Om vir ander te bid is om hulle hoop te gee!

Written by Quintus Heine on . Posted in Gebed en Spiritualiteit

Hoe gemaak met mense wat saam met jou leef en wat hoop verloor het – wat hoop-loos is? Ek het al baie by mense gesit met ʼn volslae hooploosheid in hulle oë, net om te sien hoe daar na ʼn gebed lig in hulle oë verskyn. Is dit omdat gebed ʼn towerformule is? Wat is dit dan wat veroorsaak dat gebed so ʼn hoopvolle uitwerking op mense het?
Hoopvolle gebed is nie ʼn towerstaf wat alles regmaak as jy net glo nie. ʼn Hoopvolle gebed vir ʼn hooplose persoon maak ʼn deur oop dat hy/sy weer vir God raaksien. Dis God wat hoop gee. Net Hy kan mense wat sy stem nie hoor nie, weer laat hoor! Gebed is om jou weer bewus te maak van God se liefde en teenwoordigheid in jou lewe. Gebed bring mense in kontak met God. Dit is sy liefde, genade en versoening wat nuwe ʼn uitsig vir mense gee. As jy dus intree vir mense by God en vir hulle bid, weet dat jy slegs die instrument is wat God se lig duideliker in mense se lewens laat skyn.
As gelowiges is ons geroep om ander hoop te gee. Die kerk en sy lidmate is by uitstek ʼn instrument van hoop! In die meeste gevalle is hoopvolle gebed al wat mense nodig het om God weer in hulle lewens te sien. As draer van hoop het ek en jy die verantwoordelikheid om heeltyd ons oë oop te hou, sodat ons kan raaksien wie hoop nodig het.

Groete
Quintus

Hoekom die Here hul gemeente geseën het!!

Written by Quintus Heine on . Posted in Gebed

Met Communitas se onlangse ringstoer het ons verskeie ringe en gemeentes besoek  om te luister na die beweging van die Gees in die kerk. Ons wou die spore van die Here se werk in gemeentes probeer raaksien. Sonder om self  te praat en raad te gee,  het ons net gaan luister!  Geluister na gemeentes se stories, hul frustrasies en behoeftes.  Ons het op ongelooflike stories afgekom waar die Here gemeentes aan die beweeg gebring het.  Ons was elke keer verstom oor hoe die Here op ander maniere werk as wat ons normaal verwag het dat dit sou gebeur.  Met elke besoek was daar verskeie verteenwoordigers van ringe en gemeentelede. Een van die vrae wat ons gevra het was : Wat het die afgelope 3 jaar positief in jou gemeente gebeur?

Ons was natuurlik verstom oor al die stories, maar daar is een storie wat my ongesiens ‘n knop in die keel gegee het en met dankbaarheid gevul het. Miskien was dit ook die aangrypende opregtheid en eenvoud waarmee die storie vertel is. ‘n  Vrou  in my groep het vertel hoe die Here hulle gemeente seën en het verskeie stories vertel om dit te bevestig. Op my vraag wat die rede vir die geestelike oplewing in hul gemeente sou wees, het sy geantwoord:

” Ons het in ons gemeente ‘n drastiese besluit geneem om vir die predikante te bid en het vir lank weekliks bymekaar gekom met die een doel : Ons bid net vir ons predikante . Daar het alles begin…….”

Mag die Heilige Gees bidders vir jou gemeente stuur!

Nagedink oor Spiritualiteit in die Informasie era

Written by Quintus Heine on . Posted in Spiritualiteit en lewenstyl

TonyBuzan – wat vroeër jare die konsep “mindmapping” bekend gestel het – maak in een van sy artikels die volgende stelling: “It’s the end of the information age”. Hiervolgens beweer hy dat die informasie-era ons selfstandige denkvermoë en groei vertraag het.

