Nog lief vir wat jy doen?

Written by webmeester on . Posted in Inspirasie

Is jy nog lief vir wat jy doen?

Geestelike leiers wat hulle liefde en passie vir die gemeente verloor, is besig om te ontspoor.

Dan Reiland skryf in The Pastor’s Coach (www.INJOY.com):

“So do you still love what you do? Church work can be rough. You serve people who think you work one day a week and have no idea you work 60 or more hours every week! The same people who fuss at you to take a day off, fuss at you if you try to take a day off on the day they want you for something. Living out those tensions isn’t easy, especially in smaller churches. You’ve got to love what you do to stay in the game.

You must also know where you are going to love what you do. I don’t think I’ve ever met a leader who is spinning their wheels without direction who loves what they do. On the other hand, I know many leaders in difficult and stressful situations who absolutely love what they do because they know where they want to go. It makes such a big difference. There are moments when you may not love what you do, but you can always be doing what you love. “

Is jy nog lief vir wat jy doen? En hoekom jy dit doen?

Seisoene in leierskap

Written by Jannie le Roux on . Posted in Inspirasie

Omdat geestelike leiers tans heelwat langer in hulle gemeenskappe bly, sien medegelowiges jou seisoene raak. Jy kan dit nie werklik wegsteek nie. Daniel Goleman het gesê dat ons emosies ons verklap. Selfs op onbewuste vlak tel mense jou emosionele seine op.

Die implikasie is dat mense gaan ervaar jy is “af” – en hoe langer jy “af’ voel, hoe meer val dit op. Kerkraadslede kom en gaan volgens hulle termyn, maar jy is daar vir ‘n langer termyn. Dit beteken gemeentes sal moet leer om saam te leef met die feit dat hulle geestelike leier dalk in ‘n herfs- of winterseisoen is.

Hier is ‘n paar gedagtes om jou seisoene te gebruik vir groei:

Tien Swak Gewoontes van Swak Leiers

Written by webmeester on . Posted in Ontwikkeling

Die Harvard Business Review het in Junie tien karaktertrekke van swak leierskap uitgelig:

1. Gebrekkige energie en entoesiasme

2. Aanvaar hulle eie middelmatige prestasie

3. Kort duidelike visie en rigting

4. Het swak oordeelsvermoë

5. Werk nie saam nie

6. Dek nie hulle woorde met dade nie

7. Weerstaan nuwe idees

8. Leer nie uit mislukkings nie

9. Kort interpersoonlike vaardighede

10. Ontwikkel nie ander mense nie

Lees hier vir die Engelse weergawe

GEESTELIKE LEIERS… bely, beleef en bly in Jesus!

Written by Jannie le Roux on . Posted in Inspirasie

Waar roeping, spiritualiteit en leierskap van predikante en geestelike leiers ontmagtig word, is een van die hoofredes dat hulle verhouding met Jesus êrens langs die pad verflou. Verskillende redes kan hiervoor aangevoer word:
 • ek bestee nie genoeg tyd in my verhouding met Hom nie
 • die groeiende aansprake op my tyd omrede ek by te veel goed betrokke raak
 • onduidelike gemeenteroeping sodat ek vir alles moet “ja” sê
 • onduidelike persoonlike roeping sodat ek voel ek moet by alles uitkom
 • onduidelike identiteit as geestelike leier sodat ek in al hoe meer bestuursfunksies opgesuig word
 • onbehoorlike bestuur van my energie sodat ek nie krag het as ek die tyd het nie
 • onvoldoende refleksie-tyd sodat ek nie in wysheid optree nie

Onlangs sien ek Leonard Sweet en Frank Viola skryf dat ons as Christene die evangelie oor so baie goed gemaak het – behalwe Jesus. In hulle JESUS MANIFESTO for the 21st Century Church skryf hulle “Jesus Christ is the gravitational pull that brings everything together and gives them significance, reality and meaning.”

Lees meer in hierdie Magna Carta for Restoring the Supremacy of Jesus Christ

GEESTELIKE LEIERS…betaal die PRYS

Written by Jannie le Roux on . Posted in Inspirasie

Ons betaal die verkeerde prys as ons:

 • ons families verwaarloos
 • gemeentes wil verander om by óns ambisie te pas
 • tevrede is om preke te maak met slegs ’n akademiese uitleg van die Skrif sonder om sélf God se stem te hoor
 • nie genoeg tyd aan gebed voor besluite bestee nie
 • ons effektiwiteit net meet aan ekonomiese produktiwiteit sonder om rekening te hou van die andersoortige aard van gééstelike ekonomie
 • kennis gelykstel aan wysheid

Die droom-deel van verandering is gratis, sê die bekende John Maxwell. Maar die reis is nie. Lees wat hy sê oor The Cost Question.

