Jaco Hamman – The Millenial Narrative

Written by bestera on . Posted in Jeug en familie, Leierskap, Millenails

JACO HAMMAN –THE MILLENIAL NARRATIVE

Communitas het nou ‘n eesrte kursus ook vir dominees wat ver van Stellenbosch woon, maar tog wil saam luister na aktuele onderwerpe. Die eerste hiervan is ‘n Dagkursus wat op 6 Augustus aangebied was en wat ons graag deel met almal wat wil saamdink oor die” Millenial Generasie.”

Prof Jaco Hamman, Professor in Teologie, Sielkunde en kultuur, Vanderbilt Teologiese Skool, Nashville, VSA se gesprek het gehandel oor: The Millenial Narrative.

Klik gerus op die skakels om na die Inleiding en Sessies 1-3 te luister. Indien jy belangstel om VBO punte te verdien, kyk na die video’s en skryf kortliks iets oor die volgende drie vrae:

  • Gee ‘n bondige beskrywing van dit waarin en waardeur millennials hulle onderskei van vorige generasies (Stil-generasie; Baby-boomers en Xers)
  • Wat is die uitdaging wat hierdie generasie aan jou bediening stel en watter slaggate moet liefs vermy word?
  • Met ‘n paar ‘pen-strepe’ – hoe sou só ‘n biediening in jou gemeente lyk?
E-pos jou terugvoer aan: Adrienne
en sy stuur dan die VBO kode aan.
Klik hier om na die sessies te kyk:
Intro –  https://youtu.be/YQlpyu4qpvkSessie 1 deel 1- https://youtu.be/d0ECuEdXIpI

Sessie 1 deel 2 – https://youtu.be/F4cq8GlBIuI

Sessie 2 Deel 1 – https://youtu.be/lEHgEMOlC9M

Sessie 2 Deel 2  – https://youtu.be/0z2qENbZueM

Sessie 3 – https://youtu.be/0SltrTC71h8

</div>

Israel Leierskapstoer

Written by Wilma le Roux on . Posted in Leierskap, Retraites, VBO

ISRAEL & ISTANBUL LEIERSKAPSTOER

VIR

LERAARS, GADES, KERKLEIERS

Jerusalem_2015

Kom loop saam met ons

in die spore van Jesus!

24 November – 2 Des 2015

                                (30 VBO punte)

Stargate International gee vir kerkleiers wat voltyds in die bediening staan, sowel as hulle gades, SPESIALE AFSLAG. Die maatskappy het ook gereël dat Dr. Jannie le Roux leierskapsbeginsels aanbied waarmee leraars 30 VBO punte verdien – en dit terwyl jy saam met hom die Beloofde Land ontdek!

Stargate International sê: ‘n Spesiale aanbieding vir Kerkleiers wat voltyds in die bediening staan, is beskikbaar teen ‘n koste van slegs R18 980. Indien jou lewensmaat graag met jou wil saamreis, sal die gade-koste R23 500 bedra. Die normale toerprys is R25 980 per persoon (jy is dus welkom om enige ander persoon saam te nooi teen die normale toerprys).

Die toerleiers is dr. Jannie en Wilma Le Roux. Jannie skryf: “Ons probeer altyd op die toere wat ons begelei vir mense help om God (op)nuut te belewe. Nou gaan ons in die bewuswees van die Teenwoordigheid van God fokus op leierskapsbeginsels soos Jesus ons leer en hoor waarmee die Heilige Gees ons aanraak.” (Jannie is een van die 3 medeskrywers van “Leadership for all: Virtue practices to flourish” wat by die US Besigheidskool en elders voorgeskryf word. Hy is ook mede-redakteur van “Christen leiers – God se mense vir nuwe werklikhede”).

