te gaan sê. Dit was ‘n lekker uitdaging, want die mall was so ‘n lekker metafoor wat ek kon uitbou en waardeur ek my gedagtes kon oordra.

Hierdie slag is dit moeiliker. Die tema wat ek gekry het, is Wat moet die kerk ophou doen? Wat moet die kerk anders doen? Wat moet die kerk NOU doen?

Die eerste ding wat ek gewonder het, is wat word bedoel met die term “kerk”? Is dit die breë Christendom, van die Ortodokse tot die Sioniste, van die Katolieke tot die Charismate? Of is die die NG Kerk? En as dit die NG Kerk is, is dit die sinodale strukture? Is dit dalk spesifiek die algemene diensgroep vir gemeenteontwikkeling, of is dit die gemeentes? Is dit die dominees, of is dit die lidmate?

Maar omdat André vir my gesê het “Kom splash net jou hart oor die kerk”, het ek besluit ek kan dit seker interpreteer soos ek wil. So, verdra my asseblief daarvoor. Ek hoop julle vind in die resultaat iets wat julle kan help.

Ek het baie gewonder oor ‘n teksvers vir my preek. Ek het gedink aan die titel van Jean Goosen se boek “Ons is nie almal so nie”, dalk ‘n bietjie gewysig tot “Ons is nie almal eenders nie”. Ek het gewonder oor die leuse onder ons nuwe landswapen “!ke e: /xarra //ke” (diverse mense verenig). Ek het selfs gedink aan iets uit die Bybel, miskien daardie teks waar die Here Jesus sê: “In die huis van my Vader is daar baie wonings”.

Miskien lê die kern van wat ek wil sê iewers tussen hierdie gedagtes.

Ek wil begin met ‘n persoonlike getuienis oor my belewenis van die lappieskombers wat die kerk van Christus in hierdie wêreld is.

Want dit is dalk die een voordeel wat ek bo die meeste NG dominees het. Ek het ‘n wye perspektief oor die kerk. As verslaggewer oor kerksake, kom ek in aanraking met ‘n wye spektrum van kerke en kerkmense. Ek dink ek sien meer gesigte van die Christendom as die gemiddelde dominee of priester of pastoor wat in een denominasie werk.

Ek het vroeër vanjaar in Midrand byvoorbeeld drie uur lank op my voete gestaan tydens die Russies Ortodokse Kerk se middernag-paasdiens. En die troste vader Ioann Lapidus van dié kerk het vroeër vir my uitvoerig verduidelik hoe ikone in hul kerk werk.

‘n Paar jaar tevore was ek die Paasnaweek op Moria waar ‘n stuk of 3 miljoen lidmate van die ZCC saamgetrek het. Ek kon iets beleef van hoe hulle hul godsdiens beleef en ek kon luister hoe biskop Barnabas Lekganyane vir sy mense preek.

Hoeveel keer het ek nou al in die sinodes en ander vergaderings van die Gereformeerde Kerke gesit en geluister hoe hulle die Skrif probeer uitpluis om te bepaal presies wat het God bedoel. Soos een dominee gesê het: “Ons wil nougeset gehoorsaam wees aan die Woord van God.”

Aan die ander kant kon ek luister hoe die Hervormers, met hul baie ruimer Skrifbeskouing, soms op ‘n ongelooflik indrukwekkende wyse teologiseer oor groot kwessies.

Ek kon by Vader Bonaventure Hinwood sit en luister hoe hy verduidelik hoe sien hulle in die Rooms-Katolieke Kerk die gemeenskap van die heiliges. Dit het vir my ‘n ander prentjie van die Katolieke oopgemaak as dit wat ek in my kategese geleer het.

Saam met 60 000 mans het ek ‘n week lank op Angus Buchan se plaas gebly, geluister hoe preek hy, en by herhaling gesing: “Hef jou hande na bo, sing halleluja . . .”

In Lynwood se NG Kerk het ek Adoramusdienste leer ken waar ‘n mens vir 8 minute lank in stilte in die teenwoordigheid van God sit.

Ek het Nkosi Sikelel’ iAfrika saam met ‘n sinode van die NG Kerk in Afrika as ‘n gebed tot die almagtige God gesing lank voordat dronk rugbytoeskouers ‘n verwronge weergawe daarvan voor toetswedstryde uitgeblêr het.

Saam met duisende moderne swart mense van Soweto kon ek nou die dag luister hoe die charismatiese biskop TD Jakes van Amerika vir hulle ‘n boodskap van hoop bring.

Ek kon ‘n slag by die AGS luister hoe iemand uit die bloute in vreemde tale begin praat – en sien hoe hulle as kerk dié verskynsel hanteer.

Ek het ‘n week lank saam met ds. Jannie Pelser by TB Joshua in Nigerië bestee waar Goddelike genesing die hoofitem op die spyskaart was.

Ek kon luister hoe die Metodistekerk in Suid-Afrika op hul weergawe van ‘n algemene sinode worstel met die kwessie van homoseksualiteit.

Ek kon oor die jare verskeie gesprekke met leiers van die NG Sendingkerk en later die VGK voer waarin ek kon hoor hoe diep hul oortuigings oor die belydenis van Belhar lê.

Toe die Wêreldraad van Kerke se Sentrale komitee ‘n slag hier in Midrand vergader het, kon ek hul vergadering bywoon en sien hoe ‘n wyd, uiteenlopende verskeidenheid van kerkmense saamwerk – van die Koptiese pous wat agt jaar lank in ‘n grot gesit het, tot die Metodistebiskop wat die aand tydens die patytjie in sy pers jas een van die voordansers was.

Ek sou lank op hierdie manier kon aangaan. Maar hoekom vertel ek dit vir julle? Omdat ek hieruit ‘n baie belangrike les oor die Christendom en sy vele gesigte geleer het.

In elkeen van dié wyd uiteenlopende kerke en strome en tradisies het ek mense teegekom wat my beïndruk het as opregte gelowiges. Oor elkeen van die kleure van die lappieskombers kon ek vir myself sê: “Hier is iets wat ons by hulle kan leer”. Maar ook: “Hier is iets wat ek liewer nie soos hulle wil doen nie.

Elke variasie van die Christendom, so lyk dit my, het sy sterkpunte en sy swakpunte, ook ons eie. Ek sou wou he dat die kerk, in al sy gestaltes, ‘n oog hiervoor moet ontwikkel.

Dus:

– Die kerk moet ophou om (waar hy dit nog doen) oor homself te dink as een homogene groep.

– Die kerk moet baie meer maak van die diversiteit in sy eie geledere, deur die sterk punte van elke stroom uit te bou en mekaar te help as dit by die swak punte kom.

– Die NG Kerk moet NOU ’n strategie ontwikkel om sy lidmate te help om diversiteit te waardeer.

Hierdie boodskap het sy toepassing op verskeie plekke wat die afgelope tyd in die nuus was. Dink maar aan die geval van Angus Buchan en sy massa-saamtrekke – en die debat wat ontstaan het oor of dié verskynsel ‘n goeie ding is of nie.

In Bloemfontein, toe ek or die mening van die mall moes praat, het ek dit getipeer as ‘n kitskosplek in die mall: Angus Buchan Fast Foods.

Voor iemand my verkeerd verstaan, het ek gesê, ek bedoel dit glad nie of op enige manier neerhalend nie. Dis ‘n plek waar honger mense kos kry, en soos ons die afgelope tyd gesien het, mense stroom daarheen.

Wat sê die verskynsel vir ons?

Vir my lyk dit of die groot boodskap wat ‘n institusionele kerk soos die NG Kerk moet raaksien, is dat daar by duisende mense ‘n geweldige honger is na ‘n deurleefde evangelie – en dat dié honger klaarblyklik nie hul kerke gestil word nie.

Ek dink daar is ‘n paar redes daarvoor. Die een is dat ‘n getuienis dikwels, gewoonlik, ek wil amper sê altyd, sterker is as ‘n preek. Dis immers een ding as ‘n dominee op die kansel staan en vertel hoe Abraham of Jakob of Josef ‘n ontmoeting met God gehad het.

Dis iets anders as ‘n mens van vlees en bloed, iemand wat jy dalk ken of van wie jy ten minste weet, iemand wat in dieselfde tyd en dieselfde wêreld as jy woon, opstaan en vertel hoe hy of sy ‘n ervaring met God gehad het.

