Author Archive

Verder Geluister: Lukas 17:11-19

Written by Jurgen Hendriks on . Posted in Preekstudies, Verder geluister

13 Oktober 2013 – 21ste Sondag in Koninkrykstyd: Lukas 17:11-19

Vandag, soos ek hier skryf, lê die week van die NGK se Algemene Sinode (AS) voor ons. As jy oor die gedeelte preek, sal jy kan terugkyk op die gebeure.

Tussen ons teksgedeelte en die AS se agenda is daar natuurlik ʼn ooreenkoms. In gister se suidelike koerant staan daar: ‘NGK wil stille revolusie uitbou.’ Nelus Niemandt, die moderator, word aangehaal dat die sinode in die teken van die missionale beweging staan. As jy meer hieroor wil weet, kyk op die internet na die verslag daaroor http://www.ngkerk.org.za/AS2013/wp-content/uploads/2013/09/A.12.7-Missionale-Aaard-en-Roeping-van-die-NG-Kerk.pdf

Verder Geluister: Jeremia 2:1–13

Written by Jurgen Hendriks on . Posted in Preekstudies, Verder geluister

1 SEPTEMBER 2013 ~ Vyftiende Sondag in Koninkrykstyd  ~ Jeremia 2:1–13

 As jy na http://en.wikipedia.org/wiki/Chinua_Achebe gaan, kan jy lees van een van Afrika se beste skrywers wie se boek “When things fall apart” die wêreld se mees gelese boek uit Afrika is.

When things fall apart. Dit is nie moeilik om waar ook al jou gemeente is, ʼn lysie te maak en instemming te kry oor alles wat tans aan die uitmekaarval is nie. Jy sal waarskynlik by die plaaslike munisipaliteit se gebreke kan begin en by die land se president se vergrype eindig. Die gemeente sal met jou saamstem.

Maar hoekom gebeur dit? Hoekom val samelewings uitmekaar?

Jeremia 2 is ʼn ongelooflike stuk literatuur. Lees dit byvoorbeeld in die Message vertaling. Jeremia gebruik die metafoor van ʼn egskeidingsaak om met talle voorbeelde vir sy volk te waarsku dat alles gaan uitmekaarval as hulle volhard om aan te gaan soos hulle tans lewe, as hulle gaan volhard in die dom-dom keuses wat hulle maak. Die geskiedenis het hom natuurlik reg bewys. Die ballingskap het gevolg.

Jy kan Jeremia 2 gebruik om te verduidelik hoekom dinge in ons dag en samelewing uitmekaarval. Dit sal nie moeilik wees om dit in gesinsverband, gemeenteverband, gemeenskapsverband, landsverband en globaal met voorbeelde te verduidelik nie.

ʼn Eenvoudige indeling van die hoofpunte is soos volg: Verse 1–3: God se liefde vir sy volk (jy kan die NT perspektief met Joh. 3:16 byvoeg om God se liefde en uitreik na die hele wêreld aan te toon). God is vir ons lief soos ʼn bruidegom vir sy bruid. Vers 4–5 is die vraag en die aanklag van die bruidegom. Vers 6–7 is die bewyse van sy liefde en sorg vir sy bruid wat Hy aanvoer. Vers 8 is die kern van die klag. Dit wys die belangrikste skuldiges aan, hulle wat die verval sou kon keer. Mens is nie verras om te lees dat dit verwys na leierskap wat op alle fronte vaal nie (hoe waar was dit nie oor al die eeue tot vandag toe nie). Vers 10–12 roep God getuies op wat sal kan getuig van die stommiteite wat sy bruid begaan.  In die res van die hoofstuk is nog baie voorbeelde hiervan. Die oorwegende metafoor is een van seksuele vergrype. Ook dit is letterlik en metafories niks nuuts nie. Vers 1–12 roep getuies op: spesifieke lande en die ganse hemelruim word gevra of hulle al ooit iets so dwaas gesien het.

Vers 13 som die eerste rondte van die hofsaak op. Dinge sal uitmekaar as mense die fontein van lewende water verlaat en hulle hoop vestig op ʼn lekkende waterbak en dink dit sal hulle dors kan les. Dit is amper of mens nie kan glo dat so iets kan gebeur nie, dat mense so dom-onnosel kan wees nie.

En tog doen ons dit almal. Ons het elkeen ons eie afgode en koninkryke en ons is blind om te kan insien dat dit geen vrede, voorspoed, seën en geregtigheid en ware versorgende en vervullende liefdesnetwerke tot stand kan bring nie.

Enige hoop? Jeremia 31–33 is ewe aangrypend as hy teen alle logika en ondervinding in nog kan hoop (kyk byvoorbeeld na 31:31–33). Hoop se oorsprong is in die drie-enige God se trou. Net by God self en in sy teenwoordheid kry mense hoop, bring die Gees bekering en lei gehoorsaam daartoe dat sy genade en seën stukkies hemel begin ontsluit.