Daar is egter beperkte plek …  Kontak asb. dadelik vir Jannie of skakel hom by 0721275043

Vir die toerprogram met volledige inligting, kliek hier: Skematiese reisplan TURKISH AIRLINES

Wanneer jy die aangehegte Registrasievorm per persoon voltooi, en saam met die deposito aan Stargate International instuur:

  • Cc ook vir Jannie.
  • Stuur in elk geval vir hom ’n SMS of epos sodat hy weet jy gaan saam!
  • Onthou om in die verwysing by die inbetaling jou van en LeierIsrael2015 te sit.

 

 

 

 

Sentrum vir Predikantebegeleiding

Written by bestera on . Posted in Leierskap, Ontwikkeling, Predikante begeleiding, Transformasie

SENTRUM VIR PREDIKANTEBEGELEIDING

Communitas het 9 areas wat nodig is vir ‘n Predikant in die Bediening geidentifiseer en toe die Sentrum vir Predikantebegeleiding ontwerp om predikante te begelei om hulle sterkpunte, maar ook hulle groeipunte in die 9 bekwaamhede te ontdek. Die ideaal is dat alle predikante die Sentrum vir Predikantebegeleiding sal bywoon êrens tydens hulle bediening. In 2015 het 23 predikante die Sentrum bygewoon. 16 was van die NG en VG Kerk Wes en Suid Kaap en 6 van ander sinodes. Predikante wat dit bygewoon het getuig dat hulle uitgedaag was, maar ook verryk deur die proses.  Die datums waarop die Sentrum in 2016 aangebied word is 2-4 Februarie, 24-26 Mei, 2-4 Augustus en 1-3 November.

Kontak gerus vir Adrienne Bester by bestera@sun.ac.za vir meer inligting of gebruik die inskrywingsvorm.

dag 6 412832578-3d-render-of-people-taking-and-discussion12832578-3d-render-of-people-taking-and-discussion [contact-form-7 404 "Not Found"]

Lees hier verder…

3 ANKERS OM JOU ANGSTIGHEID TE FOKUS

Written by Jannie le Roux on . Posted in Inspirasie

 Anker3  Anker2  Anker1

Angstigheid is deel van die leier se lewe.

Normaalweg is angstigheid die aansporing om gereed te maak vir gevaar. Dis die aanmoediging om jou posisie te skuif, te leer en verander. Ongelukkig loop sommige leiers met soveel angstigheid rond dat die lewe gewoon verbygaan sonder vervulling en vreugde.

Hoewel die kerk bekend is vir die boodskap van vrede en vreugde, steel hierdie vryvloeiende angstigheid leierskap in die kerk se vrede en vreugde. Dit hou die leier die heeltyd op sy of haar hoede teen kollegas en medegelowiges, en veroorsaak dat jy almal as vyande begin beleef. En jy begin verloor jou liefde vir almal. Jou taal verander van oorvloedstaal na gebrekstaal. Jy begin praat van “hulle” in plaas van “ons”.

In die PEAK Leadership kursus wat ons aanbied, is een van die meta-vaardighede “Embracing Anxiety”. Dis juis toe ons dit nou weer aanbied dat ek besef hoe angstigheid verhoudinge en vernuwing belemmer.

Hier is drie ankerspreuke om te help.

Gehoor by Leonard Sweet

Written by Jannie le Roux on . Posted in Inspirasie

Protestantisme groei nie.

Waarom nie? Dis die vraag waarmee Len Sweet Dinsdagoggend begin het. Genooi deur Ekerk, geïnspireer deur Jesus, gewild onder diegene wat probeer verstaan hoe moet ons hierdie tyd verstaan, het hy ons ingelei in die wêreld van NARRAPHOR.

Een van die probleme hoekom die protestantse kerke nie groei nie, as ek hom reg hoor, is omrede ons mense probeer oortuig met WOORDE. PUNTE. BEGINSELS. Terwyl die huidige wêreld ‘n klankbaan het wat jou intrek met storie-beelde wat indrukke op jou siel laat. Ervarings wat jou emosies aanraak. Stories verkoop wat jou in ‘n verhouding intrek. Identiteit wat in stories oorgedra word. Dis die wêreld van narratief en metafoor, vandaar sy nuwe woord as samevoeging van die twee “narraphor”.

