Die Pyn-kant van Leierskap

Written by webmeester on . Posted in Ontwikkeling

‘n Vriend sit vanoggend stywerug saam koffiedrink. “Al vir 10 dae hierdie seer rug. Kan nie eens my kop omdraai om te kyk waarheen jy beduie nie.”  Ek simpatiseer. Maar dit het my help dink oor leiers wat in pyn verkeer.

“No pain, no gain” is nie die gunstigse sêding om te hoor as jy pyn ervaar nie. Ons is mos nie masochiste nie. Dis natuurlik aan ons aard om eerder plesier te soek. Daarom moet jy aanvaar mense gaan weerstand teen groei en verandering bied gewoon omdat hulle die vrees vir moontlike pyn wil vermy.

Pyn is ‘n verlieservaring. Daarom het ons nodig om te kyk watter verlies ons ervaar. Dit mag die verlies van ‘n bepaalde posisie wees, die verlies aan sekuriteit omdat ons na ‘n nuwe uitdaging beweeg, die verlies aan erkenning en resultate omdat dinge nog nie is waar jy gehoop het dit sou vorder nie, die verlies aan die goeie guns van mense wat jy gereken het saam met jou die pad sou loop.

As jy pyn ervaar, is dit ook natuurlik om te veg, vlug, of vries. Moenie jou pynervaring ignoreer nie, maar probeer agterkom hoekom dit werklik so seer is. Wees blatant eerlik met jouself. Dan kan jy eers verder groei.

Bill Hybels het by ‘n kursus vertel van Popeye, die bekende strokieskarakter, wat by geleentheid gesê het in sy eienaardige Engels:

I can stands it no more!

Wanneer leierskap kom by die ingrypende pyn van “Ek kan dit nie meer vat nie”, word die pyn opgetel soos ‘n kruis in die hoop van verlossende vernuwing.

Geestelike leiers sal altyd die pyn van weerstand asook aanvalle vanaf die enorme boosheid ervaar. Dis in hierdie realiteit waarin geestelike leierskap deur die smeltkroes gaan en jou geloof, hoop en liefde tot die uiterste beproef word.

Terwyl ek skryf, bel ‘n vriend en ek vra sommer: Wat dink jy moet ‘n leier doen om die pyn van leierskap te hanteer? Sy wysheid: “Kry vir jou buddies! (Dankie Johan Mocke!)

Jesus verreken die pyn van leierskap as Hy sy volgelinge herinner: “Hy wat nie sy kruis opneem en My volgnie, is nie werd om aan My te behoort nie” (Matt 10:38). Die diepte van jou leierskap word gemeet aan jou selfdissipline om die kruiskant van leierskap op te neem.

Leiers sal vanjaar vanuit hulle diepste kern deur die Gees die pyn van dissipline moet opneem om getrou te bly. Soos Jesus. En in Jesus.

Is jy geestelik en in jou verhoudings sterk genoeg om die pyn van groei te vat?

Leiers … gaan ook misluk!

Written by webmeester on . Posted in Ontwikkeling

Die legendariese John C. Maxwell vertel dat hy op ’n stadium in Dallas vir kerkleiers gevra het: “Wat weerhou julle daarvan om ’n groot werk vir God te bou?”

Die algemeenste antwoord?

Vrees vir mislukking.

Toe begin hierdie kenner van leierskap met hulle oor mislukking praat. Vir vyf-en-veertig minute lank het sy slotrede bestaan uit al sy programme wat op niks uitgeloop het nie. Terwyl hy sy vele foute erken het, het die gehoor histeries gelag. Hoekom?

Maxwell sê: “Ek het so pas erken dat ek misluk en hulle toestemming gegee het om dit ook te doen.”

(p 97 in John C. Maxwell – Die gesinheid van ’n wenner).

