Author Archive

7-punt plan vir ‘n krisis

Written by Mariette Steyn on . Posted in Argief Vrouelidmate

Hilde en Willem Liebenberg

Hilde Liebenberg is saam met haar eggenoot, Willem Liebenberg, die afgelope 19 jaar leraarspaar van die N.G. gemeente in Bonnievale. Hulle 4 kinders is alreeds uit die huis, waarvan 2 nog op universiteit is. Hilde is baie betrokke in die gemeente en deel die roeping van haar man om vir die Here diensbaar te wees. Sy was tot onlangs die redaktrise van die Kix.Kom wat vir haar ʼn groot vreugde was. Sy hou van fietsry en doen graag kunsnaaldwerk. Bybelstudie lê baie naby aan haar hart, want vir haar is dit die mees besondere manier waarop die Here met ons praat.Van beroep is sy ʼn Junior Primêr- en Kleuterskoolonderwyseres, maar tans geniet sy dit net om ʼn tuisteskepper te wees. Haar huis, man kinders en hondjies is vir haar baie belangrik.

7-PUNT PLAN OM ‘N KRISIS TE HANTEER

Nie een van ons is van seerkry gevrywaar nie. Krisisse kom oor ons lewenspad…en dit is so belangrik dat ons dan in geloof “kop” sal hou en die regte besluite sal neem. Ek deel graag die volgende 7-punt plan met julle – ʼn plan wat vir my al baie beteken het.

Wanneer jy ‘n probleem/krisis ervaar, hou die volgende ingedagte:

1. Tref onmiddelik ʼn onderskeid: “Is die krisis slegs ʼn slegte ding op jou pad….of is dit ʼn onomkeerbare ramp?”

2. Moenie verkeerde “gewig” aan die krisis gee nie – met ander woorde : moenie ʼn slegte ervaring hanteer asof dit ʼn onomkeerbare ramp is nie. Probeer emosioneel in beheer bly en moenie van ʼn “moontlike” molshoop ʼn yslike berg maak nie.

3. Vra jouself af : Wat kan ek verander…..en wat kan ek nie verander nie? Doen wat jy kan doen om die krisis te hanteer….en wat jy nie kan verander nie, aanvaar dit!……so gou as moontlik, anders “martel” jy jouself onnodig dalk te lank en staan jyself moontlik in die pad vir Goddelike genesing en troos.

4. Onthou : Wat met jou gebeur is NIE so bepalend vir jou lewe as HOE jy dit hanteer nie.

5. Trek God se “genade jas” so gou as moontlik aan. Moenie in verbittering ingaan nie. Bly biddend by die voete van die Here en bid vir genade, wysheid, troos en aanvaarding.

6. Glo onwrikbaar dat God in beheer is en dat niks oor jou pad kan kom wat nie om die een of ander rede deur God toegelaat is nie. Dis nie die Here wat krisisse oor jou pad bring nie. Nee, Hy is volmaak! Krisisse is deel van die gebrokenheid van hierdie bedeling. Dit is egter wonderlik om te weet dat die Here hierdie krisisse gebruik, in diens neem om ons te vorm. Al verstaan jy nie die sere van die lewe nie, God het ʼn doel daarmee en is steeds met jou oppad na die ewige heerlikheid.

7. Sê dankie. ʼn Mens kan so vaskyk teen jou seerkry, dat jy vergeet om dankie te sê vir die nogtans soveel seëninge in jou lewe. Lees en oordink die volgende skrifgedeeltes. Die Here versterk en vertroos ons deur Sy Woord. Rom 8:28, Rom 8:38, Mat 6:25-34, Mat 10:29-30, Jes 40:28-31, Jes 43 : 1-2

Slaap rustig

Written by Mariette Steyn on . Posted in Argief Vrouelidmate

Hilde Liebenberg is saam met haar eggenoot, Willem Liebenberg, die afgelope 19 jaar leraarspaar van die N.G. gemeente in Bonnievale. Hulle 4 kinders is alreeds uit die huis, waarvan 2 nog op universiteit is. Hilde is baie betrokke in die gemeente en deel die roeping van haar man om vir die Here diensbaar te wees. Sy was tot onlangs die redaktrise van die Kix.Kom wat vir haar ʼn groot vreugde was. Sy hou van fietsry en doen graag kunsnaaldwerk. Bybelstudie lê baie naby aan haar hart, want vir haar is dit die mees besondere manier waarop die Here met ons praat.Van beroep is sy ʼn Junior Primêr- en Kleuterskoolonderwyseres, maar tans geniet sy dit net om ʼn tuisteskepper te wees. Haar huis, man kinders en hondjies is vir haar baie belangrik.

