Author Archive

Ouerskap of opvoeding?

Written by Gielie Loubser on . Posted in Positiewe Ouerskap

Opvoeding is iets wat ouers met kinders doen, maar dis ook iets wat kinders met ouers doen. Ek het die afgelope tyd baie bewus geword van my kinders wat my help met so baie goed en ek in een steil leer-kurwe is. Dit wil sê ek word ook opgevoed.

My oudste is nou 12 en ek weet nog regtig nie hoe om tieners naby te akkommodeer nie. Hy is besig om my op te voed. Vanoggend aan ontbyt-tafel het dit weer gebeur, toe ek te veel melk oor sy pap gegooi het en hy my daarop wys. Ek het myself verontskuldig en die rede daarvoor gekoppel aan ’n voorval net van te vore wat niks met die ontbyt te make het nie. Hy het toe bloot kalm vir my gesê dat dit nou niks met die saak te doen het nie en ek het baie “opgevoed” gevoel!?! Maar hy was reg en ek het geleer (gelukkig kon ek my mond hou en groter as die oomblik wees).
Die oomblik as ons besef dis ’n wedersydse verantwoordelikheid raak die las van ouerskap baie ligter en kan ons deelnemend wees.

Ek leer so baie van my kinders en dis so ’n voorreg. Ek moes net hulle amptelik die toestemming gee om vir my ook te help. Dan moet ek heeltyd werk aan my ego om dit te vat. Ek dink alle ouers moet dit probeer want dan eers kan ons die wysheid van Jesus ontvang as Hy ’n kind neem en tussen die Dissipels laat staan en vir hulle sê: “Word soos ’n kind om die koninkryk te beërwe.” Joël het jare terug dit ook gesê en Petrus het dit bevestig met sy eerste preek in Hand 2 dat die kinders en jongmense as Profete sal optree.
Ons moet dus die goeie verhoudings bou om die voorreg dit hê. Daarom moet ons met alles wat ons doen twee vrae vra: 1. Bou dit die verhouding! En as jou antwoord nee is die volgende vraag:  2. Kan die verhouding dit deurstaan (sustain) gaan die verhouding hou?

Kom bemagtig jou kind om jou te help.

Is Positiewe Ouerskap negatief?

Written by Gielie Loubser on . Posted in Jeug en familie

Die skrywer gaan voort en verduidelik dat jy ook Negatiewe ouerskap kry en dat mans geneig is om negatiewe ouerskap toe te pas. Die skrywer se voorstel aan ouers is om en ek haal weer aan” Om van albei dié bose pole af weg te bly en om ’n pa met ’n plan te wees.”
As een van die aanbieders van die Padlangs kursus wat die denke van positiewe deelnemende ouerskapstyl bevorder voel ek my genoop om tog iets duidelik te stel. Die skrywer is reg dat mense uit die positiewe ouerskap styl nie verkeerde gedrag straf nie, dit beteken egter nie dat dit oorgesien of bloot net “vergeef” word nie. Inteendeel die ouerskap styl vra dat daar baie besliste konsekwensies is vir verkeerde gedrag. Die konsekwensies is egter dissipline en nie straf nie. Die verskil is dat straf nie noodwendig logiese betrekking het op die oortreding nie en dat dit bloot net verkeerde gedrag onderdruk.
Positiewe ouerskap wil egter hê daar moet insig in die aard van die gedrag wees sodat dit lei tot selfstandigheid en nie bloot gehoorsaamheid nie. Die verskil is dat gehoorsame kinders slegs gehoorsaam is as die gesagsbron (ouer of volwassene) teenwoordig is. Selfstandige kinders het insig in die aard van hulle gedrag en neem self verantwoordelikheid.
Wat verder die motivering agter ’n positiewe benadering is, is dat ons heel aan die begin met iemand begin. Uit die skrywer se artikel is dit duidelik dat hy baie bewus is van die sondige aard van mense en daar met kinders begin. Die positiewe benadering wil die realiteit voor die sondeval ook in ag neem en kies om met mense by die skepping te begin, waar ons as die beeld van God bevestig word en die asem van God ontvang het. Ons glo dus ten diepste wat die eerste woord ons ons lewe nie is dat ons sondaars is nie, maar dat ons beelddraers van God is waarin Hy hom verheug.
Die gebruik van “nee” word as ’n taboe deur die skrywer uitgewys wat egter nie die waarheid is nie. ’n Positiewe benadering verstaan net dat kinders maklik ouer-doof raak en dat die woord “nee” spaarsamig gebruik word aangesien “nee” ’n soort rebellie-reaksie by die kind ontketen en dat jy dieselfde boodskap kan oordra sonder om “nee” te gebruik. Bv. as jou kind lekkers voor ete vra jy nie hoef te sê: Nee, dis net voor ete nie” maar jy kan sê: “Jy kan net na ete iets kry.”
Die hele keuse vir Positiwiteit is omrede dit mense beter motiveer as straf of beloning of manipulasie. Ons almal reageer die die meeste op positiewe terugvoer. Ouerskap bly ’n uitdaging maar dis baie makliker as jy in die proses jou kind ’n vennoot in die proses maak en nie ’n opponent nie. Daarom die keuse vir positief deelnemende ouerskap.

