Author Archive

“ReJesus: A Wild Messiah for a Missional Church” Alan Hirsch & Michael Frost

Written by Gideon Kok on . Posted in Boeke, Dienste-Communitas, Gestuurde Gemeentes

rejesus vir web“Frost and Hirsch have done it again. Reading ReJesus provoked, frustrated, and ultimately convicted me of my need to live more deeply in the way of Jesus. If you are  looking for another book on simply bolstering church as-we-know-it, this is not for you. If you and your church want to be challenged to walk in the Way of Jesus, this book delivers.”
-Ed Stetzer, blogger (www.edstetzer.com), author, Planting Missional Churches

“Alan Hirsch and Michael Frost continue to push the church into the future with their latest project, ReJesus. Herein they focus on what every Christian church must focus on-Jesus Christ-and they develop a Christ-centered strategy for missional ecclesiology. This is a timely and relevant book and deserves a wide readership.”
-Tony Jones, national coordinator of Emergent Village, doctoral fellow in practical theology at Princeton Theological Seminary, author, The New Christians: Dispatches from the Emergent Frontier

“ReJesus calls to mind Jaroslav Pelikan’s Jesus Through the Centuries and the stubborn fact we can never get outside our own culture(s) to a pure Jesus. That way is not open to those who confess the Incarnate One. In every age Christians are compelled to wrestle with the meaning of Jesus again. Colin Greene’s Christology in Cultural Perspective reminds us of how we must continually wrestle with how to be faithful to Jesus in our day. Neibuhr’s Christ and Culture shows how we continually shape Jesus out of our cultural imaginations. Yet, in all its eradicable shortcomings, the church is still the location where we’re shaped by the revelation of God in Jesus Christ. We always wrestle with how to re-Jesus because we have no choice. May we do it with humility and a deep love for these clay vessels of history we call the church, for there is no other place in which Jesus is made present. This book is a contribution to that wrestling; like all such wrestling it is itself enmeshed in culture. I trust it encourages others to wrestle that we might all be more faithful followers of Jesus.”
-Al Roxburgh, Vice President, Allelon Canada, co-author, The Missional Leader

HT: FE
Resensie verkry te: http://churchplantingnovice.wordpress.com/2008/10/30/alan-hirschs-new-book-rejesus/

SAVGG / SAPMC NUUSBRIEF 03

Written by Gideon Kok on . Posted in Nuus

2. CLUSTERBYEENKOMS 6 JUNIE 2009 BY VGK HEATHERDALE

Carel van der Merwe berig dat die Vrystaat Cluster op 6 Junie bymekaar gekom het en dat:
1) Veral genoeg tyd gebruik is om die mense geestelik te versterk en vir die Wandel in die Woord.
2) Die gemeentes is kans gegee om agterstallige werk in te haal en daarvan verslag te lewer en op datum te kom vir die Clusterbyeenkoms van 5 September 2009 te Pellissier.
3) Tweeling-gemeentes het die geleentheid gekry om met mekaar te praat
4) Nuwe materiaal is bekend gestel
5) Ander reëlings is getref.

Dit was baie aangenaam en die gemeentes het veral die gasvryheid en omgewing van die VGK Heatherdale ervaar

3. EERSTE CLUSTERBYEENKOMS VAN GAUTENG CLUSTER 3

vir web 01Gideon Kok berig dat die nuwe Cluster 3 in die Gauteng Area van Vrydag 05 Junie tot Saterdag 06 Junie 2009 vir die eerste maal byeengekom het in die skitterende fasiliteite van NG Kempton Hoogland.

vir web 02Die drie fasiliteerders, het om die beurt opgetree oor die tydperk.  Hy sê dat hulle het as aanbieders het die beskikbaarstelling van die lesingmateriaal baie positief ervaar. Die feit dat die gemeentes dit ook nou ter hande het, is net so positief. Verder was dit in die algemeen beskou ‘n baie aangename en leersame byeenkoms. Almal wat betrokke was is vol moed en baie positief huis toe na die byeenkoms.

