Om deur Gebed om te gee!

Written by Besoeker on . Posted in Gebed en Spiritualiteit

Toe ons na kweekskool as finalejaarklas van mekaar afskeid neem, het ons in ons laaste gesprekke onderneem om elke Vrydag vir die res van ons bediening vir mekaar te bid. Ek moet bely – daar was ’n tyd toe ek dit nie gedoen het nie. As ons dit gereeld gedoen het, wonder ek of baie van ons se paaie dalk anders sou loop – ons glo mos aan die Bybelse belofte dat gelowige gebede groot krag dra.

Onlangs , met die afsluiting van ons ringsitting, vertel een van die leraars wat op aftrede staan, dat hy vir baie jare elke Woensdag vir al die kollegas in die ring bid… Verstaan ons nog dat gebed ook ’n bediening van voorbidding is? Voorbidding is om priesterlik by God vir mekaar in te tree. Die woord wat deur baie gebruik word, is intersessie. Voorbidding is om as’t ware as tussenganger op te tree – vir iemand in die bres te tree. Jy kom pleit by God vir die ander persoon of saak.

Die Here Jesus se voorbidding het behels dat Hy homself gegee het om as Hoëpriester namens ons by God in te tree. Hy het Homself gegee. ’n Voorbidder gee homself as hy intree vir ‘n ander voor God. Hy tree in met liefde, empatie, solidariteit , integriteit . Jy kan nie vir iemand voorbidding doen as jy nie bereid is om hom/haar lief te hê en te aanvaar nie. Voorbidding het die Here Jesus se lewe gevra – Hy het die offer gebring. In 1 Pet 2:9 word die volk van die Here ’n koninklike priesterdom genoem . God se volk is ’n volk van priesters – wat vir ander intree en voorbidding doen.

Voorbidding kan met reg ’n bediening van omgee genoem word. As jy dus aan iemand verklaar dat jy vir hom/haar bid – wys dit dat jy omgee en bereid is om voor God namens die persoon ’n offer te bring. Dit gebeur te veel dat sommige mense soms leë beloftes van voorbidding maak , miskien omdat dit die sosiaal korrekte ding is om te doen. Ek sou om daardie rede versigtig wees om vir almal te vertel dat ek vir hulle bid. Om vir mekaar te bid is ’n baie intense en ernstige saak. Dit is ’n bediening van omgee en van intree! Jy mag daarom nie leë beloftes vir iemand of vir ’n saak maak nie.

Persoonlik probeer ek ’n dissipline in my bediening van voorbidding handhaaf. Ek het ’n gebedsjoernaal waar ek agterin ’n basiese raamwerk vir elke dag se voorbidding het. Dit is goed om ’n gereelde voorbiddingslys te hê.

Ook vir gemeentes is ‘n gereelde voorbiddingslys nuttig. Tog word baie voorbiddingslyste van gemeentes eerder ’n inligtingstuk van lief en leed. Hoewel dit reeds die begin van ons omgee-gebed is, sal ons erns moet maak om vir mekaar voor God in te tree. Dit is dalk die moeite werd om met mekaar in gesprek te tree hoe ernstig ons dit bedoel as ons die woorde gebruik .. Ek bid vir jou……

Met al my erns oor voorbidding , het ek egter ook ’n klippie in my kerkskoen. Dalk is ek enig in my worsteling en het ek nog baie om in heligmaking te groei – maar ek is eerlik as ek sê : ek sukkel om vir iemand te bid vir wie ek nie ken nie. Ek sukkel om die offer van liefde te maak en vir hulle te pleit by die Here. Ek sukkel om net vir ’n naam te bid en nie regtig te weet waarvoor nie. Ek sukkel om te reageer op ’n onpersoonlike SMS. Dalk is my liefde vir die wêreld nie groot genoeg nie en hoop ek die Here sal dit vir my leer. Of miskien sê dit vir my iets oor die belangrikheid van die gemeenskap van die gelowiges…..?

