Alan Hirsch on Post Christendom Mission

Written by Frederick on . Posted in Ontwikkeling

Ek sien onder andere die volgende by Tim Stevens wat die Q1 geleentheid bygewoon het en ‘n opsomming aanbied van wat Alan Hirsch te sê gehad het in sy 18 minute:

 • A missionary mindset should be extractional as well as attractional. That is, we go to the culture, not just expect them to come to us.
 • In a survey in post-Christian Australia that people gave thumbs-up to God, Jesus and Spirituality…but bad marks to the Church.
 • Problem: 40% of Americans are attracted to the “contemporary church growth model” but 90% of all church plants are pursuing that model. That is a missional problem. We need innovative new ideas for reaching the other 60%.

  Het ons al opgehou met die rondskuif van gelowiges tussen bestaande kerke en “die ander” bereik? En weet ons hoe? Ek reken nie naastenby nie…

 • Geestelike leiers bestuur ook

  Written by Frederick on . Posted in Ontwikkeling

  Mense is soms geneig om ‘n prentjie te vorm van ‘n geestelike leier wat soos die Lone Ranger as die held op die toneel verskyn en weer verdwyn.

  In die werklikheid is daar mense by leierskap betrokke, asook die praktyk van ‘n organisasie. Hier moet geestelike leiers nie so vroom wees dat hulle die navorsing rondom effektiewe bestuur ignoreer nie. So ‘n tyd gelede het Marcus Buckingham die wêreld wakkergeskud met First, break all the rules. Een van sy ander titels Now , discover your strengths, het mense help verstaan dat hulle op hulle sterkpunte of talente moet fokus en nie so baie tyd bestee aan hulle swakpunte (nie-talente) nie. Dit kan nogal vir predikante baie beteken as hulleself en kerkrade verstaan dat jy nie in alles goed is nie. Spanwerk begin vorm waar ander ook hulle passie en gawes na die tafel bring en geleentheid kry om dit te ontwikkel.

  Gallup het die sogenaamde Gallup Q12 ontwikkel uit al die navorsing (80 000 onderhoude in meer as 400 maatskappye) as die twaalf elemente van uitstekende bestuur met die oog op wat hulle “worker engagement” noem. Na my mening is dit die tipe goed waarop Diensverhoudinge ook moet let.

  Hier volg 6 van die 12 vrae (dalk kan dit verklaar hoekom jy vasgeloop voel?)

  Do you know what is expected of you at work?

  Do you have the materials and equipment you need to do your work right?

  At work, do you have the opportunity to do what you do best every day?

  In the last seven days, have you received recognition or praise for doing good work?

  Do you have a best friend at work?

  In the last six months, has someone at work talked to you about your progress?

  GEESTELIKE LEIERS… BESTUUR OOK!

  Written by Jannie le Roux on . Posted in Ontwikkeling

  Mense is soms geneig om ‘n prentjie te vorm van ‘n geestelike leier wat soos die Lone Ranger as die held op die toneel verskyn en weer verdwyn.

  In die werklikheid is daar mense by leierskap betrokke, asook die praktyk van ‘n organisasie. Hier moet geestelike leiers nie so vroom wees dat hulle die navorsing rondom effektiewe bestuur ignoreer nie. So ‘n tyd gelede het Marcus Buckingham die wêreld wakkergeskud met First, break all the rules. Een van sy ander titels Now , discover your strengths, het mense help verstaan dat hulle op hulle sterkpunte of talente moet fokus en nie so baie tyd bestee aan hulle swakpunte (nie-talente) nie. Dit kan nogal vir predikante baie beteken as hulleself en kerkrade verstaan dat jy nie in alles goed is nie. Spanwerk begin vorm waar ander ook hulle passie en gawes na die tafel bring en geleentheid kry om dit te ontwikkel.

  Gallup het die sogenaamde Gallup Q12 ontwikkel uit al die navorsing (80 000 onderhoude in meer as 400 maatskappye) as die twaalf elemente van uitstekende bestuur met die oog op wat hulle “worker engagement” noem. Na my mening is dit die tipe goed waarop Diensverhoudinge ook moet let.