 

SLAAP RUSTIG!

Geloof in Jesus bring rus en vrede in ons lewe.  Die vrede wat geloof in Jesus gee, beïnvloed selfs ons manier van slaap.   Baie mense sukkel om te slaap. Wanneer hulle gaan lê, loop  hulle gedagtes met hulle en bedink hulle al hul probleme.

Slaap is, net soos eet, drink en ontspanning, noodsaaklik vir die mens.  Daarom praat die Bybel ook dikwels oor slaap.  Navorsers stem al hoe meer saam dat die gemiddelde persoon ongeveer 6 ure slaap per nag nodig het.

 Die Woord van die Here wil graag 3 belangrike riglyne (slaappatrone) vir ‘n goeie, rustige nagrus met ons deel:
1.  Gee jou bekommernisse aan die Here weg. Dan slaap jy soveel rustiger.  Bekommernis is ʼn groot slaapdief.  Die enigste  plek waar jy al jou probleme en bekommernisse wettig iemand anders sʼn kan maak, is by die Here!    Lees  Ps : 4:9 ; Mat 6:25-24

2.  Weet dat die Here jou oppas, nie net wanneer jy wakker is nie, maar ook wanneer jy slaap.  Hy sluimer nooit in nie en is wawyd wakker in Sy sorg vir jou, ook wanneer jy slaap.   Lees Ps 121:3  en Ps 3:6 

3.  As jy in die nag wakker skrik, praat eerder met die Hemelse Herder as om Sy skape te tel.  ʼn Ou boereraad vir slapeloosheid is om skape te tel – verkieslik in drieë.  Beter raad is om eerder met die Herder te praat (te bid) as jy wakker is.  Lees Ps 119:147-148

Die duiwel wil ons beroof van ʼn goeie nagrus.  Daarteenoor kyk die Here goedkeurend na ons as ons lekker slaap.  Mag jou geloof in Jesus jou lekker laat slaap.   

Die Gees self pleit by ons

Written by Mariette Steyn on . Posted in Argief Vrouelidmate

Franziska Andrag-Meyer hou van delf in die skatkamers van ou woorde en leer aan die voete van diepdenkers. Sy hou van verse en wysies, sonder woorde, neurie en kunswerke wat die lewe in ‘n ander Lig beskou en die Goddelike inspirasie in die elke dag se dinge sien.  Sy is predikant in die NG Gemeente Suidpunt, in Struisbaai en L’Agulhas, waar sy met God in die see en die wind loop en gesels.  Sy is getroud met Kobus en hulle is ouers van Hildegard en Franco.

Die Gees self pleit vir ons…

“Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting.

En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat Hy ons as sy kinders aangeneem het: Hy sal ons van die verganklikheid bevry.  Ons is immers gered, en ons het nou hierdie hoop. Wat ‘n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding.

Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit, volgens die wil van God, vir die gelowiges.

Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat Hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is.”  Rom 8:22-28

Daar is ‘n ou Ierse spreekwoord wat lui: 

God hoor die gebed van ‘n hart in nood, selfs al word geen woord gesê nie. 

Wanneer ons wag op God om deur sy Gees alles nuut te maak, raak die wag soms lank.  Ook wanneer ons worstel met die nuwe skepping wat in onsself moet gebeur.  Dit is inderdaad so dat ons nie altyd woorde het om te bid nie.  Daar is ook tye wat ons so moedeloos en magteloos voel dat ons woorde net nie in ons gedagtes wil opkom nie.  Dit is of ‘n stuk botheid jou brein oorval en verlam sodat niks wat sinmaak kan deurkom nie.  En daarmee saam kom daar ‘n behoefte om gehoor en aanvaar te word.  ‘n Behoefte om net weer te weet: God het my lief.

God hoor ons, want God self praat namens ons, en bring die woorde wat ons self nie het nie.

In my bediening bly dit vir my die wonderlikste wonder, dat Godself in ons woon en vir ons pleit.

