Geestelike leiers… breek die reëls!

Written by Jannie le Roux on . Posted in Ontwikkeling

Geestelike leiers is nie een dieselfde nie. Hulle is so uiteenlopend soos Elia en Esra, Petrus en Paulus. Hulle het uiteenlopende maniere van optree en verskillende doelstellings. Hulle is wel almal geroep.

En hulle breek die reëls van die konvensionele oftewel dit wat algemene gebruik begin word het.

Geestelike leiers het een gemeenskaplike doel, naamlik om mense na God se agenda te beweeg. Die selfopgelegde reëls van algemene organisatoriese wysheid is gewoonlik nie toepaslik vir God se agenda nie. Dis dikwels juis die reëls van die organisasie wat die fokus van God en sy agenda verskuif na ‘n binnenshuise warmbroeiery en eksklusiwiteit.

Die algemene wysheid sê iemand wat finansieel sterk is en ‘n hoë posisie beklee, is iemand wat wéét. Dan kom Jesus en Hy breek die reëls. Hy is nie ryk nie, en beklee geen hoë regerings- of kerkpos nie. Hy meng met diegene wat randfigure is. Hy haal Homself kritiek op die hals as “vraat en wynsuiper, vriend van tollenaars en sondaars”(Matteus 11:19).

Jesus wys die Fariseërs en skrifgeleerdes tereg dat hulle tiendes van kruisement, anys en koljander gee, maar hulle kom die wesenlike bedoeling van die wet (hart) van God nie na nie (vgl Matteus 23:23). In ons tyd dink ek die goeie geld van ‘n geliefde lidmaat moenie die geestelike leier laat oë sluit vir die gebrek aan geestelike diepte en karakter nie.

Hoewel ‘n geestelike leier mense lief het en moet lief hê, gaan die opdrag van God wat gesê en gedoen moet word hom of haar nie altyd geliefd maak nie. Mense is te geneig om die boodskapper dood te maak en die boodskap te ignoreer.

Ek vind dat die Here vir ‘n mens wel die krag gee om sy roeping uit te leef, én ek streef daarna om my gesindheid en optrede so te hou dat ek mense nie vervreem nie. Persoonlik dink dis belangrik hóé dit gedoen word. Hierin moet ons nie emosioneel onintelligent optree nie.

Gratis Leierskap E-Boek

Written by Jannie le Roux on . Posted in Ontwikkeling

Om deur al die miljoene blogs oor leierskap te sif, is ‘n uitdagende poging.

 

Exponential Network se mense het gaan kyk watter blogs is na hulle mening van die beste, en dit saamgetrek in ‘n gratis E-boek Leadership Learnings from Bloggers.

 

Die skakel is hier

 

Geniet dit, en as jy weet van blogs wat jou help, gee dit asseblief vir my deur sodat ons dit kan plaas om mekaar te help.

Geestelike leiers … dra vergifnismerke

Written by webmeester on . Posted in Ontwikkeling

Hoekom sal ‘n mens sowaar 99 goeie opmerkings miskyk en fokus op die een stukkie kritiek wat na jou kant toe kom?

Blykbaar het dit te make met ons oerbrein. Ons is heeltyd onbewustelik ingestel op gevaar en merk dadelik die eerste tekens van bedreiging op. Kritiek skep die moontlikheid van potensiële gevaar, en ons moet besluit wat ons daarmee gaan maak.

Geestelike leiers is nie immuun teen kritiek nie. Omdat geestelike leiers die pad van Jesus loop wat mense dikwels bedreig in hulle selfsug, organisatoriese eiebelang, en denominasionele voorkeur, kry hulle kritiek. Jesus self sê: “Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê” (Matteus 5:11). Soos Jesus die merke van die kruisiging in sy handpalms dra, dink ek dra geestelike leiers vergifnismerke. Geestelike leierskap is om níé soos die res van die wêreld op kritiek te reageer met ‘n oog vir ‘n oog benadering nie. Die geheim is vergifnis. Voortdurende vergifnis. Nimmereindigende vergifnis. Omdat Jesus se belang groter as my eie is.

Rob Bell sê kritiek is soos klein papiersnymerkies. Jy dink dit doen niks nie, maar met die tyd bou dit op en ervaar ons “death by papercuts”.

Sy advies:

  1. Name it
  2. Accept it
  3. Absorb it

Wat doen jy met kritiek?

Geestelike leiers … is selfverantwoordbaar

Written by webmeester on . Posted in Ontwikkeling

Geestelike leiers leef heeltyd in die besef dat hulle selfverantwoordbaar is teenoor God én medemens.

Paulus waarsku in 1 Korintiërs 10:12 “… wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.” Miskien moet ons baie meer meer maak van sogenaamde “accountability partners” wat vir jou die harde vrae direk en indringend vra. Mentors kan hiermee help om geestelike leierskap so op koers te hou.

