Author Archive

Om te glo

Written by Mariette Steyn on . Posted in Argief Vrouelidmate

Annalise Wiid is van woorde en wysies aanmekaargeweef. Sy skryf – stories, liedjies, rubrieke, wat vertel van God en van die lewe. En sy reis – sing-sing, die land deur – om dit met gehore te deel.

Gaan kuier gerus by www.annalisewiid.co.za

 

Om te glo …

Jesus se laaste Sabbat, ses dae voor die Paasfees, was ‘n stil dag. Aan Sy optrede sou jy nooit kon dink Hy het geweet hy het nou minder as ‘n week oor om te lewe nie. Hy’t nie geskarrel om nog ‘n honderd en een goed af te handel nie. Hy’t nie gesê die tyd is min, kom ons ignoreer liewer die rus van die Sabbat nie. Hy was oënskynlik kalm, en ongejaag. Onversteurd eintlik. Hy het net op sy stil, vasbeslote manier aanhou leef deur nog ‘n dag…

 Hy het in Betanië gaan eet. By die huis van Simon, die melaatse. Dit is wat die man vroeër was: Simon, die melaatse. Nou was hy Simon, die gloeiende. ‘n Heel man. Met ‘n nuwe, gladde vel wat gloei van gesondheid en ‘n gesig wat straal van dankbaarheid. Hy, wat vir soveel jare op die buiterand van die samelewing moes leef; wat in die uiterste eensaamheid nooit meer aan sy vrou of kinders kon raak nie, nie meer met mense mag gepraat het nie, behalwe om vir hulle te skree: “Ek is melaats, bly weg!” – dié uitgeweke Simon, het op die laaste Sabbat die voorreg gehad om as Simon, die gasheer, Jesus en sy vriende in sy huis te ontvang!

 Dit was ‘n wonderlike ete. Lasarus en sy twee susters was ook daar. Lasarus, die dooie, wat weer Lasarus, die lewende geword het. Seker met ‘n onophoudelike verwondering in sy oë en ‘n onafveebare glimlag om sy mond. Ek stel my dit voor: Jesus wat tussen die twee van hulle aan tafel sit; Jesus, die bron van albei se tweede kans…  En hulle saamwees, hulle saameet vier die wonder van lewe en genade! 

“Toe het Maria ‘n halfliter egte, baie duur nardusolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie.”   Johannes 12: 3

 

 

 Judas, en klaarblyklik van die ander dissipels ook, was verontwaardig oor die verkwisting en hulle het teen haar uitgevaar. (Jy kan daarvan lees in Matteus 26 en Markus 14). Maar Jesus verdedig haar teen hulle. Hy noem haar optrede ‘n “weldaad” aan Hom en Hy sê: 

“Laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om My te salf vir my begrafnis.”

“Let her alone. She’s anticipating and honouring the day of my burial.”   (The Message)   Johannes 12: 7

 

Hierdie weldaad van Maria was nie ‘n impulsdaad nie – sy moes dit vooraf fyn bedink en beplan het. Sy het daai fles reukgoed met voorbedagte rade spesiaal van Lasarus se huis af, waar sy gewoon het, na Simon s’n toe, waar Jesus kom eet het, aangedra. Sy’t duidelik vooruit geweet wat sy wil doen…  iets so geweldig betekenisvol! Dalk was Maria die enigste een van die klomp aan tafel wat daardie dag al regtig geglo het dat Jesus, soos Hy oor en oor vir hulle gesê het, gaan doodgemaak word. Haar toewyding en troos moes Hom ontsettend diep geraak het! Toe die soldate ‘n paar dae later onder die kruis sit en lootjies trek om te sien wie van hulle Sy kleed sal kry, het die reuk van haar liefde en geloof nog aan die materiaal gekleef…

 Vroue wat glo doen dinge anders, met ‘n liefde vir Jesus wat alles deurdring

Dis hierdie soort vrou wat haar kosbaarste olie dankbaar en graag vir haar Koning sal bring

                ‘n Vrou wat glo salf Jesus se voete met trane en met ‘n hart wat sing

                ‘n Vrou wat glo doen dinge net anders oor liefde vir Jesus haar hart daartoe dring

                                                                                                                               –  Annalise Wiid,  Blou Kitaar  –

 

Ek aanbid U, Here

Written by Mariette Steyn on . Posted in Argief Vrouelidmate

Anna-Marie Roux is betrokke by gebedsmobilisering en –koördinering. Sy het haar eie kommunikasiekonsultasiebesigheid, is getroud met ‘n omgewingswetenskaplike, het twee kinders en woon tans in George.

