Author Archive

Blitsnavorsing: Corona-19 en Gemeentes

Written by Bridget Leibbrandt on . Posted in Uncategorized

Die projek word onderneem deur die Diensgroep Navorsing en Toerusting (Sinode van Wes-Kaapland), in oorleg met predikante oor die hele land. Die navorsing kyk watter konsensus na vore kom in die krisis. Ons beoog ʼn paar rondtes en wil telkens die bevindinge plaas op Bybel-Media se nuwe platform, www.kieskerk.com . Terugvoer is welkom van almal wat wil saam dink en leer in die tyd van afsondering.

Blitsnavorsing vir Kieskerk Perspektiewe

Kreatiewe idees vir gemeentes

Written by Bridget Leibbrandt on . Posted in Artikels, Communitas Inligting, Communitas-e, Dienste, Dienste-Communitas, Enuus, Eredienste en liturgie, Gemeentes, Gemeentes, Nuus, Nuusperspektief, Prediking

Praktiese punte aan gemeentes vir nadenke:

Kommunikeer duidelik dat hierdie maatreëls met die kennis en inligting wat ons nou het, is wat nou belangrik is. Dit is nie die nuwe normaal nie maar drastiese optrede vir ‘n beperkte tyd. Dit mag ook vinnig verander.

Tans moet almal so vinnig en so streng as moontlik maatreëls tref om verspreiding te beperk sodat ons voor die kurwe kan bly. Ons is ‘n land wat kwesbaar is met hoogs aansteeklike siektes.

Bedien daarom vanuit die volgende vertrekpunte.

Kreatiewe idees vir gemeentes – 18.03.2020

Gevorderde Sertifikaat in Bedieningsvernuwing

Written by Bridget Leibbrandt on . Posted in Uncategorized, VBO

Die Sertifikaatkursus is ʼn intensiewe bedieningsvernuwingskursus wat leraars wil help om op ʼn dieper en grondiger vlak weer oriënteer te word t.o.v. hulle bediening.

  • Die kursus in ʼn formaat van nege modules (van 3 dae elk) oor die loop van drie jaar aangebied.
  • Dit word inklusief aangebied, m.a.w. teologie, vaardighede, houdings, roepingsbewustheid en spiritualiteit word aangespreek. Die kursus gee nuwe insigte, maar is ook baie prakties en help mense om innoverend te werk.
  • Hierdie 9 kursusse word tans saam met ons Ekumeniese vennote aangebied, en aanbieding is dus in die meeste gevalle in

LW Ons pas die voertaal aan na gelang van die samestelling van die groep; kursusgangers is altyd welkom om in die taal van hul voorkeur te kommunikeer.

Mod 1 Om die tye en geleenthede te verstaan / About our context – a deeper understanding of the world and times we live in  

3 – 5 Maart

 

E Volanie& Coenie Burger

Mod 2 Gemeentelike Ekklesiologie / About Congregations – part of the problem or part of the answer?  

12 – 14 Mei

Guillaume Smit

&

Francois Herselman

Mod 3 DIE TRINITEIT- Die Wonderlike, Vreemde God in Wie Christene Glo / About God – the Triune God of the Bible, Missio Dei and the plot of the Gospel  

21 -23 Jul

Pieter vd Walt

& Andre Agenbag & Coenie Burger

 

 

 

 

Registration form_Cert Module 1-3_2020