Huisbesoek is onvervangbaar in ‘n “verre-plattelandse-gemeente”

Written by webmeester on . Posted in Vorige kommentaar

Huisbesoek is ‘n onvervangbare en onvervreembare deel van die gemeentebediening van ‘n “verre-plattelandse-gemeente”. Huisbesoek laat jou toe om die gemeentelede in hulle konteks te sien en te beleef.

Ek gebruik die term “verre-plattelandse-gemeente” wat op bl 5 in die Salarisomsendbrief No 1/2009 van die SFK gebruik is, omdat dit die enigste manier is om die gemeentes te beskryf waarin ek gedien het en tans dien. Hierdie gemeentes het net selfoon ontvangs in die dorp waar die kerk staan en nie in die res van die gemeente gebied nie. Hierdie gemeentes se area wissel tussen tagtig en tweehonderd kilometer in deursnee. Die paaie in die gemeentes is grondpaaie met baie slegte oppervlakte.

Gemeentelede waardeer huisbesoek geweldig. Aangesien Erediens bywoning nie gereeld geskied nie bied huisbesoek die geleentheid tot kontak en verhoudingbou.

Ek dank julle vir die gesprek oor hierdie baie belangrikke saak.

Vollie Gilfillan
Sutherland

Drie-eenheid en gemeenskap oor-grense

Written by Frederick on . Posted in Vorige kommentaar

So stoei ons oor die oseane eintlik met dieselde dinge, daar was tye wat ons SA ons verlekker het daarin dat ander ook soos ons sukkel met die bou van brue oor grense. Ons is almal jammer die studente toon nie ‘n groter gewilligheid nie- hulle is dan die nuwe generasie op wie ons almal ons hoop plaas om beter as ons te vaar in die skep van ‘n inklusiewe gemeenskap waar ras en kultuur nie soos in die verlede die skeidslyne terk nie. Jy is reg beide Obama en Jansen toon die soort leierskap wat ons vorentoe gaan help.

Ek herinner jou aan jou bydraes wat die klem le op agentskap- wie is die eintlike agent wanneer die professor en studente mekaar help om te transformeer? Dit help my om te onthou dat wat daar beskryf word niks anders is as ‘n beweging van die Gees nie. ‘n Onverwagse flietende gemeenskap rondom ‘n pakkie chips is die soort kontekste waar die Gees beweging bring, omkeer bewerk, van liefde, respek en onderlinge afhanklikheid. As ek so na daardie prentjie kyk- rol daar ‘n berg van probeer en forseer nog meer skuld nog meer nie-goed-genoeg-wees-nie, en kan ek ligter deur die lewe beweeg en my verwonder aan die manier waarop die Gees hoofvaardige professors en onwillige studente transformeer tot koninkryksgemeenskappe- flietend soms byna onsigbaar- maar die Here weet- dit was nie ‘n lugspieeling nie, maar ‘n egte oomblik wat die konikryk gekom het.

Ons gaan die oor-grens gemeenskappe nie kan forseer nie- onwillig moet ek erken die studente was reg- maar ontvang as geskenk wat my in die eerste plek gaan transformeer- prof Jansen was ook reg. Die koninkryk kom binne die gemeenskap van die Drie-eenheid. Kom ons rus daarin en neem daaraan deel

Luister verder Joh 6:35-51

Written by Martin Heyns on . Posted in Vorige kommentaar

André, dankie vir jou besondere aanslag in die luister na die teks vir hierdie week. Die nagmaal-misterie het jou verseker aangegryp en jou bydrae help baie.

* Daar is egter ook ‘n ander misterie in die verhaal — God se uitverkiesing. Ongelukkig het die Revised Common Lectionary dit vir ‘n groot deel in ons luister na die verhaal uitgehaal — verse 35-40. Lina Hoffmann het dit ook nie aangeraak nie. Is dit dalk omdat dit te lastig vir moderne mense is? Onthou God se uitverkiesing maak mense magteloos gering! En moderne mense haat hierdie tipe ervarings!

*Nie minder as drie keer [dalk nie so vreemd vir Joodse luisteraars nie] word die misterie van die uitverkiesing in die verhaal herhaal. Dit is net diegene wat die Vader vir Jesus “gegee het” wat Hom “sien” en Hom “glo”. En dit is net die verkorenes wat die Lewensbrood eet en lewe!

* Ek reken hierdie verkiesende deel van die verhaal is juis die enigste bron van ware lewenskrag in die week se verhaal. Hierdie daad van God om sy mense na Hom te trek, is ons enigste ‘energie’ om Jesus te sien en Hom te glo en waarlik te lewe.

* En hierdie daad van God is die misterie van sy uitverkiesende liefde. Liefde wat nie spesifiek vir iemand kies nie bly vaag; is nie regtig vaste, betroubare liefde nie! Só, dat Hy op mense; sy mense “verlief” raak, en dan spesifiek kies, is die wonder van wonders. Verlief raak op gebroke sondaars! Die onmeetbaar grote God, ‘mal’ raak oor stippel-klein ‘stoffies’! Dit is Jesus van Nasaret in sigself! Wow!!

* Maar dis ‘n dubbele misterie. Dié op wie Hy “verlief raak” “sien” Hom en die vonk van wederliefde spring en hulle “glo” Hom.

* Om verlief te raak; om in liefde te “val” sal nooit verklaar kan word nie. Dis ‘n misterie. Niks kan dit ooit fabriseer nie. Dieselfde soort misterie dat ek en my vrou 47 jaar gelede op mekaar verlief geraak het en nog steeds in die liefde ‘gevalle’ is. Maar wat ‘n vreugde en energie om in die misterie te leef. Dit elke dag te eet en te drink …
Dis ‘n floue afskynseltjie van die misterie van God se liefde vir ons en ons wat Hom sowaar oor lief gekry het en Hom “eet en drink”.

navraag leesrooster 2009/10

Written by Besoeker on . Posted in Vorige kommentaar

Goeie Dag!
Is dit moontlik om nou reeds die leesroostertekste vir volgende jaar (jaar C) te bekom? Ek het die Revised Common Lectionary-webtuiste opgespoor, maar ek wil graag weet of dit die ‘regte’ tekste is wat deur ons kerk in SA gebruik gaan word.
Ek be-oog om ‘n kalender volgens die kerkjaar-seisoene saam te stel, gekoppel aan my kunswerke.
Baie dankie
Renee

Volledige inhoud van Verantwoordelike Vernuwing 2009 se WERKSWINKELS

Written by webmeester on . Posted in Vorige kommentaar

Hier is die volledige inhoud van die werkswinkels vir Verantwoordelike Vernuwing 2009. Laai dit direk af van https://www.communitas.co.za/Dokumente/VV%20BOEKIE%20FINAAL%20%20AUG%2025-26%202009.doc of gaan na die artikel op die webtuiste by https://www.communitas.co.za/index.php/kursusse–a-konferensies/konferensies1/2009-konferensies/1283-verantwoordelike-vernuwing-2009-program en laai dit by die relevante skakel af.

Kort skakel na die Word dokument: http://tr.im/uI8K