Author Archive

VBO Kursusdatums 2014

Written by Wilma le Roux on . Posted in Communitas Inligting, Taakspanne, VBO

 Embleem

 

VBO:

Amper gereed vir 2014!

 Embleem

Die VBO-kantoor is nog besig om die volledige VBO-boekie vir 2014 af te rond, maar die datums van VBO-kursusse is reeds vasgestel, en ons plaas dit graag hier.

Hier is twee lyste wat jy kan aflaai – ‘n oorsigtelike lys van die verskillende kursusse (in verskillende kategorieë) en ‘n kronologiese lys van kursusdatums:

• ʼn beknopte een-blad oorsig :      Eenblad-oorsig_VBO 2014         
• ʼn kronologiese lys van die kursusse :  KRONOLOGIESE KURSUSDATUMS 2014      

Dan is dit met groot vreugde dat die drie VBO-instansies (Communitas/Ekklesia, Shepherd en Excelsus) die instelling van `n sertifikaat in Bedieningsvernuwing aankondig.

Dit is ʼn nuwe konsep waaroor ons baie opgewonde is, nl. ʼn Gevorderde Sertifikaat in Bedieningsvernuwing wat in drie blokke oor ʼn 3-jaar tydperk aangebied gaan word.

Sien die aparte artikel hieroor vir meer inligting

Die volledige VBO-inligtingstuk sal eersdaags voltooi wees en beskikbaar gestel word. Hou dus maar hierdie spasie dop!

Willie Jonker Gedenklesing

Written by Wilma le Roux on . Posted in Vennote

ROME EN REFORMASIE: QUO VADIS

RING VAN KAAP DIE GOEIE HOOP

WILLIE JONKER-GEDENKLESING

Die Ring van Kaap die Goeie Hoop bied die jaarlikse Willie Jonker–gedenklesing aan op Sondag 27 Oktober om 15:30 by die Cape Peninsula Reformed Church (Kloofstraat 55, reg langs Groote Kerk se gemeentesentrum).

Die spreker by die geleentheid is Dr Sorita Baard. Sy het ‘n BTh en MTh graad aan die Universiteit Stellenbosch verwerf gevolg deur ‘n PhD in Sistematiese Teologie, magna cum laude, aan die Princeton Teologiese Seminarie. Sy het grootgeword in die NG Kerk, maar is nou lidmaat van die Presbiteriaanse Kerk (VSA). Sy is sedert 2004 dosent in geesteswetenskappe met spesifieke fokus op Augustinus en sy erfenis by die Villanova Universiteit, ’n Rooms-Katolieke Universiteit van die Augustynse Orde net buite Philadelphia, Pennsylvania, VSA.

Haar tema vir die gedenklesing is: “ROME EN REFORMASIE: QUO VADIS”.

fourie@straatwerk.org.za met navrae.

Algemene Sinode 2013

Written by Wilma le Roux on . Posted in Nuus

Die 15de Algemene Sinode van die NG Kerk vind vanjaar plaas in Port Elizabeth.

Die Oos-Kaapse sinode is die gasheer-sinode en die Veremarksaal in die middestad is ingerig vir hierdie geleentheid.

Ben du Toit skryf: “Van Sondagaand af, met die indrukwekkende openingseremonie, is ons meegesleur deur die musiekbegeleidingspan, waarvan die massiewe orrel (aanspraak word gemaak as die grootste losstaande pyporrel in die land) ’n prominente deel vorm. Vanoggend het die sinode ook op ’n aangrypende wyse die voorreg gehad om met hierdie begeleiding die Onse Vader te sing.”

Onthou die Heidelbergse Kategismus

Written by Wilma le Roux on . Posted in Seminarium, Vennote

“Remembering the Heidelberg Catechism in (South) Africa today”/

“Onthou die Heidelbergse Kategismus in (Suid-) Afrika vandag”

Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch

30 Oktober – 1 November 2013

 Vanjaar is die 450-jarige herdenking van die invloedryke Gereformeerde belydenisskrif, die Heidelbergse Kategismus. Instellings en gemeenskappe met Gereformeerde wortels (insluitend in Heidelberg, Duitsland, waar die dokument ​​in 1563 ontstaan het te midde van godsdienstige en politieke konflik en polarisasie), herdenk dit met talle geleenthede wêreldwyd. In Suid-Afrika en die res van Afrika het die Heidelbergse Kategismus, as deel van die belydenisskrif van die meeste Gereformeerde kerke, ‘n besonder interessante historiese ontvangs gehad, met ‘n groot godsdienstige en kulturele impak.

Die Fakulteit Teologie aan die Universiteit Stellenbosch herdenk die 450-jarige bestaansjaar van die Heidelbergse Kategismus  deur van 30 Oktober tot 1 November 2013 ‘n internasionale konferensie by die Fakulteit Teologie, Dorpstraat 171, Stellenbosch, aan te bied.

Die konferensie, “Onthou die Heidelbergse Kategismus in (Suid-) Afrika vandag”, sal ʼn oorsig bied oor die ontstaan en konteks van die dokument in die 16de eeu, asook die teologiese en sosiale betekenis, historiese ontvangs en die hedendaagse relevansie daarvan.

Is Christelike Geloof in Konflik met die Wetenskap?

Written by Wilma le Roux on . Posted in Kursusse, VBO

Christelike Geloof en Wetenskap

15 – 17 Oktober (Stellenbosch)

Aanbieder: Prof Dirkie Smit

 

Die dramatiese vooruitgang in wetenskaplike ontwikkelinge en toepassinge oor die afgelope eeue – ‘n mens kan selfs praat van onlangse dekades – laat niemand onaangeraak nie. Dié ontwikkelinge vind plaas reg oor die wye terrein van álle wetenskaplike dissiplines, van natuurwetenskappe tot by sosiale, ekonomiese en geesteswetenskappe.

Nie alleen die vakinhoude – die ontdekkings en insigte – van die wetenskap nie, maar ook die wêreldbeeld wat daarmee onherroeplik verander en die alledaagse belewenis van mens-wees wat daardeur onherroeplik gestempel word, maak ons almal tot die mense wat ons vandag ís. Dié wetenskaplike tydsgees verander nie net wát ons dink nie, maar ook hóé ons dink, word soms gesê.

Gestruktureerde MTh in Praktiese Teologie

Written by Wilma le Roux on . Posted in Seminarium, Vennote

Gestruktureerde MTh in Praktiese Teologie (889-opsie) 2014

(Met ‘n spesifieke fokus op Pastorale Sorg en Berading)

Dissiplinegroep Praktiese Teologie & Missiologie

Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch

 
Ons bied graag ‘n gestruktureerde MTh in Praktiese Teologie aan met ‘n fokus op Pastorale Sorg en berading  vir 2014-2015. Hierdie kursus bied ‘n unieke leerervaring aan alle studente wat in Pastorale Sorg en Berading belangstel.

VBO Kursus-terugvoer

Written by Wilma le Roux on . Posted in Kursusse, VBO

In Augustusmaand het was daar die geleentheid om twee VBO-kursusse by te woon.

In die woorde van een van die kursusgangers:
“Ons tyd saam was sielsverrykend, leersaam en inspirerend!”

Lees hier onder hoe die kursusgangers hierdie kursusse ervaar het …