Ons tradisie, die gereformeerde tradisie, maak nie eintlik voorsiening vir getuienisse nie. Ons eredienste wentel om ‘n preek, wat dikwels vertel hoe dinge behoort te wees, maar nie regtig hoe dinge is nie. Getuienisse gaan oor iets wat regtig was.

Daar is ‘n ander leemte in ons tradisie wat hiermee verband hou en dit gaan oor die posisie van ons dominees. Ek kry hulle dikwels jammer. Ek dink nie dis hulle skuld nie en dis natuurlik ook nie met almal in dieselfde mate die geval nie, maar die opset waarin ons dominees werk, bring mee dat hulle in ‘n meerdere of mindere mate wêreldvreemd is.

Hulle is kenners van die teks, maar die konteks waarin lidmate leef en moet oorleef, is iets wat hulle nie self ervaar nie. Hulle ken die moeilikhede van die daaglikse lewe, veral die daaglikse beroepslewe, dikwels nie so goed soos die lidmate dit ken nie.

En hierin is Angus Buchan anders. By hom hoor lidmate, en veral boere, nie in die eerste plek teologie nie. Hulle hoor stories uit die lewe van ‘n boer. Hulle hoor nie eeue-oue dogma oor ‘n God nie, hulle hoor verhale van die magtige dade van ‘n lewende God in die hier en die nou van ‘n wêreld vol moeilikheid. En dit gryp hulle aan. Hulle is honger daarvoor en daarom stroom hulle soontoe.

‘n Derde aspek van Angus Buchan se bediening wat mense trek, is die eenvoud van die boodskap.

Eenvoud is die sterkpunt en die swakpunt van enige kitskosplek. Met sy elf kruie en speserye het die kolonel van Kentucky ‘n trefferresep ontwikkel. En oom Angus, soos baie mense hom noem, het ook sy lysie van kruie en speserye waarmee hy sy boodskap geur gee.

Goed soos die uitroep: “Good people don’t go to heaven, believers go to heaven.” Mense hou daarvan.

Maar soos met die kolonel se hoender, waarvan ek ‘n groot aanhanger is, kan ‘n mens nie net dit eet nie. Is daar iewers ‘n teksvers wat sê: “ ‘n Mens sal nie van kitskos alleen leef nie”?

So wat staan die kerk te doen? Ek dink nie die kerk moet met Angus Buchan probeer meeding nie. Hy is nie kompetisie vir die kerk nie. Hy is ‘n bondgenoot.

Om terme te gebruik wat ek by ‘n vriend van my uit die bemarkingswetenskappe gehoor het: Angus Buchan is net ‘n ander distribusiekanaal vir dieselfde produk as wat die kerk bemark: voedsel vir die siel.

Wat die kerk wel kan doen, is om Buchan se boodskap aan te vul, om ‘n bietjie nuanses by die spyskaart by te voeg, groente en vrugte as julle wil.

Die kerk kan help om die prentjie wat Angus vir mense in buitelyne teken, vollediger te maak.

‘n Ander ding van kitskos is natuurlik dat dit ongesond kan wees. My vrou is byvoorbeeld bekommerd dat die olie van die kolonel se hoender my cholestrolvlakke nog verder kan opjaag.

Net so kan ‘n mens kyk of daar ongesonde elemente in die boodskap is wat Buchan preek. Ek wil net twee goed ter oorweging noem.

Die taal waarin Buchan oor die huwelik praat, oor die man wat die hoof van die huis is, kan vatbaar wees vir ‘n slegte interpretasie. Veral by vroueteoloë hoor ek dat baie vrouens ly onder mans wat hulle juis op sulke taal beroep.

Ek dink Buchan is taamlik duidelik daaroor dat dit nie sy boodskap is nie, maar kerke kan hul lidmate dalk help om te dink oor die taal wat hulle gebruik as hulle oor die huwelik praat.

Die tweede aspek van Buchan se boodskap waar die kerk dalk mense kan help om meer genuanseerd te dink, is oor wonderwerke. Vir Buchan is God die Wonderwerker. Hy het dit in sy lewe beleef en hy preek dit in reguit taal.

God se wonderwerke is natuurlik ‘n moeilike saak om teologies te hanteer. Mense verval so maklik in uiterste standpunte. Aan die een kant dink party dis nonsens. Dit gebeur nie meer in ons dag nie. Ek sou nie graag daardie pad wou stap nie.

Aan die ander kant is daar egter mense wat as’t ware wonderwerke van God wil afdwing, wat wil glo dat God wonderwerke op aanvraag gee, amper soos daardie masjien in ons kantoor wat iemand ‘n blikgriek gedoop het: Jy gooi jou paar rand in ‘n gleufie, druk die regte knoppie en hy spoeg vir jou ‘n koeldrank uit.

Ek dink daar is ‘n gevaar dat mense wat na Buchan luister, so oor wonderwerke kan begin dink. Ek dink die kerk kan hulle help tot ‘n meer genuanseerde siening van ‘n moeilike saak.

Ek kan verstaan dat mense soos Lina Spies en James Kirkpatrick, wat krities geskryf het oor die Buchan-verskynsel, ongemaklik voel daarin. Self is ek ook nie heeltemal tuis daar nie. Op my eie geloofsreis is ek op ‘n ander punt. Ek het nou ‘n ander geestelike aptyt as waarvoor Buchan se spyskaart voorsiening maak.

En ek kan dink dat dit vir Spies en Kirkpatrick baie ander mense ook so is. Hulle kom ‘n lang pad met die Christelike tradisie. Hulle is fyn denkers vir wie die eenvoud van die boodskap ‘n oorvereenvoudiging met ‘n klomp slaggate daarin geword het. In ‘n sekere sin is hulle reg, maar in ‘n belangrike sin ook nie.

Want daar is baie mense wat nou op hul geestelike reis daar is waar hulle vir Angus Buchan nodig het. Ek het getuienisse van mans gehoor wat soos die verlore seun van die varke af teruggekom het na die huis van hul Vader toe – omdat hulle die stem van God in Angus Buchan se boodskap gehoor het.

Dus:

– Diegene in die kerk wat ongemaklik voel oor die Angus Buchan-bediening, moet ophou met hul afbrekende kritiek.

– Hulle moet ‘n oog ontwikkel vir die positiewe punte in sy bediening en maniere vind om daarby aan te sluit en daarop voort te bou.

– Hulle moet hul lidmate help die slaggate te vermy wat Buchan se benadering moontlik teologies mag inhou.

Aan die ander kant van die kerklike spektrum was daar ‘n ander groep mense wat die afgelope jaar of drie skerp in die spervuur gestaan het. Dit was veral die NG Kerk se dosente aan die fakulteit teologie by Tukkies, maar ook ander mense wat dalk getipeer sou kon word as kritiese denkers in die teologie.

Maar voor ek meer hieroor sê, wil ek vir julle ‘n gedig lees.

Perd en donkie

Met ’n donkie gaan jy nie oorlog toe nie.

Eeue se krygers het pérd opgesaal

om glorie op die slagveld te gaan haal.

Vir ’n donkie sou jy diens kon vra:

om ’n kar te trek, ’n sak meel te dra . . .

Met ’n perd kan jy die slinksste vyand jag,

hom inhaal en oorweldig met brute krag.

Op ’n perd kon ’n heerser van weleer

sy meesterskap demonstreer.

Dáár sit die grote Alexander,

Nero, Napoleon en elke ander

vegtende vors: op die rug van sy ros.

Maar Jesus,

Jesus Christus,

Hý . . .

Hy het op ’n donkie gery.

Hoekom lees ek vir julle dié gedig? Want ek het dit geskryf na aanleiding van ‘n preek wat ek van Julian Müller gehoor het. As ek reg onthou was dit net omtrent die tyd toe Amerika Irak ingeval het en daar ‘n golf van entoesiasme oor dié oorlog teen Saddam Hoessein ook oor Suid-Afrikaners gespoel het. Julian was een van die profete wat kon raaksien en kon sê dat die voorbeeld wat ons in Jesus Christus het, tog anders is as dié van die Amerikaanse oorlogmasjien.