Hoekom? Wel miskien is dit die feit dat die kwessie van gestuurdheid nou al so lank in die Sinodale streek en omgewing verkondig en gedryf word dat die gemeentes met ’n baie positiewe verwagting opgedaag en deelgeneem het aan die verrigtinge. Ons was veral beïndruk met die VGK Ennerdale se insette. Onder leiding van ds. Wessie Wessels is daardie gemeente gereed vir groot dinge. Maar dit geld ook vir elke ander gemeente wat deelgeneem
het aan die byeenkoms.
vir web 03Ons sien baie uit daarna om die reis verder te stap saam met NG Kempton Hoogland, NG Kinross, NG Brackendal, die VGK Ennerdale, en NG Deo Gloria.

vir web 04Die twee gemeentes NG Randburg en die NH Kerk Brackenhurst sal waarskynlik ook voor of op die tweede byeenkoms deel word van die reis. Van die gemeentes wat aanvanklik aangedui het dat hulle wel gaan inskakel is dit net die VGK Reigerpark en die NG Kerk Edleen wat nou definitief besluit het om weens bepaalde gemeentelike redes, nie nou in te skakel by die reis nie.

Van die opmerkings wat tydens die byeenkoms gemaak was, is die volgende:

Wat is julle verwagtinge vir die reis?
• Enerdale – wil na een jaar hê dat 50% van die lidmate gestuurdes sal  wees
• Brackendal – een hart om een ding te doen om ’n verskil te maak – Die Here wil gee en ons moet dit uitleef.vir web 05
• Kempton Hoogland – Sterker fokus op gestuurdheid – vir al die bedieninge
• Kinross – almal een in Jesus – ’n leefwyse
• Deo Gloria – Ons het mekaar nou lank genoeg warm gebroei

Wat dink julle na vandag is die boodskap van die Here vir ons as Cluster?
“Die Here sê vir ons: gaan!”

 

———————————–
Stuur asseblief hierdie nuus aan na soveel moontlik belangstellendes.

Frederick Marais
jfm@sun.ac.za
SAVGG Projekleier
Communitas Stellenbosch (0)21 808 3265 of 0833801657

SAVGG/SAPMC NUUSBRIEF 02

Written by Gideon Kok on . Posted in Nuus

2. Patrone van Gestuurdheid.

Daar is op die webblad vir die Vennootskap ʼn afdeling geskep vir die Gestuurde patrone.  Ons is besig om bronne en programme wat gemeentes kan gebruik ten opsigte van die patrone op te laai.

  • Indien julle gemeente programme of bronne ontwikkel het om ʼn spesifieke patroon in die gemeente te vestig, stuur dit asb. aan vir Gideon Kok by kokgj@vodamail.co.za sodat hy dit kan plaas.
  • Daar is reeds kort opsommings van die patrone en ʼn preekreeks van Somerstrand gemeente.

Ons sien uit daarna om op hierdie manier mekaar se vennote te wees.

3. GESPREK – Die bewegings van die Gees.

Daar is tans op www.communitas.co.za ʼn gesprek aan die gang oor die bewegings van die Gees soos wat gemeentes dit hierdie Pinkster beleef het.  Die eerste 5 bewegings is geplaas.

Jannie Swart is ook besig om op sy blog “Tussen-in” op www.communitas.co.za interessante boeke te bespreek oor die werk van die Heilige Gees.

4. KONFERENSIE : 9-11 Nov 2009 : “Beliggaming van die Gestuurde Visie.”

Die Vennootskap se leesspanne is besig om die leesverslae op te stel van 20 gemeentes wat reeds 5 jaar met die reis besig is.  By die konferensie in November gaan ons na die verhale van gestuurde transformasie luister en saam onderskei oor die wyse waarop die gestuurde visie gestalte vind in Suider Afrika.