In Rebuilding your private world, skryf Gordon MacDonald: “

“The most common broken world–the primary one I’ve chosen to write about–is the world that shatters because someone has made a series of bad choices, misbehaved, and now has to live with what he or she has done. [There is] no one else to blame; no handy excuses; no injustices to identify.”

 

In sy eie gebroke-wêreld ervaring, sê Gordon (kyk na opsomming hier), het een van sy pastorale raadgewers gevra:

Will you concentrate on the pain of this experience and resist it, or will you permit the pain to become an environment in which God can clearly speak to you about matters of ultimate importance?

Gordon stel die volgende vrae voor:

1. How is your relationship with God right now?
2. What have you read in the Bible in the past week?
3. What has God said to you in this reading?
4. Where do you find yourself resisting Him these days?
5. What specific things are you praying for in regard to yourself?
7. What are the specific tasks facing you right now that you consider incomplete?
8. What habits intimidate you?
9. What have you read in the secular press this week?
10. What general reading are you doing?
11. What have you done to play?
12. How are you doing with your spouse? Kids?
13. If I were to ask your spouse about your state of mind, state of spirit, state of energy level, what would the response be?
14. Are you sensing spiritual attacks from the enemy right now?
15. If Satan were to try to invalidate you as a person or as a servant of the Lord, how might he do it?
16. What is the state of your sexual perspective? Tempted? Dealing with fantasies? Entertainment?
17. Where are you financially right now? (things under control? under anxiety? in great debt?)
18. Are there any unresolved conflicts in your circle of relationships right now?
19. When was the last time you spent time with a good friend of your own gender?
20. What kind of time have you spent with anyone who is a non-Christian this month?
21. What challenges do you think you’re going to face in the coming week? Month?
22. What would you say are your fears at this present time?
23. Are you sleeping well?
24. What three things are you most thankful for?
25. Do you like yourself at this point in your pilgrimage?
26. What are your greatest confusions about your relationship with God?

Laat weet vir ons: Watter vrae stel jy aan jouself om jou geestelike leierskap suiwer te hou?

Geestelike leiers … is éérs dissipels

Written by webmeester on . Posted in Ontwikkeling

Toe ons nuwe strukture ontwikkel het, het ek begin opmerk dat sekere leiers begin terugstaan. In terugskouing besef ek dis omrede leierskap nuwe fokus, nuwe identiteit, nuwe vaardighede en nuwe verstaan in ‘n nuwe sisteem veronderstel. Jy kan so besig wees met die nuwe dat jy veronderstel die leierskap gaan innerlik dieselfde sprong maak. Die realiteit is: hulle doen dit nie almal dadelik nie.

In ons proses besef ek dat ons weer by die essensiële moet aanklop: leer leiers om éérs dissipels te wees. Geestelike leiers verstaan leierskap volg op dissipelskap. Jy is te alle tye eers ‘n volgeling van Jesus. Punt. Dan die tweede punt: wees missionêr soos Jesus.

As jy nie vir Jesus volg nie, is jy nie ‘n geestelike leier nie. As jy nie Jesus-gesentreerd is in jou hele menswees en lewe nie, verskil jou leierskap nie van enige ander nie.

Alan Hirsch maak verlede jaar hierdie opmerking: “…the quality of the church’s leadership is directly proportional to the quality of discipleship. if we fail in the area of making disciples we should not be surprised if we fail in the area of leadership development.” 

Kan jy dalk help met waar jy oor dissipelskap en leierskap die meeste leer?

Geestelike leiers … is ernstig oor vreugde!

Written by webmeester on . Posted in Ontwikkeling

Die hemel neem vreugde ernstig op.

CS Lewis het hierdie waarheid gemunt. Is dit nie waarheen geestelike leiers mense moet begelei nie? Om hulle te begelei na die vreugde van wat Eugene Peterson (The Message) se vertaling noem “…more and better life than they ever dreamed of.” (Joh 10:10).

Dis opvallend hoe vreugdevol Jesus uitgebeeld word deur Bruce Marciano onder regie van Regardt van den Bergh. Ons het destyds vir Bruce genooi na Gordonsbaai vir ‘n erediens na die Matteus-video se vrystelling.

Bietjie aan die humorkant: Toe Bruce-hulle parkeer, het ons koster ingehardloop en my in kennis gestel (hy was doodernstig en opgewonde): Jesus is hier! Jesus is hier!

Vir ‘n oomblik was ons almal betower deur hierdie man. Sy lang hare is korter, sy baard weg, en hy het alles behalwe die prentjie gelyk soos hy in die fliek was. Maar sy handgebare was sulke ooppalm aangee-gebare. Nooit het hy ‘n veroordelende vinger of ‘n gebalde vuis gebruik om ‘n punt te maak nie. Inteendeel, hy het die punte wat hy wou beklemtoon, aangegee en uitgedeel met hierdie besondere handgebare. In sy gelaatstrekke, liggaamshouding en aanbieding het steeds hierdie diepe innerlike vreugde uitgestraal.