  Hier volg 6 van die 12 vrae (dalk kan dit verklaar hoekom jy vasgeloop voel?)

  • Do you know what is expected of you at work?

  • Do you have the materials and equipment you need to do your work right?

  • At work, do you have the opportunity to do what you do best every day?

  • In the last seven days, have you received recognition or praise for doing good work?

  • Do you have a best friend at work?

  • In the last six months, has someone at work talked to you about your progress?

  Om in die geloof te onderskei…

  Written by Frederick on . Posted in Inspirasie

  ‘n Toerustingsprogram vir gemeenteleier

  Enkele Uitgangspunte oor geloofsonderskeiding:

  • Om in die geloof te onderskei, beteken dat ons onsself oopstel sodat die Here ons deur Sy Woord en Gees kan lei.

   

   

  • Geloofsonderskeiding is daarom in een woord om te leer om te luister, na die Stem van God soos dit na ons kom deur die Woord onder leiding van die Gees.

   

   

   

  • Wanneer ons geloofsonderskeiding doen lees ons die Bybel nie om nuwe informasie te ontvang nie, maar om deur die Skrif gevorm te word.

   

   

  • Om ons oop te stel vir die leiding van die Gees beteken dat ons onsself oopstel om deur die Gees in beweging gebring te word.

   

   

  • Ons is ontvangers(draers) en nie besitters van die waarheid nie. Ons ontvang die waarheid soos wat ons deelneem aan God se koninkryksmissie op aarde.

   

   

  Ef 4:4 herinner ons dat dit net een Gees is wat ons lei en dat daar net een Hoop is waartoe ons gelei word!  Ons kan dus verwag dat daar in ons Luisterende Geloofsonderskeiding helderheid sal kom oor hierdie een Hoop.
   

  Geloofsonderskeiding in die praktyk:
  Om ons agenda in lyn te bring met God se Agenda

  Hierdie is ‘n prosesvoorstel vir leiersgroepe wat gereeld bymekaar kom om saam in die geloof te onderskei:

  Ons doen hierdie oefening binne die ritme van die Seisoen van Luister se siklus:
  Rus, Hoor en Leef

  Rus    Gee tyd om stil te raak en in die teenwoordigheid van die Here te kom

   

  Hoor
  • Wandel in die Woord :  Lees Fil 1: 29-2:11

  Philippians 1:27-2:11 (New International Version)
   27Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel 28without being frightened in any way by those who oppose you. This is a sign to them that they will be destroyed, but that you will be saved—and that by God. 29For it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe on him, but also to suffer for him, 30since you are going through the same struggle you saw I had, and now hear that I still have.
  Philippians 2
  Imitating Christ’s Humility
   1If you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, if any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion, 2then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. 3Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. 4Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others.
   5Your attitude should be the same as that of Christ Jesus:
   6Who, being in very nature[a] God,
        did not consider equality with God something to be grasped,
   7but made himself nothing,
        taking the very nature[b] of a servant,
        being made in human likeness.
   8And being found in appearance as a man,
        he humbled himself
        and became obedient to death—
           even death on a cross!
   9Therefore God exalted him to the highest place
        and gave him the name that is above every name,
   10that at the name of Jesus every knee should bow,
        in heaven and on earth and under the earth,
   11and every tongue confess that Jesus Christ is Lord,
        to the glory of God the Father.

  Terwyl dit gelees word wees bedag daarom dat die Gees jou aandag gaan vestig op ‘n woord of ‘n frase, of dalk mag daar ‘n vraag by jou opkom. Merk die woord of frase of maak ‘n aantekening oor die vraag.

   

   

  • Verdeel in pare en vertel vir mekaar waar jou aandag vasgevang is of wat die vraag is wat jy wil deel.  Luister na mekaar want julle gaan terugvoer gee oor dit wat jou gespreksgenoot gesê het.

   

   

  • Deel nou in die groter groep wat julle by julle gespreksgenoot gehoor het.

   

  Leef
  • Antwoord nou die vraag: Wat het die Gees vanaand onder ons gedoen terwyl ons die Woord gelees het?

   

  • Hoe verander dit ons groep se agenda of sienswyse?

