Author Archive

Geestelike leiers… breek die reëls!

Written by Jannie le Roux on . Posted in Ontwikkeling

Geestelike leiers is nie een dieselfde nie. Hulle is so uiteenlopend soos Elia en Esra, Petrus en Paulus. Hulle het uiteenlopende maniere van optree en verskillende doelstellings. Hulle is wel almal geroep.

En hulle breek die reëls van die konvensionele oftewel dit wat algemene gebruik begin word het.

Geestelike leiers het een gemeenskaplike doel, naamlik om mense na God se agenda te beweeg. Die selfopgelegde reëls van algemene organisatoriese wysheid is gewoonlik nie toepaslik vir God se agenda nie. Dis dikwels juis die reëls van die organisasie wat die fokus van God en sy agenda verskuif na ‘n binnenshuise warmbroeiery en eksklusiwiteit.

Die algemene wysheid sê iemand wat finansieel sterk is en ‘n hoë posisie beklee, is iemand wat wéét. Dan kom Jesus en Hy breek die reëls. Hy is nie ryk nie, en beklee geen hoë regerings- of kerkpos nie. Hy meng met diegene wat randfigure is. Hy haal Homself kritiek op die hals as “vraat en wynsuiper, vriend van tollenaars en sondaars”(Matteus 11:19).

Jesus wys die Fariseërs en skrifgeleerdes tereg dat hulle tiendes van kruisement, anys en koljander gee, maar hulle kom die wesenlike bedoeling van die wet (hart) van God nie na nie (vgl Matteus 23:23). In ons tyd dink ek die goeie geld van ‘n geliefde lidmaat moenie die geestelike leier laat oë sluit vir die gebrek aan geestelike diepte en karakter nie.

Hoewel ‘n geestelike leier mense lief het en moet lief hê, gaan die opdrag van God wat gesê en gedoen moet word hom of haar nie altyd geliefd maak nie. Mense is te geneig om die boodskapper dood te maak en die boodskap te ignoreer.

Ek vind dat die Here vir ‘n mens wel die krag gee om sy roeping uit te leef, én ek streef daarna om my gesindheid en optrede so te hou dat ek mense nie vervreem nie. Persoonlik dink dis belangrik hóé dit gedoen word. Hierin moet ons nie emosioneel onintelligent optree nie.

Geestelike leiers… is dirigente van hoop

Written by Jannie le Roux on . Posted in Inspirasie

Besef jy dat ‘n dirigent van ‘n orkes geen klank maak nie?

Sy arms mag dramaties swaai en met die stokkie ‘n EKG patroon skets, die hare wildswaaiend en sy gesig meegevoer in die misterie van die bladmusiek wat in sy hart resoneer. Haar oë mag subtiel die speler van die kleinste instrument intrek in die simfoniese geheel. Maar self: geen geluid nie!

Geestelike leierskap is nie hoe hard jy praat of hoe baie jy praat nie. Dis dirigentwees vir ‘n nuwe werklikheid van hoop. Jou ware krag lê in die ontsluiting van die hoop wat God in ander gegee het. Dis nie hoe goed jyself is nie. Dis hoe effektief jy ander help verstaan hulle rol is onontbeerlik vir die simfonie van hoop wat ‘n wêreld kan meesleur in nuwe verwagtings van God se koms.

Dalk moet jy oor jou eie persepsie kom dat jy alleen die draer van hoop is. Ander wil dalk ook bydraers van hoop wees, en wag net op jou om hulle nader te wink om in te val.

Gratis Leierskap E-Boek

Written by Jannie le Roux on . Posted in Ontwikkeling

Om deur al die miljoene blogs oor leierskap te sif, is ‘n uitdagende poging.

 

Exponential Network se mense het gaan kyk watter blogs is na hulle mening van die beste, en dit saamgetrek in ‘n gratis E-boek Leadership Learnings from Bloggers.

 

Die skakel is hier

 

Geniet dit, en as jy weet van blogs wat jou help, gee dit asseblief vir my deur sodat ons dit kan plaas om mekaar te help.