Jesus preached for conversation and participation.

Your baptism is your inordination into ministry. Commissioning to the mission.

Ordination to be missionary.

Ministry to the body. Mission to the world.

Luister soos dirigente

Written by Jannie le Roux on . Posted in Inspirasie

Dit klink so vanselfsprekend, maar in die nadraai van die nywerheidsmodel het die heilige ontmoetings met God om sy sagte stil stem te hoor, ‘n verlore kuns geword. Ons dienskontrakte en prestasiebeoordelings en die verwagtinge wat ons van onsself het, wys nie veel van die tyd en openheid vir die “fluistering in die windstilte” (1 Konings 19:12) nie. Hoewel ons reeds in ‘n wysheidstydperk inbeweeg het, kry ons die gevoel dat dit ” onproduktief” gaan voel om ‘n seisoen te hê waarin die geestelike leier homself of haarself afsonder ” om God te hoor.” Om ‘n week van gebed te hou, laat almal voel daar gebeur iets. Om ‘n week IN gebed te verkeer, vereis ‘n nuwe paradigma. Wat sake bemoeilik, is dat so ‘n seisoen nie vooraf beplan kan word nie. God begin jou op ‘n stadium aanraak, en jy weet die tyd is nóú, maar hoe om die program so te skuif sonder om jou ander verpligtinge af te skeep?

Die goeie nuus is dat dit kan gebeur te midde van jou verpligtinge. Die slegte nuus is dat glad nie baie gerieflik is nie. Ek kan net getuig dat dit ‘n geseënde tyd is. By my het dit begin met die vraag of my seisoen in die gemeente verby is. Die proses het ‘n paar maande geduur.

Wat het ek geleer in hierdie tyd?

1.Jesus is lewendig! Die dieper vrae het my gehelp om regtig in my diepste kern te kyk. Om stil te word, heeltemal stil, en Gód te hoor. Om weer deur Jesus aangeraak te word en Sy krag te ervaar. Om weer by die punt te kom waarvan Paulus praat: “… en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe” (Gal 2:20). Natuurlik het dit beteken dat ek my ego weer moes kruisig en my sondes bely. Dit het ook beteken dat ek God se vergifnis aanvaar. Natuurlik moes ek minder vol van myself en nederig word. Genadiglik het die Gees dit in my gedoen.

2.Eerlik wees in my motiewe. Ek moes meermale vir myself vra ” Hoekom?” om al dieper te gaan en al eerliker te wees. In die proses het ek ontdek dat God nie verby ons passie en gawes gaan nie. Maar ek moes hard hoor: ” Dit gaan nie oor jou nie!” Passie en gawes moet in harmonie met God se wil wees, en ek moes dit weer in harmonie bring.

3. God gebruik ander gelowiges om te help. Ek het weer die krag van die geloofsgemeenskap beleef wat saam streef om God se wil te doen. Ek is opnuut opgewonde oor mense wat Gód hoor in die nood van die verloregaande wêreld.

4. Geestelike leiers wat in ‘n reeds bestaande kerk is, werk met wie reeds teenwoordig is. Jy werk nie met die luukse van ‘n nuwe gemeente wat begin met mense wat inkoop by die roeping en visie van die nuwe nie. Daar is die heeltyd die organisatoriese spanning tussen die bekende en die nuwe, die nywerheidsmodel en die wysheidsmodel, die ou ekonomie en die nuwe, leierskap soos verstaan in die oue en leierskap van die derde millenium. In hierdie tyd word dit ‘n smeltkroes wat duidelik wys waarvoor die leierskap kans sien. Sulke tye wys hoe ver die verandering in die begrip en kultuur van die leierskap reeds gebeur het.

5. Bly laag voor die Here totdat jy sy vrede beleef. Dit sál gebeur. Dán kan jy opstaan.