 

Raak ‘n oomblik stil, haal diep asem en lees weer stadig, sinsnede vir sinsnede die teks…

 

Watter dinge raak vir jou soms te oorweldigend?  Wat steel jou vrede of jou gemoedsrus?

 

Kom lê dit voor die Here in die verwerking van Psalm 62:

 

Net by U, o God vind ek rus, U is my redding.

Net U laat my wankelrige bene stewig staan.

Net by U, o God vind ek rus, want op U vertrou ek.

Net U is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan.

U is my krag. U is my toevlug. Ek stort my hart voor U uit! U is my toevlug.

Ons is maar verganklik, en gering. Ons raak maklik beïnvloed deur geweld, ons skrik vir oneerlikheid, ons harte word maklik mislei.

Maar ek weet dat ek net op U kan vertrou, dat U Gees vir my pleit…

Amen

Emosioneel intelligente ouer en kind

Written by Mariette Steyn on . Posted in Interaksie

Emosionele intelligensie gee jou kind selfvertroue.

‘n Emosionele intelligente kind is ‘n kind met selfvertroue! ‘n Kind wat ‘n sukses van sy skoolloopbaan, sy verhoudinge en sy lewe sal maak!

Dit is makliker as wat dit klink. Jy hoef geen opvoedkundige speelgoed te koop nie! Maak net ‘n paar aanpassings in jou opvoedingstyl deur die volgende in gedagte te hou:

Beskikbaarheid en betrokkenheid. Tyd wat saam met jou kind spandeer word, programmeer in hulle verstand dat hulle belangrik is. Dit verhoog die selfrespek, selfwaarde en selfvertroue van ‘n kind.

Zig Ziglar, een van VSA se topmotiveerders, sê: ” For a child, love is spelt T-I-M-E”! Hy vertel van ‘n regter wat die seun van ‘n bekende in die regswêreld moes vonnis. Hy wou die seun se gewete aanspreek deur hom na sy beroemde vader te vra: “Wat onthou jy van jou wonderlike vader?” “Ek onthou een keer, Edelagbare, toe ek raad wou vra dat hy gesê het hy is nou baie besig, want hy moet nog hierdie boek klaar skryf.” So het die seun aangegaan met voorbeelde. “U onthou ‘n briljante regsgeleerde. Ek onthou ‘n verlore vriend!” Stof tot nadenke vir ons met ons besige programme!

Jy kan op verskeie maniere weer beskikbaar word:

  • Skakel af die TV en trek weer bordspeletjies en kaarte nader; • Gaan stap saam as gesin – park of museum toe; • Vang weer vis, al wil hulle nie byt nie; • Bespreek weer Sondag se preek, die hoofopskrifte van die koerant.
  • Stop en toets jouself: Hoeveel tyd spandeer jy individueel aan elke kind per dag?
  • Betoon liefde. Kinders wat intieme verhoudings met ouers het, het groter selfrespek, maar ook beter verhoudings. Die saamwees skei ‘n baie belangrike hormoon in die liggaam af wat noodsaaklik vir positiwiteit en gelukkigwees is!
  • Sê met opregtheid “Ek het jou lief” male sonder tal per dag! Wys dit ook nie-verbaal met ‘n drukkie, stoei weer, vroetel met die hare (net nie met die tiener se gejelde hare nie!) Die tiener het ook aanraking nodig, maar wel op ander maniere.

Iemand van betekenis. Die ouers is die spieël vir die kind waarin hy sien hoe ander mense na hom kyk. Indien ons gedurig skel of kla oor sy optrede, dan voel die kind nikswerd nie.

Bill Glass, wat die afgelope 30 jaar onderhoude met gevangenes in die VSA gevoer het, sê dat meer as 90% van hulle van hulle ouers gehoor het: “Jy gaan nog eendag in die tronk beland!”

Stop en toets jouself: Wat het jy die afgelope week gesê en gedoen dat jou kind soos iemand van betekenis kan voel? Hoeveel keer?

Ontwikkel ‘n sin van prestasie. Die gevoel dat die kind in beheer is, is belangrik vir sy selfmotivering.

Elke keer wat die kind self vir ‘n antwoord vir ‘n projek moet soek of self ‘n manier moet vind om die fiets te koop in plaas van te hoor “Wag tot jou volgende verjaarsdag”, kry hy die boodskap dat hy op sy eie inisiatief kan staatmaak. Die kind moet dus reeds vroeg leer om doelwitte, lang-, medium- en korttermyn, te stel.