Volgens Buzan bestaan daar wanpersepsies oor die vermoëns van mense. Dit is nie waar dat net sogenaamde slim mense denkvermoëns het en daarom sukses kan bereik nie. Elke mens  kan sukses bereik indien hulle brein suksesvol bestuur word. Hy glo dat elke mens gebore is met die vermoë om te dink en te presteer. Omdat mense nie moeite doen om hulle brein se potensiaal te ontwikkel nie, presteer hulle nie. Ons moet van jongs af geoefen word om ons brein reg te benut. Omdat ons nie die ongelooflike vermoë daarvan benut nie, sukkel ons om kreatief te wees. Kreatiewe denkvermoë word deur regterbrein- aktiwiteite bevorder. Die informasie en tegnologiese eeu help ons nie hierin nie.
As motivering vir hierdie “wanbestuur” van ons brein beweer hy dat die huidige informasie eeu ons so ingesuig het dat dit ons kreatiwiteit eerder benadeel en indiwiduele potensiaal verminder het. Die informasie en tegnologie era is gekenmerk deur ongelooflike tegnologiese prestasie en ons word so toegegooi onder al die inligting tot ons beskikking dat ons stadig maar seker verleer om vir onsself te dink. Dit beïnvloed nie net ons kreatiwiteit nie, maar maak ons eie breine lui! As verbruiker in hierdie moderne era druk ons knoppies en alles word vir ons gedoen. Dit doen ons meer kwaad as goed.

Buzan glo dat een van die kenmerke van die informasie eeu  “multitasking” is. Ons begin so baie dinge, met behulp van tegnologie, gelyk doen, dat ons baie min nadink en herbesin. Dit is een van die redes waarom die wêreld so deurmekaar is. Die huidige ekonomiese krisis is juis die gevolg van “ millions of brains mismanaging themselves and in turn mismanaging others” As verbruikers van die gevorderde tegnologie en massa inligting en ondeurdagte menings waarmee ons gekonfronteer word, het ons slawe geword in plaas van denkers!

Hy haal Warren Buffet aan “In the future you’ll be able to recognise billionares because they will be the only ones without a mobile”
Hiermee vermoed ek, bedoel hy, dat ons daaglikse tegnologiese omgewing ons denke onderbreek en dat dit belangrike besluitneming negatief beïnvloed. Die verbruiker is nie meer selfstandige navorsers nie, maar volg ander se mening slaafs na  – hoe ondeurdag ook al. Rekenaars maak berekenings en neem namens ons besluite. Ons word oorval deur ‘n massa inligting wat soms nie goed nagevors is nie. Ons lees wêreldwyd mense se menings oor hulle blogs – en volg soms populêre ondeurdagte sienings slaafs na.  Al hierdie dinge het onder andere die ekonomiese en morele verval van die wêreld aangehelp! Ons toekomstige sukses sal afhang in hoe’n mate ons daarin gaan slaag om ons breinfunksies te beskerm en te oefen. Ons het afgeleer om selfstandig sake te oordink!

Dit  het my aan ons spiritualiteit en ons verhouding met die Here laat dink. In hoe’n mate word ons spirituele belewing en denke nie deur die tegnologiese ontploffing en geweldige inligting aan bande gelê nie? Hoeveel keer is my gebedslewe, my Bybeltye en selfs goeie gesprekke nie deur die selfoon of telefoon onderbreek nie. Ek verwonder my daaroor dat ek skuldig voel om nie my telefoon te antwoord as ek met die Here besig is of met iemand in gesprek is nie. Dit is asof die telefoon, die televisie, die internet regtig ons lewens oorneem. Natuurlik het al die inligting en tegnologie meer voordele as nadele. Maar dit kan vierkantig tussen jou en ʼn baie verrykende spirituele lewe staan. Daar is soveel menings en raad beskikbaar dat mense al hoe minder self tyd maak om te dink oor hulle verhouding met die Here en al hoe meer slawe van ander se informasie word.

Tony Buzan is ʼn voorstander van die ontdekking van jou eie potensiaal en dit kan alleen bereik word indien jy jou regterbrein-aktiwiteite verhoog. Miskien is dit ook goeie raad vir ons geestelike lewe.

Die Here het mos vir Elia gesê dat in die stilte van die wind – daar sal God gevind word!

1 Kon. 19: 11-12
“ Skielik was daar ʼn baie sterk wind wat die berg stukkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar ʼn aardbewing. Maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar ʼn vuur. Maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar ʼn fluistering in die windstilte.”

Dit klink vir my na ʼn regterbrein spirituele aktiwiteit!

God die rede vir ekstra vrolikheid

Written by Quintus Heine on . Posted in Spiritualiteit en lewenstyl

Soms lees ‘n mens iets wat jou dag so opvrolik dat jy lank daaraan herkou. Wel ek het die week so brief in die Burger se briewekolom gelees. Dalk is dit vir jou ook so spiritueel verfrissend, soos vir my !

