Die gebed wat alles sê

Written by Frederick on . Posted in Gebed, Gebede

My pa is ‘n lyer van Parkinson se siekte, nou almeer as ‘n dekade. Pa  is aan die verkeerde kant van tagtig. Die sieke eis sy tol. Hy word tuis deur my ma versporg.

Vanoggend het ek en Anika ingeloer. Dit was nie ‘n goeie oggend vir hom nie. Hy is moeg en het in die bed gebly en sommer daar ontbyt geëet. Om op te staan word al hoe meer van ‘n inspanning. Hy slaap groot dele van die dag en voel skuldig daaroor dat hy so min doen. My ma verseker hom dat hy maar mag rus, hy het hard genoeg in sy lewe gewerk om nou maar te kan rus.

Sy gaan haal die ontbyt en bring dit kamer toe om hom te voer. Die ontbyt is sorvuldig voorberei met presies wat hy nodig het, So berei sy elke ete met sorg voor. Sy vra of hy sal bid vir die ete? Hy maak sy oe toe en stadig bid hy met ‘n verbasende helder stem:

Vader wat in die Hemel is…daar is ‘n lang stilte
én ook hier by ons op aarde is…
dankie, dankie…dankie
amen

Daar was nie meer  woorde nodig nie, die gebed het alles gesê

God is my getrouste vriend- ‘n Gebed

Written by Quintus Heine on . Posted in Gebede

 

Ek het die Here lief, want Hy verhoor my smeekgebede. Hy het na my geluister toe ek Hom aangeroep het.
Bande van die dood het my omsluit, doodsangs het my aangegryp, ek het benoud en bekommerd geword.
Toe het ek die Naam van die Here aangeroep: “Here, red my tog!” Die Here is genadig en regverdig, ons God ontferm
Hom oor ons. Die Here beskerm die hulpeloses: ek was magteloos, maar Hy het my gered. Ek moet nou tot rus kom,
 die Here het goed aan my gedoen: U het my van die dood gered, U het ‘n einde gemaak aan my trane,
U het gesorg dat ek nie weer struikel nie. Ek kon voor die Here bly wandel in die land van die lewendes.
Ek het in U bly glo, selfs toe ek gedink het dit is klaar met my en toe ek in my vertwyfeling besef het: ek kan op geen mens
 staat maak nie. Hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my? Met ‘n drankoffer sal ek van sy redding getuig
en die Naam van die Here aanroep.My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk.
Vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie. Ek is u dienaar, Here, van my geboorte af is ek
al u dienaar: U het my vry gemaak. Ek wil U loof met ‘n dankoffer, ek wil die Naam van die Here aanroep. My geloftes aan
 die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk, in die voorhowe van die huis van die Here,
binne-in jou, Jerusalem!
Prys die Here!

 

 

My gebed in November 2012

Written by Quintus Heine on . Posted in Gebede

As ek lees van die dood van ‘n predikant aan die hand van sy kind; as ek dink aan die seerkry van my vriende deur ‘n tragiese ongeluk;  as ek hoor van die skade wat  vriende ly, vanweë opstande en agitators – hoe hulle selfs vir hulle lewens vrees, dan sukkel ek vandag om u lied te hoor. Ek sukkel om u hoop raak te sien.  Ek vra saam met Ps 13 – Hoe lank nog Here? Hoe lank moet hierdie land nog ly? Hoe lank moet  mense wat arm is, sukkel om kos te kry? Hoe lank moet mense wat ‘n reguit pad stap, ly onder die sondige toestand van die samelewing?

Tog, as ek so stil word en met U praat, maak u Heilige Gees my rustig. Dan kalmeer u Gees my deur U Woord!  U Gees dring my om Ps 13 enduit te lees.  Dankie, Here, dat U my oplig en weer laat vlieg met geloof, vertroue en lof.  Ek hoor  by U dat  Ps 13 ‘n belydenis van vertroue is, ten spyte van dit wat ek sien en ervaar!    Ek sien hoe U die skrywer in sy geloof laat groei  van die begin van die Psalm tot die einde. Ek lees sy slotwoorde: ” Ek hou vas aan u troue liefde, oor die uitkoms wat U gee, juig my hart” (Ps 13:6) en dit word ook my belydenis.   Met stilte in my hart kan ek opstaan – met lof in my hart kan ek juig – met vreugde in my gemoed kan ek U vertrou! U gee uitkoms – U gee vrede – Ek sien weer uit!!!  Dankie Here – al het ek gesukkel om my gebed met lof te begin, dat ek dit tog met  lofprysing en dankbaarheid kan eindig!!

