‘n Ode aan my VG kollegas

Written by Frederick on . Posted in Padlangs met gemeentes, Transformasie

Verlede week was ek by ‘n geleentheid waar ‘n senior joernalis verwys het na die bekende essay van Samuel Scudder  “Take This Fish and Look at It,”  Dit is die verhaal van ‘n jong entomoloog (insektekundige)  wat van sy professor die opdrag kry om na ‘n vis te kyk en sy waarnemings neer te skryf.  Aanvanklik dink hy dit is ‘n maklike opdrag en skryf hy vinnig neer wat hy waarneem. Die professor in nie tevrede nie en hy moet weer na die vis kyk, sonder dat die professor tevrede is. Toe neem die porefessor die vis weg en vra hom om sy waarnemings neer te skryf  noudat hy nie meer fisies na die vis kan kyk nie. Die student begin noodgedwonge op ‘n ander manier “kyk” en nadink oor wat hy gesien het, en maak ontdekkings oor die vis wat hy nooit gedink het moontlik is nie.  Dit is by hierdie dieper kyk, wanneer ‘n joernalis gebore word, het die senior joernalis aan die nuwelinge gese.  Ek dink dit is goeie raad vir hoe ons uit die verskillende kerke na mekaar kyk.

Ons het nou ‘n 3-dag evangelie nodig

Written by Frederick on . Posted in Leierskap, Padlangs met gemeentes, Transformasie

Die optog van Distrik Ses tot by Parlement in  Kaapstad op Stil Saterdag was  ‘n baie hoopvolle dag vir almal wat vrede en geregtigheid in ons land soek.

stil-saterdagDit is vir my betekenisvol dat die optog op stil Saterdag was. Ons glo in ‘n 3dag evangelie, Goeie Vrydag-wanneer ons die kruisiging herdenk. Ons ontmoet dan dié God van deernis en opofferende diens. Op Paassondag herdenk ons die opstanding, die leë graf en is ons saam met Maria aan die soek na die liggaam van Jesus en kry ons net die doeke. Sonder stil Saterdag-die dag van die dood, sou die ander twee nie dieselfde betekenis kon dra nie. Op stil Saterdag slaan die werklikheid van die dood ons op die krop van ons maag. Golgota se drama lê nou agter ons en die finaliteit van die dood en die stilte daarvan ruk ons eintlik tot stilstand. Die drama van pase is geen speel-speel sprokie met ‘n gewaarborgde uitkoms nie. Op stil Saterdag het Christus die  dood betree. Ons kan nie anders as om dit vierkantig in die oë te kyk nie. Die dood is eenvoudig deel van die lewe en op stil Saterdag word ons daarmee gekonforteer. Gelukkig is dit tussen Goeie Vrydag en Paassondag, die kruis en die opstanding.

It is time the heroes go home

Written by webmeester on . Posted in Gemeentes, Leierskap, Padlangs met gemeentes

De La Rey sal nie die boere meer kan lei nie

Gemeente leierskap vir vandag

De La Rey, De La Rey
sal jy die Boere kom lei?
De La Rey, De La Rey
Generaal, generaal
soos een man, sal ons om jou val.
Generaal De La Rey

Generaal, generaal
sal jy die Boere kom haal?

Die sentimente van Bok van Blerk se lied leef dalk nog sterker in ons as wat ons dink. Hoe baie sê ons nie vir mekaar dat die Afrikaners nie meer leiers het nie. Tog bly daar maar steeds die strewe om iemand te volg, ‘n leier te hê. Gemeentes soek na predikante met sterk leiersvaardighede: om die gemeente te lei, vernuwing te bring en die kerk weer vol te preek (Die ironie is dat dieselfde gemeentes dan weerstand bied teen die verandering).

Waarop moet ons fokus as ons krimp: Instandhouding of Gestuurdheid?

