Author Archive

Winterskool

Written by Wilma le Roux on . Posted in Kursusse, VBO

Die afgelope week het die Kweekskoolgebou gewemel van mense uit allerhande denominasies en gemeentes: Dit was die jaarlikse Winterskool wat aangebied is deur die Fakulteit Teologie aan die US, die Beyers Naudé Sentrum vir Publieke Teologie en Ekklesia (die ekumeniese sentrum vir gemeentestudies en leierskapsontwikkeling) in samewerking met Communitas.

Die tema was Met die oog op ʼn tyd soos hierdie – hoor die evangelie, die hoop vir ons tyd, en hierdeur het die sprekers die hoopvolle boodskap oorgedra dat God ons kan verras met sy reddende teenwoordigheid op die mees onverwagte plekke en tye.3 hoofsprekers, 4 deurlopende oggendtemas en 5 parallelle middagsessies oor 2 dae het gesorg dat kursusgangers kon kies uit ‘n groot verskeidenheid van sessies en temas.

VBO se webblad kry ‘n ‘facelift’

Written by Wilma le Roux on . Posted in VBO

VBO staan vir Voortgesette Bedieningsonderrig, en die doel van hierdie website is om predikante en gemeentelede op ‘n gereelde basis op hoogte te hou van kursusse wat aangebied word. Hier kry jy egter nie net ‘n kalender met kursusinligting nie – dis ook ‘n platform waar terugvoer gegee kan word van afgelope kursusse,  en spesifiek ook van watter betekenis  dit was vir die kursusgangers.

Daarom is hier behalwe die kursuskalender ook plek  vir kritiek/terugvoer oor die kursusse. Hier kan jy ook aandui  watter behoeftes daar bestaan sodat dit aangespreek kan word tyens die beplanning word vir ‘n volgende jaar se kursusse.