Geestelike leiers…glo Gód kan oneindig meer doen

Written by webmeester on . Posted in Inspirasie

Verskeie persone neem die leierrol op omdat hulle die dieper behoefte het om te wys dat hulle wel saak maak. Hulle wil op hierdie manier sê hulle is iets werd, hulle lewe is betekenisvol, hulle is iemand met wie jy rekening moet hou.

Dalk probeer hulle onbewustelik ‘n onderwyser of ouer wat hulle geïgnoreer het se aandag trek. Moontlik wil hulle iemand wat hulle seergemaak het ‘n punt wys. Hulle steek hierdie dieper dryfveer weg agter lofwaardige tekste wat hulle eie visie versterk.

Omdat die dryfveer in hierdie leierskap jou eie self is, is die grootte van die visie en die omvang van die impak beperk tot jou eie vermoëns. Die verskil is vasgevang in jou eie denke en gebede.

Geestelike leiers weet daar is ‘n ander Geheim. Daarom gee Paulus aan God die eer: “Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink…”(Efesiërs 3:20). Geestelike leiers glo Gód kan oneindig meer doen.

As jy klaar gebid en gedink het… laat Gód toe om oneindig meer te doen. Ook in en deur jou.

Geestelike leiers… is dirigente van hoop

Written by Jannie le Roux on . Posted in Inspirasie

Besef jy dat ‘n dirigent van ‘n orkes geen klank maak nie?

Sy arms mag dramaties swaai en met die stokkie ‘n EKG patroon skets, die hare wildswaaiend en sy gesig meegevoer in die misterie van die bladmusiek wat in sy hart resoneer. Haar oë mag subtiel die speler van die kleinste instrument intrek in die simfoniese geheel. Maar self: geen geluid nie!

Geestelike leierskap is nie hoe hard jy praat of hoe baie jy praat nie. Dis dirigentwees vir ‘n nuwe werklikheid van hoop. Jou ware krag lê in die ontsluiting van die hoop wat God in ander gegee het. Dis nie hoe goed jyself is nie. Dis hoe effektief jy ander help verstaan hulle rol is onontbeerlik vir die simfonie van hoop wat ‘n wêreld kan meesleur in nuwe verwagtings van God se koms.

Dalk moet jy oor jou eie persepsie kom dat jy alleen die draer van hoop is. Ander wil dalk ook bydraers van hoop wees, en wag net op jou om hulle nader te wink om in te val.

Gratis Leierskap E-Boek

Written by Jannie le Roux on . Posted in Ontwikkeling

Om deur al die miljoene blogs oor leierskap te sif, is ‘n uitdagende poging.

 

Exponential Network se mense het gaan kyk watter blogs is na hulle mening van die beste, en dit saamgetrek in ‘n gratis E-boek Leadership Learnings from Bloggers.

 

Die skakel is hier

 

Geniet dit, en as jy weet van blogs wat jou help, gee dit asseblief vir my deur sodat ons dit kan plaas om mekaar te help.

Geestelike leiers … dra vergifnismerke

Written by webmeester on . Posted in Ontwikkeling

Hoekom sal ‘n mens sowaar 99 goeie opmerkings miskyk en fokus op die een stukkie kritiek wat na jou kant toe kom?

Blykbaar het dit te make met ons oerbrein. Ons is heeltyd onbewustelik ingestel op gevaar en merk dadelik die eerste tekens van bedreiging op. Kritiek skep die moontlikheid van potensiële gevaar, en ons moet besluit wat ons daarmee gaan maak.

Geestelike leiers is nie immuun teen kritiek nie. Omdat geestelike leiers die pad van Jesus loop wat mense dikwels bedreig in hulle selfsug, organisatoriese eiebelang, en denominasionele voorkeur, kry hulle kritiek. Jesus self sê: “Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê” (Matteus 5:11). Soos Jesus die merke van die kruisiging in sy handpalms dra, dink ek dra geestelike leiers vergifnismerke. Geestelike leierskap is om níé soos die res van die wêreld op kritiek te reageer met ‘n oog vir ‘n oog benadering nie. Die geheim is vergifnis. Voortdurende vergifnis. Nimmereindigende vergifnis. Omdat Jesus se belang groter as my eie is.

Rob Bell sê kritiek is soos klein papiersnymerkies. Jy dink dit doen niks nie, maar met die tyd bou dit op en ervaar ons “death by papercuts”.

Sy advies:

  1. Name it
  2. Accept it
  3. Absorb it

Wat doen jy met kritiek?

Geestelike leiers … is selfverantwoordbaar

Written by webmeester on . Posted in Ontwikkeling

Geestelike leiers leef heeltyd in die besef dat hulle selfverantwoordbaar is teenoor God én medemens.

Paulus waarsku in 1 Korintiërs 10:12 “… wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.” Miskien moet ons baie meer meer maak van sogenaamde “accountability partners” wat vir jou die harde vrae direk en indringend vra. Mentors kan hiermee help om geestelike leierskap so op koers te hou.

In Rebuilding your private world, skryf Gordon MacDonald: “

“The most common broken world–the primary one I’ve chosen to write about–is the world that shatters because someone has made a series of bad choices, misbehaved, and now has to live with what he or she has done. [There is] no one else to blame; no handy excuses; no injustices to identify.”

 

In sy eie gebroke-wêreld ervaring, sê Gordon (kyk na opsomming hier), het een van sy pastorale raadgewers gevra:

Will you concentrate on the pain of this experience and resist it, or will you permit the pain to become an environment in which God can clearly speak to you about matters of ultimate importance?