Dis dieselfde Julian wat een van die groot teikens geword het van die aanvalle teen die fakulteit en sy dosente.

Verskoon nou dat ek vir Julian so uitsonder. Dit gaan nie net oor hom nie. Hy verteenwoordig ‘n sekere stroom mense daarbuite. As ek dus oor hom praat, verstaan dat ek hom as simbool gebruik vir daardie stroom.

Nou wil ek dit tog sê dat ek nie presies is waar Julian is nie. Ek vind byvoorbeeld nie aanklank by die idee van ‘n panenteïstiese Godsbeeld nie.

Maar ons hoef nie almal te wees waar Julian is nie. Net soos ons nie almal hoef te wees waar Angus Buchan is nie. Immers, as almal in die liggaam van Christus oog was, waar sou die gehoor dan wees?

En daar is sommer nog ‘n teksversie waaraan ‘n mens hiedie preek sou kon ophang.

Wat ons moet raaksien is dat teoloë soos Julian Müller besig is om te worstel met kwessies wat vir die toekoms van die Christendom baie belangrik is.

Ons leef in ‘n baie baie moeilike tyd en daar is verskillende vertolkings daarvan. Party mense praat van die breuklyn tussen modernisme en postmodernisme. Dis ‘n lyn waarin ‘n hele beskawing se manier van verstaan besig is om te verander. By die Lentekonferensie in Pretoria het prof. Piet Naudé gepraat van die drie vlae van verligting wat hul loop oor eeue in Europa geneem het, maar wat in die afgelope dekade en ‘n half oor Suid-Afrika gespoel het.

Miskien sal filosowe oor ‘n eeu of wat op ons era kan terugkyk en met baie meer helderheid kan vertolk wat presies nou aan die gebeur is.

Wat vir my duidelik is, is dat daar wel in ons gemeenskappe ‘n groep mense is wat ernstige vrae het oor die Christendom. Nie omdat hulle die geloof wil versaak nie, maar omdat hulle nie die premoderne kloutjie van die Bybelse verhale by die modernistiese of postmoderne oor van hul lewensbeskouing kan uitbring nie. Die kerk moet sulke mense help om maniere te vind om hul geloof te behou.

Vir my lyk dit of mense soos Julian Müller presies dit probeer doen.

Of hulle altyd met goeie antwoorde vorendag kom? Ek weet nie. Die tyd sal moet leer. Miskien is dit nou die aangewese ding om (soos Gamaliël vir die Joodse raad aangeraai het) die saak sy loop te laat neem. “As dit mensewerk is, sal dit op niks uitloop nie. As dit van God af kom, sal niks dit kan keer nie.”

Wat ek dink ‘n baie slegte ding is om te doen, is om teoloë se motiewe te bevraagteken en hulle verdraaide vertolkings van hul eie woorde in die mond te lê. En daarvan het ons die afgelope tyd baie gesien.

As verslaggewer is dit dikwels my werk om standpunte van mense weer te gee waarmee ek nie saamstem nie. Dis ‘n moeilike ding, veral as jy self sterk gevoelens oor die saak het. Vir my is die toets altyd of daardie mens wie se standpunt ek weerspieël, homself in my berig gaan herken. As ek dit kan regkry, weet ek ek het in my doel geslaag.

Wat ek die afgelope tyd meermale in die kerk gesien het, is dat kerkmense die dosente se standpunte op so ‘n manier weergee, dat die dosente hulself nie meer daaarin herken nie.

Die beste voorbeeld is seker Julan Müller se sogenaamde ontkenning van die liggaamlike opstanding van Jesus Christus.

My werk het my geslyp om fyn na mense te luister en ek het my ore gespits om te hoor of ek Julian dit ooit hoor sê het, maar ek het nie. Ek het sy boek oor die opstanding gelees, en ek het dit daarin ook nie gevind nie.

Dit lyk my na een van daardie leuens wat al soveel herhaal is, dat dit na die waarheid begin klink. Dit strek die kerk glad nie tot eer nie.

Daar is meer sulke voorbeelde – oor Jurie le Roux, oor Danie Veldsman en andere.

Wat is my boodskap?

– Mense in die kerk moet ophou met evangeliese inisiatiewe en dergelike aksies om kerklui wat ‘n bietjie anders as hulle dink en formuleer, verdag te maak.

– Kerkmense moet fyner na mekaar luister, en hul eie vertolkings van ander se standpunte aan daardie mense se eie vertolkings gaan toets voordat hulle daarmee op hol gaan.

– Die kerk moet sy mense leer dat die manier waarop hulle mekaar hanteer, waarskynlik belangriker is as om die korrekte formulerings vir leerstelings te vind.

Voor ek oorgaan na die derde punt van my preek, moet ek dalk hierby net nog ‘n beklemtoning plaas. Dit gaan vir my nie net oor die dosente en teoloë nie. Daar is ‘n groep lidmate (miskien nie genoeg dat 60 000 van hulle op ‘n naweek op ‘n plaas naby Greytown sal saamtrek nie, maar nietemin ‘n beduidende groep) wat rondloop met ‘n klomp teologiese vrae. In my bydrae in Bloemfontein oor die menings in die mall, het ek hulle getipeer as die ouens wat rondhang in Exclusive Books, daar by die rak met godsdienstige boeke. Jy sal hulle nie in Cum se boekwinkels kry nie. Hulle kritiese vrae word nie beantwoord deur die boeke wat daar verkoop word nie. Maar die feit dat hulle krities is, beteken nie dat hulle die geloof versaak nie. Inteendeel. Dis ouens wat na maniere soek om aan die geloof vas te hou. Die kerk moet hulle help. Die kerk moet hulle meer help as wat die kerk in die stadium doen. Die kerk moenie vir hulle net die antwoorde gee wat hulle in Cum se winkels kry nie. Miskien is dit glad nie antwoorde wat die kerk vir hulle moet gee nie. Miskien is dit net begrip, nabyheid, liefde. Die spreekwoordelike arm om die skouers.

En dit bring my die derde en dalk die dringendste punt van my preek. Dit gaan oor kerkeenheid.

Op geen, maar geen ander punt nie, is die NG Kerk en sy familie in so ’n haglike situasie as op dié punt nie. En dit alles, lyk my, omdat ons kerk oor geslagte heen afgewyk het van wat die Bybel oor die eenheid van gelowiges sê.

In ons eie gemeente het daar oor die loop van jare ‘n Afrikatale-bediening tot stand gekom. Daar het baie moeite ingegaan en Buti Mahlangu, die man wat die bediening behartig, word as deel van die leraarspan in ons gemeente gereken.

Maar nou onlangs kom dit uit dat die mense wat Sondagmiddae saam met Buti in ons gebou aanbid, wil skuif. Hulle wil nie langer by ons wees nie. Nou lyk dit of daar verskillende motiverings vir hierdie gevoel is, maar ten minste een belangrike faktor, so klink dit my, is dat hierdie swart gelowiges ongemaklik is om hulle met die NG Kerk te assosieer – klaarblyklik weens ons geskiedenis met apartheid.

Dis maar een voorbeeld van hoe die NG Kerk se geloofwaardigheid in gedrang is weens ons geskiedenis.

Dat die NG Kerk se verlede sleg is, dat die kerk as denominasie inderdaad skuld het aan apartheid, behoort nie in dispuut te wees nie. Een van die probleme is dat ‘n klomp lidmate dit klaarblyklik nog nie erken of aanvaar nie. Ek dink daar is ‘n klomp lidmate wat nog nie verstaan dat apartheid verkeerd was nie.

Dis een aspek waaraan die kerk se leierskapstrukture NOU moet begin aandag gee. Daar moet ‘n strategie bedink word om lidmate te help om die situasie in die land en in die kerke beter te verstaan.

Hoe? Dis een van die moeilike vrae. My indruk is dat baie mense moeg is daarvoor om skuldig te voel. En tradisioneel word daar in die kerk oor sulke kwessies in terme van skuld gepraat.

Miskien is dit nodig om die gesprek in ander taal te begin voer. Pleks van in terme van sonde en skuld en vergifnis, kan ‘n mens oor dieselfde soort goed praat in terme van seerkry en heling, in terme van gebrokenheid en genesing.

