Verder geluister: 1 Konings 19 ~ Ons verhouding van vernuwing

Written by webmeester on . Posted in Verder geluister

23 Junie 2013: Vyfde Sondag in Koninskrykstyd ~ 1 Konings 19 ~ Ons verhouding van vernuwing

Ons lees hier in 1 Konings 19 ‘n wonderlike verhaal. Die verhaal is ‘n tweegesprek tussen God en Elia. Dis die verhaal van ‘n verhouding tussen God en sy profeet. Die verhouding is een van vernuwing. Die profeet is moeg en moedeloos. Maar God gee nie op hom op nie. God vernuwe Elia.

Verder geluister: 1 Konings 17 ~ Die Grammatika van Genade

Written by webmeester on . Posted in Verder geluister

9 Junie 2013 ~ Derde Sondag in Koninkrykstyd ~ 1 Konings 17

Die Grammatika van Genade

Dit is die derde Sondag in Koninkrykstyd. Nou vir wat, sal julle vra, lees ons vandag van die weduwee van Sarfat? Wat kan sy ons leer van die Koninkryk van God, buiten dat Elia haar gedurig uit die moeilikheid moes help? En, sou julle nog kon byvoeg, sy was nie eers ‘n Israeliet nie! Sy was uit Sidon, dieselfde plek as die aaklige koningin Isebel wat vir Elia soveel probleme gegee het en hom soos ‘n hond gejag het, juis sodat God vir Elia na die weduwee van Sarfat gestuur het om ‘n blyplek te kan hê.

Gehoor by Leonard Sweet

Written by Jannie le Roux on . Posted in Inspirasie

Protestantisme groei nie.

Waarom nie? Dis die vraag waarmee Len Sweet Dinsdagoggend begin het. Genooi deur Ekerk, geïnspireer deur Jesus, gewild onder diegene wat probeer verstaan hoe moet ons hierdie tyd verstaan, het hy ons ingelei in die wêreld van NARRAPHOR.

Een van die probleme hoekom die protestantse kerke nie groei nie, as ek hom reg hoor, is omrede ons mense probeer oortuig met WOORDE. PUNTE. BEGINSELS. Terwyl die huidige wêreld ‘n klankbaan het wat jou intrek met storie-beelde wat indrukke op jou siel laat. Ervarings wat jou emosies aanraak. Stories verkoop wat jou in ‘n verhouding intrek. Identiteit wat in stories oorgedra word. Dis die wêreld van narratief en metafoor, vandaar sy nuwe woord as samevoeging van die twee “narraphor”.

Jesus preached for conversation and participation.

Your baptism is your inordination into ministry. Commissioning to the mission.

Ordination to be missionary.

Ministry to the body. Mission to the world.

Waarop moet ons fokus as ons krimp: Instandhouding of Gestuurdheid?

Written by webmeester on . Posted in Gemeentes

Ek verwonder my oor die energie, die toewyding, die goeie organisasie, die deurdagtheid van hulle hele strategie, maar veral oor die openlikheid waarmee hulle oor moeilike sake soos rassisme, sosiale geregtigheid, Swart  Bewussyn  en versoening praat asof dit die ABC van die evangelie is.  Dit is duidelik nie vir hierdie gemeente opsioneel óf daar oor hierdie sake gepraat moet word nie.  Oppad vertel ‘n jong jeugleier van hulle weeklikse betrokkenheid by ‘n skool in die swartwoonbuurt. Hy ry met gemak na die skool, hy ken duidelik die pad en oppad groet hy bekendes langs die pad.

Ek begin iets van die toekoms te sien as ek na lidmate luister

Written by webmeester on . Posted in Gemeentes

Die afgelope maand het ek ‘n aantal gesprekke met gemeentelede gehad wat my  iets van die toekoms laat sien, soos Otto Scharmer dit uitdruk- “Receiving the future as it emerge.”  Laat ek begin deur te sê dat die afgelope 18maande seker van die moeilikste tydperke vir baie gemeentes was. Die finasiële krisis het groot spanning gebring. Die erediens getalle in baie gemeentes het kommerwekkend gedaal soos wat mense minder behoefte het om te assosieermet  of deel te neem aan gemeentes. Leë kerke begin alledaags te word, soms in gemeentes wat nog onlangs vol en lewenskragtige gemeentes was. Ek sien in die liggaamshouding van baie kollegas hoe dit swaar op hulle druk. Die Kerkrade kyk na die dominees om dinge beter te maak terwyl ons weet da tons te make het met samelewings-skuiwe wat dieper loop as ‘n klein tegniese verstelling of twee.