Stuur asseblief hierdie nuus aan na soveel moontlik belangstellendes.

Frederick Marais
jfm@sun.ac.za
SAVGG Projekleier
Communitas Stellenbosch
(0)21 808 3265 of 0833801657

SAVGG/SAPMC NUUSBRIEF 01

Written by Gideon Kok on . Posted in Nuus

2. NUWE CLUSTERS

2.1.  Hier volg kort nuus rakende nuwe clusters in die land:

  • Danie Mouton het ‘n bekendstelling in KZN gedoen hierdie week en ons hou duim vas dat daar ook in hierdie streek ‘n cluster sal begin
  • Gauteng 3 (Johannesburg) se cluster skop volgende naweek af.  Gideon Kok, Willem Strauss en Corneil du Plessis is die aanbieders.
  • In die Noord-Kaap woel dit ook.  Louwtjie laat weet dat daar ‘n moontlikheid is van ‘n nuwe cluster op Kathu. Hy en Andre de Villiers neem die leiding daar.
  • Die Boland cluster hou op 20 Junie ‘n laaste inligtingsessie en hoop om in die derde kwartaal af te skop.  GP Kellerman is aanbieder.  Daar het reeds vyf gemeentes ingekoop en ons hoop daar is nog oppad!
  • In die Vrystaat oorweeg die Ring van Sasolburg om as Ring met ‘n cluster te begin en sal in die 3de kwartaal verder hieroor praat.
  • In die Bosveld agter die Waterberge het gemeenteleiers verlede week vir ‘n eerste informele sessie bymekaar gekom en daar is baie entoesiasme onder die gemeentes van die omgewing om te begin.  Hannes Peens is clusterleier en Chris Harris van Potgietersrus sal as aanbieder optree.
  • In Pretoria praat hulle ook van nuwe clusters maar hierdie week kan hulle nie dink nie- hulle breine is blou – dus hoor ons later van hulle …

3. HANDELINGE KONFERENSIE
Die Handelinge konferensie van verlede week het ‘n groot inpak gemaak op ons almal wat gestuurde teologie probeer bedink. Dankie aan ‘n klomp van julle wat hier was en bydraes gemaak het! Die referate is op www.communitas.co.za beskikbaar. Gaan  lees en luister gerus. Dit is werklik baie goeie missionale stof om met taakspanne, ensovoorts,  te behandel
Gemeentes wat wil “Wandel in Handelinge” kan gerus met Johann du Plessis van Kenridge gemeente kontak. Meer detail is op www.communitas.co.za

4. NOVEMBER 2009 KONFERENSIE
Die Vennootskap is vanjaar 5 jaar aktief in Suider Afrika en ons hou 9-11 November ‘n konferensie met die tema: “Beliggaming van die Gestuurde Visie.”
NG Helderberg gaan as gasgemeente optree.
Prof. Pat Keifert en ander internasionale vennote sal ook die konferensie bywoon. Volgende keer meer detail hieroor.
Stuur asseblief die nuus aan na soveel moontlik belangstellendes

Dr. Frederick Marais
SAVGG Projekleier
Noordwal-Wes Kweekskool Stellenbosch
(k) 00-27-(0)21 808 3265
(f) 00-27-(0)86 530 4106
(s) 00-27-(0)83 380 1657
e-Pos : jfm@sun.ac.za
Blog : www.communitas.co.za/Padlangs
Webwerf : www.communitas.co.za

CROSSING THE BAR – XVI : An Unnecessary God

Written by Gideon Kok on . Posted in Articles

When the bar owner broke ground, the church broke into prayer groups.

When his walls went up, they routed petitions and sought injunctions, anything in the legal world to stop it.

Yet all of their efforts seemed to fail until, lo and behold, the night before the bar was to open, it was struck by lightening and burned to the ground.