Ek deel dit met julle:

God die rede vir ekstra vrolikheid

Met my oumens-draffie lank voor eerste lig hier al langs die Bergrivier af, kry ek gereeld ’n swart man wat, deesdae dik aangetrek en van skynbaar ver af, te voet, al singend, op pad is werk toe.
Ná ons gereelde wedersydse groet het ek vanoggend gewonder of dit dalk Madiba se verjaarsdag is of dalk Orion wat nou weer die oosterkim klim dat hy so saam met die voëltjies se gekwetter ekstra vrolik in sy eie taal sing.
Op my vraag hieroor was sy kort, stralende en vriendelike antwoord – God.

geskryf deur- Willie Meyer, Paarl

(die burger 21 Julie 2009)

Was Gebed regtig vir Jesus belangrik?

Written by Quintus Heine on . Posted in Gebed en Spiritualiteit

Dit is Yancey wat ons aandag daarop vestig dat uit Jesus se meer as dertig jaar op aarde, dit net by drie  geleenthede is, dat Jesus bonatuurlike bemoediging ontvang het. Die res van die tyd het Jesus vir geestelike versterking staatgemaak op dieselfde hulpmiddel as ons, naamlik gebed. Jesus het gebed beskou as die bron van krag. As jy dus ooit gewonder het of gebed belangrik is, bestudeer die gebedslewe van Jesus.

Jesus het die  boodskap van Joh. 5:19 en 30 uitgeleef “ .. Die Seun kan niks uit sy eie doen nie…”

Hy het altyd met enige besluit eers tot sy Vader gebid. Die aand voor sy roeping van die twaalf dissipels, bring Hy ʼn hele nag in gebed deur (Luk 6:12,13). Dit laat my wonder oor hoe ons soms leiers in die gemeente aanwys. Jesus het voor al die belangrike momente in sy loopbaan eers gebid. By sy toetrede tot die openbare bediening, voor die aanwysing van die dissipels, voor verheerliking op die berg, voor die kruisiging ens.
Wat my veral opval in die gebedslewe van Jesus, is sy nagtelike gebede. Na Jesus se vol en uitputtende openbare optrede en die skares wat soveel eise aan Hom gestel het, het Hy hom gewoonlik in afsondering onttrek om te bid. Hy het tyd gemaak vir gebed  – al was dit in die nagte!

Here leer my om te bid !!!

Soek jy groei in jou gebedslewe?

Written by webmeester on . Posted in Gebed en Spiritualiteit

Soek jy groei in jou gebedslewe?

Hoe moet my gebedslewe lyk? Dit is ʼn vraag wat dikwels gevra word. Patric Comerford (Ierse Anglikaan) het hieroor die volgende geskryf : “ Only the Holy Spirit can guide us to pray as we should. Just as a child learns to walk by walking, one can best learn to pray by praying, trusting in the help of God.”
Hy noem 16 verskillende sake hoe ons in ons gebedslewe kan groei en ontwikkel.

