3 ANKERS OM JOU ANGSTIGHEID TE FOKUS

Written by Jannie le Roux on . Posted in Inspirasie

 Anker3  Anker2  Anker1

Angstigheid is deel van die leier se lewe.

Normaalweg is angstigheid die aansporing om gereed te maak vir gevaar. Dis die aanmoediging om jou posisie te skuif, te leer en verander. Ongelukkig loop sommige leiers met soveel angstigheid rond dat die lewe gewoon verbygaan sonder vervulling en vreugde.

Hoewel die kerk bekend is vir die boodskap van vrede en vreugde, steel hierdie vryvloeiende angstigheid leierskap in die kerk se vrede en vreugde. Dit hou die leier die heeltyd op sy of haar hoede teen kollegas en medegelowiges, en veroorsaak dat jy almal as vyande begin beleef. En jy begin verloor jou liefde vir almal. Jou taal verander van oorvloedstaal na gebrekstaal. Jy begin praat van “hulle” in plaas van “ons”.

In die PEAK Leadership kursus wat ons aanbied, is een van die meta-vaardighede “Embracing Anxiety”. Dis juis toe ons dit nou weer aanbied dat ek besef hoe angstigheid verhoudinge en vernuwing belemmer.

Hier is drie ankerspreuke om te help.

Gehoor by Leonard Sweet

Written by Jannie le Roux on . Posted in Inspirasie

Protestantisme groei nie.

Waarom nie? Dis die vraag waarmee Len Sweet Dinsdagoggend begin het. Genooi deur Ekerk, geïnspireer deur Jesus, gewild onder diegene wat probeer verstaan hoe moet ons hierdie tyd verstaan, het hy ons ingelei in die wêreld van NARRAPHOR.

Een van die probleme hoekom die protestantse kerke nie groei nie, as ek hom reg hoor, is omrede ons mense probeer oortuig met WOORDE. PUNTE. BEGINSELS. Terwyl die huidige wêreld ‘n klankbaan het wat jou intrek met storie-beelde wat indrukke op jou siel laat. Ervarings wat jou emosies aanraak. Stories verkoop wat jou in ‘n verhouding intrek. Identiteit wat in stories oorgedra word. Dis die wêreld van narratief en metafoor, vandaar sy nuwe woord as samevoeging van die twee “narraphor”.

Jesus preached for conversation and participation.

Your baptism is your inordination into ministry. Commissioning to the mission.

Ordination to be missionary.

Ministry to the body. Mission to the world.

Luister soos dirigente

Written by Jannie le Roux on . Posted in Inspirasie

Dit klink so vanselfsprekend, maar in die nadraai van die nywerheidsmodel het die heilige ontmoetings met God om sy sagte stil stem te hoor, ‘n verlore kuns geword. Ons dienskontrakte en prestasiebeoordelings en die verwagtinge wat ons van onsself het, wys nie veel van die tyd en openheid vir die “fluistering in die windstilte” (1 Konings 19:12) nie. Hoewel ons reeds in ‘n wysheidstydperk inbeweeg het, kry ons die gevoel dat dit ” onproduktief” gaan voel om ‘n seisoen te hê waarin die geestelike leier homself of haarself afsonder ” om God te hoor.” Om ‘n week van gebed te hou, laat almal voel daar gebeur iets. Om ‘n week IN gebed te verkeer, vereis ‘n nuwe paradigma. Wat sake bemoeilik, is dat so ‘n seisoen nie vooraf beplan kan word nie. God begin jou op ‘n stadium aanraak, en jy weet die tyd is nóú, maar hoe om die program so te skuif sonder om jou ander verpligtinge af te skeep?

Die goeie nuus is dat dit kan gebeur te midde van jou verpligtinge. Die slegte nuus is dat glad nie baie gerieflik is nie. Ek kan net getuig dat dit ‘n geseënde tyd is. By my het dit begin met die vraag of my seisoen in die gemeente verby is. Die proses het ‘n paar maande geduur.

Wat het ek geleer in hierdie tyd?

