Author Archive

Vrees na vertroue

Written by Joanie on . Posted in Boeke, Dienste-Communitas, Retraites

Tema:  Hierdie retraite wil gelowiges help om vry te kom van die houvas wat vrees op hulle lewens het en wil hulle help om met innerlike vrede te leef

 

Die uitdaging aan Christene is om met die Here se genade, dinge eerder uit geloof en liefde te doen, as om deur vrees gemotiveer en gedryf te word. 

 Tydsduur:  Naweek-retraite of ‘n vier-dag retraite.

Formaat:  Meditatiewe retraite.  Maak gebruik van stiltye, luistergroepe (kleingroep) en grootgroep.

Materiaal:  Beskikbaar by Communitas.

Aanbieder:  Leraar of reël by Communitas.

Kontakbesonderhede: Joanie Batt; 021-808 3382; jcab@sun.ac.za

Renovare. Roepings-retraite vir Leraars (en Gemeenteleiers)

Written by Joanie on . Posted in Boeke, Dienste-Communitas, Retraites

Tema:  Om weer jou roepingsfokus nuut en vars te ontdek of te bevestig

Renovare is ‘n ou latynse word in die kerk wat verwys na ‘n geloofsverhouding wat herstel is en daarom nuut beleef word.
Jou roeping as leraar (geestelike leier) is seker een van die kosbaarste, mees bepalende gebeure in jou lewe.  Omdat dit so ‘n persoonlike saak is, praat ons dikwels nie met mekaar daaroor nie.  Tog is dit goed dat ons van tyd tot tyd weer stil raak voor God en met mekaar oor ons roeping praat.
Dit is goed om weer ons rolle vanuit ons roeping te bevestig en die take wat daaruit voortvloei helder te formuleer.

Tydsduur:  Drie- tot vier-dag retraite.
Formaat:  Roeping- en leierskap-retraite.  Maak gebruik van stilte, luistergroepe (kleingroep) en grootgroep.
Materiaal:  Deelnemersgids beskikbaar.
Aanbieder:  Reël by Communitas.
Kontakbesonderhede: Joanie Batt; 021-808 3382; jcab@sun.ac.za


Hierdie is een van die gewildste retreat programme by Communitas wat baie lekker werk in Ringe, maar dit kan ook lekker werk vir ‘n kollega-span of leiersgroep in die gemeente. Groot dele van die program is gebaseer op Coenie Burger se boek: Ontmoetings met die lewende God. As jy voel jy het jou roeping ontgroei is dit dalk tyd om hierdie retreat te oorweeg.

Frederick Marais

Renovare. Roepings-retraite vir Leraars (en Gemeenteleiers)

Written by Joanie on . Posted in Roepingsvraelys

Tema:  Om weer jou roepingsfokus nuut en vars te ontdek of te bevestig

Renovare is ‘n ou latynse word in die kerk wat verwys na ‘n geloofsverhouding wat herstel is en daarom nuut beleef word.
Jou roeping as leraar (geestelike leier) is seker een van die kosbaarste, mees bepalende gebeure in jou lewe.  Omdat dit so ‘n persoonlike saak is, praat ons dikwels nie met mekaar daaroor nie.  Tog is dit goed dat ons van tyd tot tyd weer stil raak voor God en met mekaar oor ons roeping praat.
Dit is goed om weer ons rolle vanuit ons roeping te bevestig en die take wat daaruit voortvloei helder te formuleer.

Tydsduur:  Drie- tot vier-dag retraite.
Formaat:  Roeping- en leierskap-retraite.  Maak gebruik van stilte, luistergroepe (kleingroep) en grootgroep.
Materiaal:  Deelnemersgids beskikbaar.
Aanbieder:  Reël by Communitas.
Kontakbesonderhede: Joanie Batt; 021-808 3382; jcab@sun.ac.za


Hierdie is een van die gewildste retreat programme by Communitas wat baie lekker werk in Ringe, maar dit kan ook lekker werk vir ‘n kollega-span of leiersgroep in die gemeente. Groot dele van die program is gebaseer op Coenie Burger se boek: Ontmoetings met die lewende God. As jy voel jy het jou roeping ontgroei is dit dalk tyd om hierdie retreat te oorweeg.

Frederick Marais

In Groot Geselskap

Written by Joanie on . Posted in Boeke, Dienste-Communitas, Retraites

Tema:  Die teenwoordigheid van God

Die teenwoordigheid van God is die sentrale tema.  Aandag word gegee aan die realiteit en die implikasies wat dit vir ons lewens het.

Tydsduur:  Naweek-retraite of drie-dag retraite.
Formaat:  Meditatiewe retraite.  Maak gebruik van stiltye, luistergroepe (kleingroep) en grootgroepbesprekings.
Materiaal:  Beskikbaar by Communitas.  Leiersgids en Deelnemersgids is beskikbaar.
Aanbieder:  Leraar of reël by Communitas. 
Kontakbesonderhede: Joanie Batt; 021-808 3382; jcab@sun.ac.za

Ons Vader wat in die hemel is

Written by Joanie on . Posted in Boeke, Dienste-Communitas, Retraites

Tema:  Die Onse Vader-gebed in Matteus 6:5-15

Die Onse Vader verwoord die daaglikse stryd van elke gelowige tussen die koninkryk van God en dié van die Satan.  Die gruwels van die lewe waaraan ons elke dag blootgestel word, is die konteks waarbinne die Onse Vader gebid word.
Tog is dit nie die nood wat ons leer bid soos die spreekwoord sê nie, maar die goeie nuus van die koninkryk van God, die evangelie, die genade van God in Christus.  Dit is wat ons laat bid.  Ons bid nie uit nood nie, maar uit dankbaarheid.  Ons bid omdat die koninkryk van God gekom het en dit ons hoop gee vir ons lewe en vir die wêreld.  En, ons bid in gehoorsaamheid.  Gebed is ‘n opdrag van die Vader.

Tydsduur :  Dit kan as ‘n naweek-retraite aangebied word, of as ‘n drie-dag retraite.
Formaat:  Maak gebruik van stiltye, luistergroepe (kleingroep) en grootgroepbesprekings.
Materiaal:  Beskikbaar by Communitas
Aanbieder:  Reël by Communitas
Kontakbesonderhede: Joanie Batt; 021-808 3382; jcab@sun.ac.za