The church then held a public praise service and “gave glory to God” for all to hear… until later that week, when they were slapped with a lawsuit which alleged that they had “either directly or indirectly” caused the lightening to strike and the building to burn.

On the day of their trial, after the opening statements had been made in which the bar owner pressed his case against the church and the church denied any responsibility, the judge finally looked over the top of his glasses at the two parties, and stated, “This is the most interesting case I’ve ever tried. On the one hand I have a bar owner who believes fervently in the power of prayer, and on the other, a whole church that doesn’t.”

After 15 years in the saloon business, there isn’t very much about how “bar people” look at God that surprises me. This last Easter evening, however, was different.

My wife Nancy and I invited our friends from the Bull’n Bear – a saloon which we own and operate – to our home for a meal and “campfire” by Rock Creek, which runs behind our house. We have done this for years on Christmas, but this was our first Easter campfire.

I led those gathered – believers and non-believers alike – in a couple of bible-camp-ish songs with guitar, read the Easter evening Gospel, and gave a little talk about the death and resurrection of Jesus our Lord which, as usual, flowed into an “around-the-campfire” discussion about the reason we were there and what I had said.

In my mind, I had hoped and prayed that here too, just as on that first Easter evening, eyes would be opened by the work of God’s Spirit and that Jesus would be seen by at least some in a new and present way. After all, the similarities to the Gospel lesson and our setting abounded – friends sitting around a campfire, talking about the amazing events of the day. Nearby there was water where fishing was the custom (“I am going fishing” is an often quoted scripture around here!). All in all, what more could you ask?

But as far as I can tell, the only eyes that were opened this past Easter evening were my own. What I saw was not as stunning as what the first disciples saw, but it took me by surprise nevertheless. It has not left me alone since.

You see, in all of our talking about the resurrection of Jesus – and with few exceptions – neither those who would call themselves Christian, nor those who would not, seemed to find any relevant connection between their lives and beliefs and the proclamation of the basic Christian doctrine of the bodily resurrection – either that of Jesus’ body on that first Easter, or their own, looking ahead to that last day. It was as if the idea of the bodily resurrection as a new work of God simply did not compute.

After the fire died down and everyone had gone home, I sat alone and wondered why it was that there was such an obvious disconnect between the Easter story and the stories of their own lives. After all, at our Christmas campfires, the story of Jesus’ birth, and what it meant in terms of God coming to be “with us and for us” had always been received with joyful, even eager ears underneath the cold December stars.

On Easter evening however, it had seemed as though the greater share of them couldn’t get away from talk of the resurrection from the dead fast enough, as though it was threatening. As I thought about it, it suddenly dawned on me that the reason for this had simply to do with control – or better, with who is in control. It had to do with the first commandment.

At Christmastime, Jesus is a baby “meek and mild” and we all love babies. We can cuddle and hold them and put them where we will.

Even a grown up Jesus crucified isn’t so tough for most to handle. After all, you don’t have to look very far to see other examples of ones who have given their lives for the sake of others. We can wrap our minds around and admire such self-sacrifice.

But Easter! To raise someone from the dead requires both a power and will that is far beyond what we can control. Easter requires, without too much theological or doctrinal thinking, that we take God seriously when he says that commandment that is also a promise: “I am the LORD your God!” for with it comes also the necessary corollary: “I am the LORD your God…” AND YOU ARE NOT!

In Easter we find a God who won’t share control. In Easter, God alone is God, doing what God alone can do. That seems to be uncomfortable for both the churched and the un-churched alike.

But there is more to this “problem” of Easter that affects especially the un-churched (the “bar people” if you will). It comes from how we as the Church seem to talk about our hope of eternal life.

In the campfire discussion about Easter, it was clear that one could just as well have taken God completely out of the equation, making God unnecessary for our life (except, perhaps, as “first cause” since God created us). For those at the campfire who would not describe themselves as Christian, the resurrection story was little more than a spiritual metaphor about our continuing “spiritual” existence after we die; something which is true not because of God’s power and continuing activity on our behalf but simply because that is the nature of things. Such thinking is evidenced in many ways. In some, it is the belief in reincarnation. In others, you hear it in comments often made at the funerals of friends or loved ones (“I bet she’s looking down at us right now smiling…”). We see it even in popular television shows.