1.    Oordink goed jou eie benadering tot gebed: Is jou hele wese in jou gebed of is gebed slegs woorde?   Dink goed oor die intensie van elke woord wat jy bid.
2.    Bid gereeld en aanhoudend: Moenie jou gebedslewe afskeep of dit as vanselfsprekend aanvaar nie. Gebed     is ʼn geloofsdissipline.
3.   Bid volgens ʼn vaste patroon: Gebruik ʼn daaglike roetine en jou gebedsdissipline sal ontwikkel. Maak     gebruik van gebedeboeke en die Bybel en bid gereeld daaruit. Jou daaglikse gebedstye is ʼn unieke     geleentheid om die eenheid van die breë kerk te beleef en te groei. As jy die Psalms bid, sal jy nie     net self geestelike gevoed word nie, maar ook die gemeenskap van die hele kerk ervaar van almal wat     dit bid.
4.    Besef die waarde van stilte: Stil tye help jou om nuut met die Here te praat en na Hom te luister.     Gebruik gereeld stiltes in jou gebede. God moet kans hê om jou lewe te verander!
5.    Gebruik gereeld die sakrament van die nagmaal: Dit is ʼn sakrament van versoening en troos. As jy soms     skuldig voel omdat jy te min bid, sal die nagmaal jou help om in gemeenskap en dankbaarheid teenoor     God te groei.
6.     Moenie net die Bybel bestudeer nie, maar bid terwyl  jy Bybel lees
7.    Dink eenvoudig en gebruik eenvoudige woorde: Gebed is nie ʼn teologiese oefening nie.
8.    Wees bewus met wie jy praat: Praat jy met jouself of praat jy met God as Vader, Seun en Heilige Gees?
9.    Kry vir jou ʼn afgesonderde plek om te bid: Skep vir jou ʼn plek en atmosfeer waar jy weet jy jou     gedagtes sal kan fokus. Dit kan enige plek wees, waar jy weet jou aandag die minste afgetrek sal word.
10.   Let op jou gebedshouding as jy bid: Jou houding vertel iets van jou hart.
11.    Maak gebruik van gebedshulpmiddels: Die Bybel is belangrik. Dit help ook as jy kerse, kruise, ens     gebruik.
12.    Gebruik verskillende gebedstyle, dit sal jou geestelike lewe verryk. Daar is baie style soos Lectio     Divinia, meditatiewe gebed, ens.
13.    Bid as jy nie in staat is om te bid nie! Dit is veral as jy sukkel om te bid, dat jy wel moet bid.     Daarom is dit goed om gebede uit jou kop te leer om jou in moeilike tye te help.
14.    Dink daaraan om te sing as jy bid: Augustinus het gesê: ” Hulle wat sing as hulle bid, bid twee keer!”
15.    Leer en help ander om te bid: As jy in jou gebedslewe wil groei, moet jy ander leer om te bid!
16.    Hanteer jou gebedshindernisse: Baie keer begin mense met groot entoesiasme bid, net om later daarmee     op te hou as hulle sukkel om te fokus of enige ander hindernis ontwikkel. Tot 80% mense sukkel     hiermee. Byvoorbeeld: As jou aandag maklik afgetrek word, wees eerlik daaroor en probeer iets     daaromtrent doen. Moenie ophou bid nie!

Daar is aspekte van gebed waarmee almal nie noodwendig gaan saamstem nie, maar die wonder van die Christelike gebed is, dat dit universeel mense uit verskillende geloofstradisies aan mekaar bind en vir mekaar iets leer.

Mag julle geseënde Pinkster beleef

Quintus

Vraelys om jou Spiritualiteitstyl te evalueer

Written by webmeester on . Posted in Gebed en Spiritualiteit

Ek het so ruk terug ‘n uiteensetting van die verskillende spiritualiteite gegee (sien vorige blog). Jannie Hougaard het Corine Ware se vraelys in Afrikaans verwerk en aangepas.Hier is Jannie se vraelys:

Jou Spiritualiteitsstyl: Vraelys

ʼn Aanduiding van styl van geloofsbelewing. (Konsep ontwikkel deur dr. Corinne Ware Discovering your Spiritual Type. Bethesda: Alban Institute, 1995.
Instruksies:

Lees ʼn afdeling eers in geheel op ’n slag.  Maak seker dat jy elke stelling deeglik begryp.
Besluit watter stelling jy onder die meeste omstandighede die gemaklikste mee sou wees. Merk normaalweg  een stelling per afdeling MAAR – Jy mag in sekere gevalle meer as een merk, maar probeer om nie meer as twee per afdeling te merk nie.

Oor preke…

1.    Vir my is ’n preek goed wanneer dit goed gestruktureer is en ek werklik iets kan leer daaruit.
2.    Ek wil tydens  ʼn preek ervaar dat die Here my hartsnare geroer het en ek iets van die warmte van sy
liefde ervaar het.
3.    ʼn Preek moet my laat dink en nie alles in detail uitspel nie. God se teenwoordigheid is vir my baie
meer belangrik.
4.    ʼn Preek moet my motiveer om iets in die koninkryk van die Here te gaan doen!

Oor Bybelstudiegroepe…

5.    Wat ek hou van gesamentlike Bybelstudie, is om die planne te ontdek wat God vir die wêreld het – en      dat ons deel daarvan kan wees!
6.    Die lekkerte van saam Bybelstudie doen bly my langer by as die inhoud wat ons behandel. God se liefde in ons saamwees, is wonderlik.
7.    Ek hou daarvan om studie van die Bybel te doen en iets te leer. Die byeenkoms moet goed gestruktureer wees
8.    Die lekkerste van Bybelstudie doen lê in die verwondering oor die grootsheid van God wat in ons groep  teenwoordig is en met ons praat.