Lof en kritiek. Lof is belangrik, maar ook nie te veel daarvan nie. Onthou om altyd te fokus op wat die kind gedoen het en die uitwerking op die ander: “Dankie dat jy gehelp het met die skottelgoed. Nou kan ek ook lekker met ‘n boek ontspan.”

Kritiek moet ook gefokus word op wat die kind gedoen het en nie op sy persoon nie, bv wanneer die kind peuter met die telefoondraad terwyl jy praat is dit verkeerd om te sê: “Jy’s nou irriterend” (sleg vir die selfbeeld). Nee, liewer: “Dit pla my as jy met die telefoondraad peuter, want nou kan ek nie hoor wat ouma sê nie”. Nou weet die kind wat hy doen, is verkeerd.

Geen “rocket science” nie! Net ‘n paar klein dingetjies wat navorsing bewys het ons elkeen kan doen, en bekostig, om ‘n emosioneel intelligente kind met selfvertroue groot te maak. Sterkte!

Gesinne wat bid

Written by Mariette Steyn on . Posted in Argief Vrouelidmate

catherine dreyerCatherine is ’n ma van 2 jong seuns en ’n predikant by Durbanville –Bergsig NG Kerk.Sy het o.a. ’n passie vir die gebedsbediening in die gemeente.

                        “The Lord give me dream that allows me to fly, and the faith to pursue it no matter how high” leef in haar hart.

 

GESINNE WAT BID …

 

Ek lees onlangs dat daar in die laaste 50 jaar meer boeke oor die huwelik geskyf is as die vorige 2000 jaar. Statistiek sê egter ook vir ons dat daar vandag meer huweliksprobleme is as wat daar ooit was. Dit is dus nie asof daar ’n gebrek aan kennis is nie – daar is boeke, kursusse, internet…. Waarom dan die negatiewe tendens? 

Daar is die laaste 50 jaar ook meer boeke geskryf oor hoe om kinders groot te maak as nog ooit tevore. Die feite toon egter ook dat daar meer ‘probleme met kinders’ is as nog ooit te vore. Ons het die kennis, maar daar kort iets. 

Ek glo dat ons die wysheid van God nodig het om ons te help, om in te gryp, om oor te neem. Ek glo dat paartjies en gesinne sáám moet bid. Jesus sê uitdruklik in Johannes dat Hy niks sê of doen wat Hy nie eers by (sy) Vader gehoor of gesien het nie. God sê ook Hy sal vir ons wysheid gee indien ons dit van Hom vra (Exodus 31). 

Hoekom nie elkeen sommer op sy eie nie? Ek het agtergekom dat as jy saambid, wanneer jy met God praat, ontdek mense iets nuuts van mekaar. Daar is ’n stuk eerlikheid, openheid en weerloosheid wat nie normaalweg getoon word nie. Dit beteken nie dat saambid die plek moet wees waar julle mekaar aanvat/kritiseer en vir die Here vra om die ander “sy foute uit te wys nie”. 

Die een plek waar jy werklik nederig kan wees, waar jy werklik oop en eerlik kan wees, is in die teenwoordigheid van die Vader. Vra Hom om hulp en leiding. Soek saam Sy aangesig. Wees saam ‘n voorbeeld vir jou kinders deur gesprek met God. Laat hulle jou geloof beleef. Gee hulle die geleentheid om ook vrylik met God te praat. Beleef dan saam die wonder van ons Vader. 

Kom ons hou op om so gejaagd te wees. Om by die werk te kom, om vergaderings by te woon, om ons kinders nag te sê… daar is altyd tyd om eers saam stil te word voor God.

 Aksie:

  1. Bepaal ’n tyd wat almal sal pas en hou daarby. Dit is jul afpraak met God.
  2. Gee vir elkeen die geleentheid om gebedsversoeke te noem.
  3. Gee vir elkeen die geleentheid om met ons Vader te gesels. Moet dit egter nie forseer nie – soms is dit nodig om net te luister.
  4. Hou joernaal van die gebedsversoeke en merk dit af soos die gebede beantwoord word – dit versterk elkeen se geloof dramaties.

 

 

Om gereed te wees

Written by Mariette Steyn on . Posted in Argief Vrouelidmate

  annelise 046 Gaan kuier gerus by www.annalisewiid.co.za

Annalise Wiid is van woorde en wysies aanmekaargeweef.