Dalk kan sulke taal dit vir lidmate makliker maak om die realiteit van die situasie te begryp en te aanvaar en te verwerk, as wanneer hulle dit uit die beskuldigdebank uit moet doen.

En as hulle dan skuld wil bytrek, kan ‘n mens soos Piet Naude sê die NG Kerk het sy skuld bely en daarom kan ons die vergifnis uit God se hand daarvoor aanvaar. Ons hoef nie in ‘n skuldkompleks oor die verlede te verval nie.

Maar ons moet ook leer uit die voorbeeld van Saggeus, wat toe hy besef het dat hy onreg gepleeg het, viervoudig gaan teruggee het. Dit lyk my ons as kerk behoort vier keer soveel energeie as wat ons bestee het aan die legitimering van apartheid, nou te bestee aan die herstel van verhoudinge.

Maar dis nie net die situasie in die land wat ons beter moet leer verstaan nie. Ons moet mekar ook beter leer verstaan.

Ek het al baie gewonder hoekom sukkel ons so met kerkeenheid. Hoekom het ‘n oënskynlik onskuldige ding soos ‘n groeteboodskap nou onlangs weer so ‘n groot herrie ontketen?

En dit lyk my dis omdat ons mekaar so sleg ken. As prof. Piet Strauss die VGK beter geken het, sou hy dalk beter kon antisipeer hoe hulle op sy boodskap sou reageer. Dan sou hy dalk anders gepraat het. En ‘n mens kan dikwels dieselfde goed op verskillende maniere sê. Jy kan dit op ‘n manier sê wat mense kwaad maak of jy kan dit op ‘n manier sê wat begrip kweek. Maar om te praat op ‘n manier dat jou teikengehoor jou gaan begryp, moet jy jou teikengehoor ken.

Die argument gaan natuurlik weerskante toe. Die VGK hoor ook vir Piet Strauss sleg omdat hulle hom nie goed ken nie. Die effek werk weerskante toe.

En dis ‘n bose spiraal. Hoe verder van mekaar ons is, hoe slegter hoor en verstaan ons mekaar. En hoe slegter ons mekaar hoor en verstaan, hoe verder dryf ons van mekaar.

En dis hartverskeurend, want ons het mekaar nodig. Dis nie net die VGK se arm gemeentes wat geldelike bystand uit die NG Kerk nodig het nie. Die NG Kerk het die VGK ook nodig. Ons het hulle nodig om ons te help om die wêreld om ons en om kwessies soos armoede beter te verstaan. Ons het hulle perspektiewe nodig.

Dis weer die beginsel van diversiteit wat hier ter sprake kom. Soos kerklike vergaderings slimmer is as hulle mans en vrouens in hul geledere het, as wanneer daar net mans of net vroue is, so word ‘n kerk sterker as hy verskillende kulture in hom opneem.

Dit lyk my dis dringend nodig dat die kerk op alle vlakke NOU pogings versterk om brûe na die ander familiekerke te bou, om vertroue te versterk, om verhoudings te bou.

Dit laat natuurlik nog een ander baie netelige kwessie om te hanteer, naamlik die belydenis van Belhar.

Ek kom al meer tot die gevolgtrekking dat die sleutelvraag wat hier gevra moet word, die volgende is: Wat is die evangelie?

Ek luister onlangs na ‘n radiogesprek oor kerkeenheid toe een van die inbellers vra: “Kan ons nie maar net die hele kwessie van kerkeenheid los sodat ons die evangelie kan verkondig nie?”

Toe vra ek vir myself: “Wat is die evangelie?”

In dieselfde debat sê prof. Piet Stauss dat belydenisskrifte handel oor die mens se verhouding met God, en dat die NG Kerk daarom nie die belydenis van Belhar as belydenisskrif wil erken nie.

Nou: die soort vraag wat die NG Kerk, op alle vlakke vir homself sal moet beantwoord, is of versoening tussen mense deel van die evangelie is. Raak dit my verhouding met God? Wat beteken die teks waarin Jesus Christus self sê: “As jy jou gawe na die altaar toe bring en as dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe.”

As ek dit reg verstaan, dan beteken dit min of meer dat jou verhouding met God nie goed kan wees as jou verhoudings met die mense om jou sleg is nie. Dan beteken dit ook dat die herstel van die verhoudings, onlosmaaklik deel is van die blye boodskap van Jesus Christus.

Luister ek na die mense in die VGK, dan is dit vir my duidelik dat hulle meen die kwessies wat in Belhar aangeroer word ­ versoening, geregtigheid en eenheid ­ is wesenlik deel van die evangelie.

Ek dink hulle is reg, maar klaarblyklik is daar baie van die NG Kerk se lidmate wat nie so dink nie.

Daarom dink ek dat die NG Kerk ‘n groot, interne, teologiese gsprek nodig het ooor die vraag: Wat is die evangelie?

As ons uiteindelik tot die punt sou kom dat ons besluit versoening, geregtigheid en eenheid is nie wesenlik deel van die evangelie nie, dan moet ons dit op teologiese gronde kan sê.

Maar die VGK is reg as hulle sê hulle hoor in die stadium geen teologiese gronde waarom die NG Kerk Belhar nie wil aanvaar nie. Hulle hoor slegs politieke redes. Ek dink dis omdat die NG Kerk in die breë sy lidmate nog nooit gehelp het om regtig teologies oor Belhar te dink nie.

Hoe so ‘n grooot en wydlopende teologiese gesprek gereël gaan word weet ek nie. Of die kerk kan verseker dat dit in elke gemeente gevoer kan word, is ek nie seker nie, maaar dat dit moet gebeur en dat dit NOU moet gebeur, daarvan is ek oortuig.

Ek het nou, soos dit ten minste in ‘n stadium die gebruik was, drie hoofpunte behandel in my preek, dié oor Angus, oor Julian en oor eenheid. En dit alles eintlik om net een een groot punt te maak: dat die NG Kerk op alle vlakke meer ruimte moet maak vir verskeidenheid in sy midde.

Gun my nou net asseblief om my preek na die einde toe ‘n bietjie te laat uitrafel met nog ‘n klompie gedagtes oor die verskeidenhede wat ons in ons eie geledere kry en waarvoor ons moet ruimte maak.

Een van die belangrikste lesse wat ek in my loopbaan as kerksakeverslaggewer geleer het, het ek van Ferdi Clasen geleer. Dit gaan oor ‘n model vir verskillende soorte spiritualiteit. Op die vertikale as het jy denke aan die bokant en emosie aan die onderkant. Op die horisontale as het jy klem op openbaring aan die regterkant en klem op misterie aan die linkerkant. In die kombinasies van die verskillende asse vind jy dan vier verskillende soorte spiritualiteit in die vier kwadrante van die grafiek.

Daar is meer sulke modelle. In die Christelike Kernensiklopedie sien ek daar word in Ben du Toit se ontleding ses spiritualiteitsvorme ondeskei.

Hoe ook al, die belangrik om te verstaan dat dit nie hier oor reg en verkeerd gaan nie. Soos met die verskillende denominasies en tradisies waana ek aan die begin verwys het, kan ‘n mens waarskynlik in elke spiritualiteitstipe sterkpunte en swakpunte onderskei.

Een voorbeeld. Ná verlede jaar se superveertien-eindstryd wat Bryan Habana so mooi in die laaste minute vir die Bulle beklink het, spring Jaco van die Westhuysen op die dwarslat van die rugbypale met ‘n T-hemp wat sê: “Jesus is King”.

In al die polemieke en bespreking wat dit ontlok het, was die wysste woord wat ek gehoor het, dat dit nie Jaco se geloof is wat hom op die dwarslat laat klim het nie. Dit was sy persoonlikheid.

Die punt is dat daar in die Bulle se span ouens is wat net sulke oortuigde gelowiges soos Jaco is, maar wat hul geloof nooit so sou verkondig nie. Hulle het eenvoudig nie daardie soort spiritualiteit nie.

Wat belangrik is, is dat ons mense van die verskillende spiritualiteitstipes in ons kerk en in ons gemeentes het – en dat ons vir hulle moet ruimte maak.

‘n Ander soort diversiteit wat ons moet hanteer, is die generasies. Jong mense en ou mense beleef hul geloof eenvoudig verskillend, want hulle is verskillend.