Amen

Prayer of Examen

Written by Frederick on . Posted in Gebede

The Examen of Consciousness

The method is adapted from a technique described by Ignatius Loyola in his Spiritual Exercises. St. Ignatius thought that the Examen was a gift that came directly from God, and that God wanted it to be shared as widely as possible. One of the few rules of prayer that Ignatius made for the Jesuit order was the requirement that Jesuits practice the Examen twice daily—at noon and at the end of the day. It’s a habit that Jesuits, and many other Christians, practice to this day.

This is a prayer where we try to find the movement of the Spirit in our daily lives as we reflect on our day. This prayer can be made anywhere: on the beach, in a car, at home, in the library. Many people make the Examen twice daily: once around lunchtime and again before going to bed. There are five simple steps to the Examen, which should take 10-15 minutes to complete, and what follows is just one interpretation of these five steps in discerning the movement of God’s Spirit in your day. Through this method of praying you can grow in a sense of self and the Source of self; you can become more sensitive to your own spirit with its longings, its powers, its Source; you will develop an openness to receive the supports that God offers.

Before you start: Try to be in a place where you are least likely to be disturbed, and where there is the least amount of external noise. Perhaps you might light a candle or change the lighting when you pray to symbolise the start of this activity. Sit comfortably and still yourself; relax, be aware of your breathing, your body and how you are feeling.

Read the full article on the web page of The Jesuit province of New Orleans

  • Transition: Become aware of God’s love for me in this prayer

 

  • Step One: Gratitude I note the gifts I received today from God and thank Him for them.

 

  • Step two:   Petition  I ask God for an insight or gift that will transcend my ability.

 

  • Step three: Review  I review the day looking for stirrings in my heart. The choices I made, but also what God did in the day that I overlooked.

 

  • Step four:  Forgiveness I ask for the healing touch of forgiveness from God. 

 

  • Step  five:  Renewal I look into tomorrow an do concrete planning of how I can participate in what God is doing in my life.

 

  • Trasition: Aware of God’s presence as I close the prayer.

Gebed vir besige mense

Written by Frederick on . Posted in Gebede

‘n Mooi gebed vir besige mense
Here, ons het ‘n moeë generasie geword!
Ons is moeg gewerk, moeg vir probleme, moeg vir mense.
Ons het veral moeg geword om alles altyd reg te doen.
Om aanvaarbaar te wees, voel ons ons móét te alle tye:
Suksesvol, begaafd en finansieel sterk wees met duidelike doelwitte.
Verder moet ons goeie ouers, lojale vriende, toegewyde familiemense
En betrokke gemeenskapwerkers wees.
Sjoe, dis ‘n oorvol mondvol!
Vandag wil ek sommer net by U kom rus
En vra dat U my die regte prioriteite sal wys.
Sal U my help onderskei tussen die dinge wat regtig saak maak
En die dinge wat die wêreld ons probeer voorskryf?
Ja, help my om te weet wat vir U belangrik is…
Maak asseblief huis skoon met my, Here.
Verwyder die selfopgelegde eise in my oorvol lewe
En leer my om sommer net U kind te wees.
In Jesus naam vra ek dit.
Amen

Gebed oorspronklik geplaas by Drakenstein Gemeente se webblad. Gaan kyk gerus na Drakenstein se mooi nuwe webblad Drakenstein is deel van die groeiende Communitas Webgemeenskap

Vredesgebed

Written by Quintus Heine on . Posted in Gebede

Vredesgebed

Here, ontferm U oor ons

In ú wil lê ons vrede

Dankie dat ons weet u hande is nie te klein om ons vas te hou nie

Dat U vir ons ‘n nuwe môre van genade, vreugde en waarheid wil laat aanbreek!