EK AANBID U, HERE … Anne-Marie Roux

Gebed maak dit vir jou moontlik om deur ‘n blote fluistering in die teenwoordigheid van die Here te kan wees. Deur gebed kry ons toegang tot die troonkamer van God en word dit suiwer aanbidding.  Die woord wat vir aanbidding in Hebreeus gebruik word, is shachah – wat beteken om laag te buig soos in Ps 99:5: “Prys die Here ons God. Kom buig in aanbidding voor Hom: Hy is heilig.”  Een van die mooiste voorbeelde van aanbidding is in Openbaring 4:10 waar die engele en die ouderlinge die Een wat op die troon sit, aanbid – hulle sit dan hul krone voor die troon neer en sê: “Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang”. Die woord wat hier vir aanbid in Grieks gebruik word, is proskuneo wat beteken om ‘in iemand se rigting te soen’. Jy staan dus deur gebed in ‘n liefdesverhouding met God waar jy hom met volle hartstog en oorgawe soen en vereer deur jou woorde en liedere.

Hoe om die Here prakties in gebed te aanbid:

•   Skryf vir die Here ‘n liefdeslied en sing dit gedurende jou gebedstyd vir Hom (Ps 149:1 Sing ‘n nuwe lied tot eer van die Here).

•   Sit musiek op wanneer jy begin bid en vra die Heilige Gees om alles wat skeiding maak tussen jou en Hom weg te neem sodat jy hom suiwer in Gees kan aanbid.

•  Lees vir die Here ‘n lofpsalm (soos Ps 150) of memoriseer spesifieke lofprysingskrif wat jy vir die Here terugbid.

•   Dans voor die Here! Gaan in jou binnekamer en gee uiting aan jou liefde vir Hom deur Hom te eer met ‘n lofdans (Ps 149:3 Laat hulle sy Naam prys met koordanse)

•   Kniel en buig voor Hom – aanbid Hom (Ps 138:2 Ek wil na u heilige tempel toe buig en U Naam roem)

•    Hef jou hande na Bo en eer Hom vir wie Hy is: die Here wat die hemel en die aarde geskape het  (Ps 134:2 – Hef julle hande in gebed op na die heiligdom en prys die Here!)

•    Vra die Here om jou te leer om Hom te aanbid na Sy hart … en leer by jou Vader, wie jy behaag deur geesdeurdrenkte aanbidding.

Gebed:

Uit die diepte van my hart bring ek aan U ‘n lofoffer – mag dit opstyg voor U troon en soeter as heuning vir U wees.

Ek kniel voor U

Written by Mariette Steyn on . Posted in Argief Vrouelidmate

Anne-Marie Roux is betrokke by gebedsmobilisering en -koördinering. Sy het haar eie kommunikasie-

konsultasiebesigheid, is getroud met ‘n omgewingswetenskaplike, het twee kinders en woon tans in George.

Ek kniel voor u – Annemarie Roux

Die Here het jou geskep om ‘n intieme liefdesverhouding met Hom te hê – en so ‘n verhouding behels dat jy jou diepste begeertes (al jou worstelinge, vrese,  geheime, onbegrip en seer)  net so, ongesensor en uit die dele van jou hart wat jy vir ander toesluit, vir Hom kan gee. Hy sê in Fil 4:6b Maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.    En die aard en karakter van die Here is dat jy Hom kan vertrou:  soms kan jy met niemand praat nie, maar met die Here kan jy! Die Here praat nie uit nie, skinder nie agter-af nie, vertel nie jou geheime oor nie en verwerp jou nie – Hy het jou net lief met ‘n Vaderhartsliefde wat bokant ons begrip of verstand is. Gebed is dus om in verwagting te kniel, te smeek, te aanbid, te vra …

Gebed werk egter van die ander kant af ook: as ons naderkom, daardie tree na die Here gee in gebed, openbaar Hy Hom aan ons, kom Hy nader. In Jer 33:3 beloof die Here: Roep My aan, Ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. Die Here het dus gebed ontwerp en fyn vervolmaak sodat dit ‘n verhouding impliseer  – waarin jou hart en gees die Here s’n ontmoet op ‘n vlak wat bokant ons begrip of verstand is. Rom 8:26: Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie.