Ek gaan jou nie besig hou met ’n lys van my mislukkings nie. Jy’t seker gehoor van die polisieman wat met die ou op die brug gesels het wat wou selfmoord pleeg. Na hy sy storie gehoor het – spring hulle altwee…

Neem hierdie woorde van Seth Godin (bemarkingsgoeroe) vanjaar ernstig:

No, everything is not okay. Not in a growing organization. Not if your company is making change happen, or dealing with customers. How could it be?

And yet, that’s what so many managers focus on. How to make everything okay.

We spend so much time smoothing things out, we lose the opportunity for change, or for texture or creativity.

Instead of working so hard to make everything okay, perhaps it is more helpful to work hard at living with a world that rarely is.

 

http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2009/01/is-everything-o.html

 

Tony Morgan het so ‘n lysie van algemene foute wat leiers maak. Dinge soos:

 

* plaas projekte voor mense

* om nie jou intuïsie te volg nie

* vertoef by die ergste scenario’s

* om besig te bly

* bestee te veel tyd aan details in plaas van drome…

 

Sien die volledig lys hier

http://www.leadingsmart.com/leadingsmart/2008/02/top-ten-leaders.html

Vertroue en spanwerk

Written by webmeester on . Posted in Ontwikkeling

In turbulente waters en tye is mense geneig om eers net na hulle eie belange te kyk. Dis die oer-instink vir selfpreservering. Gesonde leierskap klim ‘n trappie hoër as selfbelang en vra na die beste belang vir almal. Hierdie leierskap verstaan dis nie iets wat jy alleen kan doen nie. Dit verg ‘n span.

Hoekom kan spanne in turbulente tye dikwels nie so lekker en effektief saamwerk nie?

Ek lees by Tom Humbarger:

Patrick Lencioni het by die World Congress for Business Analysts die volgende oor spanwerk te sê gehad oor wat hy noem (ook in boekvorm): The Five Dysfuncions of a Team. Hy skets dit in ‘n driehoek met Verlies aan Vertroue heel onder, dws as die grootste!

Tom noem (in hakies) Lencioni se aanbevelings watter rol leiers moet neem.

1. Verlies aan vertroue (gaan eerste)

2. Vrees vir konflik (myn vir konflik)

3. Gebrek aan verbintenis “commitment” (forseer helderheid en sluiting/genesing “closure”)

4. Vermyding van verantwoordbaarheid “accountability” (konfronteer moeilike sake)

5. Onoplettendheid “inatttention” vir detail (fokus op kollektiewe uitkomste)

http://www.irise.com/blog/index.php/2007/11/15/wcba-patrick-lencioni-highlights-the-five-dysfunctions-of-a-team/

Leiers wat oorgee?

Written by webmeester on . Posted in Ontwikkeling

In ‘n onderhoud met Dallas Willard, vertel Bob Buford (skrywer van
die bekende “Halftime”) dat hy dink daar is vier fases in ‘n mens se
lewe.

 • Die eerste is “struggle” (probeer om suksesvol te wees),
 • die tweede “success” (wanneer jy daardie punt bereik) en
 • die derde is “significance” (om jou ondervinding en kennis te gebruik om ander te help).

In gesprek met Henri Nouwen, vertel Buford, sê dié dat daar nog ‘n fase is, naamlik:

 • “surrender” (om ten volle belyn te wees met God se doel)

Dallas Willard antwoord: “…

I
think actually that third step you’re talking about there requires
surrender. You can’t really manage that within the parameters of
success, you have to give up, and so you have to surrender yourself to
this good…”
http://www.halftime.org/resources/HT_WillardInterview_071507.pdf

 In
die REVEAL konferensie sê Bill Hybels dat die grootste gaping nie is
tussen soekers en gelowiges nie, maar tussen minder volwasse Christene
en “Christ-centered Christians”. Die minder volwasse Christene glo “God
is for me, my plans, and my agenda in this world”. Maar, skryf John
Ortberg hieroor, die ware Christus-gesentreerdes het hulle lewens en
drome prysgegee in volkome afhanklikheid in Hom (vgl The Gospel and the
happiness paradox – in Willow Newsletter November).