   Voorbeelde van “God-vrae”

  o Wie is God?
   Geloofsonderskeiding begin eintlik elke keer by hierdie eenvoudige vraag: Wie is God in hierdie situasie? Wie wil God vir ons wees in hierdie situasie? God openbaar homself verskillend in elke konteks.  Geloofsonderskeiding is om God weer nuut te ontdek in die situasie waarin ons nou is.

   

   

  o Waarmee is God nou besig?
   ‘n Belangrike vraag as mense dink dit gaan baie sleg.  Dit help hulle om raak te sien dat God in “slegte” tye juis besig is om deur sy Gees vernuwingswerk te doen. Is God nog die subjek van ‘n aktiewe werkwoord in ons taal? Pat Keifert is bekend daarvoor dat hy in sulke moeilike situasies aan leiers wat hom sou vra: We really do not know what the hell is going on,” ‘n wedervraag te vra: “Lets talk about what in heavens name God is up to?”

   

   

  o Wat is God besig (herhaaldelik) om vir ons te sê?
   Ons het almal die ervaring dat die Here in ‘n sekere tyd van ons lewe byna oor en oor dieselfde ding vir ons sê.  Dit is een van die wonderlike ontdekkings wat gemeentes maak wanneer ons stil genoeg raak om na God se stem te luister. Omdat ons weet dat dit één Gees is wat ons lei, kan ons met vrymoedigheid as leiers luister na die getuienisse van die gemeente, en sal ons die ontdekking maak die Gees in ‘n spesifieke tyd ‘n spesifieke boodskap bevestig (Ef 4)
   
  Enkele nuwe Testamentiese begrippe wat duidelikheid gee oor die verskillende maniere waarop geloofsonderskeiding in die Nuwe Testamentiese gemeentes gefunksioneer het.

  1 Kor 12:10 om tussen die geeste te onderskei en gekonfronteer te word met die waarheid…”diakrisis”

   

  I Kor 4:5 om dinge wat in die duisternis verborge is aan die lig te bring en die bedoelings van die hart bloot te lê…”Krino” is om regspraak te doen

  Lukas 1:17 en Ef 1:8 gebruik die woord “ phronesis”  om na te dink met die doel om die regte pad te vind of om met Wysheid te lewe

  In Fil 2:2 word phroneo gebruik om aan te toon dat ons saam strewe…letterlik om saam te stoei en nie noodwendig by ’n antwoord te kry nie!

  In Fil 2:5 koppel Paulus phroneo aan Christus- om dieselfde gesindheid van Christus te hê….

   

  Om in die geloof te onderskei is al hierdie bogenoemde dinge en moet nie net gereduseer word tot wat reg of verkeerd is nie.

   

  Verdere leeswerk:  God praat leef luisterryk in vergaderings
      Frederick Marais    Bybelmedia 2007

  Geestelike leiers… het ‘n mentor

  Written by Jannie le Roux on . Posted in Ontwikkeling

  ‘n Geestelike leiers wat erns wil maak met groei, móét ‘n mentor soek. Baie vind hulle mentors via boeke. Tog is daar niks wat kom by die intieme band wat ontstaan tussen twee persone in ‘n “lewendige” verhouding nie. Boeke lees jy met jou eie filter. Mentorskap help jou om jou eie filters te ondersoek en die toepaslike lense vir ‘n volgende fase te kry.

  Die besondere mentor-verhouding tussen Elia en Elisa is fassinerend. Elisa het die mantel van Elia opgetel na dié se vertrek na die hemel. Daarmee het hy die water van die Jordaan verdeel. Maar dit was slegs die bewys van wat hy gevra het.

  “Net toe hulle deur is, sê Elia vir Elisa: ‘Wat wil jy hê moet ek vir jou doen voordat ek van jou af weggevat word?’

  Elisa het geantwoord: ‘Mag daar tog ’n dubbele deel van u gees op my kom!’” (2 Konings 2:9).

  “Mentoring is a brain to pick, an ear to listen, and a push in the right direction,” volgens John Crosby.