 

KIX-KOM

Written by Gielie Loubser on . Posted in KIX-KOM

KINDERBEDIENING

Jy ken dalk die naam Kinderkrans. Baie mense sal kan getuig hoe die Kinderkrans ’n bepalende rol in hulle lewe gespeel het. KIX  (Kinders in Christus) is ons nuwe naam en poog ons om die bediening uit die namiddag-in-die-kerksaal-vir-verbondskinders-byeenkoms te verbreed na skole en créches om ook kinders van ongelowige ouers te bereik.

By baie gemeentes het ons die boodskapgekry dat die Kinderkrans ’n verenigings-karakter gekry het en gemeentes nie lus is om aan die vereniging te behoort nie. Gemeentes is lus om hulle eie ding te doen en wil nie geld stuur nie of by die projek van die kinderkrans betrokke raak nie. Die naamsverandering wou die persepsie breek en verskeie gemeentes “behoort” nou aan KIX maar dra nie noodwendig by tot die projek nie. Die beminde “Touleiertjie” het ook dan “KIX.KOM” geraak. Die kwartaalblad is steeds die ruggraat van baie gemeentes se kinder-bedieninge.

Maar die goeie nuus is die “KIX.KOM” het ook nou elektronies geword. Al die lesse en hulpmiddels is nou beskikbaar hier op die webwerf. Kliek net op die skakel .


Soos die nuwe KIX.KOM uitkom sal ons ook die lesse uit die blad haal en op die website plaas. Die KIX.KOM word egter steeds gedruk en gepos vir die wat die gedrukte formaat verkies. Dit kos jou R10 plus posgeld (Jy betaal net vir die drukwerk- ons vra niks meer as dit nie)

Maar wat jou bediening se naam ookal is, alles wat ons hier in die Jeugkantoor het, is tot jou beskikking.

LES MATERIAAL:   

  • ‘God se incredibles’. Dit gaan oor 5 geloofshelde van die Bybel, maar dis nie net die voor-die-hand-liggendes nie.  Die volledige pakket, wat ook ’n CD insluit, is teen R50 + Posgeld by die Jeugkantoor beskikbaar.
  • KIX-KOM: Bestel gerus ons kwartaalblad, voorheenTouleiertjie, nou KIX-KOM (Kieks-kom). Die tipe materiaal wat in die blaadjie verskyn, kan van professionele Kinderbedienaars wat reekse wil hou, tot vrywilligers wat nie langer as 30 minute voorbereidings tyd het nie, bedien.
  • Verskeie boeke: Saamgestelde lesmateriaal vir verskillende ouderdomme en seisoene van die Kerkjaar.
  • Plakkers: Welkom by KIX, verjaarsdag plakkers (verskeie beskikbaar) sowel as blanko plakkers
  • Kix Kreatief CD en boekie – ballon figure, klei en ander kreatiewe aktiwiteite om aan te bied. R50 plus posgeld.
  • Pre-Teen lesse vir 9-12 jariges: 6 lesse wat oor 12 geleenthede gebruik sou kon word sowel as ‘n skattejag. R50 plus posgeld

  

Kontak Sharon by 021 808 9050 of e-pos jeug@sun.ac.za as jy belangstel om meer uit te vind.

Jeug en familie

Written by Gielie Loubser on . Posted in Jeug en familie

Jeugkantoor

Sharon en Gielie het die voorreg om in hierdie bediening te speel. Ja ons wil weer kinders en tieners en ouers help speel in die genade van die Here en so die blydskap van die Evangelie weer ervaar.  