Kom ek vertel julle een van my belewenisse. Radiokansel hou elke jaar ‘n jeuggospelfees onder die vaandel Godly Revolution. En elke jaar nooi hulle my om dit by te woon, want hulle wil graag publisiteit daarvoor hê.

Vir my is dit ‘n absolute marteling, want vir die meeste van die aand word daar (na my gevoel) die aakligste musiek gespeel. Ek het in ‘n stadium dit na junior kollegas met ‘n aptyt vir sulke geraas probeer aangee, ek het dit ‘n slag of wat net laat verbygaan, maar uiteindelik bly dit deel van my werk.

Gelukkig het ek ‘n ander manier gekry om dit te hanteer, en dit omdat ek ‘n geleentheid daarin gevind het om dit met my stokperdjie, fotografie, te kombineer.

Nou gaan ek daarheen met my kamera, ek maak my tuis vlak voor die verhoog en probeer interessante foto’s neem. My aandag is glad nie meer by die musiek nie.

Maar dit gee my ook ‘n ander hoek waaruit ek die aand beleef. Vanjaar was daar byvoorbeeld ‘n groep genaamd die Straatligkinders. Wat ‘n geraas. Ek kon geen woord uitmaak van wat hulle sing nie. Maar wat my opgeval het, is dat die honderde kinders wat voor die verhoog staan, elke woord saamsing. Hulle ken die lirieke.

Ek het later ‘n onderhoud met die Straatligkinders gaan doen en hulle vertel van die eposse wat hulle kry van mense wat vir hulle vertel hoe daar van hul liedjies se woorde is wat daardie ouens se lewens verander het.

Die Straatligkinders bring die evangelie op ‘n manier wat ek glad nie begryp nie, maar hulle bereik mense daardeur.

‘n Laaste woord oor diversiteit. As ek terugkyk op my eie geloofspad, dan is dit vir my duidelik hoedat ek my eie geloof in verskillnde stadiums op verskillende maniere beleef het.

Ek gebruik graag die beeld van my verhouding met my vrou om dit te beskryf. Toe ek vir Louise ontmoet het, was ek baie gou baie verlief. Dit was weke toe het ons van trou gepraat.

Dit was asof ek elke oomblik van die dag kon voel hoe kielie die wolkies waarop ek geloop het, my enkels. My kop het gedurig gedraai. Ek kon nie ophou om Cliff Richard se liedjie te sing nie: “When the girl in your arms, is the girl in your heart, then youve got everything. When your holding the dream, you’ve been dreaming you hold, then your rich as a king.”

Maar ons is getroud en in ‘n stadium het daardie gevoel van wolkies om my enkels verdwyn. My kop het ophou draai. Nie dat my liefde vir haar minder geword het nie. Inteendeel. Dit het versterk, verstewig. Dit het gegroei tot ‘n diep sekerheid wat soveel stabiliteit en rustigheid in my lewe bring. Miskien moet ek sê dat verliefdheid ryp geword het. Dat dit gegroei het tot liefde.

En op ‘n manier het dieselfde met my verhouding met God gebeur. Toe ek in my hoërskooljare ‘n verbintenis aan Hom gemaak het, was dit vir my wow! Maar daardie geestelike hoogtepunt, het ek geleer, bly nie.

Soos in my verhouding met my vrou, is daar steeds die besondere tye, maar ek verwag nie meer om permanent in ekstase te wees nie.

Wat daar wel nou is, is daardie diep sekerheid wat my deur die lewe dra.

En ek dink nie my belewenis is uniek nie. Ek dink baie mense beleef dit so. Maar ek vind soms dat kerkmense min begrip het daarvoor. Dis ‘n ander soort diversiteit waarvoor daar in gemeentes sensitiwiteit moet wees. Vir die ekstase van die pas bekeerdes, maar ook vir die stiller vreugde van diegene wat al lank op die pad is.

Ek is aan die einde van my preek. Ek gaan nie kollekte laat opneem op die seën uitspreek nie, maar ek hoop jule onthou die beeld van die kerk van Christus as een groot lappieskombers van verskillende kleure ­ en julle verstaan dat een lappie alleen ‘n mens nie kan warm hou nie.

 

POSPAR EN DIE BYBEL

Written by Alta Marais on . Posted in Positiewe Ouerskap

Paulus bid dat die Filippense dit sal regkry om empaties te wees –  om hulself in ander mense se skoene te plaas sodat hulle begrip kan hê vir hoe die ander persone voel. Hy gaan dan voort om te sê dat as hulle daarin slaag om emapties te wees, dit hulle in die regte verhouding met God (en sekerlik ook met hulle kinders) sal plaas.

Deur POSPAR help ons ouers om begrip en fyn aanvoeling vir hulle kindes te ontwikkel en ons weet dat dit, meer as enigiets anders, ouers en kinders in die regte verhouding met mekaar en God plaas.

Kom ons demonstreer wat hier gesê is met ‘n alledaagse voorbeelde:

Sannie, ‘n goeie atleet, neem aan ‘n wedstryd deel en presteer nie so goed soos gewoonlik nie. Sy kom vyfde, terwyl sy gewoonlik eerste is. Sy kom sleepvoet, sigbaar teleurgesteld by haar ouer op die pawiljoen aan. Dié is self teleurgesteld en blameer haar: “Ek het mos gesê jy moet vroeg gaan slaap sodat jy kan uitrus, toe weet jy mos van beter en gaan fliek.” Daar was waarskynlik waarheid in die ouer se stelling, maar dit het nie wat gebeur het verander of verbeter nie. Boonop  het die reaksie die verhouding tussen ouer en Sannie skade aangedoen. Sannie se reaksie hierop was: “Hou tog net op!” en toe het sy in trane uitgebars en afgestorm van die pawiljoen – weg van haar ouers.

POSPAR help die ouer om te verstaan dat indien hy of sy fyn aanvoeling openbaar deur figuurlik gesproke in Sannie se skoene te klim om uit te vind hoe sy as gevolg van haar swakker as gewoonlik prestasie gevoel het, hy of sy waarskynlik iets soos die volgende sou wou sê: “Jy voel seker baie teleurgesteld.” So ‘n empatiese respons bewys dat die ouer “‘n fyn aanvoeling het vir dit waarop dit werklik aankom.” Sannie sou beleef hjet dat die ouer begrip het dit sou hulle verhouding met met mekaar positief beïnvloed het. Dit sal ook die hek oopmaak het om weer oor die saak te gesels van hoe ‘n goeie nagrus voor ‘n belangrike resies belngrik is.

Ons hoor graag u kommentaar hierop.

Tweede gedagtes: Fil 4:1-9

Written by Alta Marais on . Posted in Verder geluister

Die preekstudie wat Dawid Botha uitgewerk het, is baie breedvoerig en vat myns insiens die hoofmomente van die perikoop saam. Hy wys tereg daarop dat daar ‘n veelheid van temas is wat in die perikoop aan die orde kom. Self kies hy vir vers 5 “die Here is naby”, as die spreekwoordelike “klippie wat in die water val” en hanteer dan konsentries die implikasies daarvan vir die gelowige se persoonlike verhouding met God, maar ook vir die wyer publieke en samelewings implikasies. Hy wys veral, in die lig van die “seisoen van die skepping” op die ekologiese implikasies van ‘n lewe “voor die aangesig van die Here”. Hy het moeite gedoen om van die nuutste statistiek en inligting in die verband in die hande te kry. As ‘n gedagte of twee met die oog op verdere aktualisering van die teks met die oog op komende Sondag, sou ek graag die volgende wil noem:

 • Die hele saak van Kerkeenheid het die afgelope twee weke nuwe akualiteit verkry. Die besluite van die VGK Sinode en die reaksie van die moderatuur van die NG Kerk daarop, het oral opslae gemaak en is druk onder bespreking. As ons in gedagte hou dat een van die onmiddellike implikasies van vers 5 die saak van eenheid is, trouens die perikoop begin met ‘n baie sterk oproep tot eenheid en eensgesindheid (vgl. vers 2) dan kan ‘n mens beswaarlik in die preek nie daarna verwys nie. Ons as predikers kan ons lidmate baie help om iets van die gebeure oor die afgelope paar weke te probeer interpreteer en hulle opnuut oproep tot die Bybelse opdrag oor eenheid. Dawid Botha verwys ook in sy studie daarna en sy gedagtes in die verband kan sinvol benut word.
 • ‘n Tweede gedagte wat direk hiermee verband hou en wat op ‘n ander manier die saak aan die orde stel, is die xenofobiese aanvalle op mense uit ander Afrika-lande wat nie ophou nie. In die afgelope Vrydag se Mail and Guardian (October 3 to 9) is daar ‘n artikel (p.3) wat met vrug vir die doel gebruik kan word. Onder die opskrif “wiped out in SA” word die uiters tragiese verhaal van ‘n Somaliese familie vertel. Ses van die elf lede van hul gesin is reeds in hierdie sinnelose aanvalle vermoor. Hulle het uit hul geboorteland gevlug om ‘n nuwe lewe in Suid-Afrika te vind. Hulle het ‘n winkel in Khayelitsha geopen waar hulle wreed aangeval is en waarin haar man sy lewe verloor het. Vanuit die Youngsfiel vlugtelingkamp het hulle sowat ‘n maand gelede vertrek om ‘n nuwe lewe in die omgewing van Queenstown te begin. In Tambo-village het die familie weer ‘n winkel begin en oor die pas afgelope naweek is nog drie van die gesinslede vermoor. Iewers is daar groot fout en is dit duidelik dat ons sukkel om in hierdie land met verskeidenheid en vreemdelinge saam te leef. Paulus se woorde staan in sterk kontras daarmee.
 • ‘n Volgende artikel in dieselfde koerant, en wat ‘n meer positiewe bydrae wil lewer, is ‘n artikel met die opskrif Blueprint for a better future. Dit gaan oor gewone Suid-Afrikaners wat suggesties maak oor wat moontlik verandering in ons land tot gevolg kan hê. Dit sluit op ‘n besondere wyse aan by verse 6 en 8 van ons perikoop wat handel oor ons begeertes en dit waarop ons ons gedagtes moet rig. Die bydraes hou verband met ‘n uitdaging wat aan gewone landsburgers gestel is om met ‘n visionêre reaksie op die volgende vraag vorendag te kom: “If you could change one thing forever, what would it be?” Dit is ‘n inisiatief van die South Africa Trust en bied baie waardevolle inligting oor wat gewone mense glo wat verandering tot gevolg kan hê. Van die antwoorde hou onder andere verband met die behoefte wat mense het aan politici en die regering wat meer deursigtig moet wees, minder korrupsie, wyse verspreiding van subsidies, bou van ‘n sterk ekonomie, bankkoste en rente moet verdwyn, opvoeding en die skep van werk is ook baie belangrik, vry koshuise en skool fasiliteite vir kinders, sorg vir Vigs-wesies, ‘n einde aan geweld, verkragting, misdaad, beter dienste wat betref gesondheid, behuising, die regbank, veiligheid ensomeer. Gewis die moeite werd om dié bydrae verder te ondersoek aangesien dit as’t ware uit die perd se bek kom en relevante inligting bevat.

Ian Nell

9-11 November 2009: 5 Jaar van Gestuurdheid

Written by Alta Marais on . Posted in Kennisgewings

 ʼn Unieke geleentheid

Ons nooi u graag ʼn unieke konferensie.

Die Suider Afrikaanse Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes (SAVGG) het 5 jaar gelede tot stand gekom en sedertdien het ongeveer 200 gemeentes van ʼn verskeidenheid van denominasies en kontekste aan die geloofsonderskeidende reis begin deelneem. Baie ander gemeentes in ons konteks het begin om te eksperimenteer en te innoveer om vanuit ʼn gestuurde roeping te leef. Vir die eerste keer gaan gemeentes uit al die verskillende streke bymekaar kom om na mekaar se verhale te luister.

Na 5 jaar het die tyd nou aangebreek om na te dink en te onderskei oor die pad wat die Here met ons gekom het.  Geloofsonderskeidend gaan ons verhale vertel, ons innoverings met mekaar deel en ʼn gesamentlik soek na die pad vorentoe as gestuurdes in Suider Afrika.

Dit is ook ʼn geleentheid om dankie te sê en waardering uit te spreek vir die werk van Prof Pat Keifert. Prof Keifert is ons eregas en ʼn manier waarop ons vir hom dankie sê vir die pioniers werk wat hy in Suider Afrika gedoen het om die gestuurde visie op grondvlak in gemeentes te vestig.

Deelnemers aan die konferensie kan verwag om…

·        verhale uit die hede en die verlede van gemeente en leiers te hoor wat ons gestuurde verbeelding sal verryk,

·        blootgestel te word aan gestuurde innoverings wat gemeentes self ontwerp om in geloofsonderskeiding nuwe geloofsgemeenskap te help skep

·        ons gaan saam ontdek hoe die Here reeds besig is om  gemeentes beweging te bring in ons konteks

·        deelneem aan ʼn geloofsonderskeidende gesprekke oor hoe en waar die Drie-enige God besig is om nuwe geloofsgemeenskappe te vestig in ons konteks

Konferensie met ʼn deelnemende styl

·        die hoofsprekers van die konferensie gaan gemeentes en gemeente-leiers wees. Ons gaan rustig en diep na mekaar luister en die Here om so by mekaar te leer waar die Here deurbrake na gestuurdheid aan ons as ʼn geskenk gee.

·         Die Navorsingspan van die Vennootskap het vooraf na talle gemeentes se verhale geluister en nuwe ontdekkings gemaak oor die unieke manier waarop die gestuurde roeping in Suider Afrika gestalte kry. Die Navorsingspan gaan uit hierdie verhale vir die eerste keer poog om die patrone vir Gestuurde Gehoorsaamheid in Suider Afrika te identifiseer.

·        Ons gaan saam poog om raak te sien hoe die Gees besig is om gemeentes te transformeer in ons konteks.

·        Ons gaan saam wandel in Lukas 24 die verhaal van die Emmaus gangers en

·        ʼn uitgelese groep van buitestaanders gaan luister na ons verhale en hulle indrukke met ons deel.

  

Geloofsonderskeiding van fokus op wat God onder ons aan die doen is in Suider Afrika

Waarnemings wat die navorsingspan reeds gemaak het is dat …

·       Daar is ʼn nuwe taal onder  ons gebore is wat ons nuut help dink en praat en doen het oor God, gemeentes, onsself maar veral die gemeenskappe waarbinne ons leef.

·       Die Here het leiers geleer om op verskillende maniere mag af te lê en die septer neer te sit

·       Ons het geleer dat ons planne soepel genoeg moet wees sodat ons kan leef binne die onvoorspelbare bewegings van die Gees

·       Leiers begin al hoe meer leer om tyd te maak vir geloofsdissiplines om oop te wees vir die verrassende manier waarop God werk

Hoe het die navorsing ons persoonlik geraak?

·         Dit is doodgewoon een van my aangename bedienings-ervarings en iets wat my energie en hoop vir die pad vorentoe gee!

·         En ek voel soos Kleopas se onbekende, naamlose vriend(in) wat so gelukkig was om met julle te kon saamloop en saam te ervaar hoe ons in die ernstige gesprekke om sin te maak uit al die gebeure, sommer net so skielik verras word (herhaaldelik!) deur Jesus wat regtig opgestaan het en leef….!

·        Ek het ook meer as ooit besef hoe Hy in ons land pynlike werklikhede in gulde geleenthede omskep; waargeneem dat Hy stilweg, skaars sigbaar, maar kragtig in gemeentes werk om sy kerk te vernuwe en sy koninkryk te bou in ons verwarde tyd en wêreld; watter verrassende geskenke Hy uitdeel wat ons op die reis kan gebruik; hoe Hy roep en stuur en gewillig maak om dié getuienis met ons geloofsgemeenskappe te gaan deel.

·        Ek voel geseënd, of dinge meer in plek geval het in my kop en gemoed, maar meer nog,  ek voel ge-energeer deur die nuwe insigte wat na vore gekom het.- my hart het warm geword!  Dankie aan elkeen van julle se bereidheid om saam te wandel in Lukas 24 en in die lewens van die gemeentes saam met wie ons op reis is.

·        Ek Beskou dit ook as een van my vormende ervarings. 