Sy skryf – stories, liedjies, rubrieke, wat vertel van God en van die lewe. En sy reis – sing-sing, die land deur – om dit met gehore te deel.

Om gereed te wees …

Is ‘n mens óóit gereed vir die dood? Of hy nou ‘n lang aanloop het met ‘n siekte, en of hy skielik kom, soos ‘n dief in die nag, is enige mens ooit gereed vir daai laaste, finale oomblik van hierwees en dan weg…? Jesus het sy dissipels voorberei – drie maal het Hy dit duidelik vir hulle gestel: 

“… dat God wil hê Hy moet na Jerusalem toe gaan. Daar moet Hy baie ly …en doodgemaak word, maar God sal Hom op die derde dag weer lewendig maak.”

Matteus 16: 21  Nuwe Lewende Vertaling

 

 Eintlik, dink ek, wou Jesus hulle in sy laaste dae nie soseer konfronteer met die vraag: “Is julle gereed vir My dood” nie – selfs nie eens met die vraag: “Is julle gereed vir julle eie sterfdag nie”.  Die vraag waarmee Hy hulle (en ons) wel los, is: Is ons gereed vir lewe? Is ons gereed vir waarlik liefhê? Is ons gereed vir die vreugde en swaarkry van Sy koninkryk? Dit was die vraag wat hy oor en oor, elke keer in ‘n ander storie toegedraai, in sy laaste dae gevra het:  Is julle gereed …?

 

“Wat sê julle hiervan?”, het Hy vir die godsdiensgeleerdes gevra. “Daar was ‘n man met twee seuns. Hy het vir die een gaan sê: ‘Seun, gaan werk vandag in die wingerd.’ ‘Ek wil nie!’ antwoord hy, maar later het hy spyt gekry en tog gegaan. Die man het toe na die ander seun toe gegaan en vir hom dieselfde gesê. Hy het geantwoord: ‘Goed, Pa,’ maar hy het nie gegaan nie. Wie van die twee het gedoen wat hulle pa wou hê?”  Hulle sê: “Die eerste.”  Matteus 21: 28-31

 

 

  En toe skok Hy hulle deur te sê dat crooks en straatvroue in die koninkryk ingaan, omdat hulle God se boodskapper glo, eerder as die sogenaamde godsgeleerdes. Hy het ook vertel van die boer, wat met oestyd sy werkers stuur om sy opbrengs by sy plaasbestuurders te gaan haal. Maar die plaasbestuurders het elke keer die werkers vermoor. Heel laaste het hy sy seun gestuur, maar …

En daar was ook die storie van die koning wat vir sy seun die wonderlikste troue gereël het, en toe dit tyd word vir die party, wil die genooide gaste nie meer kom nie. En toe …

Dit was asof die stories, daai dae voor sy dood, net uit Jesus uitgeborrel het. Hy’t vertel van ‘n goeie werker, wat sy werk ordentlik gedoen het en toe sommer ‘n stewige bevordering daarvoor kry. En van tien meisies wat ‘n bruidegom inwag. Vyf van hulle was goed voorbereid vir ‘n lang wag en gereed vir die fees toe hy kom; vyf was bietjie traak-my-nie-agtig en is aan die slaap gevang…

En ook nog die storie van die ryk man wat vir ‘n lang tyd moes weggaan. Hy het al sy baie geld aan sy drie direkteure toevertrou – mooi verdeel volgens elkeen se bekwaamheid. Twee van hulle het slim te werk gegaan en hulle bedrae verdubbel. Die ander gek het nie eers sy deel probeer belê nie!

Dis asof ek in al die stories hoor eggo: Is julle gereed vir lewe? Of verspeel julle julle kanse? Maar in die laaste storie was daar selfs meer:  Hy’t vertel van die laaste oordeel – ‘n groot gebeurlikheid wat ons ons nie kan indink nie. Van hoe Hy al die mense voor hom gaan bymekaarbring – en die engele sal die getuies wees – en dan sal hy mense skei – soos ‘n mens skape en bokke in twee aparte troppe sal uitkeer. En die geringstes gaan die deurslag gee. Die geringstes, verbeel jou! Die kales en die krankes. Kinders. Vreemdes wat by ons kom skuiling soek. Húlle. En hoe ons teenoor hulle optree …

 Is jy gereed? Vir Sy soort koninkryk? Is jy gereed vir regtig lewe? Vir liefde?? En vir die geringstes???