Jurgens Hendriks

Geen verdere Preekriglyn in Argief

 

Verder Geluister: Hebreërs 11:1-3; 8-16

Written by Jurgen Hendriks on . Posted in Preekstudies, Verder geluister

11 Augustus 2013 ~ Twaalfde Sondag in Koninkrykstyd ~ Hebreërs 11:1-3; 8-16

geskryf deur: Jurgens Hendriks

ʼn Illustrasie kan help om die oproep van Hebreërs 11 beter te verstaan.

Julius Malema is geen onbekende by ons nie en sy uitsprake en nuwe politieke party se beleid grens aan die absurde. Dit berus op ʼn groot leuen, dit is ekonomiese selfmoord. Tog glo ʼn baie groot groep mense hom asof hy die Messias self is. Dit was duidelik by Marikana. Politieke ontleders toon aan dat sy beleid, sy beloftes, op ʼn bepaalde groepering mense gerig is: die werklose jong mense met swak opleiding en groepe soos die mynbouwerkers. Hierdie mense wil glo wat Malema vir hulle sê. Vanuit hulle konteks en swaarkry, vanuit hulle ervaring van die lewe en harde werklikhede, is Malema se woorde evangelie. In die teologie praat ons van meta-narratief. Malema se storie is ʼn meta-narratief, dit vertel van ʼn nuwe stad met wonderlike fondamente en nog wonderliker vooruitsigte vir sy bewoners. Dus koop mense die storie en hulle bou hulle hoop en verwagting daarop. “Ons sal lewe, ons sal sterwe…” vir die storie, sê hulle agter Malema aan.

Alle politieke partye en elke staatsbestel het sy meta-narratief, sy ideologie, sy storie wat hy aan mense verkoop. Dis ʼn droom oor die skatte van Egipte en mense word opgeroep om met geloof en hoop en volharding daarvoor te leef.

Abraham en die reeks geloofshelde wat Hebreërs 11 noem, het egter ʼn alternatiewe verhaal leer glo. Dit is die verhaal van, in Nuwe Testament terme, die Koninkryk van God. Abraham was ʼn stadsvader in Ur van die Chaldeërs toe hy met die meta-narratief van sy tyd gebreek het, deur die leuens daarvan gesien het en op reis gegaan het. Hoekom? Hy het God gesien. Elke altaar wat Abraham gebou het, was ʼn herinnering aan God en ʼn nuwe / ander toekoms en stad, ʼn alternatiewe meta-narratief.

Die brief aan die Hebreërs is geskryf vir tweede geslag Christene. Die eerste geslag het tot bekering gekom omdat hulle Jesus gesien en leer ken het. Bekering is ʼn radikale breuk met ou stories, met vals meta-narratiewe. Onthou, daar is selfs in godsdiens telkens vals meta-narratiewe soos in die Fariseërs se storie en soos in die drome van apartheid.

As dit swaar gaan met die Marikana-myners soek hulle vir ʼn Messias met ʼn beter evangelie, een wat hoop kan gee. As mens Hebreërs in sy geheel lees, maar veral die gedeelte net voor Heb 11, kom jy agter dat die gelowiges “suffer.” Kyk as prediker na jou eie gemeenskap en mense se swaar, probeer dit verstaan. Alle mense soek iets om in te glo, iets om voor te hoop, iets wat jou kan help om te volhard in jou omstandighede in die geloof dat dinge uiteindelik beter sal wees.

Wat maak dan die Bybel se verhaal anders, sy meta-narratief geloofwaardiger as dié van die wêreld? Die lang galery van geloofsfoto’s in Hebreërs 11 wys vir jou oor die geskiedenis heen hoe standhoudend en geloofwaardig die evangelie is. In die laaste instansie sal jy altyd twyfel tensy jy, soos in enige liefdesverhouding, in die teenwoordigheid van die een wat jou tot die dood toe liefgehad het, kom. God, as Vader, as Seun, as Gees.

Mens is maklik sinies oor Malema. Dis so ʼn deursigtige speletjie wat hy speel, so ooglopend vals. Min besef ons dat die waardes en norme, dat die groter kultuurpatroon waarin ons almal in die sogenaamde Westerse liberaal-kapitalistiese sisteem vasgevang is, ewe vals is, nie ʼn tree vir Malema terugstaan nie. Dis ʼn variasie op die skatte van Egipte.

Ons word opgeroep om op reis te gaan met Abraham, om iets te verstaan van die stad met fondamente. Dis ʼn missionale reis. Jy moet uittrek en oor jou grense gaan om God te kan leer ken. Ur se stadsvader moes kenosis leer, selfontlediging (Filippense 2). Geloof begin daar.

Preekskets in Argief: https://www.communitas.co.za/leesrooster/nt/58-Hebreers/Hebreers%2011_1-3.doc

Seisoen van Luister: http://www.seisoenvanluister.co.za/produkte/powerpoint-en-word/kerkjaar-volgorde/kerkjaar-2012-13/files-download/794_95cab96bfff9ce826953d25b5852b542