Konferensie Program

Maandag 9 November

09:00   Registrasie en koffie

10:00   Verwelkoming en Opening Andrew Esterhuizen (Voorsitter SAVGG)

10:30   Erediens van lofprysing, wandel in die woord en nagmaal

11:30   Die ontvouing van die Gestuurde Roeping in Suider Afrika: Ons pad tot hier

            (Inleier Frederick Marais)

13:00   Middagete

14:00   Deurbrake na gestuurdheid- ons verdeel in kleiner groepe om na verhale van  gemeentes te luister

                (ons hoop om aan +- 20 gemeentes geleentheid te gee om hulle verhale te vertel in kort sessies van 15 minute)

15:30     Koffie

16:00     Gesamentlike Geloofsonderskeiding: Hoe gee die Here deurbrake na gestuurdheid in gemeentes

17:30     Afsluiting : Lukas 24             

Dinsdag 10 November

08:30  Koffie

09:00  Erediens van lofprysing, wandel in die woord en nagmaal

           Om die Bybel as gestuurdes te lees (Inleier Marius Nel)

           Om te plons of nie te plons nie- wanneer gemeentes oor hulle grense

           beweeg (Inleier Danie Mouton)

13:00  Middagete

14:00   Gestuurde Innoverings: Ons verdeel in kleiner groepe en gemeentes kry geleentheid om ons bekend te stel aan eie innoverings ( ons hoop om aan +- 20 gemeentes geleentheid te gee om in kort 15min sessies bekendstellings te doen)

15:30   Koffie

16:00   Gesamentlike geloofsonderskeiding: Hoe is die Here besig om ons gemeentes te transformeer met nuwe bedieningspraktyke?

17:30   Afsluiting

Woensdag 11 November

08:30    Koffie

09:00    Die gestuurde roeping het my op ‘n persoonlike reis van transformasie  geneem: (Inleiers Theo Marais en Eben Morries)

10:00   Terugvoer van luisterspan ( Pat Keifert, Klippies Kritzinger, Xolile Simon en Japhet Ndhlovu)

11:00   Tee

11:30   Geloofsonderskeiding

12:15   Afsluitingsdiens Prof Pat Keifert

13h00  Verdaag

Uitnodiging

Ons nooi graag gemeenteleiers, predikante en navorsers in gemeentestudies uit na hierdie unieke geleentheid van Wandel in die Woord, refleksie, geloofsonderskeiding en viering. Ons glo die Drie-enige God is besig om in ons konteks unieke dinge te doen en dat dit hoog tyd is dat ons aandag gee aan wat God besig is om te doen sodat ons kan deelneem aan wat God reeds besig is om te doen.

Konferensiefooi: R300-00 (sluit ʼn spesiale konferensiejoernaal, koffie/tee, verversings en middagetes in)

Inskrywings en registrasie: Ansoné du Toit ( (021) 851 5582 Ÿ 9 086 606 3050 Ÿ ansone@nghelder.co.za

Volledige inligting is beskikbaar by  Divine Robertson of Frederick Marais ( 021-808 3265 Ÿ dr@sun.ac.za Ÿ www.communitas.co.za

When Your Adult Child Is Not Succeeding

Written by Alta Marais on . Posted in Positiewe Ouerskap

Often parents feel guilty for past failures and allow an adult child to manipulate them and give in to unreasonable demands. But the fact is that you may be hurting more than helping. The more dependent your child becomes, the worse they will feel about themselves.

When you withhold funds, they may find the motivation they need to look for work. When they work, they begin to feel better about themselves. If you and your spouse cannot agree on a strategy for helping your child, then perhaps you need to talk to a pastor or counselor who can help you be objective. It’s worth the time and effort to get on a positive track. They need to see that you have their best interests in mind.

Should We Agree?

One of the first steps is seeking to understand the young person’s point of view. This requires a willingness to ask questions, and then to listen with a view to understanding what is going on in the mind of the child. This is a bridge that many parents find difficult to cross. Remember that we don’t have to agree with our children in order to affirm their ideas. It is such affirming realism that helps young adults mature.

Uniting with Your Spouse

If you are struggling with the behavior of your adult child, it is essential that you and your spouse talk with each other. When the two of you have agreed on a strategy, then stand by each other as you talk with your adult child. It is a united front, shared with love and firmness that convinces the young adult that he is at a crossroads in life. Your togetherness helps both of you to handle your frustration, and your marriage has a chance to grow stronger.

There are five love languages. What’s yours? Take the 30-second quiz .

Excerpt taken from Parenting Your Adult Child   by Dr. Gary Chapman and Ross Campbell.

To find out more about Gary Chapman’s resources, visit Five Love Languages.

When parenting makes your head spin …

Written by Alta Marais on . Posted in Positiewe Ouerskap

Your Parenting TOOLKIT…

10 September’ 08

1

Dear parents to be, moms, dads, caregivers, grandparents & educators of children between the ages of 0 to 18 years old. This week we are talking

when parenting makes your head spin. Most parents agree: It doesn’t take much to occasionally feel overwhelmed as a parent. Your child can easily throw you off-kilter by raising issues you’re unprepared to tackle or acting in ways you weren’t expecting. Scroll down to this weeks PARENTING TOOLKIT for hands-on tips which I do encourage you to share with your partner. Do feel free to forward this PARENTING TOOLKIT to friends & family. If you are not yet a member and would like to receive my toolkits & have access to hundreds of parenting tools and tips on-line at www.intouchparenting.co.za, click here.


If you receive this toolkit directly from In Touch it means that you are an In Touch member with a username & password which gives you access to hundreds of tips, tools & articles [updated daily] on our TIPS & TOOLS section. Did you perhaps forget your login detail? Click on the following link I forgot my login detail!


ONLINE MARKETING AGENT NEEDED URGENTLY:

Are you already working as an online marketing agent and need another client who can offer you the opportunity to increase your monthly income substantially? In Touch is looking for an Online Marketing Agent to start immediately. I have qualified leads that needs to be followed up ASAP. Click here for more detail & to read about the requirements.


2Be part of our CSI project…

We place great emphasis in our country on the safety, development and well being of children and this should be greatly applauded. After all children are our future, it is into their hands that we pass on the great beauty and diversity of South Africa. While we agree with all the efforts and initiatives that are being taken we feel that the major role players in a child’s life are their parents/caregivers.

Yet, somehow in this intricate web of endeavouring to raise safe, well developed and educated children, we forget about the parents and what a vital role they can play, when and if they chose to. THE PROUD PARENTS PROJECT wants to emphasize the importance of a parent’s [caregivers] role in any child’s life. A loving, supportive, committed parent can single handedly change the destiny of their children. Our leaders & communities needs to include and address vital & significant parenting issues, which need to be recognized by Government NOW. The first responsibility of parents is to POSITIVELY GUIDE, LOVE AND CARE for their children. Click here to read more. Interested to get involved? Click here

HAPPY MARRIAGE=HAPPY FAMILY:

Be an IN TOUCH partner

Add sizzle in the bedroom

Help your depressed spouse

Get your partner to talk

Make time for your mate

and much more

3

ALL FOR DAD!

Balance between work & family

Techno / Digital panic

Tips for NEW dads

Porn: what to tell the kids

Fun in fatherhood

You and your partner

ADHD in adults

and much more

4
TODDLERS :

Toddler Chores

Top potty training tips

Nutrition & picky eaters

Sleep, what is that?

Temper tantrums

Get your toddler to listen

– Effective instructions

and much more

5 TWEENS:

Development in nutshell

Video Games: play it safe

About bullying

Managing attention problems

Discipline & Boundaries

Stop the ‘talking back’

– A healthy Self Esteem

and much more

6
TEENS:

What is MXIT?

Teach values & morals

Eating disorder prevention

Survive 1st year high school

Truth about club drugs

Teaching them about money

and much more

7

 

PREGNANT?

– Healthy Pregnancy

– Boy or Girl?

Fetal Development

– Top Do’s and Dont’s

Exercise when pregnant?

Expectant fathers fears

and much more

8

CONGRATULATIONS to the winner of our BABYSENSE SEMINAR COMPETITION IN CAPE TOWN:Robyn Weiss


9

Keen to promote your product or service on our toolkit or website?

Click here to find out more!