Written by webmeester on . Posted in Gemeentes

Ek verwonder my oor die energie, die toewyding, die goeie organisasie, die deurdagtheid van hulle hele strategie, maar veral oor die openlikheid waarmee hulle oor moeilike sake soos rassisme, sosiale geregtigheid, Swart  Bewussyn  en versoening praat asof dit die ABC van die evangelie is.  Dit is duidelik nie vir hierdie gemeente opsioneel óf daar oor hierdie sake gepraat moet word nie.  Oppad vertel ‘n jong jeugleier van hulle weeklikse betrokkenheid by ‘n skool in die swartwoonbuurt. Hy ry met gemak na die skool, hy ken duidelik die pad en oppad groet hy bekendes langs die pad.

Ek begin iets van die toekoms te sien as ek na lidmate luister

Written by webmeester on . Posted in Gemeentes

Die afgelope maand het ek ‘n aantal gesprekke met gemeentelede gehad wat my  iets van die toekoms laat sien, soos Otto Scharmer dit uitdruk- “Receiving the future as it emerge.”  Laat ek begin deur te sê dat die afgelope 18maande seker van die moeilikste tydperke vir baie gemeentes was. Die finasiële krisis het groot spanning gebring. Die erediens getalle in baie gemeentes het kommerwekkend gedaal soos wat mense minder behoefte het om te assosieermet  of deel te neem aan gemeentes. Leë kerke begin alledaags te word, soms in gemeentes wat nog onlangs vol en lewenskragtige gemeentes was. Ek sien in die liggaamshouding van baie kollegas hoe dit swaar op hulle druk. Die Kerkrade kyk na die dominees om dinge beter te maak terwyl ons weet da tons te make het met samelewings-skuiwe wat dieper loop as ‘n klein tegniese verstelling of twee.

PASE – HEMELVAART 2013

Written by webmeester on . Posted in Padlangs met gemeentes

 

 ONS DINK NA

 * Die opgewekte Here leer sy volgelinge gedurende 40 dae waaroor Sy Nuwe Lewe vir ons gaan. En dan volg hulle respons!! Dink goed na; gebruik jou verbeelding – hoekom het hulle so reageer? Hoe is jy deel van die reaksie?

 

* Maar,  Jesus het duidelik geantwoord: Julle mis die punt heeltemal. Maar julle sal krag ontvang. Hoe verstaan jy hierdie ‘krag’?  Luister weer goed in watter konteks Jesus dit sê en hoe dit sy navolgers persoonlik geraak het?  En vir jou?

 * Hoe verstaan jy die opdrag: Gaan getuig in Jerusalem, Judea en tot die uiterste van die wêreld?

* Hoe pas Jesus se Hemelvaart in sy krag-antwoord in vers 8 in?

 * Is daar dalk iets anders wat jou in hierdie Hemelvaart-verhaal direk geraak het?

 ONS ANTWOORD GOD IN GEBED

 * Vra die Here om jou goed te laat onderskei wat Hy eintlik in die verhale vir jou wil sê?

 * Dank Hom dat Hy jou oë/hart oopgemaak het om te hoor wat sy ‘krag’ in jou lewe in die verband beteken?

 

* Dank Hom dat Sy krag jou totaal verander het om van Hom, wat die hele wêreld in jou en rondom jou omskep het, oral en altyd te getuig?  

 * Dank God dat dit alles waargemaak is in Jesus se Hemelvaart? Vier dit deur Ps 47 en Ps 93 hierdie week herhaaldelik te bid?

* Bely:  Jou siek neiging om net jou eie ‘koninkrykie’ te bou; jou traagheid om ‘n getuie vir Christus te wees – alles net in sy krag!

 

ONS VOLG JESUS DIE OPGEWEKTE HEER

 * Wees prakties: Moenie huiwer om oral en altyd van Christus te getuig nie. Petrus die verraaier het dit dadelik begin doen. Paulus die moordenaar het ook!

* Bespreek met vriende en familie hoe God jou Self vat om vir Hom te getuig – selfs al skop jy meestal teë?

 

ONS KINDERS

 Deel die verhaal van Jesus se Hemelvaart met jou kinders. Sê vir hulle hoe belangrik dit in jou lewe is – netso belangrik soos Kersfees en Pase.

