Author Archive

Wêreldbiddag Bonnievale

Written by Mariette Steyn on . Posted in Nuus uit gemeentes, Vrouelidmate

APRIL interaksiedeur Lizl Oosthuizen

Met die instap in die kerk het ons dadelik ‘n gevoel van vrolikheid en vakansie ervaar. Almal was vrolik en bont aangetrek met stringe blomme om die nek. Ons het die Bahamas besoek.

In die voorportaal was aanloklike vrugteruikers en elke lidmaat het ‘n papiersambreeltjie met ‘n teksvers aan die steeltjie vasgemaak, ontvang. Binne die kerk het ons gehoor van swaarkry en ellende agter die wit strande van die Bahamas. Ons gebedsonderwerpe was aan die steeltjie van die sambreeltjie vasgebind. Ons het gebid vir die ontsaglike armoede, baie jong moeders, HIV en Vigs, korrupsie en ander haglike omstandige soos ook in
ons eie land bekend.

In die kerk was ‘n waskom met ‘n beker. Dit is die simbool van ons besondere boodskap van dié aand. Dit was destyds die gebruik om gaste se voete te was voor die ete. Die slaaf het die laagsmoontlike pos beklee. Net voor die avondmaal het Jesus se dissipels nog baklei oor wie van hulle die belangrikste was. Jesus het egter voor hulle gekniel en elkeen se voete gewas. Hy het toe reeds geweet dat Petrus Hom sou verloën en Judas Hom
sou verraai. Ook hulle voete het Hy gewas. Kyk ons na hierdie grootse voorbeeld van nederigheid, kan ons ooit dink dat ons darem net so ‘n bietjie beter is as iemand anders?

Ons het die kerk in die gees van nederigheid en afhanklikheid van God verlaat. In die voorportaal het ons weer ‘n stokkie met heerlike vrugte daaraan ontvang. Ons kon die smaak van die Bahamas en die heerlike geur in ons monde kry en dit het ons herinner dat ons voortdurend moet bid vir die vrouens van die Bahamas. Ons bid mos tot die groot Verhoorder van gebede.

Wêreldbiddag – Huis André vd Walt

Written by Mariette Steyn on . Posted in Nuus uit gemeentes, Vrouelidmate

deur Madré Bruwer Straatwerk

APRIL interaksieLighuise, voetspore en skatkiste By Huis André van der Walt in Bellville was die 2015 tema van die Wêreldbiddag ook die Bahamas.
Met die Bahamas in jou kop was dit noodwendig so dat ons oor lighuise en hulle rol moes nadink. Met sy meer water as vasteland, het die Bahamas lighuise broodnodig.

Soos ek voor die pragtige groep vroue gestaan het, glo ek het die Here my hart aangeraak om beter te verstaan hoe broodnodig dit is dat juis hierdie groep vroue Lighuise is in die lewens van baie, maar beslis ook in die lewens van hulle families – hulle kinders en kleinkinders. Daarmee saam, dat hulle voetspore gevolg kan word, omdat hulle ‘n skatkis van kennis deur hulle lewens versamel het. En, nie omdat hulle volmaak is nie,
maar omdat hulle al so baie geLEWE en geleer het.

Wanneer hulle hulle lewens met ons deel, word hulle skatte ons s’n. Dis nou Kerk in aksie. Dis hoe dit moet wees: ons moet mekaar dien met dit waarmee ons Heer ons geseën het en met dit wat Hy ons geleer het en dit waartoe Hy ons roep. Ons Heer het inderdaad op die dag aan die waarheid dimensie gegee.

Met die uitstap, het elke vrou ‘n kaartjie met ‘n lighuis en voetspore gekry. So baie van die vroue se oë en ook woorde het my verseker dat hulle hul roeping verstaan en daartoe verbind is om aan te hou om dit te leef.
Ns. As daar van julle is wat ‘n lighuis wil wees vir vroue wat die lewenstyl van prostitusie wil verlaat, kontak ons gerus by Straatwerk – 021 930 8055. Jy sal verbaas wees oor hoe nodig sy die skatte in jou hart het.