Oor vernuwing en verandering …

9.    Nuwe dinge in die erediens is in orde wanneer dit ʼn gevoel van warmte inbring tussen mense en God.
10.   Nuwe dinge in die erediens moet daartoe bydra om die gemeente te laat besef dat ons die liggaam, die  stem, hande en voete van God in die wêreld is.
11.  Nuwe dinge in die erediens moet eers goed deurdink word voordat dit ingevoer word.  Ek wil ook graag      vooraf weet hoe dit gaan verloop.  Vreemde nuwe dinge maak my effens gespanne.
12.  Nuwe dinge in die erediens is in orde wanneer dit ons onder die indruk bring van  God se heiligheid en   grootsheid.  Dit moet my op God help fokus.

Oor gebed…

13.  Wanneer ek bid is ek soms net stil voor God.  Ek hoef nie altyd so baie met Hom te praat nie.
14.  ʼn Mens praat respekvol en weldeurdag met God as jy bid.
15.  As ek bid, moet ek vóél ek praat met God.
16.  Wanneer ek bid doen ek graag voorbidding vir mense in nood en vir die heidene wat nog nie van God  gehoor het nie.

Oor God…

17.  Ek ken God veral as my Hemelse Vader. God sorg.
18.  Ek ken God veral as die Koning. Hy heers oor die hele aarde.
19.  Ek ken God veral as my Vriend.  God praat met my.
20.  Ek ken God veral as die Heilige. God is groot, groter as wat ek besef.

As ʼn klomp gelowiges bymekaar is…

21.  Die byeenkoms van gelowiges moet my motiveer om iets vir die Here te doen. Ons moet kan planne maak,  want ons is deur die Here gestuur.
22.   ʼn Byeenkoms van gelowiges moet soos ʼn fees wees, ek wil my uitleef in die byeenkoms.  Ek wil deel          voel van Jesus se mense.

23.    In ʼn byeenkoms van gelowiges het ek behoefte daaraan dat ons rustig saam die teenwoordigheid van die  God beleef.  Deur die rustigheid van musiek en simboliek praat God met ons en verkwik Hy ons.

24.    ʼn Byeenkoms van gelowiges moet nie uitrafel nie.  Ek wil nie voel ek word in ’n rigting gedruk nie. Ek wil graag meer van die Here leer.

Oor God se skepping…

25.    Ek wil graag verstaan hoe die Here die aarde geskep het.

26.    As ek na die mooi natuur om my kyk, is ek opnuut gemotiveerd om iets aan die bewaring van God se groot handewerk te doen.
27.    Dit maak nie veel saak hoe die aarde ontstaan het nie, maar dit laat my baie goed voel as ek sien hoe    wonderlik alles in die skepping is.
28.    Die grootsheid van die skepping laat my iets van die Skepper daarvan ken.

As ek ’n geestelike boek sou lees, dan…

29.    wil ek graag lees van die sukses van wat mense gedoen het en hoe mense se toewyding aan die Here hulle     lewens verander het.
30.    wil ek besef dat Jesus die mense baie liefhet en dat ek een van hulle is!
31.    moet dit my meer kennis van die Bybel gee wat ek vir my lewe kan gebruik.
32.    verstom dit my dikwels dat God, wat so wonderlik is, ook in my ook belangstel.

My gunsteling liedere is…

33.    liedere wat my laat voel ek is deel van die Here se kinders.’n Byeenkoms sonder sang voel koud.
34.    liedere wat jou help om ’n keuse vir die Here te maak. As ons dit sing motiveer dit ons en help dit        ons om ons weer aan die Here te wy.
35.    liedere wat my help om te besef dat ons in God se teenwoordigheid is.  ’n Lied is vir my eintlik ’n         gebed.
36.    liedere waarvan die lirieke se boodskap goed deurkom. Ek hou nie van ’n klomp herhalings sonder dat  dit betekenis het nie.

Oor tyd voel ek …

37.    Hou by die afgespreekte begin- en afsluitingstyd van ʼn erediens of byeenkoms.
38.    Dit is belangrik om die tyd van die byeenkoms te verleng as ʼn mens voel dat dit nodig is.
39.    Al die tyd behoort aan die Here.  ʼn Gevoel van tydloosheid is belangrik.
40.    Vergader wanneer nodig en so lank as wat nodig is om die taak van die byeenkoms af te handel.