Laat o Heer, ú vrede deur ons vloei

Waar haat en onreg en stryd is, laat ons daar u liefde bring

Laat ons in pyn en leed en smart vertroostend wees

En krag gee deur geloof in U alleen!

 

O Heer, laat ons altyd só leef

Dat ons ander hoër as onsself sal ag

Dat ons ander bó onsself sal liefhê

En méér sal gee as wat ons verwag!

Laat ons u lig in die duisternis van hierdie wêreld laat skyn

Leer ons dat vergifnis vrede beskerm

Laat ware liefde en vreugde uit ons straal

Sodat ander U al meer in ons kan sien!

Here, U weet, in tye van oorlog en geweld begrawe vaders en moeders hul seuns en dogters

In tye van vrede begrawe seuns en dogters hul vaders en moeders

Ons weet, o Christus, vrede word nie in raadsale gesluit nie

Dit blom in die harte van mense – wat deur u Gees geraak is!

Vrede is nie die stilte wat kom wanneer geweld verby is nie

Dis die gevoel van medemenslikheid wat geweld verhoed!

Dankie Heer, dat U vrede gee wat alle verstand te bowe gaan

Selfs ook die misverstand!

O God, laat ons meer en meer besef – vrede is iets wat ons is, in U

Wat ons moet weggee

Laat ons glo in vrede, bid daarvoor en praat daaroor

Laat ons veral werk daarvoor!

Amen

Here ek bid vir ons land

Written by Quintus Heine on . Posted in Gebede

Iemand vra my vandag om  ‘n gebed vir Suid Afrika  te skryf.

In ‘n tyd waar emosies dreig om hand uit te ruk, het ons Christelike leiding nodig!  In ‘n land, waar mense nie meer na mekaar luister nie en waar emosionele opsweping hoogty vier –  Mag die Here ons met sy genade vul!

 

Here , Ek bid vir ons land!

 

O Here ek staan vandag voor U, omring deur ʼn veelheid van emosies. Heeltyd bewus van dit wat ek hoor en sien – wreedheid, uittarting, wraak en hartseer. Ek voel aan hoe mense rondom my bang, onseker en bedreig is. Saam met hulle het ek soveel vrae en so min antwoorde.

Terselfdertyd gaan my gedagtes terug na Goeie Vrydag waar ek daaraan herinner is dat U al my skuld betaal het. Daar het U my weer gedring om die sondekleed wat so aan my vasklou uit te trek en voor U neer te sit.

Ja Here – by die kruis het U my kaal gestroop van my eie pretensies en eie geregtigheid wat ek so graag in stand hou. U het my gestroop van gedagtes dat ek ʼn goeie mens is, van  gedagtes wat my tot hoogmoed teenoor misdadigers verhef.

U het my voor die kruis laat buig waar ek net kon uitroep – Here wees my genadig!

Dankie Here vir die derde dag – Opstandingdag.

U het my weer opgehef, klere aangetrek. Hierdie keer was dit Koningsklere, u klere – die klere van liefde, die klere van genade, sagte inklusiewe klere!

U het my ook nuwe oë gegee waarmee ek anders kan kyk.

U het my nuwe voete gegee waarmee ek nuwe paaie kan loop,

Nuwe gedagtes waarmee ek anders kan dink,

Nuwe ore waarmee ek anders kan hoor,

Nuwe oordeel waarmee ek nie meer veroordeel nie,

Nuwe vrede wat al my vrese verdryf.

O Heer – ek bid dat U ons in die moeilike emosionele tyd  so vol van u liefde sal maak, dat daar nie plek vir ons eie wraak is nie. Dat U ons vol van u vertroue sal maak dat ons nie sal vrees nie. Dat U so ons vol van u vrede sal maak dat ons in vrede met mekaar sal leef!

Dankie, Here, dat ons vandag selfs in die warboel van emosies u troos kan ervaar. Dankie dat ek my hande in u hande kan plaas.

Amen.

 

Vrede vir julle

Quintus