Begeleiding in die hantering van Konfliksituasies in die gemeente (spanbou)

Written by webmeester on . Posted in Predikante begeleiding

  • Ontlonting
  • Fasilitering
  • Kursus in Assertiwiteit

Kontakpersone:        Pierre Goosen;  pmgoosen@sun.ac.za; Joanie Batt;  jcab@sun.ac.za; tel 021-808 3382

Mede-fasiliteerders: Bossie Muller; Deon Bruwer; Communitas-fasiliteerders

Trackback from your site.

Comments (1)

Leave a comment