Gordon stel die volgende vrae voor:

1. How is your relationship with God right now?
2. What have you read in the Bible in the past week?
3. What has God said to you in this reading?
4. Where do you find yourself resisting Him these days?
5. What specific things are you praying for in regard to yourself?
7. What are the specific tasks facing you right now that you consider incomplete?
8. What habits intimidate you?
9. What have you read in the secular press this week?
10. What general reading are you doing?
11. What have you done to play?
12. How are you doing with your spouse? Kids?
13. If I were to ask your spouse about your state of mind, state of spirit, state of energy level, what would the response be?
14. Are you sensing spiritual attacks from the enemy right now?
15. If Satan were to try to invalidate you as a person or as a servant of the Lord, how might he do it?
16. What is the state of your sexual perspective? Tempted? Dealing with fantasies? Entertainment?
17. Where are you financially right now? (things under control? under anxiety? in great debt?)
18. Are there any unresolved conflicts in your circle of relationships right now?
19. When was the last time you spent time with a good friend of your own gender?
20. What kind of time have you spent with anyone who is a non-Christian this month?
21. What challenges do you think you’re going to face in the coming week? Month?
22. What would you say are your fears at this present time?
23. Are you sleeping well?
24. What three things are you most thankful for?
25. Do you like yourself at this point in your pilgrimage?
26. What are your greatest confusions about your relationship with God?

Laat weet vir ons: Watter vrae stel jy aan jouself om jou geestelike leierskap suiwer te hou?

Geestelike leiers … is éérs dissipels

Written by webmeester on . Posted in Ontwikkeling

Toe ons nuwe strukture ontwikkel het, het ek begin opmerk dat sekere leiers begin terugstaan. In terugskouing besef ek dis omrede leierskap nuwe fokus, nuwe identiteit, nuwe vaardighede en nuwe verstaan in ‘n nuwe sisteem veronderstel. Jy kan so besig wees met die nuwe dat jy veronderstel die leierskap gaan innerlik dieselfde sprong maak. Die realiteit is: hulle doen dit nie almal dadelik nie.

In ons proses besef ek dat ons weer by die essensiële moet aanklop: leer leiers om éérs dissipels te wees. Geestelike leiers verstaan leierskap volg op dissipelskap. Jy is te alle tye eers ‘n volgeling van Jesus. Punt. Dan die tweede punt: wees missionêr soos Jesus.

As jy nie vir Jesus volg nie, is jy nie ‘n geestelike leier nie. As jy nie Jesus-gesentreerd is in jou hele menswees en lewe nie, verskil jou leierskap nie van enige ander nie.

Alan Hirsch maak verlede jaar hierdie opmerking: “…the quality of the church’s leadership is directly proportional to the quality of discipleship. if we fail in the area of making disciples we should not be surprised if we fail in the area of leadership development.” 

Kan jy dalk help met waar jy oor dissipelskap en leierskap die meeste leer?

Geestelike leiers … is ernstig oor vreugde!

Written by webmeester on . Posted in Ontwikkeling

Die hemel neem vreugde ernstig op.

CS Lewis het hierdie waarheid gemunt. Is dit nie waarheen geestelike leiers mense moet begelei nie? Om hulle te begelei na die vreugde van wat Eugene Peterson (The Message) se vertaling noem “…more and better life than they ever dreamed of.” (Joh 10:10).

Dis opvallend hoe vreugdevol Jesus uitgebeeld word deur Bruce Marciano onder regie van Regardt van den Bergh. Ons het destyds vir Bruce genooi na Gordonsbaai vir ‘n erediens na die Matteus-video se vrystelling.

Bietjie aan die humorkant: Toe Bruce-hulle parkeer, het ons koster ingehardloop en my in kennis gestel (hy was doodernstig en opgewonde): Jesus is hier! Jesus is hier!

Vir ‘n oomblik was ons almal betower deur hierdie man. Sy lang hare is korter, sy baard weg, en hy het alles behalwe die prentjie gelyk soos hy in die fliek was. Maar sy handgebare was sulke ooppalm aangee-gebare. Nooit het hy ‘n veroordelende vinger of ‘n gebalde vuis gebruik om ‘n punt te maak nie. Inteendeel, hy het die punte wat hy wou beklemtoon, aangegee en uitgedeel met hierdie besondere handgebare. In sy gelaatstrekke, liggaamshouding en aanbieding het steeds hierdie diepe innerlike vreugde uitgestraal.

In John Ortberg se Die lewe wat jy nog altyd wou hê, is die eerste geestelike dissipline wat hy behandel: Die gewoonte van feesviering. Hy noem dit: ‘N DIENG-DONG-DAG. Paulus het destyds al geskryf: Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly!”

Die ernstigste sonde waaraan geestelike leiers hulle in hierdie tyd kan skuldig maak, is vreugdeloosheid.

Dit beteken nie dat jy nie die lewe en die krisisse ernstig moet opneem nie. Dit beteken wel dat jy ernstig na jou lewenshouding moet kyk of jy ook soos Paulus en ander ÍN die krisis steeds vreugde kan behou. Doen alles in jou vermoë om die vreugde in Jesus te bly vashou. Aan die genadekant: dis eintlik Hy wat jou in hierdie tyd sal vashou…

Prakties: Gee jouself vyf minute “time-out” waarin jy vreugde skep in God se teenwoordigheid. Word van Jesus bewus… en probeer kyk waarna Hy jou beduie waaroor jy vandag opgewonde vreugdevol kan wees.

Nagedagte: Bruce het hom telkens na ‘n diens uit die voete gemaak. Waar kry ons hom dan? Met ‘n koppie koffie langs die see stap. In ‘n koffiewinkel. In die kombuis besig om self koffie te maak. Miskien het hy lankal besef dat ‘n eenvoudige ritueel soos om ‘n koppie koffie te geniet, ‘n hemelse vreugde ontsluit…