In John Ortberg se Die lewe wat jy nog altyd wou hê, is die eerste geestelike dissipline wat hy behandel: Die gewoonte van feesviering. Hy noem dit: ‘N DIENG-DONG-DAG. Paulus het destyds al geskryf: Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly!”

Die ernstigste sonde waaraan geestelike leiers hulle in hierdie tyd kan skuldig maak, is vreugdeloosheid.

Dit beteken nie dat jy nie die lewe en die krisisse ernstig moet opneem nie. Dit beteken wel dat jy ernstig na jou lewenshouding moet kyk of jy ook soos Paulus en ander ÍN die krisis steeds vreugde kan behou. Doen alles in jou vermoë om die vreugde in Jesus te bly vashou. Aan die genadekant: dis eintlik Hy wat jou in hierdie tyd sal vashou…

Prakties: Gee jouself vyf minute “time-out” waarin jy vreugde skep in God se teenwoordigheid. Word van Jesus bewus… en probeer kyk waarna Hy jou beduie waaroor jy vandag opgewonde vreugdevol kan wees.

Nagedagte: Bruce het hom telkens na ‘n diens uit die voete gemaak. Waar kry ons hom dan? Met ‘n koppie koffie langs die see stap. In ‘n koffiewinkel. In die kombuis besig om self koffie te maak. Miskien het hy lankal besef dat ‘n eenvoudige ritueel soos om ‘n koppie koffie te geniet, ‘n hemelse vreugde ontsluit…

‘n Toets vir Geestelike Leiers

Written by webmeester on . Posted in Ontwikkeling

Leierskap raak ‘n intense uitdaging as die geld begin opdroog. Mooi praatjies en beloftes sit nie brood of pap op die tafel nie. Dit hou nie personeel in diens nie. Veral as iets soos ‘n ekonomiese afswaai van die kantlyn af die spel inboender en nie volgens die reëls speel nie. Dis soos ‘n fratsgolf wat enige boot kan omgooi.

Finansiële krisistye is ‘n toets vir leierskap. In die besonder vir geestelike leierskap.  Veral as die mense wat die meeste finansieel bygedra het skielik hulle bydraes begin sny, of selfs ophou gee omdat hulle nie meer kan nie. Die realiteit is dat jy ‘n goeie saak en goeie mense en goeie leiers kan hê, maar as daar nie geld is om dit te befonds nie, bly dit ‘n droom. Of jou goeie saak word ‘n nagmerrie van daaglikse oorlewing.

Geestelike leiers is die leierskap wat mense help onthou waar hulle eintlike Bron is. Die vraag is nie waar die geld vandaan kom nie. Die vraag is of jy gló waar die geld vandaan gaan kom. En of jy die mense wat volg help gló waar dit vandaan gaan kom.

In Courageous Leadership sien ek Bill Hybels vertel van ‘n tyd waarin dit swaar met hulle gegaan het (p 99). Dis in die laat 1970’s.

“Then the U.S. economy collapsed. Unemployment soared and interest rates rose to twenty-one percent. Just when I thought things could not get worse, the largest donor in our church left. This was the man we had all been counting on to bail us out if everything went south. That’s when I had to define, once and for all, the difference between the conduit and the ultimate source of supply.”

In hulle geval het hyself en verskeie personeellede persoonlike banklenings uitgeneem om ‘n groot bouprojek aan te pak. Die krisis het hulle persoonlik geraak. Ek weet later jare het hulle weer ‘n soorgelyke krisis beleef. Tans is die VSA (en die res van die wêreld) in die middel van nog so ‘n krisis met ‘n geweldige impak op geloofsgemeenskappe.

Bill sê: RESOURCE TRUTH #1: GOD IS THE ULTIMATE RESOURCE SUPPLIER

Ons kan dit só formuleer:

“Geestelike leierskap herinner mense Gód is die primêre Bron. Dis nie ten diepste ‘n finansiële krisis waardeur ons mense moet help nie. Dis ‘n gelóófskrisis.”

Ons moet mense herinner:

God hét nog altyd voorsien en sal weer ryklik voorsien (Fil 4:19).

God sál ons finansieel en op soveel ander maniere help (Ps 46:2).

Kom ons leer weer afhanklik bid:

Here my God wat my altyd help,

ek roep elke dag om hulp,

elke nag bid ek tot U.

Laat my gebed nie tevergeefs wees nie,

hoor my geroep.

(Ps 88:2-3)

 

Vince Lombardi het gesê:

“The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of determination.”

 

Geestelike leiers weet: “Die verskil tussen ‘n suksesvolle leier en ander is nie ‘n gebrek aan krag, of ‘n gebrek aan kennis nie, maar eerder ‘n gebrek aan geloofsvolharding!”