What surprised me was that those who do believe in Jesus had almost exactly the same attitudes and beliefs regarding eternal life as those who don’t, giving little thought to the new creation which God is doing now and will do also in the future. The truth is that, so far as I could ascertain, God’s continuing or future work was pretty much irrelevant for these believers as well. Their soul would live on, apart from the continuing work of God. Any talk of the “resurrection of the body” and all that it implies simply didn’t matter. All that will be, already is.

Now the reason that this matters so much in a “crossing the bar” sort of way (that is, for reaching out to those around us with the Gospel of Jesus), is that when our eternal life is perceived as something innate to our being, God becomes unnecessary in our everyday life. For if, when we die, we only (and automatically) trade one form of existence for another, then both our need for God’s saving work and the radical-ness of what God has done in Christ are greatly diminished.

When this diminishing runs its course, one is left with people looking at the risen Jesus “like cows looking at a new gate” (Keifert), not knowing what it is that is standing right in front of them – God whom they desperately need to be their God; God who alone has the last word on both their death and their life.

When the Gospel of Jesus’ resurrection is reduced to simply some sort of immortality that naturally occurs in the first place, it allows us to have neither any real need for God, nor any expectation that God will be exercising God’s power and will in our day-to-day lives. We have in effect done an end run around the grave that waits for us all, and put God on the bench once again.

Such a view about our innate immortality is not, however, what Christians believe. We believe in the resurrection of the body where God alone is God. No one else, including ourselves, can break the bond that holds us all in its death grip. We can’t do it for ourselves, and it won’t just happen on its own!

God must choose to be our God. God must act.

And this God has done.

Those of you who are reading this know that full well, for this is the Gospel you preach. But there are an awful lot who don’t know that this is our message of hope, who don’t know the One who has done – and continues to do – it all. And there’s the rub.

If the Christian Gospel of the resurrection of the body is reduced to something that is indistinguishable from the common belief in the immortality of the soul, then that which we have to proclaim about Jesus is robbed of its power to save. If Jesus gives us only what we have anyway (simply because we are human), why would we possibly need him?

But, if Jesus has done more than this, then it is perhaps time once again that we stop our incessant explaining to the “bar people” in our lives what it is that we believe about God, and once again start simply proclaiming just what it is that God did for us all in the resurrection of Jesus Christ. When we do that, who knows what mighty works God may yet do? We can be pretty sure that they will work to give us the life for which we have deeply longed yet so vainly tried to get for ourselves.

Jim Johnson is a Church Innovations consultant, a former pastor and owner of the Bull ‘n Bear Saloon in Red Lodge, Montana.

CROSSING THE BAR – XVI : An Unnecessary God

Written by Gideon Kok on . Posted in About us, PMC

When the bar owner broke ground, the church broke into prayer groups.

When his walls went up, they routed petitions and sought injunctions, anything in the legal world to stop it.

Yet all of their efforts seemed to fail until, lo and behold, the night before the bar was to open, it was struck by lightening and burned to the ground.

The church then held a public praise service and “gave glory to God” for all to hear… until later that week, when they were slapped with a lawsuit which alleged that they had “either directly or indirectly” caused the lightening to strike and the building to burn.

On the day of their trial, after the opening statements had been made in which the bar owner pressed his case against the church and the church denied any responsibility, the judge finally looked over the top of his glasses at the two parties, and stated, “This is the most interesting case I’ve ever tried. On the one hand I have a bar owner who believes fervently in the power of prayer, and on the other, a whole church that doesn’t.”

After 15 years in the saloon business, there isn’t very much about how “bar people” look at God that surprises me. This last Easter evening, however, was different.

