GEESTELIKE LEIERS… en die FILTER VAN MIN TYD

Written by Jannie le Roux on . Posted in Ontwikkeling

Hoe oordeel jy of jy en die geloofsgemeenskap met die regte goed besig is?

Vra die vraag: Sê nou maar ons het net een maand om te leef. Dertig dae.

Wat sal ons anders doen? Wat sal ons meer doen? Wat sal ons beter doen? Wat sal ons los?

Gedurende Pinkster het ek met hierdie vraag geloop. Dis die vraag waarmee Kerry Shook sy leierspan gehelp het om met die filter van dertig dae te worstel oor wat werklik belangrik is in hulle gemeente sowel as persoonlike lewe. Hulle moes joernaal hou oor watter keuses hulle maak.

Lees meer hier.

GEESTELIKE LEIERS…leef met AKSIOMAS

Written by Jannie le Roux on . Posted in Ontwikkeling

Toe Bill dit sê, besef ek onmiddellik dis wat effektiewe geestelike leiers doen. Hulle doen dit soms instinktief, meesal doelbewus. Hulle bestee die tyd om dit uit te dink en te verfyn, of hulle leen dit by ander. Dit gee dadelik koers aan ’n dooiepunt, help vordering in besluitneming, en fokus aan roeping en visie.

 

AKSIOMAS.

 

Volgens die HAT is aksioma: Bewering, grondstelling wat sonder bewys as waar aangeneem word, onbewysbare of vanselfsprekende waarheid.

 

Bill Hybels het gewag vir ’n onderhoud met die legendariese Generaal Colin Powell en lees deur ’n brosjure van Powell’s Principles. Terwyl hy dit lees, besef hy dis wat hy en ander leiers doen. Daaruit volg toe sy boek met die titel “Axiom: The language of leadership”.

 

So begin ek via die internet soek wat Bill, Powell en ander sê. Dis eenvoudige maar kragtige stellings waarmee jy jouself en jou span, leierskap en organisasie, gesin en gemeenskap, leiding gee. Jyself het ook ’n aantal wat jy gereeld gebruik. Die krag vir geestelike leiding lê veral daarin wanneer die aksioma die Bybelse waarheid onderstreep.

Enkeles van Bill Hybels (kry die opsomming van sy boek hier ) –

 

Oor visie:

Visie lek. Ons kan Sondag die gemeente aanvuur met ’n visie om die wêreld te verander, maar teen Dinsdag het die meeste al vergeet hulle was Sondag in die kerk.

Vision: Paint the picture passionately. Visie is ‘n prentjie van die toekoms wat passie in mense produseer.

Make the Big Ask. As dit reg gedoen word, hou mense daarvan om uitgedaag te word om betekenisvolle dinge vir God te doen.

En oor spanwerk:

In building your team, focus on three simple Cs: character, competence, and chemistry

En kommunikasie:

No Eleventh-Hour Surprises, Please. Leiers wil liewer probleme hanteer terwyl dit nog klein is…

How are you doing… really? Aan die begin van die weeklikse leierskapbyeenkoms gee dit ‘n aanduiding van elkeen se emosionele stand van sake.

En aktiwiteit:

Doable hard versus destructive hard. As die span sien hulle begin bloei in die destruktiewe sin van die woord, moet hulle begin praat oor hulle bekommernis, verwagtinge, rolle en opdragte sodat hulle nie hulle siel, liggaam, familie en bediening oor die langtermyn vernietig nie.

Facts Are Your Friends. Vier keer per jaar neem die personeel ‘n dag om hulle bedieninge te evalueer. In die oggend verdeel hulle in klein groepe om die kerk se huidige effektiwiteit te meet in verskillende areas. Hulle rangskik effektiwiteit op ‘n skaal van 1 tot 10. In die middag probeer vind hulle innoverende en inspirerende maniere om elke nommer ten minste twee punte in die volgende ses maande te lig.
Brain Breaks. Elkeen het nodig om periodiek ‘n pouse te neem as jy in beplanning of probleemoplossing situasies is. Breek elke 60-90 minute vir vyftien minute om fisiek te strek, buitelug in te asem, en die verstandsturbines te laat afkoel.

En ‘n laaste een: Are We Still Having Fun?

 

Ons sal dit waardeer as jyself ‘n paar gee (met ‘n kort verduideliking) wat jou en jou span al baie gehelp het, of waarmee jy helderheid en fokus vir jouself bring. Dalk is dit die een waarmee jy vanjaar hanteer. Of vertel wat jy by iemand anders gehoor of oorgeneem het.