1.Jesus is lewendig! Die dieper vrae het my gehelp om regtig in my diepste kern te kyk. Om stil te word, heeltemal stil, en Gód te hoor. Om weer deur Jesus aangeraak te word en Sy krag te ervaar. Om weer by die punt te kom waarvan Paulus praat: “… en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe” (Gal 2:20). Natuurlik het dit beteken dat ek my ego weer moes kruisig en my sondes bely. Dit het ook beteken dat ek God se vergifnis aanvaar. Natuurlik moes ek minder vol van myself en nederig word. Genadiglik het die Gees dit in my gedoen.

2.Eerlik wees in my motiewe. Ek moes meermale vir myself vra ” Hoekom?” om al dieper te gaan en al eerliker te wees. In die proses het ek ontdek dat God nie verby ons passie en gawes gaan nie. Maar ek moes hard hoor: ” Dit gaan nie oor jou nie!” Passie en gawes moet in harmonie met God se wil wees, en ek moes dit weer in harmonie bring.

3. God gebruik ander gelowiges om te help. Ek het weer die krag van die geloofsgemeenskap beleef wat saam streef om God se wil te doen. Ek is opnuut opgewonde oor mense wat Gód hoor in die nood van die verloregaande wêreld.

4. Geestelike leiers wat in ‘n reeds bestaande kerk is, werk met wie reeds teenwoordig is. Jy werk nie met die luukse van ‘n nuwe gemeente wat begin met mense wat inkoop by die roeping en visie van die nuwe nie. Daar is die heeltyd die organisatoriese spanning tussen die bekende en die nuwe, die nywerheidsmodel en die wysheidsmodel, die ou ekonomie en die nuwe, leierskap soos verstaan in die oue en leierskap van die derde millenium. In hierdie tyd word dit ‘n smeltkroes wat duidelik wys waarvoor die leierskap kans sien. Sulke tye wys hoe ver die verandering in die begrip en kultuur van die leierskap reeds gebeur het.

5. Bly laag voor die Here totdat jy sy vrede beleef. Dit sál gebeur. Dán kan jy opstaan.

 

 

 

VEG VIR JOUSELF!

Written by Jannie le Roux on . Posted in Inspirasie

‘n Kollega vertel hoe hy sukkel om effektief af te vat. Dis nie ‘n nuwe storie nie. Dis alle geestelike leiers se storie.

Maar daar is ‘n verskil tussen ‘n dag of tydjie af hê waarin jy net rus, en hoe om jouself te verruim met nuwe energie en drome en passie.

As jy net die dinge doen wat jou help om jou moegheid te oorwin, is dit nog nie genoeg nie. Jy begin net weer waar jy gister was, en die week voor dit… Kort voor lank kruip daar ‘n anderste moegheid in jou wat jy nie oorwin kry met afvat nie. Dis die moegheid wat in jou siel en gees kom lê. By sommige wys dit die eerste in geïrriteerdheid, by ander in uitstel, by nog ander in minder liefde en gevoel en ‘n taakgerigtheid.

Om vervullend en verruim te leef, moet jy hierdie jaar vir jou tye inbou waarin jy jou pas, jou plek, jou posisie, jou plan en jou passie verander. Doen wat jóú gaan laat voel soos ‘n nuwe mens. Verander jou pas deur iets heel anders te beleef. Verander jou roetine sodat jy op ‘n ander manier leef. Verander jou plek deur op ‘n ander plek stiltetyd te hou en in jou joernaal te skryf. Verander jou posisie deur te kies om vanjaar sekere verwagtings nie te doen nie.  Sê jy sal dit in die volgende fase weer doen, maar vanjaar gaan jy dit of dat doen. Hou op om sekere dinge te doen.Trek jou grense ‘n slag duidelik. En as jy iemand teleurstel? Soos Bill Hybels eendag sê: Daar is so ‘n lang ry mense wat hy deur die jare teleurgestel het, dié persoon moet maar agter inval. Verander jou plan deur op die Here te wag en te luister… en in Jesus tree vir tree op die water te loop.