Oor die klem in godsdiens …

41.    Dis belangrik dat ons God se wil heeltemal gehoorsaam.
42.    Dis belangrik dat ons leer wat ons roeping in die wêreld is en dit verstaan.
43.    Dis belangrik dat ons ʼn heilige lewe saam met die Here leer leef.
44.    Dis belangrik dat ons in ʼn eenheid met ons Skepper beleef.  Alles van my dag is eintlik godsdiens.

As ek kritiek oor my godsdiens kry …

45.    sê mense soms ek is te droog en op die verstand en kennis ingestel.

46.    sê mense soms ek is nie realisties nie en probeer van die werklikheid van die lewensomstandighede  deur  middel van godsdiens te ontvlug.
47.    sê mense soms ek is te emosioneel en net op gevoel en belewing ingestel.
48.    sê mense soms ek het tonnelvisie en is te gesteld net op wat mense doen.

Belangrike temas / onderwerpe in die godsdiens:
(As jy nie dadelik kan besluit wat om te kies nie, merk die woorde wat vir jou belangrik is en kies dan die nommer met die meeste gemerkte woorde)

49.    Liefde, bekering, getuienis, spontaniteit, heiligmaking.
50.    Onderskeidingsvermoë, dissipline, kennis, orde, genade, regverdigmaking.
51.    Eenvoud, suiwerheid van hart, aksie, gehoorsaamheid, om te ly vir die saak.
52.    Nie materialisties, nederigheid, wysheid, om jou denke vry te laat dwaal, om eenheid met ʼn hoër wese         te ervaar.

In verband met godsdienstige gebruike en seremonies …

53.    Godsdienstige gebruike help mens weet waar ons vandaan kom (ons geestelike wortels).  Dit help mens  die teenwoordigheid van God beleef en dit lê tradisies vas.

54.    Godsdienstige gebruike is ʼn manier om jou standpunt oor innerlike geloofsoortuigings te wys (demonstreer).
55.    Godsdienstige gebruike is maniere waarin ons God se teenwoordigheid ervaar.
56.    Godsdienstige gebruike is nie so belangrik nie.

Begrip van God

57.    God word deur die Bybel, in die sakramente (doop en nagmaal) en Jesus Christus en sy kruis geken.
58.    Ek kan voel dat God werklik bestaan en dat Christus in my hart lewe.
59.    God is ʼn misterie, ons kan na Hom uitreik in geloof, maar Hy is groter as wat ons kan ken.

60.    Wanneer ons “mede-skeppers” saam met God in die wêreld word en van die wêreld ʼn beter plek help maak, deel ons in die misterie/grootsheid van God.

Nasien sleutel:

Die vraagnommer is eerste en die stylnommer wat die antwoord verteenwoordig 2de bv 1=4 beteken : Indien jy vraag 1 geantwoord het verteenwoordig dit die 4de styl)

Omkring die stelling wat jy gemerk het by elke afdeling.

Preke:1= 1/ 2=2/3=3/4=4

Bybelstudie:5=4/6=2/7=1/8=3

Vernuwing:9=2/10=4/11=1/12=3

gebed : 13=3/14=1/15=2/16=4

God: 17=1/18=4/19=2/20=3

Gelowiges: 21=4/22=2/23=3/24=1

Skepping: 25=1/26=4/27=2/28=3

Geestelike boek: 29=4/30=2/31=1/32=3

Liedere: 33=2/34=4/35=3/36=1

Tyd: 37=1/38=2/39=3/40=4

Godsdiens: 41=4/42=1/43=2/44=3

Kritiek: 45=1/46=3/47=2/48=4

temas: 49=2/50=1/51=4/52=3

Seremonies: 53=1/54=4/55=3/56=2

Begrip van God: 57=1/58=2/59=3/60=4

(Tel nou al die no 1’s bymekaar , al die 2’s bymekaar , al die 3’s bymekaar en al die 4’s bymekaar. Die een wat jy die meeste van het is die spiritualuiteitstyl van jou keuse )- Onthou jy kan meer as een styl hê!

Styl 1 = Kop of Teologiese styl

Styl 2= Hart of gevoelstyl

Styl 3= Mistieke of Geestesoog styl

Styl 4= Aktiewe of koninkrykstyl (crusaders)

Vir verdere verduideliking van style – sien vorige blog oor spiritualiteitstyle.