  6-11 Mei  2013

Karlien Geldenhuis oor die Weeklikse Riglyne

 

“Karlien Geldenhuis in Livingstone draai nie doekies om as mens met haar gesels nie. Só het ek haar leer ken. Sy is ‘n regte jongmens van ons tyd. Sy is vir seker ‘n gelowige. Die lewe maak vir haar saak. In haar werk het sy met media-goed; fotografie ens. te doen. Sy kyk dus bietjie skerper as ons gemiddeldes na dinge en sy geniet haar werk.

 

    Ek wil graag by haar weet hoe werk die Weeklikse Riglyne wat bedoel is om ons te help om saam na God se Woorde vir ons te luister. Hulle kleingroep kry dit ook. Sy huiwer nie: “Die kleingroep werk nie regtig nie en die Riglyne werk ook nie eintlik vir my nie, maar ons sal weer in die groep praat”. Klaar hieroor gepraat en dis duidelik! Dis lekker om met so ‘n mens te doen te hê!

Lees meer … 

Karlien Geldenhuis oor Weeklikse Riglyne

Written by webmeester on . Posted in Padlangs met gemeentes

 

    Sy sny ‘n tweede saak aan. Sy het tot onlangs met volle oorgawe na haar ‘favourite’ TV-predikers geluister. Daar is eintlik ‘n paar van hulle en ek weet baie van ons, indien nie dalk by verre die meeste van ons in Zambië nie, luister graag na ons ‘favourites’.

    Maar Karlien het onlangs na ‘n CD geluister wat sy van haar broer gekry het en wat haar oë laat oopgaan het. Die meeste van die predikers maak ‘n sak vol geld uit hulle gewillige luisteraars; veral by geleenthede waar hulle optree. Daar is altyd ‘n nuwe CD te koop en die nuutste boek van die prediker. En die mense, lekker opgesweep, bestel en koop. Ek las ook my storetjie hieroor aan, wat ek nou weer vars in Amerika hieroor ontdek het. Vir die bywoning van ‘n erediens in ‘n kerkgebou [massaal groot]  van een van die groot ‘favourites’, ook hier in Zambië,  was die  “toegangsgeld” $285 per kop. Iewers is iets glad nie reg nie!

    Maar, sê Karlien, dis nog niks. Dis vir haar maar die tippie van die ysberg. Die spreekwoordelike pennie het vir haar ‘gedrop’ toe sy agtergekom het wat die inhoud en styl van die predikers is. Dit werk net soos ‘n drug!  Dit sit jou op ‘n hoog, net om agter te kom jy is netnou weer op ‘n laag en môre móét jy die ‘drug’ weer inkry om jou op te werk na ‘n nuwe hoog! Die meeste hiervan is ‘n spel van gevoelens en voor jy jou kry is jy ‘n regte verslaafde. Jy word ‘n godsdiens-verbruiker!! Jy kan nie meer hiersonder nie. Dis die tipiese verbruikers-godsdiens in ‘n wêreld van koop en verkoop waarin ons leef.  Ons hele lewe is verekonomiseer! En die klem is nie op God en Sy Woorde nie, maar die gevoel-spel wat die prediker aan ons verkoop. Karlien se skok-ontdekking: Ek is ‘n verslaafde en dit klink tog so goed om aan ‘godsdiens’ verslaaf te wees, voeg ek by, maar dis nog steeds sieklike verslaafdheid. Jy is saggies maar seker ‘n verslaafde-koper en die media is die runners”.

    Baie, baie dankie Karlien. My besoek aan jou het vir my dalk baie meer beteken as vir jou. Jy het my weer laat nuut nadink: Hoe help ons mekaar om van enige vorm van godsdiens-verslawing los te kom?  Hoe raak ons vry van  godsdiens-drugs en van die wrede verbruikersmetaliteit wat die hedendaagse predikers se sakke vol hou?  Ek is maar net baie begenadig om lankal te kon agterkom media-godsdiens doen baie meer kwaad as goed.

     En LW,  ons kan nie skielik soos Karlien dink nie. Ons hoef ook nie na teaap nie. Ek vertrou maar net haar persoonlike verhaal sal iewers aan ons afgee — op die regte tyd vir jou,  as die penny dalk ook vir jou‘drop’!