Alan Hirsch on Post Christendom Mission

Written by Frederick on . Posted in Ontwikkeling

Ek sien onder andere die volgende by Tim Stevens wat die Q1 geleentheid bygewoon het en ‘n opsomming aanbied van wat Alan Hirsch te sê gehad het in sy 18 minute:

 • A missionary mindset should be extractional as well as attractional. That is, we go to the culture, not just expect them to come to us.
 • In a survey in post-Christian Australia that people gave thumbs-up to God, Jesus and Spirituality…but bad marks to the Church.
 • Problem: 40% of Americans are attracted to the “contemporary church growth model” but 90% of all church plants are pursuing that model. That is a missional problem. We need innovative new ideas for reaching the other 60%.

  Het ons al opgehou met die rondskuif van gelowiges tussen bestaande kerke en “die ander” bereik? En weet ons hoe? Ek reken nie naastenby nie…

 • Geestelike leiers bestuur ook

  Written by Frederick on . Posted in Ontwikkeling

  Mense is soms geneig om ‘n prentjie te vorm van ‘n geestelike leier wat soos die Lone Ranger as die held op die toneel verskyn en weer verdwyn.

  In die werklikheid is daar mense by leierskap betrokke, asook die praktyk van ‘n organisasie. Hier moet geestelike leiers nie so vroom wees dat hulle die navorsing rondom effektiewe bestuur ignoreer nie. So ‘n tyd gelede het Marcus Buckingham die wêreld wakkergeskud met First, break all the rules. Een van sy ander titels Now , discover your strengths, het mense help verstaan dat hulle op hulle sterkpunte of talente moet fokus en nie so baie tyd bestee aan hulle swakpunte (nie-talente) nie. Dit kan nogal vir predikante baie beteken as hulleself en kerkrade verstaan dat jy nie in alles goed is nie. Spanwerk begin vorm waar ander ook hulle passie en gawes na die tafel bring en geleentheid kry om dit te ontwikkel.

  Gallup het die sogenaamde Gallup Q12 ontwikkel uit al die navorsing (80 000 onderhoude in meer as 400 maatskappye) as die twaalf elemente van uitstekende bestuur met die oog op wat hulle “worker engagement” noem. Na my mening is dit die tipe goed waarop Diensverhoudinge ook moet let.

  Hier volg 6 van die 12 vrae (dalk kan dit verklaar hoekom jy vasgeloop voel?)

  Do you know what is expected of you at work?

  Do you have the materials and equipment you need to do your work right?

  At work, do you have the opportunity to do what you do best every day?

  In the last seven days, have you received recognition or praise for doing good work?

  Do you have a best friend at work?

  In the last six months, has someone at work talked to you about your progress?

  GEESTELIKE LEIERS… BESTUUR OOK!

  Written by Jannie le Roux on . Posted in Ontwikkeling

  Mense is soms geneig om ‘n prentjie te vorm van ‘n geestelike leier wat soos die Lone Ranger as die held op die toneel verskyn en weer verdwyn.

  In die werklikheid is daar mense by leierskap betrokke, asook die praktyk van ‘n organisasie. Hier moet geestelike leiers nie so vroom wees dat hulle die navorsing rondom effektiewe bestuur ignoreer nie. So ‘n tyd gelede het Marcus Buckingham die wêreld wakkergeskud met First, break all the rules. Een van sy ander titels Now , discover your strengths, het mense help verstaan dat hulle op hulle sterkpunte of talente moet fokus en nie so baie tyd bestee aan hulle swakpunte (nie-talente) nie. Dit kan nogal vir predikante baie beteken as hulleself en kerkrade verstaan dat jy nie in alles goed is nie. Spanwerk begin vorm waar ander ook hulle passie en gawes na die tafel bring en geleentheid kry om dit te ontwikkel.

  Gallup het die sogenaamde Gallup Q12 ontwikkel uit al die navorsing (80 000 onderhoude in meer as 400 maatskappye) as die twaalf elemente van uitstekende bestuur met die oog op wat hulle “worker engagement” noem. Na my mening is dit die tipe goed waarop Diensverhoudinge ook moet let.

  Hier volg 6 van die 12 vrae (dalk kan dit verklaar hoekom jy vasgeloop voel?)

  • Do you know what is expected of you at work?

  • Do you have the materials and equipment you need to do your work right?

  • At work, do you have the opportunity to do what you do best every day?

  • In the last seven days, have you received recognition or praise for doing good work?

  • Do you have a best friend at work?

  • In the last six months, has someone at work talked to you about your progress?