Gebed:

Here, ek knoop nou my hart oop voor U. Ek gee my begeertes in hierdie oomblikke vir U. U sien dwarsdeur my, U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit, U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom (Ps 139:1-2) en U ken immers die geheime van my hart (Ps 44:22). Ek haal dus al die seer, verdriet, bekommernisse, vrese, alleenheid, angs, verwagtinge en versoeke uit en ek plaas dit nou voor U troon. Ek gee dit vir U en vra dat U dit so een-een met U sagte hand sal vat en deur U Heilige Gees met my bemoeienis sal maak, uself aan my sal openbaar en met my sal praat. Ek wil net hier in u troonkamer en in u teenwoordigheid bly en my hele wese opnuut aan U wy.

Ek kniel voor U

Written by Mariette Steyn on . Posted in Argief Vrouelidmate

EK KNIEL VOOR U, HERE … Annemarie Roux

Die Here het jou geskep om ‘n intieme liefdesverhouding met Hom te hê – en so ‘n verhouding behels dat jy jou diepste begeertes (al jou worstelinge, vrese,  geheime, onbegrip en seer)  net so, ongesensor en uit die dele van jou hart wat jy vir ander toesluit, vir Hom kan gee. Hy sê in Fil 4:6b Maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.    En die aard en karakter van die Here is dat jy Hom kan vertrou:  soms kan jy met niemand praat nie, maar met die Here kan jy! Die Here praat nie uit nie, skinder nie agter-af nie, vertel nie jou geheime oor nie en verwerp jou nie – Hy het jou net lief met ‘n Vaderhartsliefde wat bokant ons begrip of verstand is. Gebed is dus om in verwagting te kniel, te smeek, te aanbid, te vra …

Gebed werk egter van die ander kant af ook: as ons naderkom, daardie tree na die Here gee in gebed, openbaar Hy Hom aan ons, kom Hy nader. In Jer 33:3 beloof die Here: Roep My aan, Ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. Die Here het dus gebed ontwerp en fyn vervolmaak sodat dit ‘n verhouding impliseer  – waarin jou hart en gees die Here s’n ontmoet op ‘n vlak wat bokant ons begrip of verstand is. Rom 8:26: Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie.

Gebed:

Here, ek knoop nou my hart oop voor U. Ek gee my begeertes in hierdie oomblikke vir U. U sien dwarsdeur my, U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit, U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom (Ps 139:1-2) en U ken immers die geheime van my hart (Ps 44:22). Ek haal dus al die seer, verdriet, bekommernisse, vrese, alleenheid, angs, verwagtinge en versoeke uit en ek plaas dit nou voor U troon. Ek gee dit vir U en vra dat U dit so een-een met U sagte hand sal vat en deur U Heilige Gees met my bemoeienis sal maak, uself aan my sal openbaar en met my sal praat. Ek wil net hier in u troonkamer en in u teenwoordigheid bly en my hele wese opnuut aan U wy.

Artikels oor Gebed

Written by Mariette Steyn on . Posted in Argief Vrouelidmate

Artikel oor Gebed

Die kantoor vir Nuwe Gemeente-Ontwikkeling (GO) van die sinode van Wes- en Suid-Kaapland en die Skiereilandse Raad vir Kerklike Samewerking (SRKS) het einde 2007 deur middel van ʼn samewerkingsooreenkoms tussen die NGK en VGK besluit om hul werksaamhede voortaan gesamentlik te hanteer.  Beide die VGK en NGK het by ʼn punt gekom, waar besef word dat die werk eintlik nie meer alleen en in bestaande vorme voortgesit kan word nie. Suid-Afrika is onherroeplik aan die verander en die kerk benodig dringend voertuie, wat hierdie werklikhede op bedienings vlak kan aanspreek. Terselfdertyd is daar bepaalde uitdagings, wat ons bedieningswyse aan `n nuwe geslag uitdaag. 

Wat is die GKS se KERNFOKUS

  • Om die Koninkryk van God te help uitbou.
  • Die vestiging van nuwe geloofsgemeenskappe, wat ons eenheid in Christus op konkrete wyse sal beliggaam.
  • Die vestiging van nuwe relevante geloofsgemeenskappe.
  • Die skep van ruimtes vir aanbidding, waar dit nie bestaan nie of gebrekkig is
  • Die herontwikkeling van ou kwynende geloofsgemeenskappe in nuwe dinamiese en volhoubare geloofsgemeenskappe binne die visie van GKS. 