My wife Nancy and I invited our friends from the Bull’n Bear – a saloon which we own and operate – to our home for a meal and “campfire” by Rock Creek, which runs behind our house. We have done this for years on Christmas, but this was our first Easter campfire.

I led those gathered – believers and non-believers alike – in a couple of bible-camp-ish songs with guitar, read the Easter evening Gospel, and gave a little talk about the death and resurrection of Jesus our Lord which, as usual, flowed into an “around-the-campfire” discussion about the reason we were there and what I had said.

In my mind, I had hoped and prayed that here too, just as on that first Easter evening, eyes would be opened by the work of God’s Spirit and that Jesus would be seen by at least some in a new and present way. After all, the similarities to the Gospel lesson and our setting abounded – friends sitting around a campfire, talking about the amazing events of the day. Nearby there was water where fishing was the custom (“I am going fishing” is an often quoted scripture around here!). All in all, what more could you ask?

But as far as I can tell, the only eyes that were opened this past Easter evening were my own. What I saw was not as stunning as what the first disciples saw, but it took me by surprise nevertheless. It has not left me alone since.

You see, in all of our talking about the resurrection of Jesus – and with few exceptions – neither those who would call themselves Christian, nor those who would not, seemed to find any relevant connection between their lives and beliefs and the proclamation of the basic Christian doctrine of the bodily resurrection – either that of Jesus’ body on that first Easter, or their own, looking ahead to that last day. It was as if the idea of the bodily resurrection as a new work of God simply did not compute.

After the fire died down and everyone had gone home, I sat alone and wondered why it was that there was such an obvious disconnect between the Easter story and the stories of their own lives. After all, at our Christmas campfires, the story of Jesus’ birth, and what it meant in terms of God coming to be “with us and for us” had always been received with joyful, even eager ears underneath the cold December stars.

On Easter evening however, it had seemed as though the greater share of them couldn’t get away from talk of the resurrection from the dead fast enough, as though it was threatening. As I thought about it, it suddenly dawned on me that the reason for this had simply to do with control – or better, with who is in control. It had to do with the first commandment.

At Christmastime, Jesus is a baby “meek and mild” and we all love babies. We can cuddle and hold them and put them where we will.

Even a grown up Jesus crucified isn’t so tough for most to handle. After all, you don’t have to look very far to see other examples of ones who have given their lives for the sake of others. We can wrap our minds around and admire such self-sacrifice.

But Easter! To raise someone from the dead requires both a power and will that is far beyond what we can control. Easter requires, without too much theological or doctrinal thinking, that we take God seriously when he says that commandment that is also a promise: “I am the LORD your God!” for with it comes also the necessary corollary: “I am the LORD your God…” AND YOU ARE NOT!

In Easter we find a God who won’t share control. In Easter, God alone is God, doing what God alone can do. That seems to be uncomfortable for both the churched and the un-churched alike.

But there is more to this “problem” of Easter that affects especially the un-churched (the “bar people” if you will). It comes from how we as the Church seem to talk about our hope of eternal life.

In the campfire discussion about Easter, it was clear that one could just as well have taken God completely out of the equation, making God unnecessary for our life (except, perhaps, as “first cause” since God created us). For those at the campfire who would not describe themselves as Christian, the resurrection story was little more than a spiritual metaphor about our continuing “spiritual” existence after we die; something which is true not because of God’s power and continuing activity on our behalf but simply because that is the nature of things. Such thinking is evidenced in many ways. In some, it is the belief in reincarnation. In others, you hear it in comments often made at the funerals of friends or loved ones (“I bet she’s looking down at us right now smiling…”). We see it even in popular television shows.

What surprised me was that those who do believe in Jesus had almost exactly the same attitudes and beliefs regarding eternal life as those who don’t, giving little thought to the new creation which God is doing now and will do also in the future. The truth is that, so far as I could ascertain, God’s continuing or future work was pretty much irrelevant for these believers as well. Their soul would live on, apart from the continuing work of God. Any talk of the “resurrection of the body” and all that it implies simply didn’t matter. All that will be, already is.

