Author Archive

HOEKOM #IMAGINE DIE BELANGRIKSTE BYEENKOMS VAN HIERDIE GENERASIE IS

Written by Guillaume Smit on . Posted in Jeug en familie

Die meeste van ons wat van 21-23 Maart 2014 op die #imaginekamp was, gloei nog van al die opwinding (met hierdie skrywe was dit immers ‘n skamele vier en twintig uur tevore): Etlike duisende jongmense en volwassenes; ‘n jeugfees wat skaars beskryf kon word met enige ander woord as awesome; tieners wat tot bekering gekom het, hulle sondes bely het, hulle bagasie voor die Here gaan neersit het; die uitdaging wat reguit en duidelik gestel is om voluit vir die Here te leef en die hoop te help herstel vir ‘n gebroke land. In terme van rigtinggewers was hierdie een van die mees suksesvolle byeenkomste in ‘n baie lang tyd.

Lesse vir effektiewe Missionale Leierskap

Written by Guillaume Smit on . Posted in Leierskap

Covey se benadering het wye praktiese toepassingsmoontlikhede, onder andere vir missionale leiers. Nie alleen fokus hy op karakterontwikkeling en integriteit nie, hy benadering leierskap vanuit ‘n holistiese perspektief wat strategies bou aan elke aspek van ‘n mens se funksionering. Boonop plaas hy ‘n hoë premie op ‘n selfopofferende diensperspektief wat leiers begelei om doelwitte na te jaag sodat die gemeenskap gebou kan word.

Mens sou die sewe gewoontes soos volg kon opsom:

Om Jesus aan mense voor te stel

Written by Guillaume Smit on . Posted in Evangelisasie

Boonop loop evangelisasie en dissipelskap hand aan hand: Nuwelinge in ‘n geloofsgemeenskap moet intensioneel begelei word met geloofsvormende gewoontes na Jesusgelyke karaktervorming en ‘n koninkryksgerigte lewenswyse. Nuwe gemeentes gaan haal dus nie net geloofsvervreemde mense nie, maar bou hulle ook op in die nuwe lewe wat Christus moontlik gemaak het.

Hoekom jy in die kerk moet tweet

Written by Guillaume Smit on . Posted in Evangelisasie

Volgens Scott Williams, in sy artikel “Five Reasons You Should Twitter in Church” (churchleaders.com), is tegnologie ‘n neutrale ding en afhanklik van die intensie van die gebruiker. Omdat die hedendaagse wêreld ‘n gedeelde omgewing geraak het met die konstante uitruil van inligting en die onmiddellikheid van die digitale verbintenis, is dit moontlik om mense met God in interaksie te kan tree, met hulle eie verlede besig te wees en hulle insig in hierdie Godsbeweging met hulle vriende te deel – alles op dieselfde tyd.