Gebed is die belangrikste wapen vir Christene en vir ons werk as GKS. Gebed fokus in die eerste plek op God self: Wie Hy is, wat Hy doen, en wat Hy vir ons wil sê. As GKS-kantoor is dinge volstoom aan die gang. Soos nou reeds die gewoonte, dra ons graag al ons werksaamhede in gebed aan die Here op. Graag vra ons dat julle saam met ons vir die volgende sake sal bid. 

  • Opwindende nuus is dat die kans meer as goed is dat daar in die ou Woodstock-area waar die kerkgebou jare reeds gelede verkoop is ’n nuwe inisiatief is om weer ’n bedieningspunt te begin. Ons was nou die aand bymekaar en dit lyk of Observatory NGK, Tamboerskloof NGK, Ebenhaeser VGK, Maitland VGK, die Ring van Kaapstad en GKS gaan hande vat om die poging te maak werk. Ons is veral opgewonde oor ’n aantal jongmense wat besonder inisiatief en dryfkrag vir die gebied het.  Bid saam met ons dat die Gees ons sal lei en rig. Bid vir energie, kapasiteit kreatiewe visie en fondse om die projek staan te maak. Ons is baie opgewonde oor die saak!
  • Ons is baie dankbaar dat die bouwerk aan die kerkgebou in Lwandle fluks vorder. Ons verwagtinge is oortref. Kom ons eer die Here hiervoor en bid vir geestelike seën.
  • Te midde van die geskarrel om al die drade in die nuwe jaar op te tel,  poog Veritas om al die reëlings vir die jaar agter mekaar te kry. Dit is nogal moeilik om dinge só te reël dat dit minste reis verg en ook koste-effektief  is. Veritas probeer dus om so ver moontlik die meeste besoekpunte in een reis in te werk.  Doen asb voorbidding dat hulle die nodige wysheid sal hê hiervoor. Van 24 tot 26 Januarie word ‘n fasiliteerdersopleiding vir Module 1 aangebied vir ‘n groep leraars van Grassy Park in die Skiereiland. Bid asb. vir hierdie groep, want die uitdagings waarmee van hierdie leraars te doen het, is soms baie veeleisend. 

Ons wil in 2011 weer fokus op ons kernbesigheid!

– Gehoorsaam aan die Groot Opdrag , die planting van nuwe bedieninge in areas waar daar groot geleenthede en uitdagings is. (Demografiese ondersoek moet hiermee help)

– Die begeleiding groei en verdieping van ons bestaande projekte m.a.w. fasilitering in NGK en VGK!

– Fondswerwing om ons drome waar te maak.

 

 

Wees by Hom

Written by Mariette Steyn on . Posted in Argief Vrouelidmate

Milanie Vosloo, ‘n sakevrou, skrywer en ma, is getroud met Johan Vosloo en het twee kinders, Marizelle (22) en Johan (19).  Milanie het groot geword in Windhoek, Namibië waar sy verskeie kere provinsiale kleure vir langafstande behaal het. Gedurende haar studentejare by die Potchefstroomse Universiteit PU vir CHO, waar sy die graad BA Kommunikasie (Honns) (cum laude) behaal het, was sy onder ander primaria van haar koshuis, studenteraadslid en ontvang sy ook die raadsmedalje vir uitsonderlike leierskap.

 

Wéés by Hom

Daar is min dinge so aanskoulik soos ‘n erg verliefde paartjie. Dis mos asof hulle eenvoudig net oё vir mekaar het. Niks en niemand om hulle maak saak nie. Hulle is behoorlik vasgevang in mekaar se teenwoordigheid. En wanneer hulle nie bymekaar is nie, dink hulle onophoudelik en met groot verlange aan hul maat. So amper asof hul harte pyn van skeidingsverlange.

Dis presies hoe God wil hê dat ons oor Hom sal voel. Hy wil hê dat ons in ‘n liefdesverhouding met Hom sal staan. Dat ons Hom intiem sal ken, moeite sal doen om sy teenwoordigheid op te soek, tyd sal maak om met Hom te praat en angstig op sy stem sal wag.  Hy roep ons as’t ware elke dag om by Hom te kom sit sodat Hy ons met sy omvattende liefde vir ons kan seёn en ons met die rykdom van sy genade-seёn kan toevou. Hy roep ons tot ‘n béter lewe. ‘n Lewe waarin ons – ongeag ons omstandighede – diep bewus is van sy hand op ons, sy beskerming onder ons en sy volmaakte pad voor ons.