 

Die Jeugkantoor: Stellenbosch

Kontakbesonderhede

Gielie Loubser: gielie@sun.ac.za

Sharon Naude: jeug@sun.ac.za

Tel: 021 808 90 50

Faks: 086 530 2439

Artikels

Is Belydenisaflegging gereformeerd?

Nou die dag het ek beleef dat ek ’n oomblik gehad het oor die NG Kerk se gebruik van Belydenisaflegging. Ek het gesels met ’n dominee-vriend wie se familie uit die kerk is en o.a ’n ander doop-beskouing het. Hy vertel toe hoe hy tydens ’n kuier net weer deurgeloop het ook die gebruik van spesifiek die NG Kerk se belydenisaflegging. Die familie se woorde was: Maak nie saak hoe spesiaal julle dit probeer maak nie, dit bly fake!”

Die ergste is, ek dink dis waar. Kyk net na die drop-out syfers. Dis toe wat ek my oomblik gehad het. Ek het besef ons is met die gebruik eintlik totaal in die evangelical-movement wat glo dat bekering gepaard gaan met “altars-calls” en “commitments”.

Ek onthou baie goed hoe ek as jong dominee baie moeite gedoen het om nie te praat van aanneem en voorstelling nie, maar van belydenisaflegging, geloof-belydenisaflegging! Dis egter in die altar-call-tradisie. Die aanneem en voorstelling is meer gereformeerd! Hoekom? Die spreek woordelike pennie het gedrop toe ek nadink oor wat soortgelyks ons in ons Joodse gebruike kry. Dis natuurlik die Bar Mitzvah. Die fees wat Joodse seuns kry as hulle 13 jaar oud is. Behalwe ’n rits ander gebruike is een van die groot redes vir die Bar Mitzvah, die bevestiging van die kind. Tydens die fees word die seun in die openbaar bevestig (validate) dat hy die familienaam kan dra en ’n sukses van sy lewe gaan maak.

’n Sielkundige het tydens een van die Positiewe Ouerskap sessies gesê dat die bevestiging van ’n kind die meeste vir ’n kind doen. Sy het gesê dat die een ding wat ’n kind die meeste motiveer om beter te wees en te doen, positiewe terugvoer is. Dis niks anders as publieke bevestiging nie.

Die kerk het dit juis nog al die jare gedoen! ’n Gemeente sou ’n proses gehad het van onderhoude en gesprekke en ja dalk selfs toetsing, maar dan sou hulle die kind aanvaar het (aanneming) en dit publiek bevestig het (voorstelling).

Die belydenisaflegging was dus iets wat die geloofs vriende en familie gedoen het oor die kind. Dis die skare geloofsgetuies (cloud of witnesses) wat getuienis af lê van die geloof wat hulle in die kind sien. Nou raak die belydenis ’n bevestiging en haal jy die “fake” uit die gebruik. Sien as ek oor myself moet getuig kan ek enigiets sê. Dis soos in ’n hof. Daar moet getuies ingeroep word.

Ek dink juis dit sal vir die kinders ’n onvergeetlike ervaring wees as hulle hoor hoe hulle ouers oor hulle dink en wat hulle bereid is om te bely. Of hoe ander betekenisvolle volwassenes oor hulle praat. Wat hulle raaksien die Gees als al reggekry het in die een wat voorgestel word. Of hoe jou vriende oor jou dink en wat hulle by jou raaksien.
Die kind moet daarom sy skare geloofsgetuies kan vergader vir die geleentheid. Dit sal die diepte gee. Dis soos ’n vriend van my hulle kinders se oorgangs mylpale vier saam met die betekenisvolle mense in die kind se lewe (die kind kies die mense).

Miskien sal ons dan so die valsheid kan wegneem en terugkom by ons gereformeerde teologie wat verstaan dat geloof iets is wat ons ontvang, ’n gawe van God en nie iets wat ek my voor “commit” of waaraan ek “submit”. Nee, dit bly ’n gawe en werking van God waarvan ons net kan bewus word en waaruit ons meer en meer kan leef.
Kom ons swaai daarom ons belydenis aflegging weer na “Aanneem en Voorstelling”, maar die keer betrek ons die hele skare geloofsgetuies van elke kind. Hulle het dit nodig!