    Hierdie verhaaltjie het my genoop  om die volgende dalk meer duidelik te probeer sê. [Nogmaals dankie Karlien, die Here het deur jou, met my gewerk. Ons kon mekaar gelukkig persoonlik ontmoet; nie deur die media nie, selfs al was dit in jou kantoor].

 

* Persoonlik

 

God is persoonlik. Hy is ons Vader, ons Moeder-Gees en ons Broer. Meer persoonlik kan dit nie. Dis Familie-persoonlik. Dis nie ‘n onpersoonlike TV of video-opname nie.  En ons ontmoet Hom altyd persoonlik waar persone saam in ‘n kleingroep, maar veral in die erediens vir Hom, rondom sy Woorde saamkom. Niks kan dit ooit vervang nie! Alles wat minder as dit is, is meer gevaarlik as wat ons besef.

 

* Nie oor my nie

 

Die lewe gaan nie oor my nie; my gevoelens; my begeertes; my behoeftes wat bevredig moet word nie. Die lewe gaan oor God. Niks meer en niks minder nie! Hoe ek voel is nie ter sake nie!  Dis soos die huwelik, man en vrou is intiem-persoonlik deel van mekaar. Ek as man sou siek in my kop wees as ek uit ons noue saamwees iets vir myself wil kry!  Dit gaan inderdaad nie oor my en wat ek uit die huwelik kan kry nie. Dis sou ‘n verbruikers-huwelik wees! Ek voel nie altyd [of dalk meestal] so wonderlik oor my vrou/man en ons verhouding nie. En tog is ons saam en deel ons die lewe en is net deur dik en dun dáár vir mekaar. Dit is ware lewe.

 

 

* Woord en Sakramente

 

Persoonlike omgang met God kom deur sy Woorde vir ons en Sy Kos [Brood en Wyn] vir ons. Dis nie in die eerste plek kop-verstaan-dinge nie. Ek gaan hiermee om soos by saam-kuier en saam-eet. By eet en kuier gaan dit oor saam-wees — persoonlik.  Ek sit nie en bereken wat dit vir my kan beteken nie. Ons is net saam. Mens noem dit gemeenskap-hê-met-mekaar. En as jy weggaan voel dit soms nie goed nie; soms voel dit wel goed, maar dit maak nie saak nie. Julle vriendskap het aan mekaar afgegee – self weet mens nie hoe nie. Dit gebeur net. En hoe meer mens só saamkom, hoe nader kom mens aan mekaar. Dis nie kits-gebeure nie, maar met die tyd gebeur wel iets! Só gaan mens om met God se Woorde en sy Kos vir ons! Saamkuier en Kos is ook vir Hom en Sy kinders sinoniem.

 

* Weeklikse Riglyne

 

Die Riglyne is nie dagstukkies soos uit ‘n dagboek nie.  Dit is nie  “’n Vers vir vandag” nie. In hierdie tipe media-kommunikasie dink ander mense vir jou — dis erger: Ander mense ‘eet’ namens jou die Kos van God – die Brood van die Lewe! Ander gaan namens jou kuier en saam eet! Dit maak mos nie sin nie? 

      Nee, die Riglyne wil jou help om self  met God om te gaan – persoonlik! En dié soort ‘kuier’ neem tyd.  Dis nie ‘n kits-kuier nie. Jy is heel week aan’t eet en kuier met die tekste! Jy luister en antwoord God persoonlik. Meeste van die tyd luister jy na Hom in stilte. Jy ‘kou’ elke woord en sin soos ‘n hond aan ‘n been. Jy word later deurweek met die Woord. Die taal van die teks word jou hartstaal. Jy gaan met die tekste persoonlik om sodat dit deel van jou word. Hoe?  weet jy nie — nes met saam kuier. En partykeer is dit goed, ander kere sleg, maar dit maak nie saak nie. Die Woorde gee aan jou af – persoonlik. En stadig maar seker begin die persoonlike omgang met God verdiep — soos saad wat die saaier saai. Eers sien mens niks. Later net ‘n klein sprietjie; dan ‘n halm en dan ‘n volle koring-aar — so het Jesus mos eenkeer presies hieroor ‘n storie vertel … 

‘n Voorbeeld van die Weeklikse Riglyne …