Verander jou passie. Ons het nie net een passie nie. Ons het ‘n portfolio van die goed. Dis vanjaar ‘n ander passie se beurt. Doen wat jy nog altyd wou doen, maar net bly uitstel vir eendag as die tyd ryp is. Vra jouself: En wat volgende? Doen dan net daardie een ding. Wat van Stephen Covey se “Begin with the end in mind”? Die “end in mind” is om weer passie vir Jesus op te vlam. Doen wat ook al jou passie sal nuut maak – woon VBO by, gaan bly vir ‘n week tussen armes, vas vir ‘n week, bid elke nag tussen 3 en 4…

Die punt is: veg vir jouself! Selfleierskap was nog altyd die kern van leierskap. Daarom het Jesus gereeld uit die skares onttrek om te bid.

Nog lief vir wat jy doen?

Written by webmeester on . Posted in Inspirasie

Is jy nog lief vir wat jy doen?

Geestelike leiers wat hulle liefde en passie vir die gemeente verloor, is besig om te ontspoor.

Dan Reiland skryf in The Pastor’s Coach (www.INJOY.com):

“So do you still love what you do? Church work can be rough. You serve people who think you work one day a week and have no idea you work 60 or more hours every week! The same people who fuss at you to take a day off, fuss at you if you try to take a day off on the day they want you for something. Living out those tensions isn’t easy, especially in smaller churches. You’ve got to love what you do to stay in the game.

You must also know where you are going to love what you do. I don’t think I’ve ever met a leader who is spinning their wheels without direction who loves what they do. On the other hand, I know many leaders in difficult and stressful situations who absolutely love what they do because they know where they want to go. It makes such a big difference. There are moments when you may not love what you do, but you can always be doing what you love. “

Is jy nog lief vir wat jy doen? En hoekom jy dit doen?

Seisoene in leierskap

Written by Jannie le Roux on . Posted in Inspirasie

Omdat geestelike leiers tans heelwat langer in hulle gemeenskappe bly, sien medegelowiges jou seisoene raak. Jy kan dit nie werklik wegsteek nie. Daniel Goleman het gesê dat ons emosies ons verklap. Selfs op onbewuste vlak tel mense jou emosionele seine op.

Die implikasie is dat mense gaan ervaar jy is “af” – en hoe langer jy “af’ voel, hoe meer val dit op. Kerkraadslede kom en gaan volgens hulle termyn, maar jy is daar vir ‘n langer termyn. Dit beteken gemeentes sal moet leer om saam te leef met die feit dat hulle geestelike leier dalk in ‘n herfs- of winterseisoen is.

Hier is ‘n paar gedagtes om jou seisoene te gebruik vir groei:

GEESTELIKE LEIERS… bely, beleef en bly in Jesus!

Written by Jannie le Roux on . Posted in Inspirasie

Waar roeping, spiritualiteit en leierskap van predikante en geestelike leiers ontmagtig word, is een van die hoofredes dat hulle verhouding met Jesus êrens langs die pad verflou. Verskillende redes kan hiervoor aangevoer word:
  • ek bestee nie genoeg tyd in my verhouding met Hom nie
  • die groeiende aansprake op my tyd omrede ek by te veel goed betrokke raak
  • onduidelike gemeenteroeping sodat ek vir alles moet “ja” sê
  • onduidelike persoonlike roeping sodat ek voel ek moet by alles uitkom
  • onduidelike identiteit as geestelike leier sodat ek in al hoe meer bestuursfunksies opgesuig word
  • onbehoorlike bestuur van my energie sodat ek nie krag het as ek die tyd het nie
  • onvoldoende refleksie-tyd sodat ek nie in wysheid optree nie

Onlangs sien ek Leonard Sweet en Frank Viola skryf dat ons as Christene die evangelie oor so baie goed gemaak het – behalwe Jesus. In hulle JESUS MANIFESTO for the 21st Century Church skryf hulle “Jesus Christ is the gravitational pull that brings everything together and gives them significance, reality and meaning.”

Lees meer in hierdie Magna Carta for Restoring the Supremacy of Jesus Christ