 Die eerste lig by wakkerword

die eerste lig by wakkerword destyds as kind het my

van al die nag se vrees en toevou in myself bevry

juis daarom bid ek dat dié Morester ons ook nou

nog gedagtig aan mekaar en óóp soos kinders kry          –  fanie olivier,  die eerste lig by wakkerword 

Om ‘n Psalm te sing

Written by Mariette Steyn on . Posted in Argief Vrouelidmate

Annalise Wiid

is van woorde en wysies aanmekaargeweef. Sy skryf – stories, liedjies, rubrieke, wat vertel van God en van die lewe. En sy reis – sing-sing, die land deur – om dit met gehore te deel.

Gaan kuier gerus by www.annalisewiid.co.za

Om ‘n Psalm te sing …

Wat Jesus gedoen het, was nie eintlik iets nuuts nie. Hy was nie die enigste een wat Jerusalem toe gereis het om te gaan aanbid nie. Die Jode het elke jaar, vir eeue al, met die Paastyd opgegaan Jerusalem toe om offers vir hulle sonde te bring, dikwels ‘n lam – ‘n perfekte lammetjie, sonder enige gebrek. En toe kom Jesus daai betrokke Paasfees Jerusalem toe en Hy bring nie ‘n lammetjie om te offer nie, Hy kom gee Homself as dié Lam, van God en vir God – om ons “vir altyd volkome van sonde vry te maak.” (Hebreërs 10: 14)

Destyds het die Jode, wanneer hulle Jerusalem toe gereis het vir die Pase, pelgrimspsalms gesing – liedere waarin hulle sing van hulle geloof in God en van al die redes hoekom hulle na Hom toe kom vir verlossing – Psalms wat ons ook herinner aan ‘n hele klomp redes hoekom ons Jesus nodig het:

“Te lank moes ek woon by mense wat vrede haat. Ek het vrede begeer.” Psalm 120: 6, 7

“Ek kyk op… waarvandaan sal daar vir my hulp kom? “My hulp kom van die Here…” Psalm 121: 1, 2

“Ontferm U oor ons, Here, ontferm U oor ons …” Psalm 123: 3

“Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk …” Psalm 125: 2

“Die Here hét groot dinge aan ons gedoen; ons was bly.” Psalm 126: 3

“Uit die dieptes roep ek na U. Here, luister tog na my, Here, hoor tog my hulpgeroep.

… by U is daar vergifnis … by die Here is daar troue liefde …, by Hom is die verlossing seker.” Psalm 130: 1, 4, 7

“Ek het rus en kalmte gevind …” Psalm 131: 2

“Hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesind saam woon!” Psalm 133: 1

Jesus is kruis toe namens elkeen wat jaar na jaar daardie pelgrimspsalms loop en sing het. En ook namens ons in wie baie van dié psalms se woorde en versugtinge na al die jare nog steeds eggo …

Die aand voor sy kruisiging, het Jesus saam met sy dissipelvriende geëet en vir hulle gesê:

“Ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet voordat Ek ly. Ek sê vir julle: Ek sal dit nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie.” Lukas 22: 15, 16

“Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie …

In my nood het ek na die Here geroep, die Here het my gebed verhoor en my bevry.

Die Here is by my … die Here is by my … Die Here is my krag en my beskerming …

Ek sal nie sterwe nie, ek sal lewe … “ Psalm 118: 1, 5, 6, 7, 14, 17

Hulle het klaar geëet. En toe het hulle die lofsang gesing. ‘n Psalm. Waarskynlik Psalm 118:

Met hierdie Psalmwoorde op sy lippe is Jesus Olyfberg toe, Getsemane toe, Golgota toe … en, soos belowe is, ook uit sy graf uit! En nou wag Hy ons in by sy koninkrykstafel, waar Hy ook seker sal sê: “Ek het baie daarna uitgesien om hierdie maaltyd saam met julle te eet …”

Jou reis, daarheen, is vir God enige dag net so belangrik as wat Jesus se reis Jerusalem toe was.

“Your life is a journey you must travel with a deep consciousness of God.” 1 Petrus 1: 17, The Message

Want in die suising van die wind hoor ek hoe U soms roep: “My kind, my kind …” – I. L. de Villiers, Stuurwielgebed – Du Toitskloof –