GEESTELIKE LEIERS… en die FILTER VAN MIN TYD

Written by Jannie le Roux on . Posted in Ontwikkeling

Hoe oordeel jy of jy en die geloofsgemeenskap met die regte goed besig is?

Vra die vraag: Sê nou maar ons het net een maand om te leef. Dertig dae.

Wat sal ons anders doen? Wat sal ons meer doen? Wat sal ons beter doen? Wat sal ons los?

Gedurende Pinkster het ek met hierdie vraag geloop. Dis die vraag waarmee Kerry Shook sy leierspan gehelp het om met die filter van dertig dae te worstel oor wat werklik belangrik is in hulle gemeente sowel as persoonlike lewe. Hulle moes joernaal hou oor watter keuses hulle maak.

Lees meer hier.

GEESTELIKE LEIERS…leef met AKSIOMAS

Written by Jannie le Roux on . Posted in Ontwikkeling

Toe Bill dit sê, besef ek onmiddellik dis wat effektiewe geestelike leiers doen. Hulle doen dit soms instinktief, meesal doelbewus. Hulle bestee die tyd om dit uit te dink en te verfyn, of hulle leen dit by ander. Dit gee dadelik koers aan ’n dooiepunt, help vordering in besluitneming, en fokus aan roeping en visie.

 

AKSIOMAS.

 

Volgens die HAT is aksioma: Bewering, grondstelling wat sonder bewys as waar aangeneem word, onbewysbare of vanselfsprekende waarheid.

 

Bill Hybels het gewag vir ’n onderhoud met die legendariese Generaal Colin Powell en lees deur ’n brosjure van Powell’s Principles. Terwyl hy dit lees, besef hy dis wat hy en ander leiers doen. Daaruit volg toe sy boek met die titel “Axiom: The language of leadership”.

 

So begin ek via die internet soek wat Bill, Powell en ander sê. Dis eenvoudige maar kragtige stellings waarmee jy jouself en jou span, leierskap en organisasie, gesin en gemeenskap, leiding gee. Jyself het ook ’n aantal wat jy gereeld gebruik. Die krag vir geestelike leiding lê veral daarin wanneer die aksioma die Bybelse waarheid onderstreep.

Enkeles van Bill Hybels (kry die opsomming van sy boek hier ) –

 

Oor visie:

Visie lek. Ons kan Sondag die gemeente aanvuur met ’n visie om die wêreld te verander, maar teen Dinsdag het die meeste al vergeet hulle was Sondag in die kerk.

Vision: Paint the picture passionately. Visie is ‘n prentjie van die toekoms wat passie in mense produseer.

Make the Big Ask. As dit reg gedoen word, hou mense daarvan om uitgedaag te word om betekenisvolle dinge vir God te doen.

En oor spanwerk:

In building your team, focus on three simple Cs: character, competence, and chemistry

En kommunikasie:

No Eleventh-Hour Surprises, Please. Leiers wil liewer probleme hanteer terwyl dit nog klein is…

How are you doing… really? Aan die begin van die weeklikse leierskapbyeenkoms gee dit ‘n aanduiding van elkeen se emosionele stand van sake.

En aktiwiteit:

Doable hard versus destructive hard. As die span sien hulle begin bloei in die destruktiewe sin van die woord, moet hulle begin praat oor hulle bekommernis, verwagtinge, rolle en opdragte sodat hulle nie hulle siel, liggaam, familie en bediening oor die langtermyn vernietig nie.

Facts Are Your Friends. Vier keer per jaar neem die personeel ‘n dag om hulle bedieninge te evalueer. In die oggend verdeel hulle in klein groepe om die kerk se huidige effektiwiteit te meet in verskillende areas. Hulle rangskik effektiwiteit op ‘n skaal van 1 tot 10. In die middag probeer vind hulle innoverende en inspirerende maniere om elke nommer ten minste twee punte in die volgende ses maande te lig.
Brain Breaks. Elkeen het nodig om periodiek ‘n pouse te neem as jy in beplanning of probleemoplossing situasies is. Breek elke 60-90 minute vir vyftien minute om fisiek te strek, buitelug in te asem, en die verstandsturbines te laat afkoel.

En ‘n laaste een: Are We Still Having Fun?

 

Ons sal dit waardeer as jyself ‘n paar gee (met ‘n kort verduideliking) wat jou en jou span al baie gehelp het, of waarmee jy helderheid en fokus vir jouself bring. Dalk is dit die een waarmee jy vanjaar hanteer. Of vertel wat jy by iemand anders gehoor of oorgeneem het.