  Geestelike leiers… het ‘n mentor

  Written by Jannie le Roux on . Posted in Ontwikkeling

  ‘n Geestelike leiers wat erns wil maak met groei, móét ‘n mentor soek. Baie vind hulle mentors via boeke. Tog is daar niks wat kom by die intieme band wat ontstaan tussen twee persone in ‘n “lewendige” verhouding nie. Boeke lees jy met jou eie filter. Mentorskap help jou om jou eie filters te ondersoek en die toepaslike lense vir ‘n volgende fase te kry.

  Die besondere mentor-verhouding tussen Elia en Elisa is fassinerend. Elisa het die mantel van Elia opgetel na dié se vertrek na die hemel. Daarmee het hy die water van die Jordaan verdeel. Maar dit was slegs die bewys van wat hy gevra het.

  “Net toe hulle deur is, sê Elia vir Elisa: ‘Wat wil jy hê moet ek vir jou doen voordat ek van jou af weggevat word?’

  Elisa het geantwoord: ‘Mag daar tog ’n dubbele deel van u gees op my kom!’” (2 Konings 2:9).

  “Mentoring is a brain to pick, an ear to listen, and a push in the right direction,” volgens John Crosby.

  Rick Warren vertel:

  One of my mentors was a guy named Billy, who had a mentor himself. Billy went to a large church in Texas and put himself under the pastor. At the end of six months, Billy went to him and said, “I’ve watched your teaching for six months and I’ve never heard you preach a dud. God speaks through everything you teach. Every time you teach there’s power, practical information, and good insight. I would like to know how you stay fresh. What’s your secret?” The man told Billy, “About 35 to 40 years ago, I made a commitment to stay fresh, so I could feed other people. To do that, I read through the New Testament once a week.”

  Billy sat there dumbfounded, trying to think up an intelligent follow-up question to ask. “What translation do you read it in?” Billy asked. The Texas pastor said, “Usually in the original Greek.” Billy later told me that he could have been with the guy for five or six years and never found out the secret to his freshness and spiritual depth if he hadn’t asked the question.

  Rick beveel aan dat jy iemand soek wat

  * die karakter en waardes het wat jy bewonder

  * die vaardighede en ervaring het wat jy soek

  * jy vertrou

  Ek reken dat jy vóór al hierdie dinge iemand soek wat vir jou sal laat ervaar jy is in die Teenwoordigheid van Jesus. Dís vir my ’n dubbele deel van die Gees.

   

   

  Geestelike leiers… bring fokus

  Written by Jannie le Roux on . Posted in Ontwikkeling
  Vanoggend staan en kyk ek na die wye verskeidenheid Ray-Ban, Hugo Boss, Nike Vision, Killer Loop, Oakley, Silhouette, Tommy Hilfiger, Versus en nog ander brille. Kan jy glo dat ’n hele industrie rondom die mode van brille ontwikkel het! In sommige gevalle gee die mode die moed om so ’n storie te dra.

  Die kreatiwiteit van die modebase het die doel van ’n bril verskuif vanaf funksie na ’n fashion statement. Elke bril vertel ’n verhaal. Dit gee uitdrukking aan die “branding” van die naam. Dis uiters belangrik dat die funksie (om jou beter te laat sien of jou oë te beskerm teen sonlig) die naam rugsteun, anders word die naam niksseggend.

  Dis ’n les wat geestelike leiers nogal by dié mense kan leer.

  Geestelike leiers bring fokus.

  Die fokus wat jy bring, moet mense help beter sien (of beskerm hulle voorkomend). Anders is dit net nóg ’n lens in ’n omgewing van beterweters. En sit dit in die raam van relevante betekenisvorming. Herraam die aktuele hede in die “branding” van die opgestane Jesus wat lewend en regerend híér is. Dis ons unieke“branding”. Jesus lééf en héérs ook te midde van credit crunch, competitive edge, power games en ander realiteite wat ons in die gesig staar.

  Help mense met fokus deur te vra:

  Waar beleef jy is Jesus aan die werk?

  Waar het jy iemand anders hoor sê hy/sy sien Jesus is besig met…

  Kan jy onthou waar en hoe in jou verlede het jy Jesus beleef?

  Watter gedeeltes in die Bybel help jou om te onthou Jesus leef en regeer?

  Die bekende motiveringskenner Anthony Robbins herinner: “It’s not what’s happening to you now or what has happened in your past that determines who you become. Rather, it’s your decisions about what to focus on, what things mean to you, and what you’re going to do about them that will determine your ultimate destiny.”

  Paulus help verstaan ons dat ons só moet leer fokus: Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom” (Filippense 1:9).

  Om te kan onderskei… is om fokus te bring…