  Rick Warren vertel:

  One of my mentors was a guy named Billy, who had a mentor himself. Billy went to a large church in Texas and put himself under the pastor. At the end of six months, Billy went to him and said, “I’ve watched your teaching for six months and I’ve never heard you preach a dud. God speaks through everything you teach. Every time you teach there’s power, practical information, and good insight. I would like to know how you stay fresh. What’s your secret?” The man told Billy, “About 35 to 40 years ago, I made a commitment to stay fresh, so I could feed other people. To do that, I read through the New Testament once a week.”

  Billy sat there dumbfounded, trying to think up an intelligent follow-up question to ask. “What translation do you read it in?” Billy asked. The Texas pastor said, “Usually in the original Greek.” Billy later told me that he could have been with the guy for five or six years and never found out the secret to his freshness and spiritual depth if he hadn’t asked the question.

  Rick beveel aan dat jy iemand soek wat

  * die karakter en waardes het wat jy bewonder

  * die vaardighede en ervaring het wat jy soek

  * jy vertrou

  Ek reken dat jy vóór al hierdie dinge iemand soek wat vir jou sal laat ervaar jy is in die Teenwoordigheid van Jesus. Dís vir my ’n dubbele deel van die Gees.

   

   

  Geestelike leiers… bring fokus

  Written by Jannie le Roux on . Posted in Ontwikkeling
  Vanoggend staan en kyk ek na die wye verskeidenheid Ray-Ban, Hugo Boss, Nike Vision, Killer Loop, Oakley, Silhouette, Tommy Hilfiger, Versus en nog ander brille. Kan jy glo dat ’n hele industrie rondom die mode van brille ontwikkel het! In sommige gevalle gee die mode die moed om so ’n storie te dra.

  Die kreatiwiteit van die modebase het die doel van ’n bril verskuif vanaf funksie na ’n fashion statement. Elke bril vertel ’n verhaal. Dit gee uitdrukking aan die “branding” van die naam. Dis uiters belangrik dat die funksie (om jou beter te laat sien of jou oë te beskerm teen sonlig) die naam rugsteun, anders word die naam niksseggend.

  Dis ’n les wat geestelike leiers nogal by dié mense kan leer.

  Geestelike leiers bring fokus.

  Die fokus wat jy bring, moet mense help beter sien (of beskerm hulle voorkomend). Anders is dit net nóg ’n lens in ’n omgewing van beterweters. En sit dit in die raam van relevante betekenisvorming. Herraam die aktuele hede in die “branding” van die opgestane Jesus wat lewend en regerend híér is. Dis ons unieke“branding”. Jesus lééf en héérs ook te midde van credit crunch, competitive edge, power games en ander realiteite wat ons in die gesig staar.

  Help mense met fokus deur te vra:

  Waar beleef jy is Jesus aan die werk?

  Waar het jy iemand anders hoor sê hy/sy sien Jesus is besig met…

  Kan jy onthou waar en hoe in jou verlede het jy Jesus beleef?

  Watter gedeeltes in die Bybel help jou om te onthou Jesus leef en regeer?

  Die bekende motiveringskenner Anthony Robbins herinner: “It’s not what’s happening to you now or what has happened in your past that determines who you become. Rather, it’s your decisions about what to focus on, what things mean to you, and what you’re going to do about them that will determine your ultimate destiny.”

  Paulus help verstaan ons dat ons só moet leer fokus: Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom” (Filippense 1:9).

  Om te kan onderskei… is om fokus te bring…

   

  Geestelike leiers…pasop vir energie resessie

  Written by Jannie le Roux on . Posted in Inspirasie

  Hulle sê ‘n ekonomiese resessie is wanneer dit met jou buurman ekonomies sleg gaan. ‘n Ekonomiese depressie is wanneer dit met jóú gebeur!

  Die ekonomiese resessie bring druk op meer as een vlak. In ‘n poging om werk te behou of ten minste die inkomstevloei te handhaaf, is daar al hoe meer druk om nog langer en meer te werk. Dit verander die patroon van gesinsverhoudings en persoonlike ontspanning, om net twee effekte hiervan te noem.