Now the reason that this matters so much in a “crossing the bar” sort of way (that is, for reaching out to those around us with the Gospel of Jesus), is that when our eternal life is perceived as something innate to our being, God becomes unnecessary in our everyday life. For if, when we die, we only (and automatically) trade one form of existence for another, then both our need for God’s saving work and the radical-ness of what God has done in Christ are greatly diminished.

When this diminishing runs its course, one is left with people looking at the risen Jesus “like cows looking at a new gate” (Keifert), not knowing what it is that is standing right in front of them – God whom they desperately need to be their God; God who alone has the last word on both their death and their life.

When the Gospel of Jesus’ resurrection is reduced to simply some sort of immortality that naturally occurs in the first place, it allows us to have neither any real need for God, nor any expectation that God will be exercising God’s power and will in our day-to-day lives. We have in effect done an end run around the grave that waits for us all, and put God on the bench once again.

Such a view about our innate immortality is not, however, what Christians believe. We believe in the resurrection of the body where God alone is God. No one else, including ourselves, can break the bond that holds us all in its death grip. We can’t do it for ourselves, and it won’t just happen on its own!

God must choose to be our God. God must act.

And this God has done.

Those of you who are reading this know that full well, for this is the Gospel you preach. But there are an awful lot who don’t know that this is our message of hope, who don’t know the One who has done – and continues to do – it all. And there’s the rub.

If the Christian Gospel of the resurrection of the body is reduced to something that is indistinguishable from the common belief in the immortality of the soul, then that which we have to proclaim about Jesus is robbed of its power to save. If Jesus gives us only what we have anyway (simply because we are human), why would we possibly need him?

But, if Jesus has done more than this, then it is perhaps time once again that we stop our incessant explaining to the “bar people” in our lives what it is that we believe about God, and once again start simply proclaiming just what it is that God did for us all in the resurrection of Jesus Christ. When we do that, who knows what mighty works God may yet do? We can be pretty sure that they will work to give us the life for which we have deeply longed yet so vainly tried to get for ourselves.

Jim Johnson is a Church Innovations consultant, a former pastor and owner of the Bull ‘n Bear Saloon in Red Lodge, Montana.

Nuwe Cluster vir die Hoëveldstreek

Written by Gideon Kok on . Posted in Inligting

Uit die Hoëveldstreek kom die goeie nuus van ‘n ter stigte nuwe Vennootskapscluster!

Die “voorstigtingsvergadering” vir hierdie derde Cluster in die streek vind DV plaas op Saterdag 18 April 2009 van 09h00 tot 12h30 te NG Brackendal.

Die volgende Gemeentes het aangedui dat hulle belangstel om hierdie vergadering by te woon: NG Brackendal, NG Deo Gloria, NG Edleen, NG Kempton-Hoogland, NG Kinnros, Ned Herv Kerk Brackenhurst, VGKSA Ennerdale, VGKSA Emmanuel.

Daar word met opgewonde verwagting uitgesien na die ontwikkeling van hierdie derde Cluster in die Hoëveldstreek. Indien hierdie groep almal sou besluit om wel by die Vennootskapsreis in te skakel, sal daar 24 gemeentes in die Hoëveldstreek by die Vennootskap betrokke wees.

Onder diegene wat betrokke gaan wees, is onder andere ook ds Theo Janse van Rensburg wat tans ingeskryf is by US en wat besig is met die Meestergraad wat fokus op Missionêre Gemeentes.

Die konsultante wat betrokke gaan wees by hierdie Cluster is Theo Marais, Gideon Kok, Willem Strauss, Corneill du Plessis en Johan Bester.

Vir verdere inligting kan u gerus skakel met Gideon Kok by kokgj@vodamail.co.za.