Leiers wat oorgee?

Oorgee
is volgens die elektroniese HAT  1. Oorhandig; aangee. Maar ook 2. Jou
gevange gee; jou oorwonne verklaar. Of ook 3. Verslaaf raak aan, jou
laat beheers deur.

Oorgee pas nie altyd in ons prentjie van leierskap nie. Dit klink eintlik paradoksaal. Maar so is dit as jy Jesus volg.

 

Hou jou passie vuurwarm!

Written by webmeester on . Posted in Ontwikkeling

Omtrent elke leier in ‘n geloofsgemeenskap sukkel met die opslurping van energie deur die druk van doodgewone bestuurs- en ander verpligtinge. Die gevolg is dat jou persoonlike passie vir Jesus begin kwyn vanweë minder tyd met Hom.

Craig Groeschel is Senior Pastor van LifeChurch.tv. “Through satellite broadcasts that enable all of our twelve locations to be connected as one, LifeChurch.tv is a multi-site church that transcends metropolitan regions.”

Craig skryf in sy blog ( http://swerve.lifechurch.tv ) hoe hy sy passie lewendig hou:

 • Om God in ‘n ander deel van die wêreld te sien werk
 • Om ten minste een keer per jaar ‘n baie armoedige deel te besoek
 • Om te vas
 • Om vriendskappe met nie-Christene te bou
 • Om doelbewus tyd toe te wy aan gebed
 • Om buitengewoon te gee
 • Om te huil
 • Om ‘n begraafplaas te besoek (Ja, ek het ook oor hierdie een gewonder. Hy verduidelik dit help hom om vandag in die lig van die ewigheid te sien)

My passie vir Jesus bly lewendig…

 • as ek lees oor Hom
 • mooi natuurtonele ervaar
 • lewensgetuienisse hoor van mense wat God (op)nuut manier beleef het
 • as my kleinkind my styf omhels
 • wanneer my ego plek maak vir afhanklikheid soos wanneer ek nie antwoorde het nie
 • as ek doelbewus oorgee met “Laat U wil geskied”

Enige wenke van jou kant?

Leierskap vir die toekomstige kerk

Written by webmeester on . Posted in Ontwikkeling

Al gehoor van “reverse mentoring“? Ek dink dit was Jack Welch, die legendariese CEO van General Electric, wat my oë hiervoor oopgemaak het. Hy het geglo net soos jonger leiers die ervare leiers nodig het vir mentorskap, het ouer leiers die jongeres nodig vir die verstaan van nuwe tendense.

Besoek gerus www.catalystspace.com om ‘n kykie te kry wat leef in jonger geestelike leiers se wêreld (veral as jy ouer as 40 is!).  In hulle geskiedenis lees ons:

Catalyst was conceived as a Next Generation Leaders Conference in 1999 by Andy Stanley and Reggie Joiner from North Point Community Church, along with John C. Maxwell, Gabe Lyons and several young leaders from INJOY. Catalyst was created to meet the felt need that existed within the church leader space for a leadership event that was focused on a new generation of church leaders. Everything within this space seemed built around a forty to sixty year old mindset and medium. This team was convinced that this needed to change.

Morele herorientering

Written by Frederick on . Posted in Ontwikkeling

Morele heroriëntering: Oor moraliteit en morele vorming in gemeentes
Met die oog op die moraliteitskrisis in ons samelewing fokus hierdie kursus/gesprek op krag van morele waardes, die impak van die konteks op mense en watter rol geloofsgemeenskappe in die daarstel van ‘n “gesonde” samelewing kan speel. Die kursus kan in gemeentes vir gemeenteleiers en -lede aangebeid word.
Aanbieder: Chris Jones
Kontak  Chrisna van der Merwe by  021-808 3624 of cmer@sun.ac.za om meer uit te vind en reelings te tref