  In die hart van selfleierskap lê die effektiewe hantering en gebruik van energie. Waarvoor mense tans moet waak, is ‘n energie resessie. Geestelike leiers was nog altyd hieraan blootgestel. Onder die druk van persoonlike verwagtinge rondom hulle roeping dryf geestelike leiers hulleself met ‘n uitmergelende pas. Nog erger is die druk nie van wat die gemeente of geloofsgemeenskap van jou verwag nie, maar wat jyself dínk hulle van jou verwag. Min geestelike leiers toets gereeld hierdie selfopgelegde aannames oor hulle rol en die verwagting daaroor.

  Kom ons stel dit só: Uitbranding is ‘n laaste desperate poging tot selfverheerliking.

  Dis om jouself in die afgrond in te werk sodat ander jou waarde kan bly bevestig. Jy bejammer jouself vir die posisie waarin jy jouself geplaas het en land in die spiraal om nog harder te werk om daar uit te kom. Maar meer van dieselfde werk nie. Jy word vasgevang in ‘n sisteem waarin jou werksverpligtinge meer bly as bevredigende verhoudinge. Die ergste is: dit slaag nie. Ek weet…

  Mense het nou geestelike leiers nodig wat energie het om na hulle te luister en saam te hoor waarmee God in hulle lewe besig is.

  Hoe bly jy aan die brand sonder om uit te brand?

  Enkele gedagtes.

  1. Bestuur jou energie effektief. As ek begin kortaf raak wanneer my vrou my vra wat ek nog moet doen voor ons saam kuier, weet ek dis tyd om eers te breek. Werk volgens jou liggaamsritme. Vroegoggend is ek beter met dinkwerk, dus doen ek my skryfwerk baie vroeg.

  2. Beplan energie-boosters. Jy weet wat jou maak “tick”. As dit boeklees is, maak tyd om te lees. As dit ‘n koffiewinkel is, gaan sit gereeld daar en gesels met iemand. Humor en lag gee my energie. Ek kyk gereeld komedies of lag saam met vriende. As my lag min raak, weet ek dat ek moet rus. My doktorsvriend sê onlangs dis verbasend hoeveel mense se stres hy genees deur hulle net te help verstaan hulle moet genoeg slaap kry.

  3. Elimineer energie-stelers. As ek begin verslaaf raak om al hoe meer goed op die internet te soek, weet ek dat ek eintlik moeg is. Ek doen veel beter as ek gewoon gaan slaap. O ja, daar is sekere mense wat my energie ook steel. Ek hanteer hulle in klein hoeveelhede, en ook net as dit moet.

  4. Stel oordeelkundig uit. Voor jy my kruisig – die Engelse “procrastinate” is ‘n “pro”-aktiwiteit. Daar is goed wat regtig nie nou gedoen hoef te word nie. Stel dit uit en haal dit van jou onmiddelike te-doen-lysie af. As jy wil, skryf dit op ‘n papier en gooi dit in jou onderste laai om weer daarna te kyk as dit beter gaan.

  5. Verander jou houding. Rick Warren praat van “relaxed concern”. Ons is mense van die geloofsgroep wat genade bely. Tog interessant hoe hard ons werk onder die vaandel van genade! Leer weer rus in die feit dat dit eintlik God is wat werk – ook as jy slaap. Jy hoef nie die heeltyd self in beheer te wees nie. (Ja, ek weet dis makliker gesê as gedoen, maar oefen daaraan. Jy sal verbaas wees hoe bevrydend dit is en hoeveel energie weer loskom in jou.)

  6. Moenie verwag om heeltyd op topspoed te werk nie. Jy maak jouself en almal rondom jou gek as jy dink alles gaan die heeltyd op topspoed kan bly werk. Gee jouself en ander tyd vir integrasie. Eb en vloei. Somer en winter. Doen ‘n veldtog, maar nie elke kwartaal nie.

  7. Geniet die krag van een. Ons koppe wil dadelik as ons iets beplan, dink hoeveel kere ons dit kan herhaal. Doen net een. As julle iets vir die jaar beplan, doen net één. Daarna kan jy weer werk aan nog een. Moenie die doelpale aanhoudend verskuif as jyself of ander naby dit kom nie.

  Kan jy nog ‘n paar byvoeg wat vir jou werk?