Calvinia

Written by Mariette Steyn on . Posted in Nuus uit gemeentes, Vrouelidmate

deur Chrissie Thorne

As daar een ding is wat ‘n gemeente bewusmaak van hulle doel op aarde, is dit korttermynuitreike. Die gemeentes raak bewus van ons “behoort aan mekaar” tot wat is ons verantwoordelikheid teenoor die Here se groot opdrag. Die nood in die wêreld maak die gelowiges ontsettend dankbaar en die gevolg is offervaardigheid met oop hande en harte.

Roy en Chrissie Thorne doen al uitreike vanaf 1975. Dit is ‘n passie wat hulle albei deel. As gevolg van kostes, kan dit net elke twee jaar geskied. Calvinia se gemeentes, Loeriesfontein en die plaaslike VGK gemeente het al uitreikspanne na Makhatini, Umtata en Malawi geneem. In 2014 het Moorreesburg gemeente ook saam gegaan na Malawi.

Interessant vir ons is altyd hoe die Here altyd en elke keer die groep saamstel wat gaan, sodat die gawes van die groep presies die behoeftes van die sendelinge en sendingstasie aanspreek.

Dit was weer die geval met die 2014 Malawi-uitreik en die besoek by Annamarie de Klerk by die KiX kleuterskool in Malingunde. Daar was ‘n skoolhoof, onderwysers en onderwysstudente, skoolgaande seuns, senior burgers, ‘n afgetrede boer, waarnemende munisipale bestuurder, ‘n begaafde skilder en selfs ‘n dominee saam op die uitreik.

Ons hoofdoel met ons uitreike word deur die sendelinge bepaal. Annamarie se versoek was, skole en hospitaalbesoeke, opleiding van onderwysers met sekere vaardighede, bou van ‘n speelpark, opgradering van die pastorie van die plaaslike leraar se badkamer, sekere bouwerk en opleiding van die kerkraad. Die uitreikgroep se gawes kon hierdie behoeftes vervul en Annamarie se voertuig kon selfs gediens en herstel word.

Terselfdertyd is verhoudings gebou en die uitreikspan is blootgestel aan ander kulture – ‘n belewing wat ongekende waarde het. Dit maak dat ons
beter begrip en empatie vir ander gelowiges ontwikkel. Die uitreikspan het ook elke keer ‘n geestelike verdieping beleef en wonderlike geloofservaring
opgedoen. Besondere ervarings was o.a. om saam met die plaaslike gemeente erediens te hou en om ook ‘n troue in Lilongwe by te woon.

Indien die geloofsgemeenskappe nie inkoop in hierdie opdrag van die Here om te gaan en om te verkondig nie, kan die uitreike nie plaasvind nie.
Kerkrade begroot, lidmate maak items soos poppies en skenk sporttoerusting, geld, kos, ens. Daar is selfs twee spesiale kanselklede deur lidmate gemaak. Daar moet spesiale fondsinsamelings gehou word en daar moet spesiaal baie, baie gebid word om so ‘n aksie te maak werk. Entoesiastiese fietsryers van die omgewing reël elke jaar ‘n fietstrap vir sending en samel dan fondse in wat net op die uitreikpunt aangewend mag word. Hierdie
bedrag was die afgelope uitreik meer as R33 000.00.

Familie en vriende van elders hoor van die uitreike en raak dan ook betrokke. So het dames van Pietermaritzburg 39 rokkies gemaak vir ‘n vorige uitreik na Umtata.

Elke persoon wat al op ‘n uitreik was, weet dat die ry en grensposte besondere uitdagings aan ‘n groep kan stel. Hierdie uitreik was ook nie anders nie. Daar is baie en lank gery, soms tot 17 ure aanmekaar. Sommige grensposte beproef nie net jou geduld nie, maar ook jou geloof en sommige paaie is ‘n besondere ervaring. So wou hulle ons nie by Milanje in Mosambiek toelaat nie, omdat ons groep te groot was. Verkeerspolisie in Zimbabwe het hulle bes gedoen om ons te beboet.