Quintus

Dominee en gebed

Written by Besoeker on . Posted in Gebed

In my swerftogte deur ou stowwerige boekwinkels het ek op ’n stadium op die boekie “Power Through Prayer” van E M Bounds afgekom. Op daardie stadium het die naam Bounds niks vir my beteken nie en nog minder die titel – want het ek gedink – “die krag van gebed” is die titel van elke tweede boek oor gebed! ( Min het ek geweet dat ek later sou besef dat Bounds ( 1835-1913) vele geseënde boeke oor gebed geskryf het – daaroor op ’n ander stadium meer).

Wat my egter getref het in die boekie en my genoop het om dit te koop was die ou skewe stukkie papier wat voor in geplak was met die volgende inskripsie :

“ Dear Gerrie

I am sending you a little book for Xmas. I hope you will get a great, deep blessing from its pages. I have always longed for you to be the preacher described in it. “The praying preacher” May God make you a power for His Church through Prayer.

Susan”

Die woorde het my skielik so geraak dat ek eers moes sit en daaroor dink. Kan dit wees dat ek ’n dominee is wat verwag dat die Here kragtig deur my moet werk – sonder dat ek werklik ‘n gebedslewe het ? Hoe behoort die gebedslewe van ’n dominee te lyk?

Ek onthou dat een van my dosente altyd geweldig klem daarop gelê het dat ‘n predikant sonder gebed soos ’n motor sonder brandstof is. Hy word ’n motor genoem, hy het al die eienskappe van ’n motor , maar kan niemand iewers heen vervoer nie. Ek onthou dat hy altyd klem daarop gelê het dat gebed die werk van ’n predikant is. Dit is sy opdrag om te bid. Hy moet vir elke lidmaat by die naam bid , nie net in hulle teenwoordigheid nie , maar ook in sy eie persoonlike gebedstyd. Toe het ek besef dat my motor nie baie vinnig beweeg nie en soms sommer heeltemal gaan staan!

Ja – vandag dink ek dat gebed te min aandag kry in die opleiding van predikante, want in die etiek van Geesink is gebed as een van die asketiese dissiplines behandel . In Karl Barth se Dogmatiek word gebed as een van die loci hanteer.

Ek wonder soms wat het gemaak dat dit later nie meer gebeur het nie , dat dit verlore geraak het. Ek wonder ook of predikante weet watter krag en seën daar in gebed is.

…..Het Gerrie “the praying preacher” geword en God se volle krag deur sy gebedslewe ervaar?

 

Quintus

Doel van die blog oor gebed

Written by Besoeker on . Posted in Gebed en Spiritualiteit

Gebed is die een saak in die Christelike lewenstyl waar die ware verstaan daarvan nie van die kennis van teoloë, filosowe en geestelike voorgangers afhanklik is nie, maar van die verhouding en lewenswyse wat elke gelowige  persoonlik in die aangesig van God beleef.

Met hierdie blog wil ek poog om ’n openhartige gesprek oor gebed en spiritualiteit aan die gang te kry. Ek wil jou uitnooi om saam met my te dink, te gesels en te groei oor en in die praktyk van gebed.  Hierdie is nie ’n voorbiddingsblog waar gemeentes en indiwidue verskeie gebedsversoeke plaas nie –  daarvoor het gemeentes hulle eie sisteme.  Die oop gesprek in die blog moet juis inspirerend meewerk om  gemeentes en gelowiges inligting te gee en te motiveer om ’n gebedskultuur te vestig.

Die blog wil onder andere aan twee sake aandag skenk.

  • Die een is ’n oop gesprek oor gebed en spiritualiteit. Neem asb. deel aan die gesprekke oor verskeie temas en gedagtes wat gereed  in die blog sal verskyn.
  • Die ander is om ’n ruimte te skep  sodat gemeentes en gelowiges oor die kragtige werking van gebed kan getuig.  Kyk by die kategorieë en klik op “Getuienisse”

Groete

Quintus Heine