Gebed kan spontane woorde van liefde, dank en lof aan God wees; dit kan ‘n eerlike  hartoopmaak wees waarin ons ons diepste geheime, verlanges en verwagtinge met Hom deel en natuurlik kan ons ook deur gebed ons eie en ander se lewens aan Hom opdra.

Die heerlikste vorm van gebed is egter om onsself te verloor in die teenwoordigheid van God. Dis om só intens bewus te word van die heiligheid en omvattende liefde van ons Vader dat ons van onsself vergeet. En wanneer ons dan totaal en al opgeneem word in sy magiese teenwoordigheid, sal ons ervaar hoe ons leeg word van ons eie belange en eenvoudig met sy liefde en vrede gevul word. 

Maak elke dag tyd vir gebed: vir jou praat en deel met God, vir jou dank aan Hom, maar veral vir jou luister na Hom. Vir hoor wat Hy vir jou sê. Van een word met Hom. En weet: Hy het jou onvoorwaardelik en oneindig lief. 

Biddende mense is gelukkige mense. Want ware geluk is om in ‘n intieme liefdesverhouding met God te staan. En wanneer ons deurentyd in sy wonderlike teenwoordigheid leef, verander ons lewens radikaal. Dán word die grootheid van sy liefde déél van ons.  

Here, wanneer U by my op die stoepstoele kom sit en ons saam kan luister hoe die voëls hul maats roep om huis toe te gaan vir die nag, dis dan wanneer ons die baie wat ons vir mekaar te sê het, nie hoef te sê nie … omdat ons reeds weet. 

God se “nee” soms ‘n “ja”! 

Dit was ‘n hartroerende toneel toe die skraal figuur tussen die olyfbome deurstap en gaan kniel. Biddend, smekend roep die benoude Man: “My Vader! As hierdie beker nie van My kan weggaan sonder dat Ek dit moet drink nie, laat u wil dan uitgevoer word.” (Mat 26:42b) Twee maal gaan Hy terug om wéér sy Vader te smeek om asseblief “ja” te sê … as dit sý wil is. En elke keer sê God die Vader vir sy Seun: “Nee.” 

Wat sou gebeur het as God daardie nag sy Seun só jammer gekry het dat Hy van plan verander het? Wat sou van my en jou geword het as ons Redder nié die pad na die kruisdood geloop het nie? Waar sou ons die ewigheid deurbring as ons Vader daardie aand “Ja” gesê het? 

Ons almal het al oor iets gebid, God gesmeek vir ‘n uitkoms of vir iets spesifieks gevra … en moes dan hoor: “Nee, my kind. Ek gaan dit nie vir jou gee nie.” Die drieletterwoord “Nee” is ‘n taamlik emosionele woord. Daarom reageer ons ook dikwels baie sterk wanneer God nie ons versoeke positief beantwoord nie. Dis dan wanneer ons vra: “Verstaan Hy my dan nie?” of “Hoor Hy my net glad nie?” of die meer desperate uitroep: “Het Hy my nie meer lief nie?”

Wanneer jy so voel, vra jouself: “Het my ouers altyd vir al my versoeke, giere en buie “ja” gesê? Sê ek altyd “ja” vir my kinders? ‘n Goeie ouer weet wanneer om wat vir sy kind te antwoord en te gee, want ouers sien soveel verder, dink soveel groter en verstaan soveel meer van die lewe. Aardse ouers se harte breek ook soms as hulle iets vir hul kinders moet weier. Tóg weet hulle dat die langtermyn gevolge van hul besluite uiteindelik die beste vir hul kinders is. 

“Nee” is nie altyd ‘n lekker antwoord nie, maar wanneer dit van iemand kom wat ons liefhet, is dit gewoonlik die beter-vir-ons-antwoord. Wanneer dit van God af kom, is dit altyd die régte antwoord. Want dis ‘n liefdesantwoord. Daarom kan jy met groot vrede God se “Nee’s” aanvaar … dis dikwels eintlik ‘n groot “Ja” vir iets beters.