Elke lid van die uitreikspan moet drie gebedsvriende kry en ‘n gebedsversoek-lysie word aan hulle gegee. Ons (gestuurdes) durf nie vertrek sonder die gebedsondersteuning van die gemeentes en vriende nie. Ons is so bewus van die aanvalle van die duiwel sodra ons ‘n uitreik beplan. Die Here se genade het met elke uitreik ons omsluit en beskerm. Die uitreikspan het ook die voorreg gehad om ‘n troue van ‘n leraar by te woon. Fletcher het vir ons ‘n tradisionele ete voorberei en ons het ‘n tradisionele hande-was-geleentheid ervaar. Ons was deurentyd bewus van die mense se hartlikheid, vriendelikheid, opregtheid en blymoedigheid ten spyte van armoede en moeilike omstandighede. Dit is ‘n blywende les vir ons.

Ons het teruggery met dankbaarheid en mooi herinneringe van mooi mense, mooi plekke en wonderlike ervarings. ‘n Ontmoeting met ‘n nuwe
geloofsfamilie in die vreemde het ons lewens verander en ons geloof versterk. Ons dank ons Hemelse Vader daarvoor.

Eva se gebed draai in Oos-Londen

Written by Mariette Steyn on . Posted in Vroue met vlerke, Vrouelidmate

NG Moedergemeente, se Jaarlikse tee-uitreik vir al ons huiswerkers. Dit was weer tyd vir ons gebruiklike tee vir ons huiswerkers
– alombekend as Madam and Eve.

APRIL interaksie

Ons het hierdie jaar besluit om vir die dames ‘n regte “High Tea” te gee by Basil, ‘n plaaslike “Coffee shop”. Baie van hierdie vroue was nog nooit by een gewees nie en hierdie funksie is regtig ‘n hoogtepunt op hul kalender en ons s’n. Daar word selfs nuwe klere aangeskaf vir hierdie geleentheid!

Dit is by hierdie geleentheid dat ons vir die dames kan wys hoe ongelooflik belangrik hulle vir ons is en hoe ons hulle waardeer. Ons wil hulle herinner dat vroue universeel is en daarom het ons hulle bedien.Vir sommige was dit moeilik om te verstaan.

Ons het dan ook altyd ‘n geestelike program vir die dames. Hierdie jaar het ons die ongelooflike Eva se Gebed met hulle gedeel. Zola, ons tolk, het vir hulle die gebed in isiXhosa voorgelees. Elkeen het ‘n kopie van die gedig in hulle hand gehad. Daar was ook dames van Zimbabwe en vir hulle het ons ‘n engelse weergawe gegee. Weereens is dit bewys dat taal nie ‘n verskil kan maak oor hoe ons as dames voel en leef nie. Nadat die gedig voorgelees is, kon die dames twee-twee met mekaar hulle ervaring en dit wat vir hulle treffend was in die gedig, deel. Hulle het rondom hierdie gedig gekuier
soos wat net dames kan kuier. Om hierdie opgewonde gesigte dop te hou, het boekdele gespreek. Al kon ons nie altyd verstaan wat hulle sê nie, het die gesigte en oë die storie vertel.

Hierdie jaar was ons dan ook bevoorreg genoeg om genoeg fondse bymekaar te hê sodat ons vir elkeen sy eie bybel in sy eie taal kon gee. Die opgewondenheid het trane in my oë gebring. Ons besef nie altyd hoe bevoorreg ons is nie. Ons kan kies uit watter vertaling of selfs taal ons wil lees vanaand. Vir sommige is hierdie hul eerste eie bybel. Wat ‘n verskil het ons nie gemaak vir die res van hulle lewens nie? Daar is ook sommige
wat gesê het: “Nou kan my kleinkinders ook uit die Bybel lees.”