I do appreciate suggestions & feedback from parents regarding my toolkits & website. Many thanks for a wonderful tool and for being a great source of support and inspiration to those of us determined to be the best parents we can be :-)”-Sandy Click here to mail me your feedback, comment or suggestions. Read what other parents say


10

YOUR PARENTING TOOLKIT

When parenting makes your head spin

“Before I got married, I had six theories about bringing up children. Now I have six children, and no theories.” —Anonymous

Most parents agree: It doesn’t take much to occasionally feel overwhelmed as a parent. Your child can easily throw you off-kilter by raising issues you’re unprepared to tackle or acting in ways you weren’t expecting.

A 2002 Search Institute-YMCA parent survey, Building Strong Families, reveals that three out of four parents felt they were doing “less than great” as parents, and one in five said they were either doing “poorly” or “just okay.” All parents find themselves stymied by parenting at one time or another. Here’s how to keep a cool head when those times hit:

For all parents

 • Know that you’re not alone: Even though parenting can be quite rewarding, many also say that it’s downright tough at times.
 • Resolve to develop (or deepen) your sense of humor. Kids come up with the craziest ideas. Instead of losing your temper when their ideas go awry, take a break, deal with the situation, and try to find a bit of humor in it. As one parent says, “At least my son didn’t burn down the garage!”
 • Get to know other parents. Make an effort to introduce yourself and learn new names when you’re present at your child’s activities. Strike up conversations about common parenting topics. Not all parents will be interested in sharing what their kids are doing, but you’ll find some who are willing to commiserate and problem-solve with you while creating a supportive network of like-minded parents.
 • It’s vital to network with other parents when you’re a single parent. Some get together regularly to discuss creative ways to make life easier. One solution might involve setting up a childcare co-op. For example, a group of single parents may take turns trading childcare responsibilities one Saturday afternoon a month, giving the others a “parenting break.” Parents rotate homes so that each single parent cares for the children once a month in their home and gets a break the other three Saturday afternoons a month. Click here to connect to a great SINGLEPARENTS NETWORK.
 • Be clear that you’re not your children’s “dumping ground.” Kids are notorious for saying, “I need to be at such-and-such a place at such-and-such a time” a few minutes before the event begins (even when you were never told about the event to begin with), or for needing certain supplies that you don’t own. Sometimes you’ll find yourself scrambling to comply, but it’s ultimately helpful (and appropriate) to teach kids to be respectful of your time and ask them to give you proper notice—without expecting you to do everything for them. They can do their part.

For parents with children ages birth to 5

 • Pace yourself. This is an extremely intense time for most parents. It’s easy to lose yourself in the physical and emotional demands of this phase, but it’s also crucial that you raise infants well by meeting their needs, and monitoring young children closely while giving them stimulating activities. Take naps when your kids nap. Cut back on other activities if you need more time to yourself. Get lots of ideas on how to care for yourself from the asset-building book Parenting Preschoolers with a Purpose.
 • Find other caring, responsible adults who can spend time with your kids and give you a much-needed break from time to time. Grandparents often enjoy spending time with your kids. So do aunts, uncles, and babysitters that you trust.
 • Enjoy this time with your young children. Even though it’s aggravating to have toys strewn all over the house, spit-up on your clothes, and dirty dishes in the sink, try to let go of your internal resistance and discover some of the joys of this age group. Preschoolers hold an incredible view of the world, and they often make funny and insightful connections that adults don’t.

For parents with children ages 6 – 9

 • Parenting can become overwhelming at this stage because there’s so much to keep track of with your growing child’s physical needs and homework and school demands. Try to keep on top of it all, because it’s important for your child to do the best he or she can in school. At times, it may feel as though you’re more of a student than your child is. However, your child will learn important study habits when you sit side-by-side during homework time. You can gradually pull back as your child takes on more of the responsibility of schoolwork.
 • Sometimes feel like a cab driver or transportation president? This feeling is common when you’re driving your child from activity to activity (particularly when you multiply that feeling by the number of kids you have). Figure out ways to make the “getting there” and “getting back” times more fun for you both. Sing songs aloud together. Listen in on your kids’ conversations. Pack a bag with magazines, a novel, or handwork that you can do while you’re waiting for them.
 • Do something to recharge yourself. Occasionally leave your kids with a responsible adult, and visit a place that excites or calms you. Is there a botanical garden nearby? A museum? A park with a walking path? A library? A coffeehouse where you can meet a friend?For parents with children ages 10 – 15
 • Remember the early childhood years and how they made your head spin? Welcome to Part Two! (Some parents contend that the most intense parenting years are from the ages 0 to 5 and 10 to 15.) Although your kids are pulling away from you and becoming more independent, it’s important to monitor and remain involved in what they’re doing, who they’re with, and where they’re going. Stay engaged, even when your kids may signal you to stay out of their lives.
 • Kids at this age can be impulsive, and may pressure you to let them do things—fast. Slow down the process. Ask questions. Help young teenagers think through actions and consequences. For example, if your child wants to go to a music concert, don’t just automatically agree (or say no) without exploring the request further. Find out if other adults are going. Ask about the price of a concert ticket. Learn how your child plans to get to and from the concert. Find out whether the concert is truly acceptable for this age group. Model and discuss together these other aspects so that your child can learn to plan, consider the bigger picture, and not be so quick to jump into new experiences.
 • Know that most kids are going to experiment in some way with risk-taking behaviors, such as getting into trouble at school or even trying alcohol. When these difficult behaviors happen, work with your child to limit the risk-taking to a one-shot experience (if at all). Set limits and consequences, and be firm while also reminding your child how much you love him or her.
 • The teen years are often described as a period of “storm and stress.” And while you may find yourself in far more contentious situations with your emerging teenager, remember to love, support, and listen to your teenager, too. One of the more interesting Search Institute findings is that while 70 percent of young people feel they have Asset 1, Family Support, only about 30 percent report they have Asset 2, Positive Family Communication. So talk with your child, and also listen to him or her.
 • As long as you’re aware of what’s happening in your children’s lives, you can relax and enjoy some of the funny, crazy things they do. For example, at a sleepover, one of the girls called each of the other girls’ dads to say how much their daughters loved them (while the daughter screamed in the background), before giggling and hanging up. Some of the playful behavior at this age is harmless and worth laughing about.

For parents with children ages 16 – 18

 • Although teenagers at this age tend to be less impulsive than in earlier teen years, they can still be overly spontaneous at times and may need guidance in thinking things through. Give teenagers room to make their own decisions, but continue to ask them questions to help them see the broader picture.
 • Talk and listen to your teenager to understand how much involvement he or she wants from you when making decisions involving school schedules, projects, part-time jobs, financial decisions, college shopping, relationship decisions, and so on. Your perspective often can be very helpful to teenagers. Make sure, though, that they “own” the process and make the final decision themselves.
 • Remember to take time for yourself. Relax with A Moment’s Peace for Parents of Teens.
 • Find out about the creative things teenagers do to make life interesting. For example, at some high schools teenagers compete with each other to ask a date to a dance in the most original way possible. Enjoy these acts, even if your teenager does goofy things that make you shake your head, such as wearing tennis shoes with a tuxedo.
 • Let some things go. Even when teenagers are older, they can still make your head spin. As long as your teen isn’t in danger or creating trouble, sometimes it’s best to just sit down and take a deep breath before trying to figure out what you’ll say or do next.
tip for the week…  Relaxation strategies for parents There are some very easy ways to unwind. Reading a magazine, watching some television, finding some time for your favourite interests – simple things can make you feel better about your day.

Anything that reduces your physical or mental tension can ease your stress levels. This might be going for a walk, reading a book, or doing some gardening, yoga or meditation.

Some people find shopping relieves stress. This might help but beware of the downsides, such as spending more than you can afford. There are also tapes or CDs available in public libraries and bookshops which can help with relaxation..Click here for more parenting tools & tips

Remember that the site gets updated on a daily basis to make sure we stay in touch with fresh ideas, tips and tools that makes our parenting journey easier and much more fun.

Buckle-up yourself & YOUR CHILDREN when in the car. Read here why we say it is essential.

May God bless you and your family!

Yours in POSITIVE PARENTING!

Adéle Grosse <*)))>< [Luca & Ringo’s Mom]

Parenting Skills Facilitator